کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

مودن اطلاعات Encrypt چگونگي
دو فايل در انتهاي دستور فوق همانند شكل زير براي شما نمايش داده مي شود:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Encrypting بر روي قسمت
كليك راست File System
كرده و گزينه
Add Data Recovery
را انتخاب نماييد: Agent نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
با استفاده Recovery Agent را كه براي Certificate مي بايست مسير مختص به فايل
از دستور گفته شده در صفحات قبل مشخص كرده ايد را مسير دهي نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Yes از شما يك سوال پرسده مي شود كه در جواب گزينه Certificate بعد از انتخاب فايل
را انتخاب نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد بعنوان Shirkhodaie در شكل زير نمايي از كاربر
:Recovery Agents نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
فايل مختص به ،(Import) آخرين قدم باقي مانده مروبط مي شود به وارد كردن
تهيه كرده بوديد، براي اين منظور Cipher /r كه در صفحات قبل با دستور Private Key
را دنبال نماييد: Wizard فايل مختص به آن را اجرا كرده و مراحلنمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كرده و سپس Login پس انجام مراحل فوق يك بار با تمام كاربران موجود بر روي كامپيوتر
آن را تعريف كرده Recovery Agent نماييد، و در انتها با كاربري كه بعنوان Logoff
شده ساير Encrypt نماييد و به اين ترتيب امكان دسترسي به محتواي فايل هاي Login
كاربران را به دست خواهيد آورد. تمرين عملي
در تمرين عملي مربوط به مالتي مدياي آموزشي به بررسي موارد گفته شده در طول درس
و بررسي Windows نمودن اطلاعات، تحت سيستم عامل ۷ Encrypt مختص به چگونگي
را پياده سازي خواهيم نمود و همچنين Private Key كليد Backup چگونگي تهيه كپي و
خواهيم پرداخت. Data Recovery Agent چگونگي تعريف نمودن
تعريف Local Group Policy بعد از تكميل پروسه مي بايست نام كاربر مورد نظر در داخل
را File Recover نيز حتماً مي بايست عبارت Intended Purpose شده باشد، در قسمت
مشاهده نماييد:در ويندوز ۷ Encryption استفاده از قابليت 
براي رمزگذاري و رمزگشايي ديتا Cipher استفاده از دستور 
بررسي اعمال مختلف بر روي ديتا هاي رمزگذاري شده 
هاي كاربران Private Key مشاهده و دسترسي به معرفي درس
EFS (Encrypting File System) در اين درس قصد داريم در رابطه با كنترل و مديريت
صحبت كرده، و به بررسي چگونگي Workgroup & Domain در محيط هاي شبكه ايي
و يا كامپيوترهاي

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for mobile Domain غير فعال نمودن قابليت فوق بر روي كامپيوترهاي
قرار دارند) پرداختهکد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶     و شرايط مختلف در همين Workgroup يعني آنهايي كه در ) Local کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷
رابطه را مورد بررسي قرار دهيم.EFS بررسي استفاده از
يكي از مواردي كه قالباً مديران شبكه از آن شكايت دارند مختص است به استفاده بي مورد
بر روي كامپيوترهاي موجود در شبكه مي باشد، با توجه به اينكه EFS كلاينت ها از قابليت
كه در صورت عدم اطلاع مدير دامين از وجود ديتاهاي رمزگذاري شده بر روي كامپيوترهاي
شبكه، ممكن است با به وجود آمدن كوچك ترين مشكلي ديتاهاي كاربران دچار مشكل شود.
بنابراين مديرياموزش  اموزشت و استفاده از قابليت فوق مي بايست حتماً با نظارت مدير شبكه صورت پذيرد،
در غير اينصورت ممكن است مشكلي هر چند كوچك منجر به از دست دادن هميشگي ديتا
شده كاربران گردد. Encrypted هاي EFS بررسي استفاده از
در ليست زير نمونه هايي از

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷  کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷ مولتی دیوایس

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

 

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی مواردي را كه ممكن است باعث از دست رفتن دائمي ديتاهاي
رمزگذاري شده گردد را مشاهده مي نماييد:
البته Workgroup در مدل شبكه ايي (Reset Password) ريست شدن پسورد كاربر 
شرايط فوق مختص به محيط دامين نمي باشد.کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی۲۰۱۷ مولتی دیوایس
در هر دو محيط ) Active Directory or SAM كاربر از User Account پاك شدن 
صادق مي باشد.) Workgroup & Domain