Tag - انتی ویروس

محافظت ضبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی ۳

محافظت ضبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی ۳

کانفینگ برنامه کنترل صدای کسپرسکی

– کنترل دسترسی به صدا دستگاه های ضبط مستقل از تنظیمات از نرم افزار کسپرسکی است
دسترسی به وب کم.
-اگر رابط کاربری گرافیکی نرم افزار لود نشده است، برنامه های کاربردی که “اعلان برای عمل”اجازه تنظیم شده مجاز به دریافت جریان های صوتی.
– راهکار امنیت محافظت از دسترسی به میکروفن های داخلی و میکروفن خارجی
فقط. دیگر دستگاه های پخش صوت پشتیبانی نمی شوند.درخواست می کند در صورت خرید انتی ویروس کسپرسکی حفاظت از جریان های صوتی از دستگاه های مانند DSLR را تضمین نمی کنددوربین، دوربین، و دوربین های اکشن.

پیکربندی برنامه اجازه دسترسی به برنامه در انتی ویروس

محافظت ضبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی 3
دستگاه های ضبط صدا
– برای پیکربندی تنظیمات از دسترسی به نرم افزار به صدا دستگاه های ضبط:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
۳٫ بخش نرم افزار کنترل را انتخاب کنید.پنجره برنامه کنترل باز می شود.
۴٫ از لینک مدیریت برنامه های کاربردی برای باز کردن پنجره برنامه های مدیریت کلیک کنید.
۵٫ در لیست، نرم افزار برای آن شما می خواهید برای اجازه دسترسی به ضبط صدا را انتخاب کنیددستگاه ها. دوبار کلیک کنید نرم افزار برای باز کردن پنجره قوانین برنامه.
۶٫ در پنجره قوانین برنامه، به زبانه حقوق است.
۷٫ در لیست از دسته حقوق تغییرات سیستم عامل را انتخاب کنید – مشکوک تغییرات در سیستم عامل -Access دستگاه های ضبط صدا.

۸٫ در ستون اقدام، با کلیک بر روی آیکون و یکی از آیتم های منو را انتخاب کنید:
– برای اجازه دادن به نرم افزار برای دریافت جریان صوتی، اجازه انتخاب کنید.
– انکار نرم افزار اجازه دسترسی به جریان های صوتی، بلوک را انتخاب کنید.
۹٫ برای دریافت اطلاعیه در مورد نمونه از برنامه های کاربردی که اجازه و یا امکان دسترسی بهجریان های صوتی، در ستون اقدام، کلیک بر روی آیکون ها و رویدادهای ورود را انتخاب کنید.
۱۰٫ دکمه ذخیره.

لازم به ذکر است این قابلیت در توتال سکیوریتی و اینترنت سکیوریتی و انتی ویروس را دارا میباشد .

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی

مجرمان ممکن است تلاش برای به دست آوردن دسترسی غیر مجاز به دستگاه های ضبط صدای خود را با استفاده ازنرم افزار خاص. دستگاه های ضبط صدا میکروفن که به هم متصل و یا ساخته شده را به میکامپیوتر و قادر به انتقال جریان صوتی از طریق رابط کارت صدا (ورودیسیگنال). راهکار امنیتی کنترل دسترسی توسط برنامه  انتی ویروس کسپرسکی به صدا دستگاه های ضبط ومحافظت در برابر رهگیری غیر مجاز از جریان های صوتی فراهم می کند.
به طور پیش فرض، این راهکار، امنیت بلوک برنامه های کاربردی از اعتماد محدود غیر قابل اطمینان و بالاگروه از دریافت جریان صوتی از دستگاه های ضبط صدا متصل بهکامپیوتر. شما می توانید دستی اجازه می دهد برنامه های کاربردی برای دسترسی به دستگاه ضبط صدا (بخش”تنظیم کسپرسکیبه قسمت دسترسی به نرم افزار به صدا دستگاه های ضبط” .اگر یک برنامه را از گروه محدود پایین است درخواست دسترسی در کسپراسکای به یک دستگاه ضبط صدا،راهکار امنیتی نمایش اطلاع رسانی و شما برای انتخاب می کنید یا نه اجازه می دهداین برنامه برای دسترسی به دستگاه ضبط صدا. اگر این راهکار، امنیت قادر به استنمایش این اطلاع رسانی (برای مثال زمانی که رابط گرافیکی این راهکار، امنیت نیستلود نشده)، برنامه از پایین گروه اعتماد محدود اجازه دسترسی به صدای ضبط دستگاه.تمام برنامه های کاربردی در گروه مورد اعتماد هستند مجاز به دسترسی به صدا دستگاه های ضبط به طور پیش فرض.قابلیت است که کنترل دسترسی توسط برنامه های کاربردی به صدا دستگاه های ضبط زیر را دارد. در پست بعدی با ادامه بحس با شما خواهیم بود. برای استفاده از این قابلیت میتوانید به صفحه خرید .کسپرسکی مراجع کنید.       http://www.datascan.ir/wp-content/uploads/2017/06/محافظت-ظبط-صدا-در-انتی-ویروس-کسپرسکی.png


 

اموزش وب کم در کسپرسکی ۱

اموزش وب کم در کسپرسکی ۱

 

قابلیت وب کم حفاظت از دسترسی دارای ویژگی های زیر و محدودیت ها در انتی ویروس کسپرسکی  :
نرم افزار کنترل های ویدئویی و عکس حاصل از پردازش داده ها وب کم. نرم افزار کنترل سیگنال های صوتی اگر آن را بخشی از جریان های ویدئویی که از استوبکم. راهکار امنیتی و گروه شاهد فقط وب کم از طریق USB یا IEEE1394 که به هم متصلنمایش داده شده در ویندوز مدیریت دستگاه به عنوان تصویربرداری دستگاه.


برای مشاهده لیست از وب کم پشتیبانی  ، این لینک کلیک کنیدبرای فعال شدن حفاظت در مقابل دسترسی های غیر مجاز به وب کم، کنترل برنامهجزء باید فعال باشد.پیکربندی تنظیمات برنامهدسترسی به وب کم
► برای پیکربندی کسپرسکی و تنظیمات برنامه اجازه دسترسی به وب کم:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در بخش حفاظت، در بخش سمت راست پنجره را انتخاب کنید وب کم دسترسی.
۴٫ پیکربندی تنظیمات دسترسی به وب کم کامپیوتر خود قرار دهید:
برای مسدود کردن تمام برنامه های کاربردی را از دسترسی به وب کم، این مسدود کردن دسترسی به را انتخاب کنیدوب کم برای همه برنامه چک باکس.این امکانات در صورت خرید انتی ویروس کسپرسکی خواهد بود.

برای دریافت اطلاعیه زمانی که وب کم است که توسط یک برنامه کاربردی است که مجاز به انجام استفادهبنابراین، انتخاب اطلاع رسانی نمایش زمانی که وب کم در حال استفاده است توسط یک برنامه کاربردی برایکه دسترسی وب کم اجازه جعبه چک کنید.
برای اجازه دسترسی وب کم برای همه برنامه ها در پنجره تنظیمات در حفاظتتب استفاده از سوئیچ ضامن برای غیر فعال کردن وب کم دسترسی.


نرم افزار وب کم کسپرسکی

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ با کلیک بر بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
۳٫ در پنجره ابزار، کلیک بر روی دکمه جزییات در بخش نرم افزار کنترل.پنجره برنامه کنترل باز می شود.
۴٫ در پنجره نرم افزار کنترل، در بخش نرم افزار، با کلیک بر مدیریتلینک برنامه های کاربردی برای باز کردن پنجره برنامه های مدیریت.

۵٫ در لیست، انتخاب نرم افزار که شما می خواهید برای اجازه دسترسی وب کم. دوبار کلیک کنیدبرنامه برای باز کردن پنجره قوانین برنامه.
۶٫ در پنجره قوانین برنامه، به زبانه حقوق است.
۷٫ در لیست از دسته حقوق تغییرات سیستم عامل را انتخاب کنید  مشکوکتغییرات در سیستم عامل .
۸٫ در ستون اقدام، با کلیک بر آیکون برای باز کردن منوی زمینه و اجازه انتخاب کنید.
۹٫ با کلیک بر روی دکمه ذخیره.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۵

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۵

چک کردن اعتبار برنامهراهکار امنیتی اجازه می دهد تا شما به منظور بررسی اعتبار برنامه های کاربردی با کاربران در سراسرجهان است. شهرت یک نرم افزار شامل شرایط زیر:
– نام از فروشنده
– اطلاعات در مورد امضای دیجیتال (در صورتی که برنامه به صورت دیجیتالی امضا) اطلاعات در مورد گروه که نرم افزار شده است کاربرد اختصاص دادهکنترل و یا بسیاری از کاربران از شبکه امنیت کسپرسکی
– تعداد کاربران شبکه امنیت انتی ویروس که استفاده از نرم افزار (موجود اگرنرم افزار شده است در گروه مورد اعتماد در شبکه کسپراسکای شامل پایگاه داده)
– زمانی که در آن نرم افزار تبدیل شناخته شده به شبکه امنیت انتی ویروس کسپر
– کشورهایی که در آنها برنامه گسترده ترین است
چک کردن اعتبار نرم افزار در دسترس است اگر شما توافق کرده اند برای شرکت در کسپرسکی انتی ویروس  امنیت شبکه.رای کسب شهرت یک نرم افزار:باز کردن منوی زمینه فایل اجرایی نرم افزار را و چک شهرت در انتخابKSN (شکل زیر را ببینید).این یک پنجره باز می شود با اطلاعات در مورد اعتبار این نرم افزار در  امنیت شبکه.همچنین ببینید:کنترل فعالیت نرم افزار بر رویکامپیوتر و در شبکهکنترل برنامه مانع برنامه های کاربردی از اقدامات انجام است که ممکن است برای خطرناکسیستم عامل و کنترل دسترسی به منابع سیستم عامل و اطلاعات شخصی شما.کنترل نرم افزار آهنگ اقدامات در سیستم عامل انجام شده توسط برنامه های کاربردی نصب شده بر رویکامپیوتر و تنظیم آنها را در قوانین است. این قوانین محدود کردن فعالیت مشکوکبرنامه های کاربردی، از جمله دسترسی توسط برنامه های کاربردی به منابع محافظت شود، مانند فایل ها و پوشه ها،کلید های رجیستری، و آدرس شبکه است.در ۶۴ بیتی سیستم عامل،


برنامه های کاربردی برای اقدامات زیر نمی تواند پیکربندی شده باشد:

 دسترسی مستقیم به حافظه فیزیکی
 مدیریت درایور پرینتر
 ایجاد خدمات
 خواندن خدمات
 ویرایش خدمات
 پیکر بندی دوباره سرویس
 مدیریت خدمات
 شروع به خدمت
 حذف خدمات
 دسترسی به داده های مرورگر داخلی

 دسترسی به اشیاء مهم از سیستم عامل
 دسترسی به ذخیره سازی رمز عبور
 امتیازات تنظیم اشکال زدایی
 استفاده از رابط های برنامه از سیستم عامل
 استفاده از رابط های برنامه از سیستم عامل (DNS)
در ۶۴ بیتی مایکروسافت ویندوز ۸، حقوق برنامه های کاربردی برای اقدامات زیر نمی تواندپیکربندی:
 ارسال پیام پنجره به فرآیندهای دیگر
 عملیات مشکوک
 نصب و راه اندازی قلاب
 اتصال پیام های دریافتی از جریان
 ساخت تصاویر


فعالیت های شبکه برنامه های کاربردی »توسط جزء فایروال کنترل می شود.هنگامی که یک برنامه بر روی کامپیوتر برای اولین بار آغاز شده است، کسپرسکی توتال سکیوریتی کنترل نرم افزار چکایمنی از برنامه و اختصاص آن به یک گروه (مورد اعتماد، غیر قابل اطمینان، بالا محدود، و یا پایینمحدود). گروه از قوانین است که این راهکار، امنیت اعمال می شود برای کنترل تعریففعالیت از نرم افزار.راهکار امنیتی اختصاص برنامه های کاربردی به اعتماد گروه (مورد اعتماد، غیر قابل اطمینان، بالامحدود شده است، و یا پایین محدود) تنها در صورتی کنترل برنامه و یا فایروال را فعال کنید، و همچنین هنگامی کههر دو این قطعات را فعال کنید. اگر هر دو این قطعات غیر فعال، قابلیتکه اختصاص برنامه های کاربردی به اعتماد گروه کار نمی کند.شما می توانید قوانین کنترل برنامه دستی ویرایش کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۴

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۴

برای ادامه به مدیریت منو کسپرسکی از راه دور و حفاظت کامپیوتر:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه مدیریت آنلاین.
۳٫ در پنجره مدیریت آنلاین، روی اتصال کامپیوتر به  کسپرسکی انتی ویروس پورتال لاگین بارهای فرم موجود در پنجره مدیریت آنلاین، مگر اینکه شمادر حال حاضر به سیستم وارد شده است. با پرکردن زمینه و ورود به پورتال کسپرسکی من.اتصال به  پورتال من ممکن است به علت خرابی پورتال شکست. هنگامی که ایناتفاق می افتد، این راهکار، امنیت نمایش اطلاع رسانی در مورد مشکلات پورتال کسپراسکای من که توسط کارکنان آزمایشگاه کسپراسکای حل شود. اگر شماقادر به اتصال به پورتال کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  به علت خرابی پورتال، سعی مجدد اتصال
بعد.صفحه پورتال  انتی ویروس من با بخش دستگاه در یک پنجره مرورگر به طور پیش فرض باز می شود.

رزرواسیون سیستم عاملمنابع برای بازی های رایانه ایهنگامی که این راهکار، امنیت اجرا می شود در حالت تمام صفحه همراه با برخی از برنامه های کاربردی دیگر(به ویژه بازی های رایانه ای)، مسائل زیر ممکن است رخ دهد:برنامه یا عملکرد بازی کاهش می یابد به علت عدم از منابع سیستم.

پنجره هشدار از طریق راهکار امنیتی منحرف کردن اذهان کاربر از روند بازی و هم در اندروید.

برای جلوگیری از تغییر تنظیمات  توتال سکیوریتی دستی هر زمانی که شما را به سوئیچ حالت تمام صفحه، شما می توانید بازی مشخصات استفاده کنید. هنگام بازی مشخصات فعال باشد، این حالت در انتی ویروس نسخه اندروید نیز وجود دارد تعویض بهحالت تمام صفحه به صورت خودکار تغییر تنظیمات از تمام اجزای این راهکار،امنیت، اطمینان سیستم بهینه عملکرد در این حالت. پس از خروج شما از حالت تمام صفحه،
تنظیمات برنامه به ارزش های اولیه استفاده می شود قبل از حالت تمام صفحه فعال شد بازگشت.
► برای فعال کردن بازی مشخصات:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش عملکرد را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات عملکرد راهکار های امنیتی.
۴٫ در بازی مشخصات بخش، استفاده بازی جعبه مشخصات چک را انتخاب کنید.

سیستم های انتقال مواد برنامه های کاربردی در انتی ویروس

راهکار امنیتی کمک می کند تا برای به حداقل رساندن خطر در ارتباط با استفاده از برنامه های کاربردی ناشناس
(مانند خطر ابتلا به عفونت با ویروس ها و نرم افزارهای مخرب دیگر و تغییرات ناخواسته در عاملتنظیمات سیستم).راهکار امنیتی شامل اجزا و ابزار اجازه می دهد

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۳

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۳

 

الف .کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت برای مشاهده پیام سیاهههای مربوط، و اگر، اطلاعات تماس بلوک مشخص لازم:یک پیام مسدود کنید، انتخاب با تمام مخاطبین به جز مخاطبین شناخته شده مجاز می باشد.
ب. از لینک تماس شناخته شده برای باز کردن پیغام گزارش پنجره کلیک کنید.
ج. نمایش اطلاعات تماس با آنها که کاربر پیام شده است. شما می توانید صفحه نمایش مشخص
اطلاعات تماس در پنجره با استفاده از یکی از روش های زیر:
به نمایش سیاهههای مربوط به کسپرسکی اینترنت سکیوریتی رفته از پیام های کاربر بر روی یک شبکه اجتماعی خاص، در قسمت سمت چپاز پنجره آیتم های مورد نیاز از لیست کشویی انتخاب کنید.برای مشاهده مخاطبین با آنها کاربر شده است به نوشتن بیشتر به طور فعال درلیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، تعداد پیام را انتخاب کنید توسط.
برای مشاهده مخاطبین با آنها که کاربر ارتباط بوده است در یک روز مشخص شده،در لیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، انتخاب بر اساس تاریخ از پیام.
د. برای مشاهده پیام های کاربر با یک تماس مشخص شده، با کلیک بر روی مخاطب را از لیست.یک پنجره با سابقه پیام با این تماس باز می شود.الکترونیکی. اگر شما می خواهید برای جلوگیری پیام کاربر با مخاطب انتخاب شده، با کلیک بر بلوککمه پیام رسانی است.

۴٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تبادل پیام بین کاربر و مخاطب انتخاب شده را مسدود کند.

نظارت بر محتوای پیام در انتی ویروس

با استفاده از کنترل والدین در کسپرسکی ، شما می توانید نظارت و منع تلاش کاربر برای وارد کردن مشخصاطلاعات شخصی (مانند نام، شماره تلفن، شماره کارت بانک) و کلمات کلیدی (ماننکلمات زشت و ناپسند) به پیام است.
► برای پیکربندی کنترل انتقال اطلاعات شخصی:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدینتنظیمات کنترل
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.

۳٫ در بخش کنترل انتقال داده های شخصی ان در قسمت پنجره گزینه  کسپرسکی توتال سکیوریتی  ، را انتخاب کنید بلوک انتقال داده های شخصی بهاشخاص ثالث را تیک بزنید.
۴٫ برای باز کردن پنجره لیست اطلاعات شخصی با کلیک بر روی ویرایش لیست از لینک اطلاعات شخصی.
۵٫ در قسمت پایین پنجره انتی ویروس ، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن اطلاعات شخصی.
۶٫ انتخاب نوع اطلاعات شخصی (به عنوان مثال، “شماره تلفن”) با کلیک روی دکمهلینک کنید و یا وارد کنید یک توضیح در قسمت نام درست.
۷٫ مشخص اطلاعات شخصی (مانند نام خانوادگی خود را و یا شماره تلفن) را در قسمت ارزش.
۸٫ کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.

اطلاعات شخصی در پنجره لیست اطلاعات انتی ویروس کسپرسکی شخصی ذکر شده است.

۹٫ پنجره لیست اطلاعات شخصی را ببندید.► برای پیکربندی کلید واژه های کنترل برای پیام:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین.
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.
۳٫ در بخش کلید واژه کنترل ها استفاده از شناسایی از کلمات کلیدی جعبه چک.
۴٫ با کلیک بر روی ویرایش لیست از کلمات کلیدی لینک برای باز کردن لیست از کلمات کلیدی پنجره.
۵٫ در قسمت پایین پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک کلمه کلیدی است.

کنترل تغییرات در انتی ویروس کسپرسکی

کنترل تغییرات در انتی ویروس کسپرسکی

کنترل تغییرات در انتی ویروس کسپرسکیراهکار امنیتی با استفاده از سیستم کنترل تغییرات برای کنترل سیستم عامل های زیر

 تغییر آدرس صفحه اصلی را در مرورگر
 تغییر موتور جستجو در مرورگر در کسپرسکی
 نصب و راه اندازی پلاگین، افزونه و نوار ابزار در مرورگر
 تغییر مرورگر پیش فرض
 تغییرات تنظیمات پروکسی سرور
لیست تعیین شده تغییرات  نظارت حداقل و تضمین شده توسط کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  است. دامنهتغییرات نظارت ممکن است زیر یک به روز رسانی از پایگاه داده ها و ماژول های نرم افزار گسترش یافته است.یک برنامه با این راهکار، امنیت ناسازگار اگر کنترل و یا بازگشتتغییرات ایجاد شده توسط این نرم افزار می توانید آن را به علت نقص
-جادوگر نصب و راه اندازی نسخه جدید از این راهکار، امنیتی دفتر برنامه انجام وظایف همان سیستم تغییرات کنترل (به عنوان مثال،یاندکس مدیر مرورگر)
– برنامه های کاربردی در سبک رابط کاربری جدید ویندوز


پیکربندی سیستم تغییرات کنترل تنظیمات در انتی ویروس

 

► برای پیکربندی تنظیمات سیستم انتی ویروس و تغییرات کنترل:

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره تنظیمات، بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ از لینک سیستم تغییرات کنترل برای باز کردن تغییرات در سیستم عامل را کلیک کنیدپنجره.
۵٫ فلیپ بر روی سوئیچ ضامن سیستم تغییرات کنترل برای اعمال تغییرات و فعالبخش حفاظت سیستم تغییرات کنترل.
۶٫ استفاده نصب و راه اندازی دستیار جعبه چک برای جلوگیری از نصب و راه اندازی نرم افزار اضافی را انتخاب کنیددر هنگام نصب از برنامه های جدید.گر استفاده از نصب و راه اندازی جعبه دستیار پاک چک پس از اینکه شما شروع به نصببرنامه مشخص، دستیار نصب و راه اندازی همچنان برای مدت زمان از فعلی اجرانصب و راه اندازی. جعبه چک مخالف برنامه های ارائه شده برای نصب و راه اندازی های اضافی می باشدپاک، و برنامه های اضافی خود نصب نیست. این قابلیت در صورت خرید انتی ویروس کپرسکی خواهد بود.در طول نصب و راه اندازی بعدی غیر فعال است. برنامه های اضافی خواهد شد همراه با نصببرنامه اصلی.از ویژگی های دستیار نصب و راه اندازی برای ۶۴ بیتی جادوگران راه اندازی تحت مایکروسافت در دسترس نیستویندوز XP (X64). قابلیت دستیار نصب و راه اندازی ممکن است در برخی دسترس باشد .

۷٫ انتخاب کنید تبلیغات بلوک جعبه چک برای جلوگیری از نمایش از مراحل نصب باتبلیغات در حین نصب و راه اندازی نرم افزار جدید بر روی کامپیوتر.
۸٫ انتخاب کنید تغییرات کنترل جعبه چک اجازه می دهد تا نرم افزار برای کنترل تنظیماتسیستم عامل، مرورگر، و تنظیمات شبکه.
۹٫ انتخاب کنید بلوک تغییرات به طور خودکار جعبه چک اجازه می دهد تا راهکار امنیتی بهتغییرات بلوک به تمام تنظیمات سیستم عامل کنترل به طور خودکار بدون نشان دادناطلاع رسانیکند. پیکر بندی سیستم در تمامی محصولات همانند اینترنت سکیوریتی توتال سکیوریتی کسپرسکی انتی ویروس و برای کسپرسکی اندروید یکسان میباشد.

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

لینک دانلود https://soft98.ir

مدیریت ودانلود مرور خصوصی شما می توانید جزء مرور خصوصی به طور مستقیم در مرورگر مدیریت: فعال کردن جزء اگر آن را غیرفعال است مشاهده آمار در درخواست ها به خدمات ردیابی که کشف شدهبرو به پنجره تنظیمات مرور خصوصی مشاهده اطلاعات بر روی که دسته از خدمات ردیابی مسدود شده اند مشاهده اطلاعات در دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸ بر روی حالت عملیات جزء (بخش “درباره خصوصی را مشاهده خواهیدمرور ” و اینکه آیا یا نه ردیابی خدمات در حال در مسدودوب سایت در مرورگر را باز تغییر حالت عملیات جزء و اجازه می دهد و یا عدم اجازه مسدود کردن ردیابیخدمات در این وب سایت در مرورگر باز
► برای مدیریت جزء مرور خصوصی در مرورگر، کلیک بر روی دکمه حفاظت کسپرسکی در نوار ابزار مرورگر. منوی باز شده نشان می دهد

حفاظت ضد بنر در طول انتی ویروس

مرور وب سایتجزء ضد بنر طراحی شده است برای محافظت در برابر آگهی ها در حالی که شما فهرستوب. اگر این بخش فعال باشد، شما می توانید آگهی به طور مستقیم در یک صفحه وب را مسدود و یا مشخص کردنآدرس وب سایت و ماسک با استفاده از آن راهکار امنیت آگهی ها در این بلوکسایت اینترنتی. به طور پیش فرض، این راهکار، امنیت فراهم می کند حفاظت در برابر انواع شایع ترینآگهی ها.

 

فعال کردن جزء ضد بنر در انتی ویروس

► برای فعال کردن  جزء ضد بنر:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.
پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، جزء ضد بنر را انتخاب کنید و فعال کردن آن توسط کوه در می رم
در سوئیچ ضامن.

 

مسدود کردن آگهی ها وب سایت

 

برای مسدود کردن آگهی ها وب در توتال سکیوریتی :
۱٫ در حالی که در یک وب سایت، محل اشاره گر ماوس بر روی بنر را که می خواهید برای مخفی کردن.
۲٫ فشار کلید CTRL بر روی صفحه کلید.
۳٫ در منوی باز شده، را انتخاب کنید اضافه کردن به ضد بنر.
پنجره URL ها مسدود باز می شود.
۴٫ در پنجره URL ها مسدود، روی دکمه Add کلیک.نشانی اینترنتی بنر به لیست مسدود آدرس اضافه شده است.
۵٫ رفرش کردن صفحه وب در مرورگر برای جلوگیری از بنر نمایش داده نشوند.
بنر نمی خواهد بعدی شما از این صفحه وب نمایش داده می شود.

 

مسدود کردن تمام آگهی ها وب سایت

شما می توانید تمام آگهی ها در یک وب سایت خاص را مسدود کند. برای این کار، مشخص ماسک برای این وب سایت وبه لیست از آدرس های وب را مسدود اضافه کردن آن.
برای مسدود کردن تمام آگهی ها در یک وب سایت:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ جزء ضد بنر را انتخاب کنید.پنجره تنظیمات ضد بنر باز می شود.
۵٫ فعال کردن ضد بنر با کلیک کردن سوئیچ در قسمت بالای پنجره.

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱

یکی از گزینه های برای داده های ورودی امن در این وب سایت را انتخاب کنید (درخواست برای مشخصه صفحه و یا درخواست برای کل وب سایت).ج. عمل را انتخاب کنید به داده های ورودی و امن در این وب سایت انجام شود (محافظت و یا آیانمی محافظت).گرم. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست به نظر می رسد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۱ در محرومیت برای ورودی صفحه کلید امننجره. هنگامی که این وب سایت قابل دسترسی است، داده های ورودی امن فعال خواهد شد، عملکرد درمطابق با تنظیماتی که شما مشخص کرده اید.پیکربندی اطلاعیه هاآسیب پذیری در شبکه Wi-Fiهنگامی که شما به یک شبکه Wi-Fi متصل، اطلاعات محرمانه خود را ممکن است دزدیده شده که شبکه استمحافظت ضعیف است. راهکار امنیتی چک شبکههای Wi-Fi در هر زمان شما را به یکی ارتباط برقرار کنند. اگرشبکه Wi-Fi را امن نیست (به عنوان مثال، یک پروتکل رمزنگاری آسیب پذیر استفاده می شود، و یا ناماز شبکه Wi-Fi (SSID) بسیار محبوب است)، نرم افزار نمایش اطلاع رسانی کسپرسکی اطلاع رسانی به شماکه شما در مورد برای اتصال به یک شبکه Wi-Fi نا امن هستند. از لینک در پنجره اطلاع رسانی کلیک کنیدبه یاد بگیرند که چگونه با خیال راحت استفاده از شبکه های Wi-Fi است.► برای پیکربندی اطلاعیه از آسیب پذیری در شبکه های Wi-Fi را:

خرید انتی ویروس

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.۴٫ در قسمت سمت راست از بخش حفاظت از بخش فایروال را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات از مولفه فایروال.۵٫ انتخاب کنید از خبر سازی از آسیب پذیری کسپرسکی توتال سکیوریتی در شبکه های Wi-Fi را جعبه چک اگر آن پاک شده است. اگرشما نمی خواهید برای دریافت اطلاعیه، روشن جعبه چک کنید. این جعبه چک های انتخاب شدهبه طور پیش فرض.۶٫ ۶٫ اگر با خبر سازی آسیب پذیری در شبکه های Wi-Fi را انتخاب کادر بررسی، شما می توانید ویرایشتنظیمات پیشرفته برای نمایش اطلاعیه: بلوک انتخاب کنید و هشدار دادن در مورد انتقال ناامن رمزهای ورود درجعبه چک اینترنت برای جلوگیری از همه انتقال کلمات عبور در غیر رمزگذاری فرمت متنزمانی که شما در زمینه های رمز عبور در اینترنت را پر کنید. این جعبه چک های پاکبه طور پیش فرض.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰

پیکربندی صفحه نمایش از بر روی صفحه نمایش آیکون صفحه کلید► برای پیکربندی صفحه نمایش از آیکون راه اندازی سریع از صفحه کلید روی صفحه در رشته های ورودی به در
وب سایت:۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.۴٫ در صورت لزوم، در بخش صفحه کلید روی صفحه، باز بر روی صفحه نمایش صفحه کلید را انتخاب کنید
با تایپ کردن CTRL + ALT + SHIFT + P جعبه چک کنید.۵٫ اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش در زمینه های ورود در همه نمایش داده می شود
وب سایت ها، را انتخاب کنید نمایش آیکون راه اندازی سریع کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ در زمینه های ورود اطلاعات چک باکس.۶٫ اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش به تنها نمایش داده می شود که وب سایت.
دسته از خاص قابل دسترسی هستند:a. In the On-Screen Keyboard section, click the Edit categories link to open the Secureطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.ب. انتخاب کنید جعبه چک برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش
صفحه کلید نماد راه اندازی سریع در زمینه های ورود نمایش داده می شود.صفحه کلید بر روی صفحه نمایش آیکون راه اندازی  برای اند روید سریع نمایش داده شده است که یک وب سایت که متعلق بههر یک از انتخاب دسته قابل دسترسی است.۷٫ اگر می خواهید فعال یا غیر فعال صفحه نمایش از صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی توتال سکیوریتی سریع دروب سایت خاص:یک در بخش صفحه کلید روی صفحه، با کلیک بر ویرایش دسته لینک برای باز کردن اماطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.
ب. با کلیک بر روی مدیریت استثناها لینک برای باز کردن محرومیت برای صفحه کلید روی صفحهپنجره.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.د. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یکمحرومیت برای صفحه کلید بر روی صفحه نمایش.الکترونیکی. در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت یک وب سایت را وارد کنید.ج. در بخش محدوده، مشخص که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش صفحه کلید راه اندازی سریع.

انتی ویروس

آیکون نمایش داده می شود (یا به نمایش داده نخواهد شد):  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۲۰ در صفحه مشخص شده برای اندروید و یا در تمام صفحاتتارنما.گرم. در بر روی صفحه نمایش بخش آیکون صفحه کلید، مشخص کنید که آیا یا نه که می خواهیدبر روی صفحه نمایش صفحه کلید نماد راه اندازی سریع نمایش داده می شود.ساعت. کلیک بر رویدکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در محرومیت برای صفحه کلید روی صفحه ظاهر می شودپنجره.هنگامی که وب سایت مشخص شده دیده می شود، صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی سریع استمطابق با تنظیمات مشخص شده نمایش داده شده در زمینه ورود.