کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در قسمت فوق همچنين مي توانيد بر روي نام يكي از كابران را انتخاب نماييد، و سپس اقدام
مربوط به آن نماييد: Certificate از Backup به گرفتن
در شكل مشاهده مي نماييد كه قصد
و Shirkhodaie داريم از كاربر
Backup مربوط به آن Certificate کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹
تهيه نمايم.نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد، ب روي Backup تهيه Wizard در شكل زير اولين پنجره مختص به
كليك نماييد: Next نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Backup هايي كه در كامپيوتر موجود مي باشند Certificate در ادامه مي توانيد از تمامي
Include all certificate in… تهيه نماييد، كه در اينصورت مي بايست چك مارك گزينه
را انتخاب نماييد:
در اينجا چون قصد داريم فقط از
فايل Shirkhodaie كاربر Certificate
Next تهيه كنيم بر روي Backup
كليك كرده بودن انتخاب گزينه هاي
ممكن نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مشخص نماييد تا در صورتي كه شخصي Backup سپس مي بايست يك پسورد براي فايل
شما را به دست آورد نتواند بدون دانستن پسورد از Certificate مختص به Backup فايل
آن استفاده نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را كه قرار است در آنجا ذخيره شود را مشخص نماييد: Backup در ادمه مسير فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شما اطلاعاتي را از گزينه هاي انتخابي مشاهده مي نماييد: Wizard در آخرين قسمت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
نمايش داده Certificate از Backup در آخر براي شما پيغام موفقيت آميز بودن تهيه
خواهد شد:
در شكل زير نمايي از فايل خروجي را مشاهده مي نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
همچنين مي توانيد از طريق كليك بر روي بالون نمايش داده شده در كنار ساعت ويندوز از
تهيه نماييد: Backup مختص به خودتان Certificate
در هر دو روش مي بايست
توضيح داده شده را Wizard
تكميل نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
ايجاد نماييد تا كاربري كه در آن نقش مي Recovery Agent همچنين شما مي توانيد يك
شده همه كاربران را مشاهده و مورد دسترسي قرار Encrypt باشد بتواند تمامي فايل هاي
دهيد، براي اين منظور يك فولدر در يكي از پارتيشن هاي كامپيوتر ساخته و سپس با دستور
وارد آن شويد: Command Prompt از طريق CD نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در ادامه دستور زير را اجرا نماييد:
مي توانيد از نام دلخواه استفاده نماييد. Shirkhodaie توجه نماييد به جاي عبارت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
سپس مي بايست در ادامه يك پسورد براي فايل تعريف نماييد و در نهايت خروجي به صورت سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

Kaspersky Internet Securit Multi Device

kaspersky total security Multi Device

 

کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش
زير خواهد بود: