Tag - اینترنت سکیوریتی برای موبایل

کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
و در يك شبكه Workgroup در محيط Windows توجه داشته باشيد چنانچه كامپيوتر ۷
قرار داشته Stand Alone از كامپيوترها قرار داشته باشد، و يا اينكه در حالت اصطلاحاً
مي Certificate باشيد، در هر دو شرايط فوق، سيستم عامل اقدام به ايجاد نمودن يك
تهيه نماييد. Backup فوق فايل Certificate نماييد و شما مي بايست از
قرار Domain در اينجا منظور از شرايط بيان شده حالتي است كه كامپيوتر در يك شبكه
هايي كه Laptop ، نمي باشد، مثلاً تمامي كامپيوترها Join to Domain ندارد و اصطلاحاً
مي باشند. Stand Alone در حال استفاده به صورت شخصي مي باشند همگي در حالت نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
شده ست كرديد، تنها Encrypt بعد از اينكه فايل هاي خود را بر روي كامپيوتر به صورت
شخصي كه مي تواند به اطلاعات شما دسترسي پيدا نماييد، فقط خود شما خواهيد بود.
و حساب User Account مثلاً اگر بر روي يك كامپيوتر خانگي براي تمامي اعضاي خانواده
Encrypt به صورت D: كاربري تعريف شده باشد، و شما فايل هاي خودتان را در پارتيشن
ست كرده باشيد، فقط شما خواهيد توانست فايل هاي رمز شده مربوط به خودتان را باز كرده
و محتويات آنان را مشاهده نماييد. نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
مواجه خواهند شد در زماني كه بخواهند Access is Denied بنابراين ساير كاربران با پيغام
به اطلاعات رمزشده شما دسترسي پيدا نمايند:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
را نيز براي ساير كاربران مشخص كرده باشيد (Permission) حتي اگر شما اجازه دسترسي
باز هم آنان نمي توانند به محتويات فايل هاي رمزشده شما دسترسي پيدا نمايند.
شده خودتان را به ساير كاربران Encrypt براي اينكه امكان دسترسي به محتويات فايل هاي
آنان را نيز بر روي فايل هاي خودتان اضافه Certificate بر روي كامپيوتر بدهيد، مي بايست
نماييد.

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

kaspersky antivirus   کسپرسکی انتی ویروس

kaspersky total security Multi Device   کسپرس
باشد مي بايست حداقل Certificate توجه داشته باشيد كه براي اينكه يك كاربر داراي
شده مختص به خودش باشد. Encrypt داراي يك فايل نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
براي اينكه در اين درس شرايط مناسبي براي آموزش ايجاد گردد، بر روي سيستم عامل
دو كاربر را ايجاد كرده ايم به نام هاي: Windows 7 نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
و براي هركدام D: كرده و يك فايل را در داخل Login با هر كدام از كاربران فوق يك بار
كرده ايم، سپس در ادامه قصد داريم امكان استفاده از فايل هاي Encrypt به صورت مجزا
اعطا نماييم. Farzan را به كاربر Shirkhodaie شده توسط كاربر Encrypt
وارد Shirkhodaie براي اين منظور با كاربر
كامپيوتر شده و بر روي فايل مورد نظر راست
را انتخاب Properties كليك كرده و گزينه
كليك نماييد: Details كرده و و بر روي نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كاربري را Certificate در اين قسمت
مشاهده مي نماييد كه به فايل مورد نظر
دسترسي دارد، و چون ما در اين مثال با كاربر
وارد شده ايم و فايل فوق را Shirkhodaie
ست كرده ايم بنابراين Encrypt به صورت
نام كاربر فوق را در تصوير زير مشاهده مي
نماييد:نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
كليك كرده و كاربر مورد نظر را انتخاب نماييد، در Add در ادامه كافي است بر روي گزينه
را انتخاب نمايم: Farzan اينجا قصد داريم كاربر نمودن اطلاعات Encrypt چگونگي
در شكل زير مشاهده مي نماييد نام دو كاربر در ليست مشخص شده است، در نتيجه هر دو
شده دسترسي پيدا نمايند: Encrypt كاربر مي توانند به محتويات فايل

کد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان  ۲۰۱۶    ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

خرید کسپراسکای

لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    نمایندگی  نمایندگی اموزش  اموزش

کی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

Kaspersky Internet Securit Multi Device       کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس۲۰۱۷

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل