گزارش وضعیت در کسپرسکی

► برای ایجاد گزارش وضعیت سیستم:

دیتا اسکن

اصفهان
فولادشهر مجتمع پارک
Iran
تلفن: 00989132396916
ایمیل: datascan.ir@gmail.com

کسپرسکی 2018

اصفهان
فولادشهر مجتمع پارک
Iran
تلفن: 00989132396916
ایمیل: datascan.ir@gmail.com

1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
4. در پنجره ای که باز می شود، روی نحوه ایجاد یک لینک سیستم گزارش وضعیت سیستم عامل کلیک کنیدبرای باز کردن یک مقاله Knowledge Base در مورد نحوه ایجاد یک گزارش وضعیت عامل سیستم عامل.
5. دستورالعمل های مقاله Knowledge Base را دنبال کنید.ارسال فایل های دادهپس از اینکه پرونده های ردیابی و گزارش وضعیت سیستم را ایجاد کردید، باید آنها را به آنها ارسال کنید
کارشناسان فنی پشتیبانی آزمایشگاه کسپرسکی.

تماس با پشتیبانی فنی

برای ارسال فایل ها به سرور پشتیبانی فنی، یک شماره درخواست نیاز دارید (بخش را ببینید)”دریافت پشتیبانی فنی در پورتال کسپرسکی اینترنت سکیورتی من” در صفحه 167). این شماره در My موجود استپورتال کسپر زمانی که درخواست فعال دارید.

► برای آپلود فایل های داده به سرور پشتیبانی فنی:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. برای باز کردن پنجره ابزار پشتیبانی، بر روی ابزار پشتیبانی کلیک کنید.

4. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک ارسال گزارش به پشتیبانی فنی کلیک کنید تا باز شودارسال گزارش پنجره
5. علامت های جعبه کنار اطلاعاتی که می خواهید به پشتیبانی فنی ارسال کنید را انتخاب کنید.
6. شماره را به درخواست شما توسط پشتیبانی فنی وارد کنید.
7. بر روی دکمه ارسال گزارش کلیک کنید.

فایل های داده انتخاب شده بسته بندی می شوند و به سرور پشتیبانی فنی ارسال می شوند.اگر شما به هر دلیلی قادر به ارسال فایل ها نبودید، فایل های داده را می توان در رایانه خود ذخیره کردو بعد از پورتال من کسپر ارسال شد.

► برای ذخیره فایل های داده به دیسک و خرید انتی ویروس اورجینال :
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
4. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک ارسال گزارش به پشتیبانی فنی کلیک کنید تا باز شودارسال گزارش پنجرهتماس با پشتیبانی فنی

5. انواع داده ها را برای ذخیره بر روی دیسک در کسپرکی اورجینال انتخاب کنید:
 اطلاعات سیستم عامل این کادر را برای ذخیره اطلاعات در مورد این کادر را انتخاب کنیدسیستم عامل کامپیوتر شما به دیسک.
 داده های دریافت شده برای تجزیه و تحلیل. این کادر را انتخاب کنید تا فایل های ردیابی برنامه را به دیسک ذخیره کند.برای باز کردن داده های دریافت شده روی <number of files>، <volume data> کلیک کنیدپنجره تجزیه و تحلیل کادرهای انتخاب را در کنار فایل های ردیابی که میخواهید ذخیره کنید انتخاب کنید.
6. روی پیوند ذخیره گزارش کلیک کنید تا پنجره را برای ذخیره بایگانی با فایلهای داده باز کند.
7. نام بایگانی را مشخص کنید و تأیید را ذخیره کنید.

گزارش وضعیت در کسپرسکی

گزارش وضعیت در کسپرسکی

آرشیو ایجاد شده می تواند به پشتیبانی فنی از پورتال من کسپرسکی انتی ویروس ارسال شود.محتویات و ذخیره سازی فایل های ردیابیفایل های ردیابی به صورت آشکار هفت روز پس از نوشتن فایل های ردیابی بر روی کامپیوتر ذخیره می شوندمعلول. فایل های ردیابی به طور دائم پس از هفت روز حذف می شوند.فایل های ردیابی در پوشه LaborData \ Kaspersky Lab ذخیره می شوند.
فرمت نام فایل های ردیابی به شرح زیر است: KAV <versionnumber_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.> <نوع فایل ردیابی> .log.
فایل های ردیابی می توانند حاوی اطلاعات محرمانه باشند. شما می توانید محتویات فایل ردیابی را با باز کردن آن در a مشاهده کنیدویرایشگر متن (مانند دفترچه یادداشت).

اجرای اسکریپت AVZ در کسپرسکی انتی ویروس

شما توصیه می شود که متن یک اسکریپت AVZ دریافت شده از کارشناسان آزمایشگاه کسپر را تغییر ندهید.
اگر هنگام اجرای اسکریپت مشکلی ایجاد شود، لطفا با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
► برای اجرای یک اسکریپت AVZ:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.تماس با پشتیبانی فنی

3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید.پنجره ابزار پشتیبانی باز می شود.
4. در پنجره باز شده، روی پیوند اجرای اسکریپت کلیک کنید تا پنجره اجرای اسکریپت باز شود.
5. متن را از اسکریپت ارسال شده توسط متخصصین پشتیبانی فنی کپی کنید، آنرا در قسمت ورودی قرار دهیددر پنجره باز می شود و روی دکمه Run کلیک کنید.
اسکریپت اجرا می شوداگر این اسکریپت با موفقیت اجرا شود، جادوگر به طور خودکار بسته می شود. اگر خطایی رخ دهد در طولاجرای اسکریپت، جادوگر یک پیام متناظر را نمایش می دهد.

توقف و باز شدن کامپیوتر در انتی ویروس کسپرسکی

توقف و باز شدن کامپیوتر در انتی ویروس کسپرسکی


حفاظت توقف موقت شخصی به طور موقت غیر فعال کردن تمام کامپوننت های حفاظتی برای برخی از زمان.هنگامی که حفاظت متوقف و یا راهکار امنیتی در حال اجرا نیست، فعالیتبرنامه های موجود در رایانه شما تحت نظارت قرار می گیرند. اطلاعات در مورد نتایج نظارت برفعالیت برنامه در سیستم عامل ذخیره می شود. هنگامی که اینترنت سکیوریتی شروع می شوددوباره و یا حفاظت از سر گرفته شده است، این راهکار، امنیت استفاده از این اطلاعات برای حفاظت از خود راکامپیوتر از اقدامات مخرب که ممکن است انجام شده است زمانی که حفاظت متوقف شد و یا زمانی که اینترنت سکیورتی در حال اجرا نبود اطلاعات در مورد نتایج نظارت برفعالیت برنامه به طور نامحدود ذخیره می شود. این اطلاعات در صورت حذف انتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکیوریتی حذف می شوداز کامپیوتر شما حذف شد
► برای متوقف کردن حفاظت از رایانه خود:
1. در منوی زمینه از آیکون نرم افزار واقع در منطقه اطلاع رسانی نوار وظیفه، را انتخاب کنید اقلام حفاظت معوق.
پنجره محافظت مکث باز می شود (شکل زیر را ببینید).

2. در پنجره محافظت مکث، فاصله زمانی را بعد از آن محافظت کنیداز سر گرفته شد:
– مکث برای زمان مشخص شده – حفاظت بعد از انقضای زمان فعال است فاصله از لیست کشویی انتخاب شده است.
– مکث تا زمانی که کامپیوتر راه اندازی مجدد – حفاظت پس از خرید انتی ویروس کسپرسکی شروع برنامه فعال است
دوباره یا سیستم عامل دوباره راه اندازی می شود (اگر نرم افزار به طور خودکار شروع می شودشروع).
– مکث – زمانی که تصمیم به از سرگیری آن دارید، حفاظت از بین می رود.
3. با کلیک بر روی دکمه حفاظت از توقف و انتخاب خود را در پنجره ای که باز می شود را تایید کنید.
► برای از بین بردن حفاظت از کامپیوتر:
در ناحیه اعلان وظیفه، در منوی زمینه آیکون برنامه، Resume را انتخاب کنیدحفاظت.

توقف و باز شدن کامپیوتر در انتی ویروس کسپرسکی


بازگرداندن برنامه پیش فرض

شما می توانید تنظیمات توصیه شده توسط KasperskyLab برای توتال سکیوریتی را در هر جا بازگردانیدزمان. تنظیمات را می توان با استفاده از جادوگر پیکربندی برنامه انجام داد.
هنگامی که جادوگر عملیات خود را تکمیل می کند، سطح امنیتی توصیه شده برای همه حفاظت تنظیم می شود
اجزاء.
► برای اجرای جادوگر پیکربندی برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره تنظیمات باز می شود.
3. بخش عمومی را انتخاب کنید.
این پنجره تنظیمات اینترنت سکیوریت را نشان می دهد.
4. در قسمت پایین پنجره، در لیست کشویی تنظیمات مدیریت، Restore را انتخاب کنید

اجازه دهید جزئیات مراحل جادو را بررسی کنیم.
مرحله 1. شروع جادوگر
برای ادامه دادن جادوگر روی دکمه Next کلیک کنید.
مرحله 2. بازگرداندن تنظیمات
در این مرحله، تنظیمات برنامه به تنظیمات پیش فرض پیکربندی شده توسطآزمایشگاه کسپر
مرحله 3. بازسازی کامل
برای بستن جادوگر پس از تکمیل کار خود، روی دکمه Finish کلیک کنید.

دسرسی به فایل ذخیره و رمز عبور در Kaspersky

دسرسی به فایل ذخیره و رمز عبور در Kaspersky

► برای دسترسی به داده ها در یک طاق داده:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Data Encryption کلیک کنید.
3. در پنجره Data Encryption که باز می شود، بر روی دکمه Open در کنار دادههای شما ذخیره می شودنیاز.
4. رمز عبور را وارد کنید و بر روی دکمه Open Data vault در ویندوز اکسپلورر کلیک کنید.
فایل های ذخیره شده در ذخیره سازی داده ها در پنجره اکسپلورر ظاهر می شوند. شما می توانید انجام دهید
تغییر به فایل ها و دوباره قفل کردن داده ها.
برای باز کردن قفل های داده ایجاد شده با استفاده از نسخه قبلی نرم افزار، داده های قدیمی داده ها را تبدیل کنید
فرمت به فرمت جدید برنامه درخواست شما را برای انجام تبدیل می کند وقتی تلاش می کنید
یک Data Vault را در توتال سکیوریتی باز کنید.
تبدیل داده ها به فرمت جدید می تواند مدت زمان زیادی باشد که بسته به حجم داده های داده شده باشد.

 

رمز عبور محافظت از دسترسی به توتال سکیوریتی Total Security

گزینه های مدیریت

یک کامپیوتر تنها ممکن است توسط چندین کاربر با سطوح مختلف تجربه و رایانه به اشتراک گذاشته شودسوادآموزی دسترسی نامحدود کاربران مختلف به توتال سکیوریتی  و تنظیمات آن ممکن استامنیت رایانه را از بین ببرد.
برای محدود کردن دسترسی به برنامه، می توانید یک رمز عبور مدیر را تنظیم کنید و اقدامات را مشخص کنید
برای این رمز عبور باید وارد شود:
 پیکربندی تنظیمات برنامه
 ترک برنامه
 حذف برنامه
► برای دسترسی به رمز عبور برای کنترل کسپرسکی:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در قسمت چپ پنجره، بخش عمومی را انتخاب کرده و روی تنظیم رمز عبور کلیک کنیدلینک حفاظت برای باز کردن پنجره حفاظت از رمز عبور.

خرید کسپرسکی


4. در پنجره ای که باز می شود، فیلدهای رمز جدید و تایید رمز عبور را پر کنید.
5. در گروه دامنه رمز عبور از تنظیمات، اعمال درخواست را که میخواهید مشخص کنید
برای محدود کردن دسترسی یک رمز عبور فراموش شده قابل بازیابی نیست اگر گذرواژه خود را فراموش کرده اید، با ما تماس بگیرید پشتیبانی فنی برای بازیابی دسترسی به تنظیمات توتال سکیوریتی.

امنیت فایل انتقال داده شده در کسپرسکی

امنیت فایل انتقال داده شده در کسپرسکی

داده های ذخیره شده برای محافظت از اطلاعات محرمانه شما در برابر دسترسی غیر مجاز طراحی شده اند. طاق داده
ذخیره سازی داده ها بر روی رایانه شما است که می توانید قفل و یا باز کردن قفل با استفاده از رمز عبور که فقط شما باشد قفل می شود
می دانم شما باید رمز عبور را وارد کنید تا فایل های ذخیره شده در یک قفل داده قفل شده را تغییر دهید. اگر تو داری
10 بار در یک ردیف نامعتبر وارد شده است، دسترسی به حافظه داده برای یک ساعت مسدود شده است.
اگر رمز عبور را از دست بدهید یا فراموش کنید، نمیتوانید داده های خود را بازیابی کنید.
Kaspersky Total Security با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری داده های زیر برای ایجاد ذخیرۀ داده ها می باشد:AES XTS 256 با طول کلید موثر 56 بیت.

خرید کسپرسکی


► امنیت فایل انتقال داده شده در کسپر:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Data Encryption کلیک کنید.

3. در پنجره Data Encryption که باز می شود، یکی از موارد زیر را انجام دهید:
– اگر شما یک طاقت داده را نداشته اید، روی Create a Data Vault کلیک کنید.اگر قبلا یک طاق داده ای ایجاد کرده اید، روی دکمه Create data vault کلیک کنید.
4. بر روی افزودن فایل ها و پوشه ها به دکمه ذخیره داده ها کلیک کنید تا اکسپلورر را باز کرده و مشخص کنید
فایل هایی که می خواهید در حافظه داده قرار دهید.فایل های انتخاب شده در پنجره Data Coding ظاهر می شوند.
5. روی دکمه Continue کلیک کنید.
6. نام خراب داده را وارد کنید و محل آن را مشخص کنید یا از مقادیر پیش فرض اینها استفاده کنیدتنظیمات.
7. برای دسترسی سریع به Data Vault، میانبر دسکتاپ ایجاد برای داده ها را انتخاب کنیدجعبه چکمه
8. روی دکمه Continue کلیک کنید.
9. فیلدهای رمز عبور و تایید رمز عبور را پر کنید و روی Continue کلیک کنید.
10. انتخاب فایل های موجود در فایل های خارج از طاق اطلاعات:
– برای حذف کدهای منبع از فایل های خارج از محدوده داده ها، روی حذف کلیک کنید.
– برای نگهداری کپیهای منبع از فایلهای خارج از محفظه داده، روی Skip کلیک کنید.
11. روی دکمه Finish کلیک کنید.داده های ذخیره شده شما ایجاد شده در لیست محدوده های داده نمایش داده می شوند.
12. برای قفل نگه داشتن داده ها، روی دکمه قفل کلیک کنید.داده ها در یک قفل داده قفل ذخیره می شود تنها پس از وارد شدن رمز عبور.

ذخیره سازی آنلاین در انتی ویروس کسپرسکی

ذخیره سازی آنلاین در انتی ویروس کسپرسکی

 اطمینان حاصل کنید که رایانه به اینترنت متصل است
 ایجاد یک حساب کاربری در وب سایت ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی داده آنلاین
 فعال سازی ذخیره سازی آنلاین
شما می توانید یک حساب Dropbox به همان اندازه برای پشتیبان گیری از داده ها از دستگاه های مختلف با استفاده از خرید لایسنس  android  نصب شده به یک ذخیره سازی آنلاین.
اندازه ذخیره سازی آنلاین توسط ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی آنلاین Dropbox تعیین می شود
سرویس وب. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط وب سایت Dropbox به dropbox.com مراجعه کنید

فعال سازی ذخیره سازی آنلاین

– برای فعال کردن ذخیره سازی آنلاین:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Backup and Restore کلیک کنید.
3. در پنجره پشتیبان گیری و بازگردانی که باز می شود، عملیات زیر را انجام دهید:اگر قبلا هیچ کار پشتیبان ایجاد نشده است، بر روی دکمه Select files for backup کلیک کنیداگر شما قبلا یک نسخه پشتیبان تهیه کرده اید، بر روی کپی پشتیبان نسخه های دیگر فایل ها کلیک کنیدوظیفه.جادوگر ایجاد وظیفه پشتیبان (به بخش “ایجاد یک کار پشتیبان” مراجعه کنید در صفحه 144)راه اندازی می شود
4. در پنجره انتخاب نوع داده ها، گروه داده را انتخاب کنید یا فایل ها را به طور دستی مشخص کنیدشما می خواهید پشتیبان بگیرید.

خرید کسپرسکی

5. در پنجره انتخاب ذخیره سازی، ذخیره سازی آنلاین را انتخاب کرده و روی دکمه Activate کلیک کنید.اتصال اینترنتی برای ایجاد ذخیره سازی آنلاین لازم است.یک گفتگوی ورود به حساب Dropbox باز می شود.
6. در پنجره ای که باز می شود، یکی از عملیات زیر را انجام دهید:
-ثبت نام کامل اگر شما Dropbox به عنوان کاربر ثبت نشده است
-اگر شما یک کاربر Dropbox به ثبت نام هستید، وارد حساب Dropbox خود شوید.
7. برای پایان دادن به فعال سازی ذخیره سازی آنلاین، تأیید کنید که  مجاز به استفاده استحساب Dropbox شما برای پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات. مکان های امنیتی  کپی پشتیبان از داده های ذخیره شده در یک پوشه جداگانه که در ذخیره سازی Dropbox ایجاد می شودپوشه برای برنامه های کاربردیپس از فعال سازی ذخیره سازی آنلاین کامل شده است، پنجره انتخاب ذخیره سازی باز می شود. آی تیشامل مجموعه ای از ذخیره های آنلاین را انتخاب کنید. برای ذخیره سازی آنلاین فعال شدهنرم افزار مقدار فضای مورد استفاده و مقدار فضای آزاد موجود را نشان می دهد

بک اپ انتی ویروس کسپرسکی antivirus kaspersky

بک اپ انتی ویروس کسپرسکی antivirus kaspersky

 

مرحله 1. فایل ها را انتخاب کنید
در این مرحله از جادوگر، نوع فایل را انتخاب کنید یا پوشه هایی را که می خواهید برای پشتیبان گیری آنها مشخص کنید را مشخص کنید:
– یکی از انواع فایل های از پیش تعیین شده (فایل ها از پوشه های من و پوشه های دسکتاپ،عکس ها و تصاویر، فیلم ها و فیلم ها، فایل های موسیقی) برای انجام تنظیمات سریع. اگر شما
این گزینه را تأیید کنید، جادوگر شما را مستقیما به مرحله 4 “انتخاب ذخیره سازی پشتیبان” می برد.Kaspersky Total Security نسخه های پشتیبان از فایل های موجود در آن ایجاد نمی کندپوشه های “Desktop” و “My Documents” اگر این پوشه ها در یک درایو شبکه قرار گرفته باشند.
– انتخاب نسخه پشتیبان از فایل ها از گزینه های پوشه های مشخص را به صورت دستی انتخاب کنیدپوشه هایی را که می خواهید پشتیبان بگیرید را مشخص کنید.مرحله 2. پوشه ها را برای پشتیبان گیری انتخاب کنیداگر شما انتخاب کنید کپی پشتیبان از فایل ها از گزینه های پوشه های مشخص شده درگام قبل از جادوگر، روی دکمه افزودن پوشه کلیک کنید و یک پوشه را در پوشه انتخاب برای انتخاب کنیدپنجره پشتیبان که پوشه را به پنجره برنامه باز می کند یا کش می کند.اگر شما می خواهید دسته بندی فایل ها را مشخص کنید، گزینه ی پشتیبان محدود را بر اساس نوع فایل انتخاب کنیدبازگشت به بالا در پوشه های انتخاب شده.

دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

مرحله 3. انتخاب نوع فایل برای پشتیبان گیری
اگر گزینه Check Backup را با نوع فایل انتخاب کرده اید در مرحله قبلی جادوگر، در این قسمت انتخاب کنیدمرحله جادوگر جعبه ها را انتخاب کنید در مقابل نوع فایل هایی که می خواهید پشتیبان بگیرید.مرحله 4. ذخیره سازی پشتیبان را انتخاب کنید
در این مرحله یک ذخیره سازی پشتیبان را انتخاب کنید:
– ذخیره سازی آنلاین اگر میخواهید نسخه پشتیبان تهیه شده را در Dropbox به صورت آنلاین ذخیره کنید، این گزینه را انتخاب کنیدذخیره سازی. قبل از استفاده از آن باید ذخیره سازی آنلاین را فعال کنید (به بخش “آنلاین” مراجعه کنیدفعال سازی ذخیره سازی “در صفحه 150) هنگامی که شما در حال ذخیره اطلاعات در ذخیره سازی آنلاین، کسپرسکیTotal Security کپی های پشتیبان از داده هایی را که مربوط به آنها است ایجاد نمی کندمحدودیت های استفاده از قوانین استفاده از Dropbox.
 درایو محلی اگر می خواهید کپی پشتیبان را در یک درایو محلی ذخیره کنید، محلی مناسب را انتخاب کنیدرانندگی در لیست
 درایو شبکه اگر می خواهید کپی پشتیبان را در یک درایو شبکه ذخیره کنید، مرتبط را انتخاب کنیددرایو شبکه در لیست.
 درایو متحرک اگر می خواهید کپی پشتیبان را در یک درایو متحرک ذخیره کنید، را انتخاب کنید
درایو قابل جابجایی مربوطه در لیست است.

خرید کسپرسکی

-ادامه بک اپ انتی ویروس کسپرسکی antivirus kaspersky

 

برای اطمینان از امنیت داده ها، توصیه می کنیم از ذخیره سازی آنلاین یا ساخت ذخیره سازی پشتیبان استفاده کنیددرایوهای قابل جابجایی
► برای ذخیره سازی شبکه:
1. روی لینک افزودن ذخیره شبکه کلیک کنید تا پنجره افزودن ذخیره شبکه را باز کنید و انتخاب کنید
نوع ذخیره سازی شبکه: درایو شبکه یا سرور FTP.
2. اطلاعات مورد نیاز برای اتصال به ذخیره سازی شبکه را مشخص کنید.
3. روی OK کلیک کنید.
► برای اضافه کردن یک درایو قابل جابجایی به عنوان یک ذخیره سازی پشتیبان:
1. روی لینک اتصال ذخیره سازی موجود کلیک کنید تا پنجره ذخیره اتصال برقرار شود.
2. قسمت درایو متحرک را انتخاب کنید.
3. بر روی دکمه مرور کلیک کنید، و در پنجره ای که باز می شود، درایو قابل جابجایی را مشخص می کندکه میخواهید نسخه پشتیبان از فایلها را ذخیره کنید.

کادر «استفاده از تنظیمات ذخیره سازی پیشرفته» را انتخاب کنید تا پیکربندی تنظیمات ذخیره سازی فایل مانندتعدادی نسخه کپی پشتیبان از فایل های ذخیره شده و مدت ذخیره پشتیبانکپی ها
مرحله 5. ایجاد یک برنامه پشتیباندر این مرحله از جادوگر یکی از موارد زیر را انجام دهید:
– اگر میخواهید کار پشتیبان را به طور خودکار شروع کنید، برنامه کاری پشتیبان را مشخص کنید.
-در لیست پشتیبان گیری Run، گزینه ای را در صورت درخواست انتخاب کنید اگر می خواهید این کار را به صورت دستی انجام دهید.

تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی

تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی

1. پنجره برنامه کسپرسکی توتال سکیوریتی   را باز کنید.
2. برای باز کردن ابزار، روی دکمه More Tools در قسمت پایین پنجره اصلی کلیک کنیدپنجره
3. در ادامه تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی پنجره ای که باز می شود، برای استفاده از داده های استفاده نشده، روی پیوند اطلاعات استفاده نشده استفاده کنیدتمیز کردن جادوگر.
جادوگر از یک سری از صفحات (مراحل) تشکیل شده است که می توانید از طریق کلیک بر روی آن حرکت کنیددکمه های برگشت و بعدی. برای بستن جادوگر پس از اتمام، روی دکمه Finish کلیک کنید. برای متوقف کردن انتی ویروس در هر مرحله، روی دکمه لغو کلیک کنید.اجازه دهید جزئیات مراحل این انتی ویروس  را بررسی کنیم.

مرحله 1. شروع جادوگر
صفحه اول جادوگر اطلاعاتی را در مورد تمیز کردن داده های استفاده نشده نشان می دهد.برای شروع Wizard روی دکمه Next کلیک کنید.
مرحله 2. جستجو برای داده های استفاده نشده
جادوگر کامپیوتر را برای داده های استفاده نشده جستجو می کند. جستجو ممکن است کمی طول بکشد. یک بار
جستجو کامل است، جادوگر به طور خودکار به مرحله بعدی می رود.
مرحله 3. انتخاب اقدامات برای حذف داده های استفاده نشده
پس از جستجو برای داده های استفاده نشده تکمیل شده است،  یک پنجره نمایش لیستاقدامات باز می شودبرای اینکه جادوگر اقدام خاصی انجام دهد، در سمت چپ یک عمل، مربوط به آن را انتخاب کنیدکادر تأیید به طور پیش فرض، جادوگر همه توصیه می شود و به شدت توصیه می شوداعمال. اگر نمی خواهید اقدام خاصی انجام دهید، علامت کادر کنار آن را پاک کنید. برای خرید انتی ویروس کسپرسکی کلیک کنید .پاک کردن جعبه های چک که به طور پیش فرض انتخاب شده توصیه نمی شود. این ممکن استایمنی کامپیوتر شما را در معرض خطر قرار می دهد.پس از تعریف مجموعه ای از اقدامات برای جادوگر برای انجام، روی دکمه Next کلیک کنید. این امکان در تمامی خرید محصولات کسپرسکی فعال میباشد.تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی

مرحله 4.  پاک کردن داده های استفاده نشدهجادوگر اقدامات انتخاب شده در طول مرحله قبل را انجام می دهد. تمیز کردن استفاده نشده است
داده ها ممکن است طول بکشد.پس از پاك كردن داده هاي بكار رفته، Wizard به صورت اتوماتيك ادامه مي يابدبه مرحله بعدیدر حالی که جادوگر در حال اجرا است، برخی از فایل ها (مانند پرونده ورود ویندوز مایکروسافت وورودی رویداد Microsoft Office) ممکن است توسط سیستم عامل مورد استفاده قرار گیرد. به منظور حذفاین فایل ها جادوگر پیشنهاد می کنند که سیستم عامل را راه اندازی مجدد کنید. این امکان در خرید محصولات kaspersky  دیده میشود.
مرحله 5. تکمیل جادوگر
برای بستن جادوگر روی دکمه Finish کلیک کنید.

اخرین ورژن کسپرسکی

دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

حالت فعال اعتماد سازی در Kaspersky Total Security

حالت فعال اعتماد سازی در Kaspersky Total Security و kaspersky internet security

 

این مورد در هر دو محصول kaspersky internet security و kaspersky total security  یکسان است :
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
3. در پنجره ابزار، در لیست از ابزار را در قسمت سمت چپ پنجره کلیک کنید اعتمادلینک حالت نرم افزار برای باز کردن پنجره حالت مورد اعتماد برنامه های کاربردی.
4. یکی از گزینه برای فعال کردن نرم افزار مورد اعتماد حالت را انتخاب کنید:


الف .در حالت فعال اعتماد سازی  در کسپرسکی، کلیک بر روی دکمه فعال کردن.حالت نرم افزار مورد اعتماد را فعال کنید. هنگامی که این گزینه انتخاب شده باشد، این راهکار،امنیت اجازه می دهد تا برنامه های کاربردی در حال اجرا است که بر روی کامپیوتر خود را قبل از نصب نشده بودحالت نرم افزار مورد اعتماد فعال شد.
-با کلیک بر روی روشن کردن و اسکن تمام لینک برنامه های نصب شده شروع به تجزیه و تحلیل سیستم عامل، و پس از آن حالت  مورد اعتماد در انتی ویروس کسپرسکی توتال سکیوریتی را فعال کنید.این اجرا می شود تجزیه و تحلیل سیستم عامل و برنامه های نصب شده، به جزفایل های موقت و منابع کتابخانه های پیوند پویا که حاوی کد اجرایی.پیشرفت تحلیل در تجزیه و تحلیل نصب پنجره برنامه نمایش دادهکه باز می شود.یک صبر کنید تا تجزیه و تحلیل سیستم عامل و برنامه های نصب شده را کامل میکند.شما می توانید تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی نصب پنجره به حداقل برساند.


ب. نمایش اطلاعات در مورد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در نرم افزار مورد اعتمادپنجره حالت.اگر فایل های سیستم با خواص ناشناخته طی تحلیل شناسایی، شماتوصیه برای جلوگیری از فعال کردن برنامه های مورد اعتماد حالت. شما نیز توصیه برای جلوگیری ازرا قادر می سازد برنامه های کاربردی مورد اعتماد حالت اگر بسیاری از برنامه های کاربردی که برای آن شناسایی شدهراهکار امنیت اطلاعات کافی به آنها را طبقه بندی به عنوان نداردکاملا امن است.

پس از تجزیه و تحلیل کامل است، شما می توانید اطلاعات در مورد فایل های سیستم غیر قابل اطمینان مشاهدهدر مورد اعتماد پنجره حالت نرم افزار. پس از فعال کردن نرم افزار مورد اعتمادحالت، این فایل و برنامه های کاربردی مسدود خواهد شد.

توجه داشته باشید که این قابلیت هم در خرید kaspersky internet security و هم در خرید kaspersky internet security این اکان را دارا میباشند و روش کار نیز یکسان است.


اخرین مرحله حالت فعال اعتماد سازی در Kaspersky Total Security و kaspersky internet security
ج. اگر می خواهید اجازه می دهد در حال اجرا برنامه های نامعتبر و فایل های سیستم، در مورد اعتمادپنجره حالت برنامه های کاربردی، در ستون شروع تلنگر سوئیچ ضامن در مقابل
نرم افزار های غیر قابل اطمینان و یا فایل سیستم به مجاز است.
د. با کلیک بر روی فعال کردن اعتماد دکمه حالت نرم افزار.حالت نرم افزار مورد اعتماد در حال حاضر فعال. راهکار امنیتی همه را مسدود خواهد کردبرنامه ها و فایل های سیستم است که طبقه بندی نشده اند به عنوان مورد اعتماد است. پس از فعال کردنمورد اعتماد نرم افزار حالت و راه اندازی مجدد سیستم عامل برای اولین بار، ناشناختهبرنامه های کاربردی مجاز به شروع تا زمانی که راهکار امنیتی شروع می شود. بعد از راهاندازی مجدد بعد ازسیستم عامل، بلوک راهکار امنیت برنامه های کاربردی ناشناس از شروع.

 

محافظت ضبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی 3

محافظت ضبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی 3

کانفینگ برنامه کنترل صدای کسپرسکی

– کنترل دسترسی به صدا دستگاه های ضبط مستقل از تنظیمات از نرم افزار کسپرسکی است
دسترسی به وب کم.
-اگر رابط کاربری گرافیکی نرم افزار لود نشده است، برنامه های کاربردی که “اعلان برای عمل”اجازه تنظیم شده مجاز به دریافت جریان های صوتی.
– راهکار امنیت محافظت از دسترسی به میکروفن های داخلی و میکروفن خارجی
فقط. دیگر دستگاه های پخش صوت پشتیبانی نمی شوند.درخواست می کند در صورت خرید انتی ویروس کسپرسکی حفاظت از جریان های صوتی از دستگاه های مانند DSLR را تضمین نمی کنددوربین، دوربین، و دوربین های اکشن.

پیکربندی برنامه اجازه دسترسی به برنامه در انتی ویروس

محافظت ضبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی 3
دستگاه های ضبط صدا
– برای پیکربندی تنظیمات از دسترسی به نرم افزار به صدا دستگاه های ضبط:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
3. بخش نرم افزار کنترل را انتخاب کنید.پنجره برنامه کنترل باز می شود.
4. از لینک مدیریت برنامه های کاربردی برای باز کردن پنجره برنامه های مدیریت کلیک کنید.
5. در لیست، نرم افزار برای آن شما می خواهید برای اجازه دسترسی به ضبط صدا را انتخاب کنیددستگاه ها. دوبار کلیک کنید نرم افزار برای باز کردن پنجره قوانین برنامه.
6. در پنجره قوانین برنامه، به زبانه حقوق است.
7. در لیست از دسته حقوق تغییرات سیستم عامل را انتخاب کنید – مشکوک تغییرات در سیستم عامل -Access دستگاه های ضبط صدا.

8. در ستون اقدام، با کلیک بر روی آیکون و یکی از آیتم های منو را انتخاب کنید:
– برای اجازه دادن به نرم افزار برای دریافت جریان صوتی، اجازه انتخاب کنید.
– انکار نرم افزار اجازه دسترسی به جریان های صوتی، بلوک را انتخاب کنید.
9. برای دریافت اطلاعیه در مورد نمونه از برنامه های کاربردی که اجازه و یا امکان دسترسی بهجریان های صوتی، در ستون اقدام، کلیک بر روی آیکون ها و رویدادهای ورود را انتخاب کنید.
10. دکمه ذخیره.

لازم به ذکر است این قابلیت در توتال سکیوریتی و اینترنت سکیوریتی و انتی ویروس را دارا میباشد .

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی

مجرمان ممکن است تلاش برای به دست آوردن دسترسی غیر مجاز به دستگاه های ضبط صدای خود را با استفاده ازنرم افزار خاص. دستگاه های ضبط صدا میکروفن که به هم متصل و یا ساخته شده را به میکامپیوتر و قادر به انتقال جریان صوتی از طریق رابط کارت صدا (ورودیسیگنال). راهکار امنیتی کنترل دسترسی توسط برنامه  انتی ویروس کسپرسکی به صدا دستگاه های ضبط ومحافظت در برابر رهگیری غیر مجاز از جریان های صوتی فراهم می کند.
به طور پیش فرض، این راهکار، امنیت بلوک برنامه های کاربردی از اعتماد محدود غیر قابل اطمینان و بالاگروه از دریافت جریان صوتی از دستگاه های ضبط صدا متصل بهکامپیوتر. شما می توانید دستی اجازه می دهد برنامه های کاربردی برای دسترسی به دستگاه ضبط صدا ( 5 ستاره و بخش”تنظیم کسپرسکیبه قسمت دسترسی به نرم افزار به صدا دستگاه های ضبط” .اگر یک برنامه را از گروه محدود پایین است درخواست دسترسی در کسپراسکای به یک دستگاه ضبط صدا،راهکار امنیتی نمایش اطلاع رسانی و شما برای انتخاب می کنید یا نه اجازه می دهداین برنامه برای دسترسی به دستگاه ضبط صدا. اگر این راهکار، امنیت قادر به استنمایش این اطلاع رسانی (برای مثال زمانی که رابط گرافیکی این راهکار، امنیت نیستلود نشده)، برنامه از پایین گروه اعتماد محدود اجازه دسترسی به صدای ضبط دستگاه.تمام برنامه های کاربردی در گروه مورد اعتماد هستند مجاز به دسترسی به صدا دستگاه های ضبط به طور پیش فرض.قابلیت است که کنترل دسترسی توسط برنامه های کاربردی به صدا دستگاه های ضبط زیر را دارد. در پست

دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی

بعدی با ادامه بحس با شما خواهیم بود. برای استفاده از این قابلیت میتوانید به صفحه خرید . مراجع کنید.

http://www.datascan.ir/wp-content/uploads/2017/06/محافظت-ظبط-صدا-در-انتی-ویروس-کسپرسکی.png