Tag - کسپرسکی توتال سکیوریتی

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security

در کسپرسکی توتال سکیوریتی شما می توانید در یک محیط امن کامپیوتر شما، به نام ایجادحالت نرم افزار مورد اعتماد، که در آن برنامه های کاربردی تنها اعتماد مجاز به شروع می شود. مورد اعتمادحالت نرم افزار مفید است اگر شما استفاده از یک مجموعه پایدار از برنامه های کاربردی شناخته شده و شما لازم نیستبه اغلب برنامه های جدید ناشناخته از اینترنت دانلود اجرا کنید. هنگامی که در حال اجرا درحالت نرم افزار مورد اعتماد، بلوک راهکار امنیتی تمام برنامه های کاربردی که نشده اندطبقه بندی توسط کسپرسکی قابل اعتماد است. تصمیم در مورد اینکه آیا به اعتماد یک برنامه کاربردی می تواندساخته شده بر اساس اطلاعات دریافت شده از شبکه امنیت کسپرسکی، جزئیات برنامهامضای دیجیتال، و سطح اعتماد به نصب و منبع دانلود نرم افزار.

 

 

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security و ویژگی انتی ویروس

برای استفاده از نرم افزار مورد اعتماد حالت، مطمئن شوید که همه از حفاظت زیراجزای فعال: نرم افزار کنترل، فایل ضد ویروس، و سیستم فرشته. اگر هر
از این مولفه ها متوقف می شود در حال اجرا، حالت نرم افزار مورد اعتماد غیر فعال است.
– حالت نرم افزارKaspersky Total Security ممکن است در دسترس نیست اگر فایل های سیستم در پارتیشن از واقعهارد دیسک با یک فایل سیستم غیر NTFS. حالت نرم افزار مورد اعتماد ممکن است گم شده و یا در دسترس نیست در نسخه فعلی ازراهکار امنیتی. در دسترس بودن حالت نرم افزار مورد اعتماد در این راهکار،امنیت بستگی منطقه و ارائه دهنده خدمات خود را. اگر شما نیاز به خرید Kaspersky Total Security ، شما توصیه می شود که برای آن درخواست در هنگام خرید انتی ویروس را بدهید در نرم افزار.
-اگر حالت نرم افزار مورد اعتماد در نسخه خود را از این راهکار، امنیت پشتیبانی می شود امادر حال حاضر موجود نیست، آن را ممکن است در دسترس پس از پایگاه داده شما به روز رسانی می شوند وماژول های نرم افزار (نگاه کنید به بخش “به روز رسانی پایگاه داده و ماژول های نرم افزار” درصفحه ۵۸). پس از پایگاه داده و ماژول های نرم افزار به روز شده است، شما می توانید پیکربندیحالت برای برنامه های کاربردی ناشناس و ماژول را اجرا کنید.

 

حالت مورد اعتماد Kaspersky Total Security  به صورت خودکار و یا دستی فعال کنید.

حالت دستی را فعال کنید، تمام برنامه های نصب شده بر روی کامپیوتر می وضعیت اعتماد اختصاص داده است.برنامه های نصب شده پس از مورد اعتماد حالت برنامه فعال شد وضعیت اعتماد هستند اختصاص داده نشده استو با توجه به قوانین کلی کنترل برنامه پردازش شده است.شما همچنین می توانید نرم افزار مورد اعتماد در حالت دستی فعال پس از تجزیه و تحلیل این راهکار، امنیتسیستم عامل و برنامه های کاربردی نصب شده است. اگر تجزیه و تحلیل راهکار امنیتی نشان می دهد کهبرنامه های کاربردی ناشناس بر روی کامپیوتر نصب شده است، قادر می سازد برنامه های کاربردی مورد اعتماد حالت استتوصیه شده.حالت نرم افزار مورد اعتماد به طور خودکار اگر تجزیه و تحلیل این راهکار، امنیت را فعال کنیدسیستم عامل و برنامه های نصب شده نشان می دهد که برنامه های کاربردی بیشتر مورد اعتماد بر استفادهکامپیوتر.هنگامی که حالت نرم افزار مورد اعتماد فعال است، این راهکار، امنیت ممکن است مانع کهشناخته شده است نه به عنوان مورد اعتماد است. شما می توانید اجازه چنین برنامه های کاربردی به اجرا می شود (بخش را ببینید
“کنترل فعالیت برنامه بر روی کامپیوتر و در شبکه” در صفحه ۱۲۲) اگر از هر،و پس از آن نرم افزار مورد اعتماد حالت را فعال کنید.

در پایان شما با خرید kaspersky internet security نیز از همین مزایا استفاده میکنید .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱

یکی از گزینه های برای داده های ورودی امن در این وب سایت را انتخاب کنید (درخواست برای مشخصه صفحه و یا درخواست برای کل وب سایت).ج. عمل را انتخاب کنید به داده های ورودی و امن در این وب سایت انجام شود (محافظت و یا آیانمی محافظت).گرم. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست به نظر می رسد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱ در محرومیت برای ورودی صفحه کلید امننجره. هنگامی که این وب سایت قابل دسترسی است، داده های ورودی امن فعال خواهد شد، عملکرد درمطابق با تنظیماتی که شما مشخص کرده اید.پیکربندی اطلاعیه هاآسیب پذیری در شبکه Wi-Fiهنگامی که شما به یک شبکه Wi-Fi متصل، اطلاعات محرمانه خود را ممکن است دزدیده شده که شبکه استمحافظت ضعیف است. راهکار امنیتی چک شبکههای Wi-Fi در هر زمان شما را به یکی ارتباط برقرار کنند. اگرشبکه Wi-Fi را امن نیست (به عنوان مثال، یک پروتکل رمزنگاری آسیب پذیر استفاده می شود، و یا ناماز شبکه Wi-Fi (SSID) بسیار محبوب است)، نرم افزار نمایش اطلاع رسانی کسپرسکی اطلاع رسانی به شماکه شما در مورد برای اتصال به یک شبکه Wi-Fi نا امن هستند. از لینک در پنجره اطلاع رسانی کلیک کنیدبه یاد بگیرند که چگونه با خیال راحت استفاده از شبکه های Wi-Fi است.► برای پیکربندی اطلاعیه از آسیب پذیری در شبکه های Wi-Fi را:

خرید انتی ویروس

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.۴٫ در قسمت سمت راست از بخش حفاظت از بخش فایروال را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات از مولفه فایروال.۵٫ انتخاب کنید از خبر سازی از آسیب پذیری کسپرسکی توتال سکیوریتی در شبکه های Wi-Fi را جعبه چک اگر آن پاک شده است. اگرشما نمی خواهید برای دریافت اطلاعیه، روشن جعبه چک کنید. این جعبه چک های انتخاب شدهبه طور پیش فرض.۶٫ ۶٫ اگر با خبر سازی آسیب پذیری در شبکه های Wi-Fi را انتخاب کادر بررسی، شما می توانید ویرایشتنظیمات پیشرفته برای نمایش اطلاعیه: بلوک انتخاب کنید و هشدار دادن در مورد انتقال ناامن رمزهای ورود درجعبه چک اینترنت برای جلوگیری از همه انتقال کلمات عبور در غیر رمزگذاری فرمت متنزمانی که شما در زمینه های رمز عبور در اینترنت را پر کنید. این جعبه چک های پاکبه طور پیش فرض.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی multi davis

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی multi davis

داده های محافظتی وارد شده درصفحه کلید کامپیوترحفاظت از داده های ورودی بر روی صفحه کلید کامپیوتر اجازه می دهد اجتناب رهگیری داده است کهوارد شده از طریق صفحه کلید است.امن ورودی صفحه کلید دارای محدودیت های زیر:
 حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر تنها برای مایکروسافت در دسترس استاینترنت اکسپلورر، موزیلا فایرفاکس و گوگل کروم مرورگر. هنگام استفاده از دیگرمرورگرها، داده های وارد شده از طریق صفحه کلید کامپیوتر از رهگیری محافظت نمی شود. امن ورودی صفحه کلید است در Microsoft Internet Explorer از فروشگاه ویندوز در دسترس نیست.
 حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر می توانید اطلاعات شخصی خود را اگر یک محافظت نمی کندوب سایت است که نیاز به وارد کردن داده ها از جمله هک شده است، چرا که در این مورد اطلاعاتاست توسط مزاحمان را از وب سایت به دست آمده به طور مستقیم.لیست قبل توصیف محدودیت اصلی انتی ویروس در عملکرد برای حفاظت از داده های ورودی.
لیست کامل از محدودیت در مقاله ای در وب سایت آزمایشگاه کسپرسکی پشتیبانی فنی دادهشما می توانید حفاظت کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  multi davis از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر در وب سایت های مختلف را پیکربندی کنید. بعد ازحفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر پیکربندی شده است، شما لازم نیست که به هر
اقدامات اضافی در هنگام ورود داده.► برای پیکربندی حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید کامپیوتر:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، در بخش صفحه کلید ورودی امن، را انتخاب کنید فعال کردن
امن صفحه کلید ورودی جعبه چک کنید.

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۵٫ در پنجره تنظیمات ورودی داده امن با کلیک کردن روی ویرایش دسته پیوند دربخش پایین تر از بخش صفحه کلید ورودی امن.۶٫ جعبه چک را انتخاب کنید برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید برای محافظت از اطلاعات است کهوارد شده از طریق صفحه کلید است۷٫ اگر می خواهید برای فعال یا غیر فعال کردن حفاظت از داده های ورودی از صفحه کلید را بر روی یک خاصسایت اینترنتی:یک محرومیت برای امن پنجره صفحهکلیدورودی با کلیک کردن بر مدیریتمحرومیت را لینک کنید.ب. در پنجره، با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن.ج. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک محرومیت برای امن ورودی صفحه کلید.د. در پنجره ای که باز می شود، در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت را وارد کنید.

 

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸

کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸  ارائه می شود را می توان به سه دسته کلی زیر تقسيم بندی Service Provider سرویسهایی که توسط
کرد :
Leased Line .١
Circuit-Switched .٢
Packet-Switched .٣
: Leased Line
Leased Line . ارائه می شود Service Provider عبارتنداز یک ارتباط نقطه به نقطه و مستقيم که توسط
ارتباطی است که همواره برقرار می باشد و با مشخص بودن دو سر آن به عنوان یک ارتباط اخت ص اصی به
ارائه می شود . Service Provider توسط Secure عنوان یک ارتباط
۴۵ باشد . Mbps پهنای باند این ارتباط می تواند تا
: Circuit-Switched
نهایی تعریف می شود . Station در این روش همانطور که از نامشپيداست یک مدار مجازی بين دو
نهایی برقرار شده و سپس اطلاعات منتقل می شود . Station در سوئيچينگ مداری ابتدا ارتباط بين دو
نمونه شبکه سوئيچينگ مداری ، شبکه تلفن می باشد . در این شبکه بعد از برقراری ارتباط بين دو نقطه
نهایی ، یک ارتباطی فيزیکی برقرار شده و طرفين می توانند به مکالمه و یا حتی انتقال دیتا بپردازند و تا
زمانی که طرفين به صورت کامل این ارتباط را قطع نکنند این مدار آزاد نخواهد شد .
بنابراین می توان گفت که یکی از نقاط ضعف سوئيچينگ مداری ، اشغال کانال های فيزیکی حتی در
زمانی که هيچ گونه اطلاعاتی ردوبدل نمی شود، است .
این بدان معنی است که با محدود بودن ظرفيت س و ئيچينگ و با اشغال شدن یک کانال، حتی اگر طرفين
ISDN برای مدتی انتقال سيگنال نداشته باشند کانال اشغال خواهد ماند . شبکه تلفن معمولی و شبکه
نمونه ای از سوئيچينگ مداری هستند .
:Packet-Switched کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
نهایی برق رار نمی شود ، بلکه در این Station در این روش برخلاف سوئيچينگ مداری ، مداری بين دو
روش اطلاعات به بسته های کوچکی تقسيم شده و به همراه یکسری اطلاعات کنترلی به شبکه
سوئيچينگ پکتی تحویل داده می شود . بنابراین سوئيچ های مختلف با در نظر گرفتن بهترین مسير پکت
را هدایت کرده و به مقصد می رسانند . لذا در این روش منابع ش بکه درگير برقراری یک مدار دائمی بين
نهایی نخواهند شد. Station دو
را به عنوان شبکه سوئيچينگ پکتی معرفی کرد. X. و ۲۵ Frame-relay برای نمونه می توان شبکه های
٤٦٥
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٩
Serial Point-to-Point Connections
۴۶۶
: Serial اینترفيس
صورت می گيرد . ( Serial ) اینترفيسی است که در آن انتقال دیتا به صور ت متوالی ، Serial اینترفيس
این بدان معنی است که در هر زمان یک المان سيگنال روی کانال ارتباطی ارسال می شود ، بنابراین
بيتهای دیتا پشت سر هم روی خط حرکت خواهند کرد .
ساپورت می کنند : Serial روترهای سيسکو استانداردهای زیر را برای اینترفيس
EIA/TIA-232 •
EIA/TIA-449 •
V.35 •
X.21 •
EIA-530 • کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
و به ( DB- 60 می باشد ( ۶۰ Pin نيز گفته می شود یک پورت WAN که به آن اینترفيس Serial اینترفيس
متصل می شود . DB- آن یک کانکتور ۶۰
DB- می بایست از کابلی استفاده شود که از یک سو دارای کانکتور ۶۰ WAN درصورت ارتباط روتر با شبکه
روتر متصل شود و از سوی دیگر می توان با توجه به سرویسی که استفاده Serial باشد که به اینترفيس
می شود کانکتور مشخصی داده باشد .
و یا مودم به عنوان سخت افزاری است که دیتای CSU/DSU همانطور که در شکل مشاهده می کنيد
می کند . WAN دریافتی از روتر را قابل ارسال به شبکه
در انتقال سریال دیتا می بایست سرعت انتقال دیتا در اینترفيس سریال گيرنده و فرستند یکسان باش د .
یا همان نرخ ارسال دیتا در اینترفيسسریال فرستنده و گيرنده یکسان Clock Rate درواقع می بایست
باشد .
که در این شکل روتر درنظر گرفته شده است ، نياز به تعيين ، Data terminal equipment یا همان DTE
دارد تا سرعت ارسال دیتا براساس نرخ مشخص شده باشد . CSU/DSU از سوی مودم و یا Clock Rate
می باشد وظيفه تبدیل CSU/DSU که معمولا یک مودم و یا یک Data Circuit terminating یا همان DCE
وظيفه DCE را به عهده دارد و از طرفی WAN به فرمت قاب ل قبول شبکه DTE اطلاعات دریافتی از یک
را به عهده دارد . Clock Rate تعيين خرید
را داشته باشند ، به طور مثال در استاندارد DCE و یا DTE می توانند نقش Serial بنابراین اینترفيسهای
باشد . DTE روتر فقط می تواند EIA/TIA-530
٤٦٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
Typical WAN Encapsulation Protocols:
Layer 2
۴۶۸ کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
در لایه دوم : WAN بررسی پروتکلهای
بسته بندی شده و سپس Ethernet دیتا به صورت فریم های Ethernet همانطور که می دانيد در شبکه
نيز قبل از اینکه اطلاعات تحویل بستر ارتباطی WAN در اختيار لایه فيزیکی قرار داده می شود . در شبکه
شود ،در فریم های مشخصی بسته بندی می شود . WAN
نحوه این بسته بندی را مشخص می کنند . با توجه به سرویس و WAN پروتکلهای لایه دوم در شبکه
استانداردی که استفاده می شود پروتکلهای لایه دوم خاصی می بایست استفاده کرد .
پروتکل های م تفاوتی به ، WAN همانطور که در شکل مشاهده می کنيد متناسب به انواع شبکه های
منظور بسته بندی اطلاعات استفاده می شود .
آشنا خواهيد شد . HDLC ، PPP در ادامه این فصل با پروتکلهای
٤٦٩
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
Summary
• A WAN makes data connections across a broad
geographic area so that information can be
exchanged between distant sites.
• Some of the WAN connection types available are کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
leased line, circuit-switched, and packet-switched.
• Cisco routers support the EIA/TIA-232, EIA/TIA-449,
V.35, X.21, and EIA/TIA-530 standards for serial
connections. کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸
• To encapsulate data for crossing a WAN link, you
can choose from a variety of Layer 2 protocols,
including HDLC, PPP, SLIP, X.25/LAPB, Frame Relay,
and ATM.
۴۷۰
خلاصه : برای موبایل خرید
به منظور انتقال دیتا و تبادل اطلاعات شبکه های مختلف در WAN و سرویس های مختص به شبکه WAN
ناحيه های مختلف جغرافيایی ، استاندارد و طراحی شده اند .
دارای انواع مختلفی می باشند به طوریکه در یکی از دسته های زیر قرار می گيرند : WAN ارتباطات
Leased-Line •
Circuit-Switched •  اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
Packet-Switched •  اینترنت سکیوریتی برای اندروید
در لایه دوم نيز طبقه بندی می شو ند. به طور مثال پروتکل WAN براساس دسته بندی فوق ، پروتکل های
پروتکلهایی هستند که به منظور فریم بندی اطلاعات قبل از تحو یل به لایه فيزیکی استفاده HDLC و PPP
هستند . Circuit-Switched و Leased-Line می شوند و هر دو جزء پروتکل های دو دسته
روتر و یک کابل نياز Serial اینترفيس ، WAN از دید لایه فيزیکی به منظور برقراری ارتباط یک روتر با شبکه
به منظور اتصال به روتر و از سوی دیگر با DB- می باشد . بنابراین این کابل از یک طرف دارای کانکتور ۶۰
نوع کانکتور متفاوتی خواهد داش ت . روترهای سيسکو پنج استاندارد متفاوت را ، WAN توجه به سرویس
ساپورت می کنند . این پنج استاندارد عبارتنداز : WAN به منظور ارتباط با شبکه
EIA/TIA-232 •
EIA/TIA-449 •کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ 
V.35 •
X.21 •
EIA-530 •
دیتا را به صورت متوالی ارسال و دریافت می ک نند ، بنابراین می بایست نرخ Serial از آنجایی که اینترفيس
با همان نرخ ارسال اطلاعات در Clock Rate ارسال و دریافت دیتا بين گيرنده و فرستنده یکسان باشد . لذا
تعيين می DCE توسط Clock Rate واحد زمان توسط یکی از طرفين تعيين می شود . در ارتباطات سریال
مشخص شده را پذیرفته و با آن دیتا را ارسال و دریافت می Clock Rate می باشد که DTE شود ، و این
کند .
٤٧١
درسدوم :برای موبایل خرید
HDLC و PPP
۴۷۲
هدف :
این درس شامل : اینترنت سکوریتی
. Leased-Line به عنوان پروتکل های مربوط به ارتباط HDLC و PPP ٩. معرفی پورتکل های
Debug و show روی روترهای سيسکو و استفاده از فرمان HDLC و PPP ١٠ . تنظيم پروتکلهای
جهت بررسی نحوه کارکرد آنها .
٤٧٣
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۴
• Supports only single-protocol environments
HDLC Frame Format
• Uses a proprietary data field to support
multiprotocol environments
۴۷۴ اینترنت سکوریتی خرید کسپرسکی
و بررسی فریم آن : HDLC پروتکل
پروتکل لایه دوم برای بسته بندی دیتا جهت ارسال توسط HDLC یا همان High-Level Data Link Control
می باشد . Serial اینترفيس
به عنوان یک پروتکل لایه دوم و بسته بندی دیتا روی ( ISO ) این پروتکل توسط مرکز استاندارد جهانی
استاندارد شده است . Serial اینترفيس
دارای دو فرمت زیر می باشد : HDLC
Cisco HDLC •
Standard HDLC •
: Standard HDLC
این نسخه فقط توانایی هدایت و کپسوله کردن یک پروتکل از لایه سوم را به عهده دارد و این به دليل
اینست که فيلدی که بتواند کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ ۲۰۱۸  پروتکل های مختلف را تفکيک کند ،ندارد .
:Cisco HDLC اندروید
را توسط Network به طوری که توانایی کپسوله کردن چندین پروتکل لایه Cisco نسخه اختصاصی
اینترفيسسریال به عهده دارد .
را فراهم HDLC توسط فریم Network امکان کپسوله کردن و تفکيک چندین پروتکل لایه Proprietary فيلد
می کند .
٤٧٥ اندروید خرید کسپرسکی
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۵
Router(config-if)#encapsulation hdlc
• Enables HDLC encapsulation
• Uses the default encapsulation on synchronous
serial interfaces
Configuring HDLC Encapsulation
۴۷۶
: HDLC پيکربندی پروتکل
در تجهيزات سيسکو فعال می باشد . Serial به صورت پيشفرض روی اینترفيسهای HDLC پروتکل
به کار گرفته Leased-Line به عنوان پروتکل لایه دوم برروی خطوط HDLC همانطور که می دانيد پروتکل
می شود . بنابراین درصورتی که در دو سر این کانال ارتباطی تجه ي زات سيسکو مورد استفاده قرار گيرد ،
این پروتکل به منظور کپسوله   کسپرسکی توتال سکیوریتی ۲۰۱۸ کردن دیتا استفاده خواهد شد . درحالی که اگر ه ر دو سوی این کانال
به عنوان پروتکل لایه دوم استفاده کرد . PPP تجهيزات سيسکو استفاده نشود می بایست از پروتکل
شده و Serial مربوط به اینترفيس Mode ابتدا وارد ، Serial روی اینترفيس HDLC برای تعریف پروتکل
سپسفرمان زیر را وارد می کنيد :
Router(config-if)#encapsulation hdlc
٤٧٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
• PPP can carry packets from several protocol suites
using NCP. اینترنت سکوریتی
• PPP controls the setup of several link options using LCP.
An Overview of PPP
۴۷۸
: PPP مروری بر پروتکل
به منظور انتقال روی یک ارتباط نقطه به نقطه Network به منظور کپسوله کردن اطلاعات لایه PPP
استاندارد شده است .
LCP و NCP از یک معماری چند لایه ای تبعيت می کند . این پروتکل دارای زیر لایه های PPP پروتکل
می باشد .
:(Network Control Protocol) NCP
و سپستفکيک هر کدام از آنه ا را به Network این زیرلایه وظيفه کپسوله کردن پروتکلهای مختلف لایه
. AppleTalk ، IP ، IPX عهده دارد . به طور مثال کپسوله کردن پروتکلهای
:(Link Control Protocol) LCP
را به عهده دارد . در ادامه با Point-to-point وظيفه کنترلی ، شامل برقراری و حفظ ارتباط روی یک لينک
ویژگی های مختلف این زیر لایه بيشتر آشنا خواهيد شد .
٤٧٩ اینترنت سکوریتی
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٧
Layering PPP Elements
PPP: A data link with network layer services •
۴۸۰ خرید
: PPP اجزای پروتکل لایه ای
نيز فعاليت Network پروتکل لا یه دوم ایی می باشد که در لایه ، PPP همانطور که گفته شد پروتکل
می کند .
است . LCP های زیرلایه Option می باشد که جزء Data Link دارای سرویسهایی برای کنترل PPP
را دارا NCP توانایی کپسوله کردن پکتهایی از پروتکل های متفاوت به کمک زیر لایه PPP از طرفی پروتکل
است.

کسپرسکی توتال سکیوریتی

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس .شما میتوانید اگر یک بار در صفحه ای ثبت نام میکنید از ان به بعد وقتی وارد ان صفحه شدید اطلاعات نمایش داده میشود  و نیاز به تایپ مجدد نمیباشد  شما به راحتی وارد صفحه خواهید شد و با تمام مرور گرها کار خوهد کرد در نسخه تریال تعدادپسورد منجر ها محدود است ولی در نسخه خریداری شده بینهایت میباشد . کاملترین محصول این شرکت میباشد و میتوان به ویژگی جالب پسورد منجر به ان اشاره کرد. محافظت زندگی دیجیتال خود را از خطرات اینترنت، امنیت PCS، کامپیوترهای Mac و دستگاه های آندروید، پادمان حفظ حریم خصوصی و هویت خود را، می افزاید: امنیتی برای بانکداری آنلاین و خرید، کمک می کند که بچه ها را امن از خطرات اینترنت، مدیریت تمام رمزهای عبور خود را در برنامه ها و وب سایت ها، محافظت عکس، موسیقی و فایل های محرمانه، ارائه امنیت بدون کند شما را پایین و ساده مدیریت امنیت برای همه دستگاه Kaspersky.
PC، Mac و موبایل امنیت هر ترکیبی از PCS، MAC و دستگاه های اندیشه، هر کدام دستگاه استفاده می کنید به صورت آنلاین از، فن آوری های امنیتی نوآورانه ما ارائه حفاظت چند لایه و علاوه بر این، به خاطر آن آسان برای از دست دادن دستگاه های تلفن همراه، ما شامل ویژگی های ضد سرقت که به شما اجازه می قفل، پاک کردن و قرار دستگاه های گم شده یا دزدیده اندرویداضافه می کند لایه اضافی امنیتی برای بانکداری آنلاین و خرید، هر زمان که شما بازدید از امور بانکی، خرید و یا وب سایت پرداخت، منحصر به فرد چک تکنولوژی پول امن ما که سایت امن است، تضمین می کند که شما توسط یک سایت جعلی فریب نیست و پس از باز می شود وب سایت می کند که شما توسط یک سایت جعلی فریب نیست و پس از باز می شود وب سایت در یک حالت ….

کسپرسکی توتال سکیوریتی

خرید کسپرسکی اصلی

خرید کسپرسکی اصلی

خرید کسپرسکی اصلی   Upon completing this lesson, you will be
able to:
• Describe the features and operation of EIGRP
• Use Cisco IOS commands to configure dynamic
routing using EIGRP, given a functioning router
• Use show and debug commands to identify
anomalies in dynamic routing operation using
EIGRP, given an operational router
: EIGRP مروری بر پروتکل
Cisco می باشد که توسط شرکت IGRP نسخه پيشرفته ، (Enhanced interior Gateway Routing Protocol) EIGRP
طراحی و استاندارد شده است .
فعاليت می کند . AS می باشد که در داخل IGPs جزء دسته پروتکل EIGRP
باسرعت EIGRP ، ایی سازگار می باشد. بنابراین با یک طراحی خوب شبکه Media و Topology این پروتکل با هر نوع
کمتری فعاليت می کند . Overhead بالا و Convergence
آن آشنا خواهيد شد. Monitoring در این درس با نحوه پياده سازی و
٢٨٥
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۴
Introducing EIGRP
EIGRP supports:
• Rapid convergence
• Reduced bandwidth usage
• Multiple network-layer protocols
ادامه ): ) EIGRP معرفی پروتکل
دارای سه دسته بندی به صورت زیر می باشند: Dynamic همانطور که می دانيد پروتکلهای
Distance-Vector .۵
Link- state .۶
Hybrid .٧
بهترین ها را Distance-Vector و Link-State همانطور که از نامشپيداست از ویژگيهای Hybrid دسته سوم یعنی
می باش د . مانند Hybrid در واقع یک پروتکل EIGRP. می باشد EIGRP انتخاب کرده اس ت . نمونه پروتکل از این دسته
عمل می کند چون بين روتر مبدا و روتر مقصد یک بردار در نظر می گيرد و در صورتی که تغييری Distance-Vector
درشبکه رخ دهد این تغيير به صورت ب ر داری بين روتر های مجاور منتقل می شود . اما نکته ای که اینجا وجود دارد این
ارسال نمی شو د . بلکه فقط Full Update به صورت Update این Distance-Vector است که بر خلاف پروتکل های
می باشد زیرا روتر نياز به دانستن Link-State تغييرات به روتر های دیگر اعلام می شود . از طرفی مانند پروتکل های
توپولوژی شبکه دارد و با دانستن توپولوژی شبکه بهترین مسير ها را انتخاب می کند .
۲۸۶
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۴
Introducing EIGRP
EIGRP supports:
• Rapid convergence
• Reduced bandwidth usage
• Multiple network-layer protocols
ادامه ): ) EIGRP معرفی پروتکل  خرید کسپرسکی اصلی
گزارش داده نمی شود بلکه فقط اطلاعات Routing Table ایی Link-State مانند پروتکل ها ی EIGRP بنابراین در
را به دیگر روتر ها گزارش می دهد . Topology Table
را چندین برابر افزایشداده و ترافيک شبکه را کاهش EIGRP یک طراحی خوب برای شبکه می تواند سرعت همگرایی
های مختلفی ذخيره و نگهداری می شود . Table دارای اطلاعات مختلفی است که در EIGRP . می دهد
که شامل Routing Table که شامل توپولوژی شبکه می باشد و Topology Database ها عبارتند از Table این
که اطلاعات روتر های مجاور به روتر می باشد. Neighboring Table های مختلف و Network کوتاهترین مسير ها به
به قرار زیر می باشد: EIGRP بعضی از ویژگيهای اصلی پروتکل مسيریابی
Diffusing با به کار بردن الگوریتم EIGRP . • سرعت بالای همگرایی در صورتی که تغييری در شبکه رخ دهد
سرعت همگرایی شبکه را افزایشمی دهد . Update Algorithm (DUAL)
به هر Back up دارد این است که علاوه بر مسير اصلی یک یا چند مسير EIGRP نکته قابل توجه ای که
نگهداری می کند. Topology Database شبکه در خرید کسپرسکی اصلی
٢٨٧
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۴
Introducing EIGRP
EIGRP supports:
• Rapid convergence
• Reduced bandwidth usage
• Multiple network-layer protocols
ادامه ): ) EIGRP معرفی پروتکل
را برای پيدا کردن مسير دیگر به آن شبکه اجرا Dual شدن مسير اصلی روتر دیگر الگوریتم Down بنابراین با
نمی کند. خرید کسپرسکی اصلی
باعث افزایشسرعت همگرایی در شبکه می شود . Back up پسداشتن مسير خرید کسپرسکی اصلی
به عنوان پروتکل مسير یابی استف ده می کنيم منابع کمتری از شبکه در گير این پروسه می شوند EIGRP زمانی که از
مانند پروتک ل EIGRP منتقل می شود .در واقع Stable هستن که ر شبکه EIGRP ها تنها ترافيکی از Hello Packet
رابطه همسایگی ر با روتر مجاور برقرار می کند .هر روتر اطلاعاتی Hello Packet ایی با به کار بردن Link-State های
را دریافت می کند و در (Adjacency) ها از روتر هایی که با انها رابطه همسایگی بر قرار کرده Hello packet راکه توسط
نگهداری می کند . Neighboring Table
ستفاده نمی کند بلکه در صورتيکه Periodic Update ایی از Distance-Vector بر خلاف پروتکل های EIGRP •
رخ دهد فقط تغييرات را اعلام می کند .بناب این پهنای با د کمتری را صرف ارسال Routing Table تغييری در
های مربوط به پروتکل می کند. Update

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس
۲۸۸
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
EIGRP Terminology
: EIGRP بررسی مفاهيم اوليه در
رانيز پشتيبانی می Apple Talk و IPX پروتکل های ، IP Routed Protocol پروتکل مسير یابی است که علاوه بر EIGRP
نگهداری می کند: Table کار می کند اطلاعاتشرا درون سه EIGRP کند .روتری که با
Neighboring table .١
Topology table .٢
Routing table .٣
شامل اطلاعاتی از روتر هایی است که با آنها رابطه همسایگی بر قرار کرده است . Table این :Neighboring table

خرید کسپرسکی اصلی
دارد . point-to-point و اینترفيسروتر مجاور می باشد، که خرید کسپرسکی اصلی با این روتر ارتباط IP Address این اطلاعات شامل
شامل تمامی مسير های شدنی به مقصد های مختلف می باشد. در واقع توپولوژی Table این : Topology table
بهترین مسيرها را به شبکه های مختلف DUAL کردن الگوریتم Run نگهداری می کند و روتر با Table شبکه را در این
ها Feasible Successor و Successor اش قرار می دهد . در واقع دراین مرحله Routing table انتخاب کرده و انها را
مشخص می شوند . در ادامه با این مفاهيم آشنا خواهيد شد .
٢٨٩
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — -۵

خرید کسپرسکی اصلی

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید
EIGRP Terminology
ادامه ): ) EIGRP بررسی مفاهيم اوليه در
EIGRP را که مخصوص به پروتکل DUAL خود را کامل کرد الگوریتم Topology Table روتر بعد از اینکه :Routing table
قرار می دهد . Routing table می باشد ،اجرا و بهترین مسيرها را پيدا کرده و در
ایی Routing protocol تنها EIGRP آشنا شدید . پروتکل Topology table و Routing Table تا به اینجا با محتویات
در نظر می گيرد و در صورتی که مسير اصلی Destination به هر Back up است که علاوه بر مسير اصلی یک مسير
جایگزین مسير اول می شود و این مطمئن بودن این پروتکل را DUAL شدن الگوریتم Run شود مسير دوم بدون Down
نشان می دهد. اما انتخاب این دو مسير چگونه صورت می گيرد ؟ خرید کسپرسکی اصلی
به مفاهيم زیر توجه کنيد تا با نحوه عملکرد آن بيشتر آشنا شوید.

متریکی است که توسط روتر مجاور تا مقصد محاسبه شده و گزارش داده می شود. :(RD) Reported Distance
در ميان متریکهای مختلفی که از خود روتر تا مقصد وجود دارد، متریکی که کمترین مقدار :(FD) Feasible Distance
انتخاب می شود. FD را داشته باشد به عنوان
انتخاب می شو د . درواقع مسيری که Successor را داشته باشد به عنوان مسير FD مسيری که متریک :Successor
دارای کمترین متریک باشد.
۲۹۰
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — ۵
EIGRP Terminology
ادامه ): ) EIGRP بررسی مفاهيم اوليه در
باشد در این حالت شرایط برای انتخاب شدن مسير به FD<RD درصورتی که در مسيری :(FC) Feasible Condition
می بایست این شرایط بر قرار شود و feasible Successor فراهم شود. در واقع برای پيدا کردن Back up عنوان مسير
قرار می Topology table در نظر گرفته می شود و در Back up مسيری که در این شرایط صدق کند به عنوان مسير
گيرد .
صدق می FC می باشد و مسيری است که در شرایط Successor برای مسير Backup مسير :Feasible Successor
کند.
٢٩١
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Comparing EIGRP and IGRP
• Similar metric
• Same load balancing
• Improved convergence time
• Reduced network overhead
: EIGRP و IGRP مقایسه دو پروتکل
Cisco آشنا شدید . در این قسمت می خواهيم به مقایسه بين دو پروتکل مسير یابی EIGRP تا به اینجا با ویژگيهای
بپردازیم. IGRP و EIGRP ای یعنی
دارا Distance-Vector می باشد .عمده ترین ویژگی که پروتکل های Distance-Vector یک پروتکل مس ي ر یابی EIGRP
بودن آنها است. Periodic می باشند
ویژگی ای که در شبکه های با اندازه بزرگ چندان خوب نيست و منجر به افزایشترافيک و کاهشسرعت
در شبکه می شود. Convergence
است و هم Distance-Vector پيشرفته می باشد . درواقع پروتکلی است که هم Distance-Vector یک پروتکل EIGRP
. Link-State
می باشد و فقط مقدار بدست آمده در عدد ۲۵۵ ضرب می شود. IGRP مانند EIGRP متریک
و به MTU ، Reliability ، Delay ، Load ، bandwidth در واقع پارامترهایی که در محاسبه متریک نقش دارند عبارتند از
درمحاسبه متریک نقشدارند. Delay و Bandwidth دو متغير Default صورت
۲۹۲
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — –
Comparing EIGRP and IGRP
• Similar metric
• Same load balancing
• Improved convergence time
• Reduced network overhead
ادامه ): ) EIGRP و IGRP مقایسه دو پروتکل
را پشتيبانی می کنند. بنابراین در صورتی که چند مسير به یک مقصد با متریک متفاوت Unequal load Balancing هردو
می کند. Balance تا چهار مسير را انتخاب کرده و ترافيک را بين آنها Default به صورت IGRP مانند EIGRP وجود داشته
Topology Table در Backup یک مسير EIGRP می باشد . زیرا IGRP خيلی بيشتر از EIGRP سرعت همگرایی در
( Feasible Successor) Backup مسير ، ( Successor) شدن مسير اصلی Down نگهداری می کند . بنابراین در صورت
پروتکل روی تک تک ( Convergence) جایگزین می شو د . لذا سرعت همگرای ی DUAL بدون اجرای مجدد الگوریتم
آشنا شدی د . در این قسمت EIGRP روترها در شبکه افزایش پيدا می کن د . تا به اینجا با مفاهيم اوليه پروتکل مسيریابی
با پيکربندی آن آشنا خواهيد شد.
در دو مرحله صورت می پذیرد. Dynamic پيکربندی این پروتکل همانند دیگر پروتکل های
۶. فعال کردن پروتکل مسيریابی
به روتر که با این پروتکل مسيریابی کار می کنند. Connect ٧. معرفی شبکه های
٢٩٣
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Comparing EIGRP and IGRP
• Similar metric
• Same load balancing
• Improved convergence time
• Reduced network overhead
ادامه ): ) EIGRP و IGRP مقایسه دو پروتکل
کنيد . Run گام اول : معرفی نوع پروتکل مسيریابی می باشد که قرار است آن را
وارد می کنيم . Global Mode برای این منظور فرمان زیر را در
Router(config)#router eigrp autonomous-system
AS داشته باشند می بایست در یک information نکته : تمام روترهایی که قراراست با یکدیگر کار کنند و تبادل
یکسان قرار بگيرند. Number
Router Mode را معرفی کنيد. برای این منظور فرمان زیر را Connect گام دوم : می بایست که به هر روتر شبکه های
وارد می کنيد.
Router(config-router)#network network-number
۲۹۴
© ۲ ۲ s s e s A s ese ve v2 — –
EIGRP Configuration Example
در یک مثال: EIGRP پيکربندی پروتکل
فعال AS را روی روترهای این EIGRP با شماره ۱۰۰ قرار دارند و می خواهيم پروتکل AS در یک C و B ، A هر سه روتر
کنيم.
بررسی می کنيم. A را روی روتر EIGRP به طور مثال راه اندازی
وارد می کنيم: global mode روی این روتر می باشد. برای این منظور فرمان زیر را در EIGRP گام اول فعال کردن
Router(config)#router eigrp 100
بعد از فعال شدن این پروتکل نوبت به معرفی شبکه های می رسد که این پروتکل می بایست آن را به دیگر روترها
های ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ و ۱۰٫۰٫۰٫۰ می باش د .بنابراین به Network ID با Connect دارای دو شبکه A کند. روتر Advertise
صورت زیر آنها را معرفی می کنيم:
Router(config-router)#network 172.16.0.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
٢٩٥
© ۲ ۲ s s ems A s ese ve v2 — –
Summary
• EIGRP is an interior gateway protocol suited for
many different topologies and media.
• EIGRP is an enhanced version of the IGRP
developed by Cisco, with improved convergence
properties and operating efficiency over IGRP.
• Use the router eigrp and network commands to
create an EIGRP routing process.
• Use the show ip eigrp commands to display
information about your EIGRP configuration.
• To display information on EIGRP packets, use the
debug ip eigrp privileged EXEC command.
خلاصه :
Cisco می باشد که توسط شرکت IGRP نسخه پيشرفته ، (Enhanced interior Gateway Routing Protocol) EIGRP
کار فعاليت می کند . AS می باشد که در داخل IGPs جزء دسته پروتکل EIGRP. طراحی و استاندارد شده است
رانيز پشتيبانی می Apple Talk و IPX پروتکل های ، IP Routed Protocol پروتکل مسير یابی است که علاوه بر EIGRP
، Neighboring table : نگهداری می کند Table کار می کند اطلاعاتشرا درون سه EIGRP کند .روتری که با
.Routing table ، Topology table

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس
شدن down نگهداری می کند تا در صورت Topology Table در Backup علاوه بر مسير اصلی یک مسير EIGRP
مسير دوم جایگزین مسير اول شود . بنابراین سرعت همگرایی شبکه DUAL مسير اصلی بدون اجرای مج د د الگوریتم
افزایشپيدا می کند. برای فعال کردن این پروتکل روی یک روتر دو مرحله را می بایست اجرا کنيد :
١. فعال کردن پروتکل مسيریابی کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
به روتر که با این پروتکل مسيریابی کار می کنند. Connect ٢. معرفی شبکه های   خرید کسپرسکی اصلی

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷

مودن اطلاعات Encrypt چگونگي
دو فايل در انتهاي دستور فوق همانند شكل زير براي شما نمايش داده مي شود:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Encrypting بر روي قسمت
كليك راست File System
كرده و گزينه
Add Data Recovery
را انتخاب نماييد: Agent نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
با استفاده Recovery Agent را كه براي Certificate مي بايست مسير مختص به فايل
از دستور گفته شده در صفحات قبل مشخص كرده ايد را مسير دهي نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Yes از شما يك سوال پرسده مي شود كه در جواب گزينه Certificate بعد از انتخاب فايل
را انتخاب نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد بعنوان Shirkhodaie در شكل زير نمايي از كاربر
:Recovery Agents نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
فايل مختص به ،(Import) آخرين قدم باقي مانده مروبط مي شود به وارد كردن
تهيه كرده بوديد، براي اين منظور Cipher /r كه در صفحات قبل با دستور Private Key
را دنبال نماييد: Wizard فايل مختص به آن را اجرا كرده و مراحلنمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كرده و سپس Login پس انجام مراحل فوق يك بار با تمام كاربران موجود بر روي كامپيوتر
آن را تعريف كرده Recovery Agent نماييد، و در انتها با كاربري كه بعنوان Logoff
شده ساير Encrypt نماييد و به اين ترتيب امكان دسترسي به محتواي فايل هاي Login
كاربران را به دست خواهيد آورد. تمرين عملي
در تمرين عملي مربوط به مالتي مدياي آموزشي به بررسي موارد گفته شده در طول درس
و بررسي Windows نمودن اطلاعات، تحت سيستم عامل ۷ Encrypt مختص به چگونگي
را پياده سازي خواهيم نمود و همچنين Private Key كليد Backup چگونگي تهيه كپي و
خواهيم پرداخت. Data Recovery Agent چگونگي تعريف نمودن
تعريف Local Group Policy بعد از تكميل پروسه مي بايست نام كاربر مورد نظر در داخل
را File Recover نيز حتماً مي بايست عبارت Intended Purpose شده باشد، در قسمت
مشاهده نماييد:در ويندوز ۷ Encryption استفاده از قابليت 
براي رمزگذاري و رمزگشايي ديتا Cipher استفاده از دستور 
بررسي اعمال مختلف بر روي ديتا هاي رمزگذاري شده 
هاي كاربران Private Key مشاهده و دسترسي به معرفي درس
EFS (Encrypting File System) در اين درس قصد داريم در رابطه با كنترل و مديريت
صحبت كرده، و به بررسي چگونگي Workgroup & Domain در محيط هاي شبكه ايي
و يا كامپيوترهاي

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for mobile Domain غير فعال نمودن قابليت فوق بر روي كامپيوترهاي
قرار دارند) پرداختهکد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶     و شرايط مختلف در همين Workgroup يعني آنهايي كه در ) Local کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷
رابطه را مورد بررسي قرار دهيم.EFS بررسي استفاده از
يكي از مواردي كه قالباً مديران شبكه از آن شكايت دارند مختص است به استفاده بي مورد
بر روي كامپيوترهاي موجود در شبكه مي باشد، با توجه به اينكه EFS كلاينت ها از قابليت
كه در صورت عدم اطلاع مدير دامين از وجود ديتاهاي رمزگذاري شده بر روي كامپيوترهاي
شبكه، ممكن است با به وجود آمدن كوچك ترين مشكلي ديتاهاي كاربران دچار مشكل شود.
بنابراين مديرياموزش  اموزشت و استفاده از قابليت فوق مي بايست حتماً با نظارت مدير شبكه صورت پذيرد،
در غير اينصورت ممكن است مشكلي هر چند كوچك منجر به از دست دادن هميشگي ديتا
شده كاربران گردد. Encrypted هاي EFS بررسي استفاده از
در ليست زير نمونه هايي از

کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷  کسپرسکی توتال سکیوریتی۲۰۱۷ مولتی دیوایس

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

 

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی مواردي را كه ممكن است باعث از دست رفتن دائمي ديتاهاي
رمزگذاري شده گردد را مشاهده مي نماييد:
البته Workgroup در مدل شبكه ايي (Reset Password) ريست شدن پسورد كاربر 
شرايط فوق مختص به محيط دامين نمي باشد.کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی۲۰۱۷ مولتی دیوایس
در هر دو محيط ) Active Directory or SAM كاربر از User Account پاك شدن 
صادق مي باشد.) Workgroup & Domain

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در قسمت فوق همچنين مي توانيد بر روي نام يكي از كابران را انتخاب نماييد، و سپس اقدام
مربوط به آن نماييد: Certificate از Backup به گرفتن
در شكل مشاهده مي نماييد كه قصد
و Shirkhodaie داريم از كاربر
Backup مربوط به آن Certificate کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹
تهيه نمايم.نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را مشاهده مي نماييد، ب روي Backup تهيه Wizard در شكل زير اولين پنجره مختص به
كليك نماييد: Next نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
Backup هايي كه در كامپيوتر موجود مي باشند Certificate در ادامه مي توانيد از تمامي
Include all certificate in… تهيه نماييد، كه در اينصورت مي بايست چك مارك گزينه
را انتخاب نماييد:
در اينجا چون قصد داريم فقط از
فايل Shirkhodaie كاربر Certificate
Next تهيه كنيم بر روي Backup
كليك كرده بودن انتخاب گزينه هاي
ممكن نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مشخص نماييد تا در صورتي كه شخصي Backup سپس مي بايست يك پسورد براي فايل
شما را به دست آورد نتواند بدون دانستن پسورد از Certificate مختص به Backup فايل
آن استفاده نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را كه قرار است در آنجا ذخيره شود را مشخص نماييد: Backup در ادمه مسير فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شما اطلاعاتي را از گزينه هاي انتخابي مشاهده مي نماييد: Wizard در آخرين قسمت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
نمايش داده Certificate از Backup در آخر براي شما پيغام موفقيت آميز بودن تهيه
خواهد شد:
در شكل زير نمايي از فايل خروجي را مشاهده مي نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
همچنين مي توانيد از طريق كليك بر روي بالون نمايش داده شده در كنار ساعت ويندوز از
تهيه نماييد: Backup مختص به خودتان Certificate
در هر دو روش مي بايست
توضيح داده شده را Wizard
تكميل نماييد: نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
ايجاد نماييد تا كاربري كه در آن نقش مي Recovery Agent همچنين شما مي توانيد يك
شده همه كاربران را مشاهده و مورد دسترسي قرار Encrypt باشد بتواند تمامي فايل هاي
دهيد، براي اين منظور يك فولدر در يكي از پارتيشن هاي كامپيوتر ساخته و سپس با دستور
وارد آن شويد: Command Prompt از طريق CD نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در ادامه دستور زير را اجرا نماييد:
مي توانيد از نام دلخواه استفاده نماييد. Shirkhodaie توجه نماييد به جاي عبارت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
سپس مي بايست در ادامه يك پسورد براي فايل تعريف نماييد و در نهايت خروجي به صورت سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۹

Kaspersky Internet Securit Multi Device

kaspersky total security Multi Device

 

کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش
زير خواهد بود:

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
و در يك شبكه Workgroup در محيط Windows توجه داشته باشيد چنانچه كامپيوتر ۷
قرار داشته Stand Alone از كامپيوترها قرار داشته باشد، و يا اينكه در حالت اصطلاحاً
مي Certificate باشيد، در هر دو شرايط فوق، سيستم عامل اقدام به ايجاد نمودن يك
تهيه نماييد. Backup فوق فايل Certificate نماييد و شما مي بايست از
قرار Domain در اينجا منظور از شرايط بيان شده حالتي است كه كامپيوتر در يك شبكه
هايي كه Laptop ، نمي باشد، مثلاً تمامي كامپيوترها Join to Domain ندارد و اصطلاحاً
مي باشند. Stand Alone در حال استفاده به صورت شخصي مي باشند همگي در حالت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شده ست كرديد، تنها Encrypt بعد از اينكه فايل هاي خود را بر روي كامپيوتر به صورت
شخصي كه مي تواند به اطلاعات شما دسترسي پيدا نماييد، فقط خود شما خواهيد بود.
و حساب User Account مثلاً اگر بر روي يك كامپيوتر خانگي براي تمامي اعضاي خانواده
Encrypt به صورت D: كاربري تعريف شده باشد، و شما فايل هاي خودتان را در پارتيشن
ست كرده باشيد، فقط شما خواهيد توانست فايل هاي رمز شده مربوط به خودتان را باز كرده
و محتويات آنان را مشاهده نماييد. نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مواجه خواهند شد در زماني كه بخواهند Access is Denied بنابراين ساير كاربران با پيغام
به اطلاعات رمزشده شما دسترسي پيدا نمايند:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را نيز براي ساير كاربران مشخص كرده باشيد (Permission) حتي اگر شما اجازه دسترسي
باز هم آنان نمي توانند به محتويات فايل هاي رمزشده شما دسترسي پيدا نمايند.
شده خودتان را به ساير كاربران Encrypt براي اينكه امكان دسترسي به محتويات فايل هاي
آنان را نيز بر روي فايل هاي خودتان اضافه Certificate بر روي كامپيوتر بدهيد، مي بايست
نماييد.

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

kaspersky total security Multi Device   کسپرس
باشد مي بايست حداقل Certificate توجه داشته باشيد كه براي اينكه يك كاربر داراي
شده مختص به خودش باشد. Encrypt داراي يك فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
براي اينكه در اين درس شرايط مناسبي براي آموزش ايجاد گردد، بر روي سيستم عامل
دو كاربر را ايجاد كرده ايم به نام هاي: Windows 7 نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
و براي هركدام D: كرده و يك فايل را در داخل Login با هر كدام از كاربران فوق يك بار
كرده ايم، سپس در ادامه قصد داريم امكان استفاده از فايل هاي Encrypt به صورت مجزا
اعطا نماييم. Farzan را به كاربر Shirkhodaie شده توسط كاربر Encrypt
وارد Shirkhodaie براي اين منظور با كاربر
كامپيوتر شده و بر روي فايل مورد نظر راست
را انتخاب Properties كليك كرده و گزينه
كليك نماييد: Details كرده و و بر روي نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كاربري را Certificate در اين قسمت
مشاهده مي نماييد كه به فايل مورد نظر
دسترسي دارد، و چون ما در اين مثال با كاربر
وارد شده ايم و فايل فوق را Shirkhodaie
ست كرده ايم بنابراين Encrypt به صورت
نام كاربر فوق را در تصوير زير مشاهده مي
نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كليك كرده و كاربر مورد نظر را انتخاب نماييد، در Add در ادامه كافي است بر روي گزينه
را انتخاب نمايم: Farzan اينجا قصد داريم كاربر نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در شكل زير مشاهده مي نماييد نام دو كاربر در ليست مشخص شده است، در نتيجه هر دو
شده دسترسي پيدا نمايند: Encrypt كاربر مي توانند به محتويات فايل

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

خرید کسپراسکای

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش

کی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky total security Multi Device2017

kaspersky total security Multi Device 2017 kaspersky total security Multi Device 2017

Workgroup در محيط Recover Agent
هيچ كامپيوتري به صورت پيش فرض Workgroup توجه نماييد كه در محيط شبكه ايي
نمي باشد، بنابراين مي بايست بر روي كامپيوترهاي فوق خودتان Recovery Agent داراي
اقدام به معرفي كاربري به صورت مامور بازيابي نماييد.

Network بر روي EFS استفاده از
و پشت صحنه فعاليت مي نماييد همانند Transparent به صورت EFS توجه داشته باشيد
را همانند فايل Encrypt در واقع خود سيستم عامل فايل هاي ،Compression قابليت
باز و استفاده مي نماييد و مجدداً اعمال فوق را بر روي آنان صورت Compress هاي
مي دهد، در نتيجه نيازي نيست كه خود كاربران در هر بار استفاده از ديتاهاي رمزگذاري شده
كردن نمايند. Encrypt نمودن آنان و مجدداً Decrypt اقدام به
شده را در شبكه به اشتراك بگذاريد، فرمتي كه آنان بر Encrypt در صورتي كه ديتا هاي
مي باشد.Network بر روي EFS استفاده از
و سرقت شود مي تواند Sniff به اين ترتيب اگر اطلاعات به وسيله يك فرد نفوذ گر در شبكه
هاي ديگري Solution به محتواي فايل دسترسي داشته باشد، بعنوان راه حل مي بايست از
استفاده نماييد. IP Sec (IP Security) ، مثلتمرين عملي
در تمرين عملي مختص به مالتي مدياي آموزشي موارد گفته در طول درس و همچنين
پياده سازي دو سناريو فوق را به طور كامل انجام خواهيم داد.Data Recover Agent اضافه نمودن كاربر كانديد بعنوان 
Recover بررسي سناريوهاي مختلف در رابطه با 
نمودن اطلاعات رمزگذاري شده.معرفي درس kaspersky total security Multi Device2017
شاهد تغييرات جزيي در رابطه با مبحث رمزگذاري نمودن اطلاعات Windows در ۷
Encryption مي باشيم، بنابراين در اين درس به بررسي چگونگي پياده سازي و استفاده از
خواهيم پرداخت. Windows تحت سيستم عامل ۷ نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مي بايست بر روي فايل و يا فولدر مورد نظر راست كليك كرده و Windows XP همانند
نماييد: Properties اقدام به گرفتن kaspersky total security Multi Device2017 نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
نمودن تنظيمات كادري باز شده و از شما در Apply و سپس Ok بعد از كليك بر روي
سوالي پرسيده مي شود مبني بر اينكه آيا مي خواهيد محتويات فايل هاي درون فولدر مورد
شوند كه شما مي توانيد گزينه مشخص شده در شكل زير را انتخاب نماييد Encrypt نظر نيز
گردد: Encrypt تا تمامي فايل ها و زير فولدرهاي موجود همگي يكجا نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شدن فايل ها يك بالون در كنار ساعت Encrypt بعد kaspersky total security Multi Device2017 از تكميل نمودن پروسه مختص به
ويندوز نمايش داده مي شود، و از شما خواسته مي شود كه يك نسخه پشتيبان از فايل
مختص به كليد رمزگذاري شده اطلاعات كه مختص به خودتان مي باشد تهيه نماييد:

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

خرید کسپراسکای

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش