Tag - گزارش وضعیت کسپرسکی

گزارش وضعیت در کسپرسکی

► برای ایجاد گزارش وضعیت سیستم:

دیتا اسکن

اصفهان
فولادشهر مجتمع پارک
Iran
تلفن: 00989132396916
ایمیل: datascan.ir@gmail.com

کسپرسکی 2018

اصفهان
فولادشهر مجتمع پارک
Iran
تلفن: 00989132396916
ایمیل: datascan.ir@gmail.com

1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
4. در پنجره ای که باز می شود، روی نحوه ایجاد یک لینک سیستم گزارش وضعیت سیستم عامل کلیک کنیدبرای باز کردن یک مقاله Knowledge Base در مورد نحوه ایجاد یک گزارش وضعیت عامل سیستم عامل.
5. دستورالعمل های مقاله Knowledge Base را دنبال کنید.ارسال فایل های دادهپس از اینکه پرونده های ردیابی و گزارش وضعیت سیستم را ایجاد کردید، باید آنها را به آنها ارسال کنید
کارشناسان فنی پشتیبانی آزمایشگاه کسپرسکی.

تماس با پشتیبانی فنی

برای ارسال فایل ها به سرور پشتیبانی فنی، یک شماره درخواست نیاز دارید (بخش را ببینید)”دریافت پشتیبانی فنی در پورتال کسپرسکی اینترنت سکیورتی من” در صفحه 167). این شماره در My موجود استپورتال کسپر زمانی که درخواست فعال دارید.

► برای آپلود فایل های داده به سرور پشتیبانی فنی:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. برای باز کردن پنجره ابزار پشتیبانی، بر روی ابزار پشتیبانی کلیک کنید.

4. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک ارسال گزارش به پشتیبانی فنی کلیک کنید تا باز شودارسال گزارش پنجره
5. علامت های جعبه کنار اطلاعاتی که می خواهید به پشتیبانی فنی ارسال کنید را انتخاب کنید.
6. شماره را به درخواست شما توسط پشتیبانی فنی وارد کنید.
7. بر روی دکمه ارسال گزارش کلیک کنید.

فایل های داده انتخاب شده بسته بندی می شوند و به سرور پشتیبانی فنی ارسال می شوند.اگر شما به هر دلیلی قادر به ارسال فایل ها نبودید، فایل های داده را می توان در رایانه خود ذخیره کردو بعد از پورتال من کسپر ارسال شد.

► برای ذخیره فایل های داده به دیسک و خرید انتی ویروس اورجینال :
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
4. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک ارسال گزارش به پشتیبانی فنی کلیک کنید تا باز شودارسال گزارش پنجرهتماس با پشتیبانی فنی

5. انواع داده ها را برای ذخیره بر روی دیسک در کسپرکی اورجینال انتخاب کنید:
 اطلاعات سیستم عامل این کادر را برای ذخیره اطلاعات در مورد این کادر را انتخاب کنیدسیستم عامل کامپیوتر شما به دیسک.
 داده های دریافت شده برای تجزیه و تحلیل. این کادر را انتخاب کنید تا فایل های ردیابی برنامه را به دیسک ذخیره کند.برای باز کردن داده های دریافت شده روی <number of files>، <volume data> کلیک کنیدپنجره تجزیه و تحلیل کادرهای انتخاب را در کنار فایل های ردیابی که میخواهید ذخیره کنید انتخاب کنید.
6. روی پیوند ذخیره گزارش کلیک کنید تا پنجره را برای ذخیره بایگانی با فایلهای داده باز کند.
7. نام بایگانی را مشخص کنید و تأیید را ذخیره کنید.

گزارش وضعیت در کسپرسکی

گزارش وضعیت در کسپرسکی

آرشیو ایجاد شده می تواند به پشتیبانی فنی از پورتال من کسپرسکی انتی ویروس ارسال شود.محتویات و ذخیره سازی فایل های ردیابیفایل های ردیابی به صورت آشکار هفت روز پس از نوشتن فایل های ردیابی بر روی کامپیوتر ذخیره می شوندمعلول. فایل های ردیابی به طور دائم پس از هفت روز حذف می شوند.فایل های ردیابی در پوشه LaborData \ Kaspersky Lab ذخیره می شوند.
فرمت نام فایل های ردیابی به شرح زیر است: KAV <versionnumber_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.> <نوع فایل ردیابی> .log.
فایل های ردیابی می توانند حاوی اطلاعات محرمانه باشند. شما می توانید محتویات فایل ردیابی را با باز کردن آن در a مشاهده کنیدویرایشگر متن (مانند دفترچه یادداشت).

اجرای اسکریپت AVZ در کسپرسکی انتی ویروس

شما توصیه می شود که متن یک اسکریپت AVZ دریافت شده از کارشناسان آزمایشگاه کسپر را تغییر ندهید.
اگر هنگام اجرای اسکریپت مشکلی ایجاد شود، لطفا با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
► برای اجرای یک اسکریپت AVZ:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.تماس با پشتیبانی فنی

3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید.پنجره ابزار پشتیبانی باز می شود.
4. در پنجره باز شده، روی پیوند اجرای اسکریپت کلیک کنید تا پنجره اجرای اسکریپت باز شود.
5. متن را از اسکریپت ارسال شده توسط متخصصین پشتیبانی فنی کپی کنید، آنرا در قسمت ورودی قرار دهیددر پنجره باز می شود و روی دکمه Run کلیک کنید.
اسکریپت اجرا می شوداگر این اسکریپت با موفقیت اجرا شود، جادوگر به طور خودکار بسته می شود. اگر خطایی رخ دهد در طولاجرای اسکریپت، جادوگر یک پیام متناظر را نمایش می دهد.