Tag - کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال

استاندارد سيگنالينگ بين روتر و سوئيچ این درس شامل :. Frame Relay  معرفی ویژگی ها و نحوه عملکرد یک شبکه : Frame Relay مروری بر . Frame Relay ۴. معرفی پارامترهای اصلی  با تعریف کردن مدار ، ارتباطات منطقی بين نقاط انتهایی برقرار می کنند . بنابراین با این Frame Relay
اتصال گر ا) می باشد . ) Connection Oriented و یک سرویس Data Link پروتکل لایه Frame Relay مشخص کننده دو نقطه انتهایی می باشند .عبور داد . هر کدام از این مدارهای مجازی ( VC) تکنيک از یک کانال فيزیکی می تواند چندین مدار مجازی .

به Frame Relay و سوئيچهای شبکه DTE هر کدام از نقاط انتهایی ب  کسپرسکی اورجینال  ه عنوان Frame Relay در شبکه عمل کرد ه و با نرخ ارسال اطلاعات که توسط سوئيچ های DTE به خرید عنوان Serial بنابراین اینترفيسهای عيين می شود به ارسال دیتا می پردازد. Frame Relay شبکه . SVC و PVC ، ما با دو دسته مدار بين نقاط انتهایی روبه رو هستيم Frame Relay در شبکه مداری است که همواره برقرار می باشد ، بنابراین می بایست برای برقراری این ارتباط هزینه PVC مداری است که هنگامی

که نياز به برقراری ، SVC بيشتری پرداخت کرد ، این درحالی است که مدار Service Provider جهت برقراری ارتباطات سوئيچها در PVC ارتباط باشد فعال می شود .بنابراین از مدارات گفته می شود. Frame Relay به مدار مجازی برقرار شده کسپرسکی اورجینال  در شبکه Frame Relay در شبکه :VC که به طور ثابت Frame Relay مدار مجازی تعریف شده در شبکه :(Permanent Virtual Circuit) PVC  گفته Service Provider که می توان د یک تلفن باشد با Customer ارتباط فيزکی بين :  کسپرسکی اورجینال  Local Loop استفاده می شود. Service Provider ها با Customer جهت ارتباط SVC و از مدارات می شود . به شکل فوق توجه ک ن يد . روتر سمت چپ به دو روتر دیگر در سمت راست با تعریف دو مدار با مقدار ۵۰۰ فقط یکی کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس از این مدارها را مشخص می کند و برای مدار DLCI . مجزا ارتباط کسپرسکی اورجینال   برقرار می کند.قرار گرفت ه و مشخص کننده مدار Frame Relay هر فریم Header یک عدد ۱۰ بيتی است که در : DLCI (VC) و در نتيج ه فراهم کنند .

Kaspersky Internet Securit Multi Device دانلود با ورژن IOS روی روترهای سيسکو فعال است . درصورتی که از Cisco به صورت پيش فرض استاندارد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس .

دو مدار مجازی DLCI دارای دو مقدار برای A به طور مثال در شکل فوق روتر و سوئيچ DTE استاندارد سيگنالينگ بين روتر کسپرسکی اورجینال  : ( Local Management Interface ) LMI با مقدار ۱۰۰ ، یک مدار DLCI و C با مقدار ۴۰۰ ، یک مدار م ج ازی برای ارتباط با روتر DLCI . خواهد بود ها نسبت د اده VC عددی است که به هر کدام از DLCI . داریم که هرکدام از این مدارها را مشخص کن د به عنوان پروتکل لایه دوم استفاده شود ، بنابراین Frame Relay آنجایی که قرار است از سرویس نظارت و مدیریت دارد .می شود . از Data Link اطلاعات تحویل لایه ، Network در لایه Destination بعد از مشخص شدن Frame Relay به طوریکه روی برقراری و نگهداری یک ارتباط بين روتر و سوئيچ ، (DCE) Frame Relay در شکل فوق آدرس ۱۰٫۱٫۱٫۱ . DLCI و شماره IP Address خرید عبارتند از عمليات تناظر بين : Inverse ARP به اطلاعات دریافت شده اضافه گردد. Frame Relay Header می بایست

 کسپرسکی اورجینال .

یک مدار مجازی تعریف شده است . DTE بين هر دو Frame Relay همانطور که می دانيد در شبکه برقرار می شود.

درواقع ارتباط بين دو Frame Relay و دائمی برقرار است . این مدار بين سوئيچهای شبکه بنابراین درصورتيکه روتر سمت چپ درخواستی به آدرس ۱۰٫۱٫۱٫۱ داشته باشد ، کافی است kaspersky antivirus  آن را تحویل کافی خرید نيست و نياز به مشخصه ای (IP Address) بنابراین در چنين شبکه ای دانستن فقط آدرس منطقی.کسپرسکی انتی ویروس

کسپرسکی اورجینال  را برای روتر و اینترفيسمربوطه مشخص کنيد ، LMI Type 11.1 و به قبل استفاده کنيد می بایست.

<a href=”(url of PDF)”>Download Here</a>

کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال معرفي كتاب الكترونيكي
آشنايي داشته باشيد، (Permission) چنانچه با مفاهيم مختص به اجازه هاي دسترسي
بر روي فايل ها و Permission مي دانيد كه يكي از راه هاي حفاظت از اطلاعات استفاده از
فولدرها مي باشد، و از اين طريق مي توان تا حد بسيار زيادي از دسترسي به اطلاعات موجود
بر روي كامپيوتر توسط ساير كاربران جلوگيري نمود.

کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی . خرید کسپرسکی.کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.

 

اموزش نصب kasper sky total security.کسپر برای موبایل.

ولي يكي از روش هايي كه استفاده از آن به مراتب امنيت بالاتري را مي تواند براي شما
مي باشد، با استفاده از اين قابليت (Encryption) فراهم آورد، بحث مختص به رمزگذاري
مي توانيد تمامي اطلاعات موجود بر روي كامپيوتر را به صورت رمزنگاري شده تبديل كرده و
امكان دسترسي به اطلاعات خودتان را توسط ساير افراد به صفر نزديك نماييد.در واقع شما مي توانيد اطلاعات را به طور كامل
كامپيوتر نگهداري نماييد، در اين حالت تنها شخصي كه مي تواند به محتواي اطلاعات
دسترسي داشته باشد فقط خود شما خواهيد بود.
حتي اگر يك فرد هكر اقدام به نفوذ به كامپيوتر شما نماييد باز هم فقط با اطلاعاتي مواجه
مي باشد كه رمزگذاري شده اند و عملاً امكان استفاده از اطلاعات شما را نخواهد داشت.
يكي از راه هاي بسيار مف کسپرسکی اورجنال يد براي حفاظت از اطلاعات Encryption بنابراين استفاده از
مي باشد و شما در زمينه هاي شخصي و يا حرفه ايي مي توانيد از آن در سطح وسيعي
استفاده نماييد.معرفي كتاب الكترونيكي خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
ولي بايد توجه داشته باشيد كه استفاده از اين ابزار نيازمند شناخت مناسب از عملكرد آن
مي باشد و شما مي بايست داراي دانش استفاده از علم رمزگذاري باشيد تا استفاده از آن براي
شما بسيار موثر و مفيد تر واقع گردد.
در هر صورت در كتاب الكترونيكي پيش رو مختص به آموزش رايگان گروه آموزشي فرزان
شما با تمامي مباحث و موارد مربوط به رمزگذاري اطلاعات در ابتدا به صورت از پايه آشنا
شده و سپس چگونگي پياده سازي و استفاده كاربردي از اين ابزار در سيستم عامل هاي
را فرا خواهيد آموخت. Windows XP & Windows 7معرفي كتاب الكترونيكي
با توجه به شيوه منحصر به فرد آموزش داده شده، اين اطمينان وجود دارد كه پس از مطالعه
مفاهيم موجود در اين كتاب بتوانيد به آساني و با سطح دانش و آگاهي بسيار مطلوبي از راهكار
براي حفظ و رمزگذاري اطلاعات ارزشمند خو خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی. دتان استفاده نماييد. کسپرسکی اورجینال  Encryption مختص به
اينكه بتوانيد اطلاعات خود را به صورت رمز شده مبدل نماييد و سپس راه هاي تهيه نسخه
Encryption پشتيبان از اطلاعات خودتان را بياموزيد و از تمامي نكات و مسائل مختص به
اطلاع پيدا كرده و از آنان به طور كاربردي و مفيد استفاده نماييد از اهداف كتاب الكترونيكي
پيش رو مي باشد.کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.

اموزش نصب kasper sky total security.کسپر برای موبایل.
مطالعه مفاهيم اين كتاب براي تمامي كساني كه مي خواهند شرايطي را محيا نمايند تا از
اطلاعات ارزشمند خودشان در برابر دسترسي افراد غير مجاز جلوگيري گردد و همچنين
تمامي كاربران عادي و متخصصي كه قصد دارند از قابليت رمزگذاري براي محيط هاي كاري
و يا شخصي استفاده نمايند توصيه مي گردد.معرفي درس
قصد داريم در اين درس با NTFS Partition هاي مختص به Features   کسپرسکی اورجینال بعنوان يكي از
آشنا شويم، در قسمت اول از اين مبحث با مقدمات مفاهيم رمزگذاري Encryption قابليت
آشنا خواهيد گشت و در درس بعدي به پياده سازي مفاهيم فوق خواهيم پرداخت، در درس
Encrypt با رمزگذاري و Workgroup پيش رو به طور مقدماتي و تحت مدل شبكه ايي
نمودن اطلاعات آشنا خواهيد گشت.(Cryptography) آشنايي با رمزنگاري خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی
يكي از مفاهيمي كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است و لزوم استفاده از آن براي تمامي
كاربران و متخصصان ضروري شده است، بحث مختص به مديريت دسترسي افراد به ديتا
مي باشد كه با استفاده از مكانيخرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.سم هاي متعددي قابل پياده سازي مي باشد، اعمال مواردي
كاربران به سيستم، مديريت دسترسي كاربران به منابع كامپيوتر و … login همچون مديريت
نمونه هايي از اين موارد هستند.بعنوان مثال،

کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
در درس هاي قبل (از دوره Permission با يك نمونه بسيار قوي و مناسب تحت عنوان
آشنا شده ايد، ولي ممكن است اطلاعات به (Windows XP & Windows آموزشي ۷
صورت فيزيكي مورد سرقت و دسترسي قرار گيرند، در اين حالت روش هايي كه در شبكه مورد
پياده سازي قرار مي گيرد نمي تواند جلوي دسترسي غير مجاز به اطلاعات را بگيرد.
چرا كه با استفاده از اجازه هاي دسترسي مي توانيد مديريت دسترسي كاربران را به منابع
بر روي كامپيوتر قرار دارند مديريت نماييد، Local شده و يا منابعي كه به صورت Share
مثلاً اجازه دهيدكه يكسري از كاربران به بعضي از فايل ها دسترسي داشته باشند و يكسري از
اعمال را بر روي آنان انجام دهند.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
(Cryptography) آشنايي با رمزنگاريبنابراين مي بايست از متد و روشي استفاده گردد كه يك لايه امنيتي بر روي خود ديتا ايجاد
گردد كه در واقع ديتا را به تنهايي و در همه حال امن و غير قابل دسترس نماييد، فرض نماييد
بر روي آن (Confidentiality) كه يك ديتا به سرقت رفته و در صورتي كه اصول محرمانگي
فايل اعمال نشده باشد در اين حالت ممكن است به راحتي در دسترس افراد غير مجاز قرارکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
گيرد، منظور از اين محرمانگي به عدم امكان دسترسي به محتواي ديتا بر مي گردد.
ولي مي توان ديتا و به طور كلي اطلاعات را با استفاده از مكانيسم ها و  کسپرسکی اورجینال روش هاي مختلف
درآورد. (Confidential) ديگري به صورت محرمانه
(Cryptography) آشنايي با رمزنگاري(Cryptography) آشنايي با رمزنگاري
در لغت به معناي رمز نگاري مي باشد، علم رمزنگاري در واقع بر همين Cryptography علم
اساس و براي جلوگيري از دسترسي غير مجاز به محتواي ديتا و بر پايه الگوريتم هاي پيچيده
داشته باشيم Cryptography رياضي ابداع شده است، اگر نگاهي گذرا به تاريخچه علم
متوجه مي شويم كه نيازهاي نظامي در ايجاد و پيشرفت اين علم بسيار موثر بوده است.
از يونان مي باشد و به معناي نوشتن به صورت پنهاني مي باشد. Cryptography ريشه لغتآشنايي با مفاهيم رمزنگاري
يكي از اصلي ترين رسالت هاي ايجاد علم رمزنگاري ابداع و به كارگيري روش هايي است كه
از اطلاعات را به فرمتي رمز آلود و سري تبديل نمود، Plain Text بر اساس آن بتوان فرمت
ابداع شده است. (كه در لغت به معناي Cipher براي همين اساس مفهوم ديگري تحت لغت
رمز و سري شده نمي باشد) کسپرسکی اورجنال
مي باشد به فرمت Plain Text براساس اين مفهوم مي توان اطلاعات و ديتا را كه به فرمت
تبديل نمود. Cipherآشنايي با مفاهيم رمزنگاري
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خاصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال. کسپرسکی اورجینال kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.ري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده از خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.آشنايي با مفاهيم  کسپرسکی اورجینال رمزنگاري
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خاصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده ازکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.آشنکسپرسکی اورجنال ا يي با مفاهيم رمزنگاري خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خاصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده از
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.آشنايي با مفاهيم رمزنگاري
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.اصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات کسپرسکی اورجینال خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده از
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.در رمزگذاري اطلاعات از كليد هايي استفاده مي شود كه با استفاده از آنان و بر اساس يكسري
الگوريتم هاي رياضي بتوان اقدام به رمزگذاري و رمز گشايي ديتا و اطلاعات نمود.
اين كليد ها دو دسته مي باشند كه شامل:
 Public Keyکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
 Private Key
كليد هاي عمومي و كليد خصوصي ناميده مي شوند.
Encryption معرفيو به صورت رمزگشايي (Encrypt) با استفاده از اين كليد ها ديتا به صورت كد گذاري شده
در مي آيد، در متدها و روش هاي مختص به متقارن و نامتقارن از كليد هاي Decrypt شده
استفاده مي گردد. (Public or Private) فوق
در تعريف كليد ها مي توان گفت:
و Cipher text را به Plain text به اطلاعات و الگوريتم هايي كه با استفاده  کسپرسکی اورجینال از آنان بتوان
بلعكس تبديل كرد كليد گفته مي شود.
Encryption معرفيSymmetric روش
نمودن ديتا Encrypt & Decrypt و يا متقارن از يك كليد براي Symmetric در روش
استفاده مي گردد.
بعنوان مثال،کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
در اين روش براي باز و بسته كردن يك در از يك كليد استفاده مي گردد.
مي باشد، در واقع كليد ها Public Key كليد مورد استفاده در اين متد
با هم متقارن مي باشند و از همان كليدي كه براي رمزگذاري ديتا
استفاده مي شود از همان كليد براي رمزگشايي نيز استفاده مي گردد.Symmetric روش
نمودن ديتا Encrypt & Decrypt و يا متقارن از يك كليد براي Symmetric در روش
استفاده مي گردد.
بعنوان مثال،
در اين روش براي باز و بسته كردن يك در از يك كليد استفاده مي گردد.
مي باشد، در واقع كليد ها Public Key كليد مورد استفاده در اين متد
با هم متقارن مي باشند و از همان كليدي كه براي رمزگذاري ديتا
استفاده مي شود از همان كليد براي رمزگشايي نيز استفاده مي گردد.Symmetric روش
خيلي نمي توانند بالا باشند ولي داراي سرعت Symmetric امنيت الگوريتم هاي مبتني بر
نمودن اطلاعات مي باشند، در بيشتر مواقع از اين متد در Encrypt مناسبي در انجام اعمالکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
نقل و انتقال اطلاعات استفاده مي گردد، يكسري از الگوريتم هاي امنيتي زير با متد كليد هاي
متقارن كار مي نمايند، از قبيل:
 DES, 3DES, AES,…Asymmetric روش کسپرسکی اورجینال
براي رمزگذاري و رمز گشايي ديتا استفاده مي Public & Private در اين متد از هر دو كليد
گردد، در اين روش از يك كليد براي رمزگذاري و از يك ديگر براي رمزگشايي استفاده مي
شود، در واقع در اين روش از كليد هايي استفاده مي نماييد كه نامتقارن مي باشند، براي درك
بهتر از عملكرد اين متد به مثالي در همين رابطه توجه نماييد.Asymmetric روش
فرض نماييد دو كامپيوتر تحت عنوان فرستنده و گيرنده وجود دارند، در اين حالت كامپيوتر
كامپيوتر گيرنده اقدام به رمزگذاري ديتا مي نماييد، سپس Public Key فرستنده با استفاده از
ديتا را براي كامپيوتر گيرنده ارسال مي نماييد، در ادامه كامپيوتر گيرنده با استفاده از
كه مختص به خودش است اقدام به رمزگشايي ديتا مي نماييد. Private Key خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
كامپيوتر گيرنده مي باشد. Public Key بنابراين كامپيوتر فرستنده فقط دارايAsymmetric روش
نكته جالب توجه در مثال اين مي باشد، کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
كامپيوتر گيرنده، فقط همين Public Key شدن ديتا با استفاده از Encrypt كه با توجه به
نماييد، چرا كه كليد مختص به Decrypt كامپيوتر (يعني كامپيوتر گيرنده) مي تواند ديتا را
را فقط خودش دارا مي باشد. Private KeyAsymmetric روش
كرده است هم نمي Encrypt پس مي توان گفت حتي كامپيوتر فرستنده كه خودش ديتا را
كردن ديتا نماييد!!! Decrypt تواند اقدام به کسپرسکی اورجنال کسپرسکی  اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
از محصولات فرزان با مفاهيم فوق به (Security) در دوره هاي آموزشي مختص به امنيت
طور كامل آشنا خواهيد گشت.EFS معرفي  خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
Encrypt در سيستم عامل ويندوز نيز يكي از روش هايي كه بر اساس آن مي توان اقدام به
در مدل شبكه ايي EFS مي باشد، كاركرد EFS نمودن اطلاعات نمود مختص به روش
بسيار ساده و داراي مفاهيم قابل فهم و راحتي مي باشد، ولي كاركرد و پياده Workgroup
در محيط شبكه ايي دامين نيازمند ياکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.دگيري و شناخت مفاهيم متعددي EFS سازي استفاده از
ها مي باشد. Certificate و PKI از جمله کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
كه مفاهيم كتاب الكترونيكي فوق Windows و يا ۷ Windows XP در دوره آموزشي
تحت مدل شبكه ايي EFS مربوط به آنان مي باشد، به طور كامل اقدام به بررسي و استفاده از
خواهيم نمود. Local و كامپيوترها به صورت WorkgroupEFS معرفي
در دامين را به دوره هاي آتي واگذار مي نمايم، EFS پياده سازي مفاهيم تخصصي مختص به
نمودن ديتا را توسط كاربران در محيط دامين در دوره Encrypt ولي چگونگي استفاده و
مورد بررسي قرار خواهيم داد. Server 2003 or آموزشي ۲۰۰۸
در درس بعدي به پياده سازي مفاهيم فوق و بررسي شرايط مختلف مختص به آن خواهيم
پرداخت.معرفي درس کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال
در EFS در ادامه مبحث درس قبل به بررسي شرايط مختص به پياده سازي استفاده از قابليت
خواهيم پرداخت، همچنين در انتهاي قسمت دوم از Workgroup محيط هاي شبكه ايي
درس فوق به بررسي عملي موارد گفته شده خواهيم پرداخت.
در اين درس به بررسي شرايط استفاده و پياده سازي قابليت فوق تحت سيستم عامل
خواهيم پرداخت و در درس هاي بعدي به بررسي اين قابليت در Windows XP
خواهيم پرداخت. Windows 7EFS معرفي
بر Workgroup مي باشد و در مدل شبكه ايي Encryption File System مخفف EFS
روي هر كامپيوتر به صورت مجزا قابل پياده سازي مي باشد، كاربراني كه از يك كامپيوتر مثلاً
استفاده مي نمايند، مي توانند فايل ها خود را به سادگي به Windows XP سيستم عامل
شده در آورند، براي اين منظور مي بايست چك مارك گزينه مختص به Encrypt صورت
را انتخاب نماييد. EncryptionEFS پياده سازي کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
را مشاهده مي نماييد: Encryption در شكل زير نمايي از گزينه مختص به
و سپس وارد شدن به Properties بر روي تمامي فايل ها و فولدرها مي توانيد با گرفتن
چك مارك گزينه فوق را انتخاب نماييد، فقط بايد توجه داشته باشيد كه Advanced قسمتکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
مي باشد. NTFS File System از جمله توانمندي هاي مختص به EFS EFS پياده سازي
باشد تا فايل ها و فولدرهاي داخل NTFS بنابراين پارتيشن هاي شما حتماً مي بايست از نوع
به صورت XP نماييد، فايل ها و فولدرهايي كه در ويندوز Encrypt آن را بتوانيد
شده درآمده اند داراي رنگ سبز مي باشند: EncryptedEFS پياده سازي
Compress توجه نماييد كه در يك زمان يك فايل و يا فولدر را نمي توانيد به صورت هاي
تبديل نماييد، بلكه مي بايست تنها يكي از دو گزينه فوق را در يك زمان   کسپرسکی اورجینال & Encrypted
هم مي توانيد اقدام به Command Prompt و Cipher انتخاب نماييد، با استفاده از دستور
نمودن ديتا نماييد. Encrypt کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
به همراه سويچ هاي زير استفاده نماييد: Cipher براي اين منظور مي بايست از دستور
نمودن Decrypt براي /d نمودن و سويچ مختص به Encrypt براي /e سويچ مختص به
ديتا استفاده مي گردد.
 /E
 /DEFS پياده سازي
و اجبار بر روي تمامي فايل ها و فولدرهايي كه حتي قبلاً Force براي /F سويچ مختص به
شده باشند استفاده مي گردد Encrypt ممكن است
 /F
مي شودند) Skip شده باشند Encrypt (در اين حالت آنهايي كه از قبلEFS پياده سازي
را به صورت خالي و بدون سويچ اجرا نماييد وضعيت مختص به فايل ها و Cipher اگر دستور
بودن نمايش مي دهد: Encrypt فولدرهايي را كه دستور در آن قرار دارد از لحاظ
مي باشد. Encrypt به صورت E: در Data در شكل مشاهده مي نماييد كه فولدر
درآمده Decrypt به صورت /d با سويچ Data در شكل زير نيز مشاهده مي نماييد كه فولدر
است.EFS نقل و انتقال
Move or Copy شده شما را Encrypted همچنين كاربران ديگر نمي توانند  کسپرسکی اورجینال فايل هاي
شدن توسط Delete شده از Encrypted نمايند، ولي بايد توجه داشته باشيد كه فايل هاي
ساير كاربران درامان نمي باشد!!!EFS استفاده از فايل هاي کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
تعريف شده اند، هر دو كاربر (Windows XP) فرض نماييد دو كاربر بر روي يك كامپيوتر
مي باشند. Administrators فوق عضو گروه
شده درآورده است در اين حالت Encrypt به صورت C: يكي از كاربران فايل هاي خود را در
و يا Move كاربر ديگر نمي تواند محتواي فايل هاي فوق را مشاهده نماييد و يا آنها را
نماييد!!! Delete نماييد ولي مي تواند فايل هاي فوق را CopyEFS استفاده از فايل هاي
Administrators است كه به گروه Full Control دليل اين امر به دارا بودن اجازه دسترسي
به صورت ييش فرض به تمامي فايل ها و فولدرها بر روي كامپيوتر داده شده است، براي
برطرف نمودن اين مشكل در زمان ايجاد فايل ها و فولدرها بر روي كامپيوتري كه داراي دو
Owner ليست و ACL را از Admiکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.nistrators مي باشد مي بايست گروه Administrator
فايل ها و فولدرهايي كه ايجاد كرده ايد حذف نماييد.
نمودن فايل ها و فولدرهاي هيچ كاربري Encrypt با انجام عمل گفته شده در صفحه قبل، با
نمودن آنان را نخواهد داشت. (حتي كاربراني كه عضو گروه Delete امكان مشاهده و يا
مي باشند.) AdministratorsEFS استفاده از فايل هاي
مي باشند و در واقع كاربراني محدود تلقي Users بايد توجه نماييد كه كاربراني كه عضو گروه
Encrypt مي شوند اين كاربران نيز مي توانند ديتا هايي را كه خودشان ايجاد كرده اند را
هم نمي تواند محتويات ديتا هاي رمزگذاري شده Administrator نمايند، در اين حالت حتي
كاربران فوق را مشاهده نماييد!!!
وجود Administrator نمودن ديتا هاي كاربران محدود توسط Delete ولي كماكان امكان
خواهد داشت!!!EFS استفاده از فايل هاي
نموده Encrypt گردد به جز كاربري كه آن را Encrypt بنابراين در صورتي كه يك فايل
است هيچ كاربر ديگري نمي تواند به محتواي آن دسترسي داشته باشد، دسترسي و مشاهده
شده به هيچ وجه حتي با داشتن Encrypt محتويات يك فايل  خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
به آن فايل نيز ميسر نخواهد بود. Full Control Permission
شدن يك فايل از مبحث اجازه دسترسي Encrypt در نتيجه مبحث مختص به
داشتن به آن فايل متفاوت مي باشد. (Permission)مثال
شده Encrypt به صورت C: مي باشد يك فايل را در Users كاربر محدودي كه عضو گروه
درآورده است.
مي نماييد در اين حالت Login با حساب كاربري خود به همين كامپيوتر Administratorمثال
شده Encrypt به صورت C: مي باشد يك فايل را در Users كاربر محدودي كه عضو گروه
درآورده است.
مي نماييد در اين حالت Login با حساب كاربري خود به همين كامپيوتر Administrator
اعمالي كه وي مي تواند بر روي فايل رمزگذاري شده فوق انجام دهد را توضيح دهيد؟
در جواب بايد گفت:
نماييد و فقط مي تواند فايل را Open, Move, Copy نمي تواند فايل فوق کسپرسکی اورجینال را Administrator
نماييد. Delete    خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
اعمالي كه وي مي تواند بر روي فايل رمزگذاري شده فوق انجام دهد را توضيح دهيد؟
در جواب بايد گفت:
نماييد و فقط مي تواند فايل را Open, Move, Copy نمي تواند فايل فوق را Administrator
نماييد. DeleteEFS موارد امنيتي
شده مي گردد مختص Encrypt يكي از موارد مهم امنيتي كه باعث ارتقاي امنيت اطلاعات
شده توسط هكرها و افراد نفوذگر مي باشد، همان Encrypt به عدم امكان مشاهده فايل هاي
طور كه گفته شده فقط كاربري كه ديتا را رمزگذاري كرده است مي تواند ديتا خودش را
Reset مشاهده نماييد، در اين حالت ممكن است يك فرد نفوذگر بتواند پسورد يك كاربر را
نماييد و با استفاده از نام كاربري وي وارد ويندوز گردد.EFS موارد امنيتي
گردد، مثلاً به وسيله Reset در چنين شرايطي كه پسورد يك كاربر بنا به هر دليليکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
:Computer Manager و با استفاده از كنسول Administrator
نمودن آن Reset و يا يك هكر اقدام به شكستن پسورد كاربر و کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
Encrypt نماييد، در هر دو حالت فوق فايل هايي كه به صورت
شده بر روي كامپيوتر مربوط به كاربر مورد نظر هستند به هيچ وجه
امكان مشاهده را نخواهند داشت.EFS موارد امنيتي    خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
تنها را مشاهده مجدد فايل هاي رمزگذاري شده استفاده از همان پسورد قبلي كاربري مي باشد
كرده ايد، در اين شرايط بايد گفت اگر كاربر Reset Password وي را Account كه
نمودن پسورد خود شده است، و يا Reset پسورد خود را فراموش كرده است و مجبور به
كرده Reset سازمان به خاطر ترك نمودن كاربر از سازمان پسورد وي را Administrator
باشد.
شده مختص به كاربر Encrypt در تمامي موارد فوق مي بايست براي هميشه با فايل هاي
مورد نظر خداحافظي نماييد!!!EFS موارد امنيتي
يك كاربر را از ليست Administrator ولي ممكن است شما بعنوان
شده توسط Encrypt پاك نماييد، قبل از آنكه از وجود فايل هاي Local Users & Group
آن را Account كاربر فوق اطلاع داشته باشيد، در اين حالت اگر باز هم كاربري را كه
كرده ايد به همان نام قبلي و با همان پسورد قبلي عيناً بسازيد باز هم مشكل عدم Delete
شده آن كاربر به قوت خود باقي خواهد Encrypt مشاهده و امكان دسترسي به فايل هاي
ماند.EFS موارد امنيتي کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
بر مي گردد، بنابراين مي بايست User Account هر SID بودن Unique دليل اين امر به
شده ايي بر روي كامپيوتر داريد به تمامي اين شرايط و Encrypt در صورتي كه فايل هاي
موارد امنيتي مختص به آن توجه داشته باشيد، در زمان پاك كردن يك كاربر از ديتابيس
مواجه خواهيد گشت. User هر SID بودن unique نيز با پيغامي مبني بر (SAM) كامپيوترEFS موارد امنيتي
شدن يك كاربر مشخصات مختص Delete در اين پيغام به شما گفته مي شود كه در صورت
آن نيز پاك مي شود و ديگر دسترسي به منابع كامپيوتر حتي در صورت ايجاد به SID به
همان نام قبلي ميسر نخواهد بود:Eکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.FS موارد امنيتي
شده بر روي كامپيوتر مي بايست بسيار Encrypt بنابراين در صورت دارا بودن ديتا به صورت
نگردند، در اين شرايط Reset Password و يا Delete كاربران Account توجه نماييد كه
Windows XP نگه داري از سيستم عامل نيز بسيار مهم است چرا كه كاربران بر روي
تعريف شده اند و بايد مواظب خرابي اين ويندوز نيز باشيد!!!شده Encrypt از فايل هاي Backup تهيه
Backup كرده است يك Encrypt يك كاربر ميتواند از اطلاعات و ديتا كه خودش آنان را  خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
Encrypt فوق فايل به صورت همان حالت Backup نمودن Restore تهيه نماييد، در زمان
مي تواند فايل ها و فولدرهايي Administrator شده بازيابي مي گردد، توجه داشته باشيد كه
نماييد. Restore گرفته اند را Backup را كه خود كاربران از آنان
بودن اين Encrypt نمودن آنان باز هم به واسطه ماهيت Restore ولي در هر حال بعد از
نمي تواند به آنان دسترسي داشته باشد. Administrator فايل ها و فولدرهاشده Encrypt از فايل هاي Backup تهيه
شده ) Encrypt گرفته است (از فايل هاي Backup بنابراين يك كاربر از فايل هاي خود
هم اقدام به Admin ، داده است Administrator گرفته شده را به Backup سپس فايل
كردن فايل ها كرده است، در نهايت باز هم به جز كاربر اوليه هيچ شخص ديگري Restore
نمي تواند به ديتا دسترسي داشته باشد.شده Encrypt از فايل هاي Copy تهيه
كرده است يك Encrypt ممكن است كاربر بخواهد از اطلاعات و ديتا كه خودش آنان را
تهيه نماييد، در اين حالت بايد توجه نماييد در (CD, DVD, USB Flash) كپي بر روي
و Removable Media نمودن اطلاعات بر روي تجهيزات Paste و سپس Copy صورت
شده خارج مي گردد. Encrypted ديتا از حالت CDRW يابررسي مشكل استفاده از فايل هاي رمزگذاري شده
گرفته و يا مستقيماً بر روي هارد Backup شده را Encrypt در هر صورت چه فايل هايکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
كپي نماييد، در هر دو حالت فوق فقط كاربري كه فايل هاي فوق را External ديسك
كرده است و فقط بر روي كامپيوتر و سيستم عاملي كه اين كار را انجام داده است Encrypt
مي تواند به فايل هاي فوق دسترسي داشته باشد. کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنالکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
براي درك بهتر از موضوع به مثالي در همين رابطه در صفحه بعد توجه نماييد:بررسي مشكل استفاده از فايل هاي رمزگذاري شده
Copy و يا Backup شده خود يك نسخه Encrypt فرض نماييد كه كاربري از اطلاعات
تهيه نموده است، سپس بنا به دلايلي سيستم عامل ويندوزي كه كاربر فوق با آن كار مي كرده
است يك بار نصب مجدد شده است، در اين حالت كاربر در زماني كه مجدداً فايل هاي
هاي موجود مورد Backup و يا External Hard Disk شده خود را از روي Encrypt
مواجه مي گردد و امكان باز نمودن اين Access is Denied استفاده قرار مي دهد، با پيغام
فايل ها براي وي به هيچ وجه وجود نخواهد داشت.  خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
بر مي گردد كه هر كاربر مختص به خود دارد، در واقع Private Key دليل اين موضوع به
و رمز Decrypt ديتا هاي رمزگذاري شده فقط به وسيله كليد مختص به هر كاربر امكان
گشايي شدن را خواهند داشت.بررسي مشكل استفاده از فايل هاي رمزگذاري شده
نمودن ديتا هاي خود Encrypt كاربري كه اقدام به Private Key بنابراين مي بايست از
و پشتيبان تهيه نماييد، تا در صورتي كه به هر دليل نرم افزاري و Backup كرده است يك
كاربر و يا Account يا سخت افزاري کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.مجبور به تعويض سيستم عامل و يا پاك كردن    خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
Encrypt نمودن حساب كاربري آن شويد، و يا حتي اگر بخواهيد ديتا Reset Password
شده يك كاربر را از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگري و براي كاربر ديگري منتقل نماييد.
كرده ايد استفاده نماييد، Export كاربري كه قبلاً آن را Private Key در همه اين موارد از
به اين ترتيب ريسك موجود براي از بين رفتن اطلاعات نزديك به صفر درصد مي شود!!!Private Key نمودن Export
كاربر از كامپيوتر نماييد، Private Key نمودن Export براي اين منظور مي بايست اقدام به
راه هاي متعددي براي انجام عمل فوق وجود دارد كه  کسپرسکی اورجینال در اين درس به بررسي چند نمونه از
آنان خواهيم پرداخت. خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
مي باشد، براي اين منظور Cipher نمودن استفاده از دستور Export نخستين راه حل براي
استفاده نماييد. /R به همراه سويچ Cipher مي بايست از دستورPrivate Key نمودن Export
نمودن Export اقدام به MMC Certificates Console همچنين مي توانيد طريق
كاربري كه قصد داريد Account كاربر نماييد، نخست مي بايست با Private Key
شويد. MMC كرده و سپس وارد كنسول Login نماييد Export آن را Private KeyPrivate Key نمودن Export
بايد توجه داشته باشيد كه براي استفاده از روش فوق مي بايست حداقل يك فايل به صورت
نماييد بر روي Export آن را Private Key شده توسط كابري كه مي خواهيد Encrypt
شويد. Personal Certificates سيستم از قبل وجود داشته باشد، در ادامه وارد قسمت Private Key نمودن Export
PFX را تكميل نموده كه در انتهاي آن يك فايل با پسوند Wizard در ادامه مي بايست يك
ايجاد خواهد گشت: Private Key مختص بهکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
حتماً مي بايست گزينه Wizard فقط بايد توجه کسپرسکی اورجینال داشته باشيد كه در طول پروسه
را نيز انتخاب نماييد. Yes, export the private key Private Key نمودن Import
تهيه كرده ايد و در Copy و يا Backup شده است Encrypt كه Data فرض نماييد كه از
مكان امني آنها را نگه داري كرده ايد، در اين شرايط هارد ديسك كامپيوتر دچار مشكل خرابي
مي گردد و تمامي ديتا رمزگذاري شده به همراه سيستم عامل و كاربران تعريف شده در آن
خواهيم Disaster Recovery همگي از بين مي روند، در اين حالت شما نيز به انجام
داشت، در صفحه بعد به چگونگي انجام پروسه فوق خواهيم پرداخت.Private Key نمودن Import
براي رفع مشكل به وجود آمده مي بايست يك بار ديگر سيستم عامل جديدي را نصب نماييد   خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
(نوع و نگارش مي تواند متفاوت با ويندوز قبلي باشد)، در ادامه مي بايست با نام كاربري
جديدي كه تعريف كرده ايد (مي تواند هم نام كاربر قبلي باشد و يا نام ديگري داشته باشد) به
نماييد. login ويندوز جديد
را باز نماييد. Certificates Snap-in شده و MMC سپس مجدداً وارد Private Key نمودن Import
را انتخاب Import شويد و با راست كليك گزينه Personal Certificates وارد قسمت
مختص به كاربر كه Private Key شدن (import) نماييد، در شكل زير نمايي از وارد نمودن
كرده ايد را مشاهده مي نماييد: Export در مرحله قبل كليد آن را
كرده ايد را Export را دنبال كرده و مسير مختص به فايلي را كه قبلاً Wizard در ادامه
مشخص نموده و مراحل وارد نمودن كليد را كامل نماييد.نكته
شده در آورده است را Encrypt در صورتي كه بخواهيد ديتا هايي را كه يك كاربر به صورت خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
نمودن Import در كامپيوتر كاربر ديگري مشاهده نماييد، مي بايست همين مراحل مختص به
را بر روي كامپيوتر كاربران ديگر دنبال نماييد، ولي ممكن است بخواهيد بر Private Keyکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
شده يكي از كاربران را Encrypt روي يك كامپيوتر كه مثلاً داراي دو كاربر مي باشد ديتا
كاربر ديگر بتواند مشاهده نماييد.نكته
Login شده است Encrypt در اين صورت تنها كافي است ابتدا با كاربرل كه داراي ديتا
نموده و اقدام Login نماييد، در ادامه با كاربر ديگر Export نماييد و سپس كليد اين كاربر را
نمودن كليدي مختص به كاربر اول نماييد، در اينصورت كاربر دوم هم مي تواند به Import به
نموده است دسترسي داشته باشد. Encrypt محتويات ديتا كاربر اولي كه اطلاعات خود راشده Encrypt اجازه دسترسي ساير كاربران به فايل هاي
يكي از مواردي كه ممكن است بخواهيد کسپرسکی اورجینال بر روي يك كامپيوتر كه همزمان چندين كاربر از آن
استفاده مي نمايند پياده سازي نماييد، مختص به اجازه دسترسي ساير كاربران به فايل هاي
شده مي باشد. Encrypt
فرض نماييد بر روي يك كامپيوتر هر كاربر فايل هاي خود را رمزگذاري كرده است در اين
حالت ممكن است يكي از كاربران بخواهد به چندين كاربر ديگر اجازه دسترسي به فايل هاي
رمز شده خودش را بدهد.شده Encrypt اجازه دسترسي ساير كاربران به فايل هاي
ساير كاربران را نيز Certificate استفاده كرده و Details در اين حالت مي بايست از گزينه
در ليست افراد مجاز قرار دهيد، براي اين منظور در همان قسمت خواص هاي پيشرفته فايل بر
كليك نماييد: Details روي گزينه خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
در اين قسمت ليستي از نام كاربراني را مشاهده
Encrypt مي نماييد كه مي توانند به محتواي
شده فايل فوق دسترسي پيدا نماييد، براي اضافه
كليك نماييد: Add كردن ساير كاربرانکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security. بر رويشده Encrypt اجازه دسترسي ساير كاربران به فايل هاي
از ليست نمايش داده شده كاربران و يا كاربر مورد نظر را كه Add بعد از كليك بر روي
مي خواهيد به فايل رمز شده شما دسترسي داشته باشد را انتخاب نماييد:
آن را Shirkhodaie وي مي تواند به فايل كه كاربر Mohammad با انتخاب كاربر
كرده است دسترسي داشته باشد. Encryptشده Encrypt اجازه دسترسي ساير كاربران به فايل هاي
در اين مثال فقط به همان يك فايلي كه Mohammad بايد توجه داشته باشيد كه كاربر
به وي اجازه داده است مي تواند دسترسي داشته و به ساير فايل هاي Shirkhodaie كاربر
Per File or دسترسي نخواهد داشت، بنابراين اين روش Shirkhodaie رمز شده كاربر
عمل مي نماييد و بايد براي هر كدام از فايل ها و يا فولدرهايي كه رمز شده است Folder
دسترسي به ساير كاربران اعطا نماييد.
در درس سناريو عملي کسپرسکی اورجینال (در مالتي مديا آموزشي) مثال فوق را مورد پياده سازي قرار خواهيم داد.Encryption Data شرايط مختص به نقل و انتقال
نمي باشد به فولدري كه Encrypt كردن يك فولدر كه Move كپي و يا 
مي باشد. Encrypt
منتقل و يا كپي شده است خود فولدر و Encrypted Folder در نتيجه فولدري كه به يك
شده در خواهند آمد. Encrypt محتويات آن همگي به صورت نكته
به NTFS Partition مي باشد از يك Encrypt در صورتي كه فايلي را كه داراي خواص
شده خواص رمز شده Encrypt منتقل نماييد، فايل هايي كه به صورت FAT Partition يك
شده مي باشند را مي توانيد Encrypt خود را از دست مي دهند، فايل هايي كه به صورت
نماييد. move و يا Copy ، تغيير نام داده
شده را تنها كاربري مي تواند مديريت نماييد Encrypt بايد توجه داشته باشيد كه فايل هايکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
كه خودش آنها را رمزگذاري نموده است.
بعنوان آخرين نكته توجه داشته باشيد كه فايل ها و فولدرهاي سيستمي را نمي توانيد
نماييد. Encryptتمرين عملي
در تمرين عملي مربوط به مالتي مدياي آموزشي به بررسي موارد گفته شده در طول درس
نمودن اطلاعات، بررسي انجام اعمال مختلف بر روي ديتاهاي Encrypt مختص به چگونگي
از فايل هاي فوق و مشاهده Backup رمزگذاري شده خواهيم پرداخت، چگونگي تهيه كپي و
را پياده سازي خواهيم نمود. Private Key كليد خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
به درس سناريو Private Key هميچنين براي درك بهتر از عملكرد استفاده از كليدهاي
عملي در همين رابطه مراجعه نماييد.Recovery معرفي
در قسمت قبل بيان شده كه هر زمان بخواهيد امكان دسترسي به ديتا رمزگذاري شده يك
Export مختص به آن كاربر يك Private Key كاربر را داشته باشيم، تنها كافي است از
Import تهيه نمايم و در ادامه آن را در هر كامپيوتر و سيستم عاملي كه مورد نظر است
كاربر فوق را خواهيم داشت. (Encrypted) نماييد، به اين ترتيب امكان مشاهده ديتاي
از اين روش مي توانيد براي ارسال اطلاعات رمزگذاري شده خودتان نيز استفاده نماييد، ولي
مشكلي كه ممكن است به وجود آيد مختص به زماني است كه تعدادي كاربر به صورت
استفاده مي نمايند، در اين حالت هر كدام به صورت Local Computer اشتراكي از يك
نمودن اطلاعات خودشان مي باشند. Encrypt مجزا اقدام بهRecovery معرفي
بنابراين با فرض اينكه از يك كامپيوتر سه كاربر استفاده مي نماند و هر سه نيز اطلاعات خود
براي هر كدام از آنان وجود دارد و مي Private را رمزگذاري مي نمايند، بنابراين سه كليد
Export خود را از كامپيوتر Private Key گردد، هر كاربر مي تواند شخصاً Export بايست
شده Encrypt نماييد، ولي اگر راه حلي باشد كه يك كاربر خاص بتواند تمامي ديتا هاي
كاربران ديگر را مشاهده و مديريت نماييد، و نيازي نباشد كه همه كاربران جداگانه
نمايند، در اين حالت ضريب خطا و همچنين Export هاي خودشان را Private Key
ديتا نيز راحت تر صورت مي گيرد. Recovery مباحث مختص بهData Recovery Agent معرفي
مايكروسافت نام كاربري را كه مي توکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.اند به تمامي ديتاهاي ساير كاربران دسترسي داشته باشد،
Encrypt ناميده است، اين كاربر مي تواند به اطلاعات Data Recovery Agent اصطلاحاً
شده تمامي كاربراني كه بر روي يك كامپيوتر وجود دارد دسترسي داشته باشد.
در صفحه بعد به عملكرد مختص به اين كاربر خواهيم پرداخت.Data Recovery Agent بررسي عملكرد
شما مي بايست نخست يك كاربر را كانديد Data Recovery Agent در عملكردد  خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
كرده و Export كاربر فوق را Certificate & Private Key نماييد، سپس (Designate)
در كامپيوتر وارد نماييد، بعد از Data Recovery در نهايت تحت عنوان مامور مختص به
انجام پروسه فوق اين كاربر مي تواند ديتا رمزگذاري شده تمامي كاربران را مشاهده و مديريت
نماييد.) Decrypt نماييد (حتي مي تواند ديتا ساير كاربران راData Recovery Agent بررسي عملكرد
كاربر موردنظر كه در نقش مامور بازيابي اطلاعات خواهد بود و هر زمان كه با استفاده از
Encrypted نماييد، مي تواند به تمامي ديتاهاي Login خودش به كامپيوتر Credential
شده بر روي كامپيوتر(از هر كاربر) دسترسي پيدا نماييد.
Recovery Agent در اولين مرحله براي معرفي نمودن يك كاربر كانديد به عنوان
نماييد. Export مختص به وي را Certificate & Private key مي بايستData Recovery Agent كردن كاربر Export
نمودن كاربري كه مي Export براي /R به همراه سويچ Cipher براي اين منظور از دستور
باشد استفاده نماييد، در شكل زير نمايي از Data Recovery Agent خواهيد در نقش
دستور مورد نظر را كه براي كاربر كانديد اجرا شده است را مشاهده مي نماييد:Data Recovery Agent كردن كاربر Export
شدن را نيز مشخص نماييد، همان Export مي بايست مسير مختص به /r در ادامه سويچ
طور كه در شكل صفحه قبل مشاهده گرديد مي توانيد مسير فولدري را كه مي خواهيد براي
در نظر گرفته شود را مشخص نماييد. ExportPrivate Key نمودن Export
در نتيجه دستور صفحه قبل مشاهده گرديد كه:
ايجاد شده (Sh.PFX) و (Sh.CER) دو فايل بنام هاي key و در داخل فولدر C: در مسير
اند.
Data Recovery مي باشد را بعنوان CER در ادامه مي بايست فايلي را كه داراي پسوندکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
معرفي نماييد. AgentData Recovery Agent تعيين
Local Security Policy براي اين منظور وارد
شويد سپس مسير Administrative Tools از
مشخص شده در شكل را باز نماييد.
در اين قسمت گزينه
Add Data Recovery Agent
را مشاهده انتخاب نماييد:Data Recovery Agent تعيين خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
مسير فايلي Browse مي بايست به با كليك بر روي گزينه Wizard در نخستين قسمت از
كرده ايد را مشخص نماييد: Export را كه در مرحله قبل *.CER
را تا انتها Wizard كاربر كانديد بايد پروسه Certificate در نهايت بعد از مشخص نمودن
را در انتها انتخاب نماييد. Finish دنبال نماييد و گزينهData Recovery Agent تعيين
Encrypting File جديد در قسمت مختص به Value بعد از تكميل پروسه مي بايست يك
بنام كاربر كانديد ايجاد شده باشد: System
را مشاهده File Recover نيز حتماً مي بايست عبارت Intended Purpose در قسمت
نماييد.Data Recovery Agent تعيين
از آن خروجي گرفته شد(يعني فايلي Cipher در ادامه مي بايست فايل دومي را كه با دستور
نمودن آن را Import مختص به Wizard مي باشد را اجرا و پروسه (PFX كه داراي پسوند
PFX كردن مامور بازيابي و اجراي فايل Add طي نماييد، بعد از تكميل نمودن پروسه
نماييد. Restart مختص به كاربر فوق،کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security. مي بايست يك بار كامپيوتر را
تا تغييرات صورت گرفته اعمال گردد، سپس براساس شرايط مختص به هر كدام از سناريو
ديتاهاي Recovery هايي كه در ادامه درس بيان مي گردد، مي بايست مراحل مختص به
رمزگذاري شده را انجام دهيد.نمودن ديتا هاي رمزگذاري شده Recover چگونگي
در دو سناريو مختلف مي توان ديتاهاي رمزگذاري شده را بازيابي نمود:
Encrypt نخست قبل از آنكه كاربري بر روي كامييوتر ديتاهاي خودش را به صورت 
بر روي سيستم تعريف كرده باشيد. Data Recovery Agent شده درآورده باشد يك
مي تواند به تمامي ديتاهاي كاربران بعد از آنكه ديتاهاي فوق Agent در حالت فوق كاربر
گرديد، دسترسي داشته باشد. Encryptنمودن ديتا هاي رمزگذاري شده Recover چگونگي
در حالت مختص به سناريو يك:
Encrypt نماييد و فايل ها و فولدرهاي Login فقط كافي است مامور بازيابي به كامپيوتر
شده را باز كرده و محتواي آنان را مشاهده نماييد.نمودن ديتا هاي رمزگذاري شده Recover چگونگي
در سناريو دوم،
ممكن است قبل از معرفي كاربري بعنوان مامور بازيابي كاربران بر روي كامپيوتر ديتاهاي خود
كرده باشند. Encrypt را از قبل
در حالت دوم بايد هر كاربر بعد از تكميل شده پروسه معرفي مامور بازيابي يك بار با کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
با Recovery Agent نماييد، سپس Logoff و سپس Login خودش Account
شده كاربران Encrypted كرده و اقدام به باز كردن ديتاهاي login خودش Account
نماييد.نمودن ديتا هاي رمزگذاري شده Recover چگونگي
در واقع در سناريو دوم،
خود كاربران به كامپيوتر مي بايست صورت login & logoff يك مرحله اضافه تر مختص به
گيرد.نكته
Administrator را Recovery Agent پيشنهاد شده است هميشه كاربر كانديد براي
انتخاب نماييد، چرا كه داراي دسترسي هاي بسياري به صورت پيش فرض نيز مي باشد و مي
نيز محسوب گردد، بايد توجه داشته Data Recovery Agent تواند گزينه مناسبي براي
را نيز مي توانيد تحت عنوان (Users باشيد كه كاربران محدود (يعني عضو گروه خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
معرفي نماييد. Data Recovery Agentنكته
مي باشد Administrators ولي براي انجام عمل فوق مي بايست با يك كاربر كه عضو گروه
كرده و سپس پروسه گفته شده را براي كاربر محدود انجام دهيد، براي مشاهده Login ابتدا

مي باشد و يا خير،  کسپرسکی اورجینال مي بايست به قسمت Recover Agent اينكه آيا يك فايل داراي
مراجعه نماييد: Advanced Properties از Detailsنكته

 

در ادامه نام كاربري را كه بعنوان مامور بازيابي مشخص شده است را مي توانيد مشاهده نماييد،
بعنوان مامور بازيابي مشخص شده اکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی .

اموزش نصب kasper sky internet security.ست. Administrator در شكل مشاهده مي نماييد كه نامکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.