Tag - انتی ویروس Kaspersky

بازگرداندن برنامه پیش فرض در Kaspersky

بازگرداندن برنامه پیش فرض در Kaspersky

تنظیمات
شما می توانید تنظیمات توصیه شده توسط انتی ویروس Kaspersky برای انتی ویروس توتال سکیوریتی  را در هر جا بازگردانیدزمان. تنظیمات را می توان با استفاده از جادوگر پیکربندی برنامه انجام داد.هنگامی که جادوگر عملیات خود را تکمیل می کند، سطح امنیتی توصیه شده برای همه حفاظت تنظیم می شود
► برای اجرای جادوگر پیکربندی برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
3. بخش عمومی را انتخاب کنید.
این پنجره تنظیمات توتال سکیوریتی را نشان می دهد.
4. در قسمت پایین پنجره، در لیست کشویی تنظیمات مدیریت، Restore را انتخاب کنید
تنظیمات.
اجازه دهید جزئیات مراحل جادو را بررسی کنیم.
مرحله 1. شروع جادوگر
برای ادامه دادن جادوگر روی دکمه Next کلیک کنید.
مرحله 2. بازگرداندن تنظیمات
در این مرحله، تنظیمات برنامه به تنظیمات پیش فرض پیکربندی شده توسط
آزمایشگاه کسپر
مرحله 3. بازسازی کامل
برای بستن جادوگر پس از تکمیل کار خود، روی دکمه Finish کلیک کنید.

خرید کسپرسکی

مشاهده عملیات برنامه

انتی ویروس کسپر گزارش های عملیاتی برای هر یک از اجزای حفاظت را نگه می دارد. استفاده كردنیک گزارش می توانید اطلاعات آماری مربوط به عملیات برنامه را بدست آورید (به عنوان مثال، چگونه
بسیاری از اشیاء مخرب در طی یک دوره مشخص مشخص شده و خنثی شده اند. چگونهچندین بار پایگاه داده های کاربردی و ماژول ها در همان دوره، به روز شده است. چگونهبسیاری از پیام های اسپم شناسایی شده اند و خیلی بیشتر).
► برای مشاهده گزارش عملیات برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. برای باز کردن ابزار، روی دکمه More Tools در قسمت پایین پنجره اصلی کلیک کنید
3. در پنجره ابزار، بخش گزارش را برای باز کردن پنجره گزارش ها انتخاب کنید.پنجره گزارشات گزارش های مربوط به عملیات برنامه را برای روز جاری نمایش می دهدقسمت چپ پنجره) و برای یک دوره زمان خاص (در قسمت سمت راست پنجره).
4. اگر می خواهید یک گزارش دقیق در مورد عملیات نرم افزار را مشاهده کنید، در قسمت بالا ازگزارش ها، روی لینک گزارش تفصیلی کلیک کنید. پنجره گزارش تفصیلی باز می شود.
پنجره گزارش تفصیلی داده ها را به شکل یک جدول نمایش می دهد. برای مشاهده راحتاز گزارش ها، شما می توانید گزینه های مختلف فیلتر را انتخاب کنید.