Tag - انتی ویروس کسپرسکی

تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی kaspersky

تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی kaspersky

تمیز کردن فایل سیستم عامل تجمع فایل های موقت و یا استفاده نشده در طول زمان. این فایل ممکن است استفاده از یکزیادی از فضای دیسک، در نتیجه اختلال در عملکرد سیستم، و همچنین ممکن است توسط نرم افزارهای مخرب بهره برداری می شود.فایل های موقت در راه اندازی هر برنامه و یا سیستم عامل های ایجاد شده است. اما برخیاز آنها باقی می ماند احیا حتی پس از برنامه و یا سیستم عامل به شما نزدیک است. کسپرسکی مجموع امنیت شامل استفاده نشده داده تمیز کردن جادوگر. در ادامه با روش انجام تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس  با شما هستیم.


روش انجام تمیز کردن فایل و خرید انتی ویروس کسپرسکی kaspersky

-رویداد سیاهههای مربوط سیستم، که در آن نام تمام برنامه های فعال ثبت می شود
– رویداد سیاه مربوط از برنامه های مختلف و یا آب و برق به روز رسانی (مانند ویندوز به روز)
– اتصال سیستم سیاهههای مربوط
– فایل های موقت از مرورگرهای (کوکی ها)
– فایل های موقت باقی مانده پس از نصب / حذف برنامه های کاربردی
– محتویات سطل بازیافت
– فایل های موجود در پوشه Temp، که حجم ممکن است به چندین گیگابایت رشد

علاوه بر حذف فایل های بلااستفاده از سیستم، حذف فایل های جادوگر که ممکن است حاویاطلاعات محرمانه (کلمه عبور، نام کاربر، داده های فرم ثبت نام). این امکان با خرید انتی ویروس کسپرسکی محیا میشود. با این حال، برای حذف کاملداده ها از جمله، توصیه می کنیم با استفاده از جادوگر پاک کننده حریم شخصی.

 

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی ۲

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی ۲

 

جزء نرم افزار کنترل به فعال باشد برای این قابلیت به کار است. اگر برنامه شروع به دریافت جریان صوتی قبل از کنترل برنامهجزء آغاز شده بود، این راهکار، امنیت اجازه می دهد تا نرم افزار برای دریافت جریان صوتی و هیچ اطلاعیه نشان نمی دهد.
پس از تنظیمات در انتی ویروس کسپرسکی از دسترسی  به نرم افزار به صدا دستگاه های ضبط تغییر یافته است به عنوان مثال، برنامه را از دریافت جریان صوتی در ممنوع شده است
تنظیمات نرم افزار کنترل پنجره، این نرم افزار به دوباره راه اندازی شود به متوقف کردن آن ازدریافت جریان های صوتی.کنترل دسترسی به صدا دستگاه های ضبط مستقل از تنظیمات از نرم افزار استدسترسی به وب کم.
– اگر رابط کاربری گرافیکی نرم افزار کسپرسکی لود نشده است، برنامه های کاربردی که “اعلان برای عمل”اجازه تنظیم شده مجاز به دریافت جریان های صوتی.
– راهکار امنیت محافظت از دسترسی به میکروفن های داخلی و میکروفن خارجیفقط. دیگر دستگاه های پخش صوت پشتیبانی نمی شوند.درخواست می کند

در صورت خرید کسپرسکی از حفاظت از جریان های صوتی از دستگاه های مانند DSLR را تضمین نمی کنددوربین، دوربین، و دوربین های اکشن.

محافظت ظبط صدا در انتی ویروس کسپرسکی 2

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

کسپرسکی انتی ویروس

درخواست می کند ردیابی خدمات از “رسانه های ارتباطی اینترنت” را مسدود نمی کنددسته در حالی که شما بر روی وب سایت شبکه های اجتماعی مربوط می شود. اگر صفحه وب که از آن درخواست ردیابی سرچشمه تعیین نشد،این راهکار، امنیت این سرویس ردیابی مسدود انتی ویروس کسپرسکی نمی کند و نمایش داده نمیاطلاعات در مورد درخواست های ارسال شده به این سرویس است.اگر صفحه وب که از آن درخواست ردیابی سرچشمه تواند تعیین می کند اما می تواندبه هر صفحه وب در حال حاضر در مرورگر باز،  مجموع امنیت همسان نیستامر به این درخواست عمل مشخص شده در تنظیمات مرور خصوصی (یا تشخیصبلوک های آن). نرم افزار نمایش اطلاعات در مورد این درخواست در گزارش اما پیکربندی مرورخصوصی.

برای پیکربندی انتی ویروس

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.
پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ برای غیر فعال کردن جزء مرور خصوصی، تلنگر سوئیچ ضامن در مقابل شخصیمرور جزء به.
۵٫ برای ویرایش تنظیمات پیش فرض از جزء مرور خصوصی، خصوصی را انتخاب کنیدمورد مرور در قسمت سمت راست پنجره.صوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود. ۶٫ پیکربندی تنظیمات مرور خصوصی بر روی کامپیوتر شما:
اگر می خواهید برنامه را به تنها شناسایی و شمارش درخواست ها به خدمات ردیابی بدونمسدود کردن آنها، ترک تشخیص درخواست بدون مسدود کردن گزینه است که توسط انتخاببه طور پیش فرض.


اگر می خواهید برنامه برای جلوگیری از درخواست به ردیابی خدمات، بلوک را انتخاب کنیدگزینه درخواست شناسایی شده است. با کلیک بر روی دسته بندی ها و محرومیت لینک را باز میکندپنجره که در آن شما می توانید دسته خدمات ردیابی ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷ که شما می خواهید برای مشخصمسدود کردن.
۷٫ اگر شما برنامه کسپرسکی خواهید برای ارسال به وب سایت های هدر HTTP است که بلوک های ردیابی
از فعالیت های خود، روشن جعبه چک کنید ردیابی بلوک. این جعبه چک به طور پیش فرض انتخاب شده است.
۸٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری ردیابی فعالیت در وب سایت های آزمایشگاه  و شرکای آن، روشناجازه جمع آوری داده ها در وب سایت های آزمایشگاه  و شرکای خود را چک کنیدجعبه. به طور پیش فرض، مرور خصوصی می کند درخواست ها به خدمات ردیابی در وب سایت های مسدود نمیآزمایشگاه  و شرکای آن.
۹٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری ردیابی فعالیت در وب سایت های که ممکن است غیر قابل جراحی به عنوان یک ارائه
نتیجه چنین مسدود کردن، روشن جمع آوری داده ها اجازه در وب سایت های ناسازگار بررسی
جعبه. به طور پیش فرض، مرور خصوصی می کند درخواست ها به خدمات ردیابی در وب سایت های مسدود نمی
که ممکن است غیر قابل جراحی به کسپرسکی توتال سکیوریتی عنوان یک نتیجه از ارائه مسدود کردن خدمات ردیابی بر اساس طبقه بندی
► برای پیکربندی مسدود کردن ردیابی خدمات بر اساس طبقه بندی:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2017

حفاظت پیگیری انتی ویروس

۳٫ در قسمت  سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، جزء مرور خصوصی را انتخاب کنید.خصوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود.
۵٫ بلوک انتخاب کنید شناسایی گزینه درخواست.
۶٫ کلیک کنید دسته بندی ها و محرومیت لینک برای باز کردن دسته بندی ها و محرومیتپنجره.
۷٫ جعبه چک را انتخاب کنید بعد به دسته خدمات ردیابی که برنامهباید مسدود کند.

اجازه می دهد ردیابی فعالیت در انتخاب
وب سایت برای اجازه ردیابی فعالیت در وب سایت های انتخاب شده در:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، آیتم مرور خصوصی را انتخاب کنید.خصوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود.
۵٫ بلوک انتخاب کنید شناسایی گزینه درخواست.

۶٫ کلیک کنید دسته بندی ها و محرومیت لینک برای باز کردن دسته بندی ها و محرومیتپنجره.
۷٫ با کلیک بر استثنائات لینک برای باز کردن پنجره شخصی مرور محرومیت.
۸٫ کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.
۹٫ در پنجره ای که باز می شود، آدرس وب سایت که در آن شما می خواهید به اجازه می دهد واردردیابی فعالیت، و کلیک بر روی دکمه اضافه کردن.این وب سایت مشخص شده است را به لیست استثنائات اضافه شده است.شما همچنین می توانید اجازه ردیابی فعالیت در یک وب سایت در حالی که آن را در مرورگر باز است.

 

مشاهده گزارش در درخواست ها به دستکتاپ و اندرود

برای مشاهده گزارش در درخواست ها به ردیابی خدمات:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید. (در موبایل اندروید صفحه all app)
۲٫ با کلیک بر روی دکمه بیشتر ابزار برای باز کردن پنجره ابزار.
۳٫ در پنجره ابزار از لینک حفاظت از حریم خصوصی کلیک کنید برای باز محافظت از حریم خصوصیپنجره.در پنجره حفاظت از حریم خصوصی، بخش مرور خصوصی را نشان می دهد تلفیقیگزارش با اطلاعات در مورد دسته از خدمات ردیابی و تعداددرخواستهای ارسال شده به آنها.
۴٫ برای دریافت گزارش مفصلی در درخواست ها به ردیابی خدمات که کشف شده اند ومسدود شده، باز کردن پنجره گزارش مفصل را با کلیک کردن پیوند جزئیات در شخصیبخش مرور.

در ادامه ویژگی کسپرسکی برای اندروید

انتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸

انتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸ تا به اینجا با نحوه راه اندازی
تکميل می شود. Dynamic و یا به صورت Static یا به صورت Table
را در Clear ip nat را می توان به صورت دستی پاک کرد . برای این منظور فرمان Table اما رکوردهای این
به صورتهای زیر به کار می بریم : User Mode
Router#clear ip nat translation *
پاک NAT بدون غير فعال شدن عملکر د NAT Table با به کار بردن این فرمان تمامی رکوردهای موجود در
می شود .
Router#clear ip nat translation inside global-ip
local-ip [outside local-ip global-ip]
را حذف کرد . بنابراین به ترتيب آدرسهای NAT Table با به کار بردن این فرمان می توان یک رکورد از
را وارد می کنيم. Inside Local و Inside Global
Router#clear ip nat translation protocol inside global-ip
global-port local-ip local-port [outside local-ip
local-port global-ip global-port]
درج شده NAT Table درون Dynamic NAT with Overload به منظور پاک کردن یک رکورد که به وسيله
است از این فرمان استفاده می کنيم .
٤٤٧
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Displaying Information with show
Commands انتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸
Outside interfaces:
Ethernet0, Serial2.7
Inside interfaces:
Ethernet1
Hits: 5 Misses: 0

۴۴۸
: Show به کمک فرمان NAT نحوه نمایشاطلاعات مربوط به
Router#show ip nat translations
و در واقع نحوه ترجمه آدرس ها به یکدیگر را  انتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸ NAT Table به کمک این فرمان می توان رکوردهای موجود در
مشاهده کرد.
Outside Global و Outside local ، Inside Global ، Inside Local خروجی این فرمان شامل آدرسهای
می باشد. kaspersky total security
Router#show ip nat statistics
و اطلاعات مربوط به اینترفيسهای NAT Table به کمک این فرمان می توان تعداد رکوردهای موجود در
را مشاهده کرد. Pool و همچنين Outside و Inside
٤٤٩
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Sample Problem: Cannot
Ping Remote Host
۴۵۰  انتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸
یک مشکل نمونه :
Inside 192.168.1.0 به عنوان / می باشد ، بنابراین شبکه ۲۴ NAT Router به عنوان A در این مثال روتر
درنظر گرفته می شوند . Outside Network و شبکه های متصل به آن به عنوان B و روتر Network
می بایست کار Access-list و pool به کمک تعریف Dynamic NAT ، A روی روتر NAT با توجه به تعریف
ping قادر به Inside واقع در ناحيه Host A. ترجمه کردن آدرسها را انجام دهد. اما در عمل اینگونه نيست
نمی باشد . outside واقع در ناحيه Host B کردن
سوالی که پپشمی آید اینست که مشکل چيست و چگونه می توان آن را رفع کرد ؟
٤٥١  انتی ویروس کسپرسکی ۲۰۱۸
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٧
Solution: New Configuration
۴۵۲ kaspersky total security
راه حل مشکل :
را دارا می باشد توجه کنيد . NAT Router که حرید کسپرسکی نقش A به تنظيمات موجود روی روتر
برای رفع مشکل پيشآمده می بایست تنظيم این روتر را به صورت زیر تغيير داد :
. Inside Interface به عنوان e ١. تنظيم اینترفيس ۰
. Outside Interface به عنوان s ٢. تنظيم اینترفيس ۰
معرفی شده است در pool توسط Inside Global به عنوان آدرسهای Network 172.16.0.0 .٣
این شبکه را معرفی Loop Back حالی که وجود خارجی نداشته است . بنابراین به وسيله
می کنيم .
شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰ را که یک A در مورد شبکه ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ اطلاعاتی ندارد . درواقع روتر B ۴. روتر
شبکه محلی می باشد را به جای آدرسهای رجيستر شده ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰ که می بایست توسط
روی روتر RIP می کند . بنابراین با اصلاح کردن تنظيم پروتکل Advertise شناخته شوند B روتر
مشکل حل می شود. A
٤٥٣ kaspersky total security
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6
Translation Not Installed in the
Translation Table?
• Verify that:
– The configuration is correct.
– There are not any inbound access lists denying the
packets from entering the NAT router.
– The access list referenced by the NAT command is
permitting all necessary networks.
– There are enough addresses in the NAT pool.
– The router interfaces are appropriately defined as NAT
inside or NAT outside.
۴۵۴
: NAT Table دلایل عدم رکورد در
رکوردی show ip nat translation روی یک روتر ، در خروجی فرمان NAT درصورتی که با وجود راه اندازی
را مشاهده نکردید موارد زیر را بررسی کنيد تا به دليل مشکل پيشآمده پی ببرید:
با توجه به نوع آن درست می باشد یا خير . NAT ١. بررسی کنيد که آیا پيکربندی
بررسی کنيد که آیا ، Dynamic Nat with Overload و Dynamic NAT ٢. درصورت راه اندازی
به درستی ساخته شده است یا خير خرید کسپرسکی  . Access List
تعریف شده اند. pool ٣. بررسی صحت درستی آدرسهایی که در
به درستی معرفی شده است یا خير . Outside و Inside ۴. بررسی اینکه آیا اینترفيسهای
٤٥٥ خرید کسپرسکی حرید کسپرسکی  kaspersky total security
© ۲۰۰۲, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICND v2.0 6 ٢
Summary
• Cisco IOS NAT allows an organization with unregistered
private addresses to connect to the Internet by
translating those addresses into globally registered IP
addresses.
• You can translate your own IP addresses into globally
unique IP addresses when communicating outside of
your network. انتی ویروس
• Overloading is a form of dynamic NAT that maps multiple
unregistered IP addresses to a single registered IP
address (many-to-one) by using  kaspersky total security Multi Device different ports, known
also as PAT. برای موبایل  کسپرسکی برای موبایل خرید
• Once you have configured NAT, verify that it is operating
as expected using the clear and show commands.
• Sometimes NAT is blamed for IP connectivity problems
when there is actually a routing problem. kaspersky total security
۴۵۶
خلاصه : توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
مکانيزم ترجمه آدرس می باشد جهت برقراری ارتباط با Network Address Translation یا همان NAT
کردن شبکه . Secure اینترنت و یا جهت خرید کسپرسکی
به آدرسهای رجيستر شده کار ترجمه را انجام می دهد . این Private با ترجمه کردن آدرسهای NAT
را به سه NAT ترجمه می تواند یک به یک و یک به چند باشد . بنابراین می توان با توجه به نحوه ترجمه
دسته کلی تقسيم کرد :
Static NAT .١
Dynamic NAT .٢
Dynamic NAT With Overload .٣
ترجمه یک به یک و دوتای آخر ترجمه یک به چند می باشد . روتر اطلاعات لازم برای Static NAT
Static نگهداری می کند و ترجمه براساس آن صورت می گيرد . در حالتی که Table را در یک Translation
Dynamic و یا Dynamic NAT بدون تغيير باقی می ماند در حالی که اگر از Table استفاده کنيم این NAT
تغيير می کند . Table استفاده شود این NAT with Overload
٤٥٧ Kaspersky Internet Securit Multi Device
فصل ششم : توتال سکیوریتی مولتی دیوایس
WAN Connection
۴۵۸
این فصل مروری بر مفاهيم اوليه شبکه های گسترده ، ساختارهای ارتباطی و پروتکل های
ارتباطی مورد نياز در آن می باشد .