Tag - ذخیره سازی آنلاین

ذخیره سازی آنلاین در انتی ویروس کسپرسکی

ذخیره سازی آنلاین در انتی ویروس کسپرسکی

 اطمینان حاصل کنید که رایانه به اینترنت متصل است
 ایجاد یک حساب کاربری در وب سایت ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی داده آنلاین
 فعال سازی ذخیره سازی آنلاین
شما می توانید یک حساب Dropbox به همان اندازه برای پشتیبان گیری از داده ها از دستگاه های مختلف با استفاده از خرید لایسنس  android  نصب شده به یک ذخیره سازی آنلاین.
اندازه ذخیره سازی آنلاین توسط ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی آنلاین Dropbox تعیین می شود
سرویس وب. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط وب سایت Dropbox به dropbox.com مراجعه کنید

فعال سازی ذخیره سازی آنلاین

– برای فعال کردن ذخیره سازی آنلاین:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Backup and Restore کلیک کنید.
3. در پنجره پشتیبان گیری و بازگردانی که باز می شود، عملیات زیر را انجام دهید:اگر قبلا هیچ کار پشتیبان ایجاد نشده است، بر روی دکمه Select files for backup کلیک کنیداگر شما قبلا یک نسخه پشتیبان تهیه کرده اید، بر روی کپی پشتیبان نسخه های دیگر فایل ها کلیک کنیدوظیفه.جادوگر ایجاد وظیفه پشتیبان (به بخش “ایجاد یک کار پشتیبان” مراجعه کنید در صفحه 144)راه اندازی می شود
4. در پنجره انتخاب نوع داده ها، گروه داده را انتخاب کنید یا فایل ها را به طور دستی مشخص کنیدشما می خواهید پشتیبان بگیرید.

خرید کسپرسکی

5. در پنجره انتخاب ذخیره سازی، ذخیره سازی آنلاین را انتخاب کرده و روی دکمه Activate کلیک کنید.اتصال اینترنتی برای ایجاد ذخیره سازی آنلاین لازم است.یک گفتگوی ورود به حساب Dropbox باز می شود.
6. در پنجره ای که باز می شود، یکی از عملیات زیر را انجام دهید:
-ثبت نام کامل اگر شما Dropbox به عنوان کاربر ثبت نشده است
-اگر شما یک کاربر Dropbox به ثبت نام هستید، وارد حساب Dropbox خود شوید.
7. برای پایان دادن به فعال سازی ذخیره سازی آنلاین، تأیید کنید که  مجاز به استفاده استحساب Dropbox شما برای پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات. مکان های امنیتی  کپی پشتیبان از داده های ذخیره شده در یک پوشه جداگانه که در ذخیره سازی Dropbox ایجاد می شودپوشه برای برنامه های کاربردیپس از فعال سازی ذخیره سازی آنلاین کامل شده است، پنجره انتخاب ذخیره سازی باز می شود. آی تیشامل مجموعه ای از ذخیره های آنلاین را انتخاب کنید. برای ذخیره سازی آنلاین فعال شدهنرم افزار مقدار فضای مورد استفاده و مقدار فضای آزاد موجود را نشان می دهد