اموزش وب کم در کسپرسکی 1

اموزش وب کم در کسپرسکی 1

 

قابلیت وب کم حفاظت از دسترسی دارای ویژگی های زیر و محدودیت ها در انتی ویروس کسپرسکی  :
نرم افزار کنترل های ویدئویی و عکس حاصل از پردازش داده ها وب کم. نرم افزار کنترل سیگنال های صوتی اگر آن را بخشی از جریان های ویدئویی که از استوبکم. راهکار امنیتی و گروه شاهد فقط وب کم از طریق USB یا IEEE1394 که به هم متصلنمایش داده شده در ویندوز مدیریت دستگاه به عنوان تصویربرداری دستگاه.


برای مشاهده لیست از وب کم پشتیبانی  ، این لینک کلیک کنیدبرای فعال شدن حفاظت در مقابل دسترسی های غیر مجاز به وب کم، کنترل برنامهجزء باید فعال باشد.پیکربندی تنظیمات برنامهدسترسی به وب کم
► برای پیکربندی کسپرسکی و تنظیمات برنامه اجازه دسترسی به وب کم:

دیتا اسکن – نمایندگی , خرید , لایسنس , انتی ویروس , کسپرسکی


1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در بخش حفاظت، در بخش سمت راست پنجره را انتخاب کنید وب کم دسترسی.
4. پیکربندی تنظیمات دسترسی به وب کم کامپیوتر خود قرار دهید:
برای مسدود کردن تمام برنامه های کاربردی را از دسترسی به وب کم، این مسدود کردن دسترسی به را انتخاب کنیدوب کم برای همه برنامه چک باکس.این امکانات در صورت خرید انتی ویروس کسپرسکی خواهد بود.

برای دریافت اطلاعیه زمانی که وب کم است که توسط یک برنامه کاربردی است که مجاز به انجام استفادهبنابراین، انتخاب اطلاع رسانی نمایش زمانی که وب کم در حال استفاده است توسط یک برنامه کاربردی برایکه دسترسی وب کم اجازه جعبه چک کنید.
برای اجازه دسترسی وب کم برای همه برنامه ها در پنجره تنظیمات در حفاظتتب استفاده از سوئیچ ضامن برای غیر فعال کردن وب کم دسترسی.


نرم افزار وب کم کسپرسکی

1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. با کلیک بر بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
3. در پنجره ابزار، کلیک بر روی دکمه جزییات در بخش نرم افزار کنترل.پنجره برنامه کنترل باز می شود.
4. در پنجره نرم افزار کنترل، در بخش نرم افزار، با کلیک بر مدیریتلینک برنامه های کاربردی برای باز کردن پنجره برنامه های مدیریت.

5. در لیست، انتخاب نرم افزار که شما می خواهید برای اجازه دسترسی وب کم. دوبار کلیک کنیدبرنامه برای باز کردن پنجره قوانین برنامه.
6. در پنجره قوانین برنامه، به زبانه حقوق است.
7. در لیست از دسته حقوق تغییرات سیستم عامل را انتخاب کنید  مشکوکتغییرات در سیستم عامل .
8. در ستون اقدام، با کلیک بر آیکون برای باز کردن منوی زمینه و اجازه انتخاب کنید.
9. با کلیک بر روی دکمه ذخیره.

اموزش وب کم در کسپرسکی

اموزش وب کم در کسپرسکی

 دسترسی برنامه های کاربردی وب کم

مجرمان ممکن است تلاش برای به دست آوردن دسترسی غیر مجاز به وب کم خود را با استفاده از اختصاصیرم افزار.  شما با خرید انتی ویروس اجازه بلوک راهکار امنیت دسترسی غیر مجاز به وب کم و به شما اطلاعکه دسترسی مسدود شده است. به طور پیش فرض، بلوک راهکار امنیتی امکان دسترسی به وبکمبرای برنامه های کاربردی که در محدود بالا و یا گروه های غیر قابل اطمینان گنجانده شده است.شما می توانید دسترسی به وب کم برای برنامه های کاربردی (بخش را ببینید اجازه می دهد “اجازه دادن به دسترسی به نرم افزاربه وب کم موجود در محدود بالا و گروه های غیر قابل اطمینان، درکاربرد پنجره تنظیمات کنترل. اگر یک برنامه را از پایین محدود تلاش گروه اعتمادبرای اتصال به وب کم، راهکار امنیتی نمایش اطلاع رسانی و شما برایتصمیم بگیرید که آیا به ارائه که نرم افزار با دسترسی به وب کم.


گر تلاش دسترسی به وب کم است که توسط یکبرنامه کاربردی است که به طور پیش فرض دسترسی، کسپرسکی را تکذیب کرد ساخته شدهامنیت مجموع اطلاع رسانی نشان می دهد. آگاه شدن از طریق اطلاعات به اثر نشان می دهد کهنرم افزار نصب شده بر روی کامپیوتر (مانند اسکایپ ™) در حال حاضر دریافت داده های ویدئویی ازوبکم. در اطلاع رسانی لیست کشویی، شما می توانید برنامه را از دسترسی انتی ویروس به مسدودوب کم و یا اقدام به پیکربندی تنظیمات برنامه اجازه دسترسی به وب کم
تنظیمات برنامه اجازه دسترسی به وب کم. این اطلاع رسانی استنمایش داده نمی شود اگر برنامه های کاربردی در حال حاضر در حالت تمام صفحه در حال اجرا بر روی کامپیوتر شما.در لیست کشویی از اطلاع رسانی در مورد داده های ویدئویی دریافت شده توسط نرم افزار، شما همچنین می توانیدرا انتخاب کنید برای مخفی کردن اطلاعیه و یا اقدام به پیکربندی انتی ویروس و تنظیمات صفحه نمایش اطلاع رسانی (بخش را ببینید) . برای استفاده از امکانات به صفحه خرید کسپرسکی بروید.


“تنظیم تنظیمات برنامه اجازه دسترسی به وب کم طور پیش فرض، این راهکار، امنیت اجازه می دهد تا دسترسی به وب کم برنامه های کاربردی که نیاز به خود رااجازه اگر رابط کاربری گرافیکی برنامه هنوز در حال بارگذاری می شود، تخلیه، یا نه پاسخ، و شمامی توانید اجازه دسترسی ندهید به صورت دستی.

 

 

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 6

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 6

پیکربندی کنترل برنامه کسپرسکی  برای پیکربندی کنترل نرم افزار:
1. پنجره برنامه اصلی از این راهکار، امنیت را باز کنید.
2. در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
3. بخش نرم افزار کنترل را انتخاب کنید.پنجره برنامه کنترل باز می شود.
4. در پنجره نرم افزار کنترل، در بخش نرم افزار، با کلیک بر مدیریتلینک برنامه های کاربردی برای باز کردن پنجره برنامه های مدیریت.

5. در لیست، از برنامه مربوطه را انتخاب کنید و با دوبار کلیک آن برای باز کردن قوانین برنامهپنجره.

6. برای پیکربندی قوانین برای دسترسی به یک برنامه کاربردی به منابع سیستم عامل:یک در تب رجیستری فایل ها و سیستم، دسته منبع مربوطه را انتخاب کنید.ب. با کلیک بر روی ستون در برنامه کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  با یک عمل موجود برای منابع (خواندن، نوشتن، پاک کردن، و یا
درست) برای باز کردن منو. در منوی زمینه، مورد مربوطه را انتخاب کنید (اجازه، انکار،فوری برای عمل یا ارث).
7. برای پیکربندی از حقوق یک نرم افزار برای انجام عملیات های مختلف در سیستم عامل:یک در زبانه حقوق، دسته بندی مربوط به حقوق را انتخاب کنید.

ب. در ستون اقدام، با کلیک بر آیکون برای باز کردن منوی زمینه و مربوط را انتخاب کنیدکالا (اجازه، انکار، هرچه سریع تر برای عمل یا ارث).
8. برای پیکربندی از حقوق یک نرم افزار برای انجام عملیات های مختلف بر روی شبکه:یک در تب قوانین شبکه، کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.پنجره حکومت شبکه باز می شود.سیستم های انتقال مواد برنامه های کاربردی ناشناس
ب. در پنجره ای که باز می شود، مشخص کردن تنظیمات حکومت های مورد نیاز و روی Save کلیک کنید.
ج. اختصاص یک اولویت را به قانون جدید. برای این کار، حکومت را انتخاب کنید و حرکت آن را به بالا یا پایین لیست.
9. برای حذف اقدامات برنامه مشخص از محدودیت های کنترل برنامه، درتب محرومیت، را انتخاب کنید جعبه چک برای اقداماتی که شما نمی خواهید به کنترل شود.
10. دکمه ذخیره.همه محرومیت در قوانین برای برنامه های  انتی ویروس کاربردی ایجاد شده در این راهکار، در دسترس هستندتنظیمات امنیتی پنجره، در تهدید و محرومیت بخش.مانیتور کنترل برنامه ها و اقدامات برنامه مطابق با محدودتنظیمات مشخص شده است.

برای خرید انتی ویروس کسپرسکی کلیک کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 3

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 3

 

الف .کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت برای مشاهده پیام سیاهههای مربوط، و اگر، اطلاعات تماس بلوک مشخص لازم:یک پیام مسدود کنید، انتخاب با تمام مخاطبین به جز مخاطبین شناخته شده مجاز می باشد.
ب. از لینک تماس شناخته شده برای باز کردن پیغام گزارش پنجره کلیک کنید.
ج. نمایش اطلاعات تماس با آنها که کاربر پیام شده است. شما می توانید صفحه نمایش مشخص
اطلاعات تماس در پنجره با استفاده از یکی از روش های زیر:
به نمایش سیاهههای مربوط به کسپرسکی اینترنت سکیوریتی رفته از پیام های کاربر بر روی یک شبکه اجتماعی خاص، در قسمت سمت چپاز پنجره آیتم های مورد نیاز از لیست کشویی انتخاب کنید.برای مشاهده مخاطبین با آنها کاربر شده است به نوشتن بیشتر به طور فعال درلیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، تعداد پیام را انتخاب کنید توسط.
برای مشاهده مخاطبین با آنها که کاربر ارتباط بوده است در یک روز مشخص شده،در لیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، انتخاب بر اساس تاریخ از پیام.
د. برای مشاهده پیام های کاربر با یک تماس مشخص شده، با کلیک بر روی مخاطب را از لیست.یک پنجره با سابقه پیام با این تماس باز می شود.الکترونیکی. اگر شما می خواهید برای جلوگیری پیام کاربر با مخاطب انتخاب شده، با کلیک بر بلوککمه پیام رسانی است.

4. تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تبادل پیام بین کاربر و مخاطب انتخاب شده را مسدود کند.

نظارت بر محتوای پیام در انتی ویروس

با استفاده از کنترل والدین در کسپرسکی ، شما می توانید نظارت و منع تلاش کاربر برای وارد کردن مشخصاطلاعات شخصی (مانند نام، شماره تلفن، شماره کارت بانک) و کلمات کلیدی (ماننکلمات زشت و ناپسند) به پیام است.
► برای پیکربندی کنترل انتقال اطلاعات شخصی:
1. برو به پنجره تنظیمات کنترل والدینتنظیمات کنترل
2. در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.

3. در بخش کنترل انتقال داده های شخصی ان در قسمت پنجره گزینه  کسپرسکی توتال سکیوریتی  ، را انتخاب کنید بلوک انتقال داده های شخصی بهاشخاص ثالث را تیک بزنید.
4. برای باز کردن پنجره لیست اطلاعات شخصی با کلیک بر روی ویرایش لیست از لینک اطلاعات شخصی.
5. در قسمت پایین پنجره انتی ویروس ، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن اطلاعات شخصی.
6. انتخاب نوع اطلاعات شخصی (به عنوان مثال، “شماره تلفن”) با کلیک روی دکمهلینک کنید و یا وارد کنید یک توضیح در قسمت نام درست.
7. مشخص اطلاعات شخصی (مانند نام خانوادگی خود را و یا شماره تلفن) را در قسمت ارزش.
8. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.

اطلاعات شخصی در پنجره لیست اطلاعات انتی ویروس کسپرسکی شخصی ذکر شده است.

9. پنجره لیست اطلاعات شخصی را ببندید.► برای پیکربندی کلید واژه های کنترل برای پیام:
1. برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین.
2. در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.
3. در بخش کلید واژه کنترل ها استفاده از شناسایی از کلمات کلیدی جعبه چک.
4. با کلیک بر روی ویرایش لیست از کلمات کلیدی لینک برای باز کردن لیست از کلمات کلیدی پنجره.
5. در قسمت پایین پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک کلمه کلیدی است.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2

راه اندازی کنترل از بازی ها وبرنامه های کاربردیبا استفاده از کنترل والدین،

شما می توانید اجازه یا منع کاربر را به شروع بازی بستگی به سن آنهاامتیاز. شما همچنین می توانید از کاربر را از شروع برنامه های کاربردی مشخص (مانند بازی یا IM ممنوعمشتریان) و یا محدود کردن زمان مجاز برای استفاده از برنامه های کاربردی. برای مسدود کردن بازی های با محتوای نامناسب با سن:
1. برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین .
2. در پنجره تنظیمات کنترل والدین، را انتخاب کنید بخش نرم افزار.
3. اگر می خواهید برای جلوگیری از همه بازی هایی که حاوی محتوای نامناسب برای سن کاربر، را انتخاب کنیدراه اندازی بازی های محدود برای کاربران جوان تر از جعبه چک کنید و ازلیست کشویی در کنار جعبه چک، یک گزینه محدودیت سنی را انتخاب کنید.
4. اگر شما می خواهید برای جلوگیری از بازی با محتوای یک دسته بندی خاص:یک انتخاب کنید بازی بلوک از دسته بزرگسالان جعبه چک.
ب. با کلیک بر روی انتی ویروس و انتخاب دسته از بازی های لینک برای باز کردن بازی های بلوک بر اساس دسته بندی
ج. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته بندی های مطالب مربوط به بازی های که شمامی خواهید برای جلوگیری از.
5. بازگشت به بخش نرم افزار.6. تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید. برای محدود راه اندازی یک برنامه خاص:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2


جلوگیری از اسپم

1. برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین .
2. در پنجره تنظیمات  کنترل والدین، را انتخاب کنید بخش نرم افزار کسپرسکی را باز کنید .
3. با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن برنامه برای باز کردن پنجره مرور و اجرایی را انتخاب کنید
فایل از نرم افزار.این برنامه انتخاب شده در لیست برنامه های کاربردی بلوک مشخص به نظر می رسد. این راهکار،امنیت به طور خودکار برنامه به یک دسته خاص، برای مثال، بازی اضافه می کند.
4. برای جلوگیری از راه اندازی برنامه، آیتم بلوک در لیست کشویی در سمت راست را انتخاب کنیدنام نرم افزار.کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت

5. برای مسدود کردن تمام برنامه های کاربردی که متعلق به یک دسته مشخص شده، کادر کنار را انتخاب کنیدنام آن دسته در لیست (برای مثال، شما می توانید برنامه های انتی ویروس  کاربردی از بازی های بلوکدسته بندی).
6. برای تنظیم محدودیتهای را برای مدت زمان استفاده از نرم افزار، آیتم قوانین توسط در انتخابلیست کشویی در سمت راست نام برنامه.پنجره محدودیت استفاده از برنامه باز می شود.
7. اگر شما می خواهید به مجموعه محدودیت زمانی در استفاده از یک برنامه در روزهای هفته و تعطیلات آخر هفته، درروزهای هفته و تعطیلات آخر هفته بخش ها اجازه دسترسی برای بیش از چکجعبه و، در لیست کشویی تعیین تعداد ساعت که کاربر مجاز به استفاده ازبرنامه هر روز. شما همچنین می توانید زمانی که از برنامه توتال سکیوریتی  مجاز را مشخص ممنوع برای استفاده از برنامه، با استفاده از دقیق جدول زمان استفاده.
8. اگر شما می خواهید به مجموعه مکث در استفاده از نرم افزار، در زمان معافیت بخش هایک جعبه چک استراحت و، از لیست کشویی، ارزش را انتخاب کنید برای استراحتفرکانس و طول.
9. با کلیک بر روی دکمه ذخیره.
10. تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد محدودیت های مشخص اعمال می شود زمانی که کاربر دسترسی به نرم افزار است.


کنترل پیام رسانی را در اجتماعی

شبکه های با استفاده از کنترل والدین، شما می توانید پیام های یک کاربر را در بیش از شبکه های اجتماعی به عنوان بلوک مشاهده، و همچنین بهپیام رسانی با تماس مشخص شده است.
برای پیکربندی نظارت بر پیام های کاربر:
1. برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین
2. در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش ارتباطات را انتخاب کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 1

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 1

 اگر می خواهید برای محدود کردن زمان کل برای استفاده از اینترنت در تعطیلات آخر هفته ها راحت باشید:

در تعطیلات آخر هفته به بررسی جعبه و سپس، از لیست کشویی در کنار جعبه چک، را انتخاب کنیدیک مقدار برای محدودیت زمانی.
تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین را به مقدار کل زمان محدود در اینترنت توسط کاربر به سر برد، درمطابق با ارزش هایی که شما مشخص کرده اید.


 برای محدود بازدیدکننده داشته است به وب سایت های خاص:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 1
1. برو به پنجره  تنظیمات کنترل والدین
2. در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش اینترنت را انتخاب کنید.
3. برای نگه داشتن محتوای بزرگسالان در نتایج جستجو نمایش داده شده، در کنترل مرور وب سایت هاا انتخاب کنید بخش امن جعبه چک جستجو را فعال کنید.وقتی که شما برای اطلاعات جستجو در وب سایت های مانند گوگل، یوتیوب  (تنها برای کاربران
ه در به وب سایت youtube.com را تحت حساب خود) را امضا نکرده،  به و یاندکس، هیچ محتوای بزرگسالان در نتایج جستجو نمایش داده میشود.


4. برای جلوگیری از دسترسی به وب سایت های از دسته های خاصی:یک در توتال سکیوریتی بخش کنترل مرور وب سایت ها، را انتخاب کنید که دسترسی محدود به وب سایت های چک باکس.
ب. دسترسی به وب سایت های بلوک از انتخاب دسته گزینه را انتخاب کنید و با کلیک بر رویدسته از وب سایت را انتخاب کنید لینک برای باز کردن مسدود کردن دسترسی به وب سایت ها دسته بندی
ج. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته از وب سایت هایی که شما می خواهید برای جلوگیری از.کنترل والدین تمام تلاش کاربر مسدود برای باز کردن یک وب سایت اگر محتویات آنطبقه بندی به عنوان متعلق به هر یک از دسته مسدود شده است.
5. برای جلوگیری از دسترسی به وب سایت های خاص:یک در بخش کنترل مرور وب سایت ها، را انتخاب کنید که دسترسی محدود به وب سایت های چک باکس.
ب. با کلیک بر روی محرومیت مدیریت پیوند برای باز کردن پنجره استثنائات.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره برای اضافه کردن یک ماسک آدرس وب جدید باز می شود.
د. آدرس یک وب سایت که شما می خواهید به منع بازدیدکننده داشته است، را وارد انتی ویروس کنید با پر کردن در وبآدرس درست ماسک.الکترونیکی. در بخش محدوده، تعریف دامنه از آنچه شما می خواهید برای جلوگیری: کل وب سایت و یاصفحه وب مشخص است.
ج. اگر شما می خواهید برای جلوگیری از وب سایت مشخص شده است، در بخش اکشن، بلوک را انتخاب کنید.گرم. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در پنجره استثنائات نظر می رسد. بستن استثنائاتپنجره.
6. تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تلاش برای باز کردن وب سایت مطابق با تنظیمات فعلی را مسدود کند.


  منبع دانلود انواع خاصی از فایل ها از اینترنت:

1. برو به پنجره کسپرسکی در تنظیمات کنترل والدین کلیک کنید .
2. در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش اینترنت را انتخاب کنید.
3. در بخش دانلود فایل بلوک، را انتخاب کنید تیک های موجود بر تا انواع فایل ها کهشما می خواهید برای جلوگیری از دریافت.
4. تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین دریافت ها از فایل های از انواع خاص از اینترنت را مسدود کند.

کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال معرفي كتاب الكترونيكي
آشنايي داشته باشيد، (Permission) چنانچه با مفاهيم مختص به اجازه هاي دسترسي
بر روي فايل ها و Permission مي دانيد كه يكي از راه هاي حفاظت از اطلاعات استفاده از
فولدرها مي باشد، و از اين طريق مي توان تا حد بسيار زيادي از دسترسي به اطلاعات موجود
بر روي كامپيوتر توسط ساير كاربران جلوگيري نمود.

کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی . خرید کسپرسکی.کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.

 

اموزش نصب kasper sky total security.کسپر برای موبایل.

ولي يكي از روش هايي كه استفاده از آن به مراتب امنيت بالاتري را مي تواند براي شما
مي باشد، با استفاده از اين قابليت (Encryption) فراهم آورد، بحث مختص به رمزگذاري
مي توانيد تمامي اطلاعات موجود بر روي كامپيوتر را به صورت رمزنگاري شده تبديل كرده و
امكان دسترسي به اطلاعات خودتان را توسط ساير افراد به صفر نزديك نماييد.در واقع شما مي توانيد اطلاعات را به طور كامل
كامپيوتر نگهداري نماييد، در اين حالت تنها شخصي كه مي تواند به محتواي اطلاعات
دسترسي داشته باشد فقط خود شما خواهيد بود.
حتي اگر يك فرد هكر اقدام به نفوذ به كامپيوتر شما نماييد باز هم فقط با اطلاعاتي مواجه
مي باشد كه رمزگذاري شده اند و عملاً امكان استفاده از اطلاعات شما را نخواهد داشت.
يكي از راه هاي بسيار مف کسپرسکی اورجنال يد براي حفاظت از اطلاعات Encryption بنابراين استفاده از
مي باشد و شما در زمينه هاي شخصي و يا حرفه ايي مي توانيد از آن در سطح وسيعي
استفاده نماييد.معرفي كتاب الكترونيكي خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
ولي بايد توجه داشته باشيد كه استفاده از اين ابزار نيازمند شناخت مناسب از عملكرد آن
مي باشد و شما مي بايست داراي دانش استفاده از علم رمزگذاري باشيد تا استفاده از آن براي
شما بسيار موثر و مفيد تر واقع گردد.
در هر صورت در كتاب الكترونيكي پيش رو مختص به آموزش رايگان گروه آموزشي فرزان
شما با تمامي مباحث و موارد مربوط به رمزگذاري اطلاعات در ابتدا به صورت از پايه آشنا
شده و سپس چگونگي پياده سازي و استفاده كاربردي از اين ابزار در سيستم عامل هاي
را فرا خواهيد آموخت. Windows XP & Windows 7معرفي كتاب الكترونيكي
با توجه به شيوه منحصر به فرد آموزش داده شده، اين اطمينان وجود دارد كه پس از مطالعه
مفاهيم موجود در اين كتاب بتوانيد به آساني و با سطح دانش و آگاهي بسيار مطلوبي از راهكار
براي حفظ و رمزگذاري اطلاعات ارزشمند خو خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی. دتان استفاده نماييد. کسپرسکی اورجینال  Encryption مختص به
اينكه بتوانيد اطلاعات خود را به صورت رمز شده مبدل نماييد و سپس راه هاي تهيه نسخه
Encryption پشتيبان از اطلاعات خودتان را بياموزيد و از تمامي نكات و مسائل مختص به
اطلاع پيدا كرده و از آنان به طور كاربردي و مفيد استفاده نماييد از اهداف كتاب الكترونيكي
پيش رو مي باشد.کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.

اموزش نصب kasper sky total security.کسپر برای موبایل.
مطالعه مفاهيم اين كتاب براي تمامي كساني كه مي خواهند شرايطي را محيا نمايند تا از
اطلاعات ارزشمند خودشان در برابر دسترسي افراد غير مجاز جلوگيري گردد و همچنين
تمامي كاربران عادي و متخصصي كه قصد دارند از قابليت رمزگذاري براي محيط هاي كاري
و يا شخصي استفاده نمايند توصيه مي گردد.معرفي درس
قصد داريم در اين درس با NTFS Partition هاي مختص به Features   کسپرسکی اورجینال بعنوان يكي از
آشنا شويم، در قسمت اول از اين مبحث با مقدمات مفاهيم رمزگذاري Encryption قابليت
آشنا خواهيد گشت و در درس بعدي به پياده سازي مفاهيم فوق خواهيم پرداخت، در درس
Encrypt با رمزگذاري و Workgroup پيش رو به طور مقدماتي و تحت مدل شبكه ايي
نمودن اطلاعات آشنا خواهيد گشت.(Cryptography) آشنايي با رمزنگاري خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی
يكي از مفاهيمي كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است و لزوم استفاده از آن براي تمامي
كاربران و متخصصان ضروري شده است، بحث مختص به مديريت دسترسي افراد به ديتا
مي باشد كه با استفاده از مكانيخرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.سم هاي متعددي قابل پياده سازي مي باشد، اعمال مواردي
كاربران به سيستم، مديريت دسترسي كاربران به منابع كامپيوتر و … login همچون مديريت
نمونه هايي از اين موارد هستند.بعنوان مثال،

کسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
در درس هاي قبل (از دوره Permission با يك نمونه بسيار قوي و مناسب تحت عنوان
آشنا شده ايد، ولي ممكن است اطلاعات به (Windows XP & Windows آموزشي 7
صورت فيزيكي مورد سرقت و دسترسي قرار گيرند، در اين حالت روش هايي كه در شبكه مورد
پياده سازي قرار مي گيرد نمي تواند جلوي دسترسي غير مجاز به اطلاعات را بگيرد.
چرا كه با استفاده از اجازه هاي دسترسي مي توانيد مديريت دسترسي كاربران را به منابع
بر روي كامپيوتر قرار دارند مديريت نماييد، Local شده و يا منابعي كه به صورت Share
مثلاً اجازه دهيدكه يكسري از كاربران به بعضي از فايل ها دسترسي داشته باشند و يكسري از
اعمال را بر روي آنان انجام دهند.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
(Cryptography) آشنايي با رمزنگاريبنابراين مي بايست از متد و روشي استفاده گردد كه يك لايه امنيتي بر روي خود ديتا ايجاد
گردد كه در واقع ديتا را به تنهايي و در همه حال امن و غير قابل دسترس نماييد، فرض نماييد
بر روي آن (Confidentiality) كه يك ديتا به سرقت رفته و در صورتي كه اصول محرمانگي
فايل اعمال نشده باشد در اين حالت ممكن است به راحتي در دسترس افراد غير مجاز قرارکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
گيرد، منظور از اين محرمانگي به عدم امكان دسترسي به محتواي ديتا بر مي گردد.
ولي مي توان ديتا و به طور كلي اطلاعات را با استفاده از مكانيسم ها و  کسپرسکی اورجینال روش هاي مختلف
درآورد. (Confidential) ديگري به صورت محرمانه
(Cryptography) آشنايي با رمزنگاري(Cryptography) آشنايي با رمزنگاري
در لغت به معناي رمز نگاري مي باشد، علم رمزنگاري در واقع بر همين Cryptography علم
اساس و براي جلوگيري از دسترسي غير مجاز به محتواي ديتا و بر پايه الگوريتم هاي پيچيده
داشته باشيم Cryptography رياضي ابداع شده است، اگر نگاهي گذرا به تاريخچه علم
متوجه مي شويم كه نيازهاي نظامي در ايجاد و پيشرفت اين علم بسيار موثر بوده است.
از يونان مي باشد و به معناي نوشتن به صورت پنهاني مي باشد. Cryptography ريشه لغتآشنايي با مفاهيم رمزنگاري
يكي از اصلي ترين رسالت هاي ايجاد علم رمزنگاري ابداع و به كارگيري روش هايي است كه
از اطلاعات را به فرمتي رمز آلود و سري تبديل نمود، Plain Text بر اساس آن بتوان فرمت
ابداع شده است. (كه در لغت به معناي Cipher براي همين اساس مفهوم ديگري تحت لغت
رمز و سري شده نمي باشد) کسپرسکی اورجنال
مي باشد به فرمت Plain Text براساس اين مفهوم مي توان اطلاعات و ديتا را كه به فرمت
تبديل نمود. Cipherآشنايي با مفاهيم رمزنگاري
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خاصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال. کسپرسکی اورجینال kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.ري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده از خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.آشنايي با مفاهيم  کسپرسکی اورجینال رمزنگاري
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خاصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده ازکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.آشنکسپرسکی اورجنال ا يي با مفاهيم رمزنگاري خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خاصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده از
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.آشنايي با مفاهيم رمزنگاري
مي توان گفت: Cipher در تعريف
گفته مي شود، cipher به صورتي كه معناي آن پنهان باشد plain text به روشي براي تبديل
به بيان بسيار ساده قرار است اطلاعات از فرمت ساده و روشن كه به صورت نرمال داراي آن
مي باشند به فرمتي رمزي و پيچيده تغيير فرم دهند، به اين ترتيب در هر صورتي كه در
دسترس افراد غير مجاز قرار گيرند خکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.اصيت محرمانگي آنان حفظ مي گردد، حتي اگر اطلاعات کسپرسکی اورجینال خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
به صورت فيزيكي هم در دسترس قرار گيرند (مثلاً هارد ديسك به سرقت رود)، در اين حالت
باز هم فرد سارق با اطلاعات رمزگذاري شده روبه رو خواهد گشت، و عملاً امكان استفاده از
ديتاي سرقت شده را نخواهد داشت.در رمزگذاري اطلاعات از كليد هايي استفاده مي شود كه با استفاده از آنان و بر اساس يكسري
الگوريتم هاي رياضي بتوان اقدام به رمزگذاري و رمز گشايي ديتا و اطلاعات نمود.
اين كليد ها دو دسته مي باشند كه شامل:
 Public Keyکسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
 Private Key
كليد هاي عمومي و كليد خصوصي ناميده مي شوند.
Encryption معرفيو به صورت رمزگشايي (Encrypt) با استفاده از اين كليد ها ديتا به صورت كد گذاري شده
در مي آيد، در متدها و روش هاي مختص به متقارن و نامتقارن از كليد هاي Decrypt شده
استفاده مي گردد. (Public or Private) فوق
در تعريف كليد ها مي توان گفت:
و Cipher text را به Plain text به اطلاعات و الگوريتم هايي كه با استفاده  کسپرسکی اورجینال از آنان بتوان
بلعكس تبديل كرد كليد گفته مي شود.
Encryption معرفيSymmetric روش
نمودن ديتا Encrypt & Decrypt و يا متقارن از يك كليد براي Symmetric در روش
استفاده مي گردد.
بعنوان مثال،کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
در اين روش براي باز و بسته كردن يك در از يك كليد استفاده مي گردد.
مي باشد، در واقع كليد ها Public Key كليد مورد استفاده در اين متد
با هم متقارن مي باشند و از همان كليدي كه براي رمزگذاري ديتا
استفاده مي شود از همان كليد براي رمزگشايي نيز استفاده مي گردد.Symmetric روش
نمودن ديتا Encrypt & Decrypt و يا متقارن از يك كليد براي Symmetric در روش
استفاده مي گردد.
بعنوان مثال،
در اين روش براي باز و بسته كردن يك در از يك كليد استفاده مي گردد.
مي باشد، در واقع كليد ها Public Key كليد مورد استفاده در اين متد
با هم متقارن مي باشند و از همان كليدي كه براي رمزگذاري ديتا
استفاده مي شود از همان كليد براي رمزگشايي نيز استفاده مي گردد.Symmetric روش
خيلي نمي توانند بالا باشند ولي داراي سرعت Symmetric امنيت الگوريتم هاي مبتني بر
نمودن اطلاعات مي باشند، در بيشتر مواقع از اين متد در Encrypt مناسبي در انجام اعمالکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.
نقل و انتقال اطلاعات استفاده مي گردد، يكسري از الگوريتم هاي امنيتي زير با متد كليد هاي
متقارن كار مي نمايند، از قبيل:
 DES, 3DES, AES,…Asymmetric روش کسپرسکی اورجینال
براي رمزگذاري و رمز گشايي ديتا استفاده مي Public & Private در اين متد از هر دو كليد
گردد، در اين روش از يك كليد براي رمزگذاري و از يك ديگر براي رمزگشايي استفاده مي
شود، در واقع در اين روش از كليد هايي استفاده مي نماييد كه نامتقارن مي باشند، براي درك
بهتر از عملكرد اين متد به مثالي در همين رابطه توجه نماييد.Asymmetric روش
فرض نماييد دو كامپيوتر تحت عنوان فرستنده و گيرنده وجود دارند، در اين حالت كامپيوتر
كامپيوتر گيرنده اقدام به رمزگذاري ديتا مي نماييد، سپس Public Key فرستنده با استفاده از
ديتا را براي كامپيوتر گيرنده ارسال مي نماييد، در ادامه كامپيوتر گيرنده با استفاده از
كه مختص به خودش است اقدام به رمزگشايي ديتا مي نماييد. Private Key خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
كامپيوتر گيرنده مي باشد. Public Key بنابراين كامپيوتر فرستنده فقط دارايAsymmetric روش
نكته جالب توجه در مثال اين مي باشد، کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
كامپيوتر گيرنده، فقط همين Public Key شدن ديتا با استفاده از Encrypt كه با توجه به
نماييد، چرا كه كليد مختص به Decrypt كامپيوتر (يعني كامپيوتر گيرنده) مي تواند ديتا را
را فقط خودش دارا مي باشد. Private KeyAsymmetric روش
كرده است هم نمي Encrypt پس مي توان گفت حتي كامپيوتر فرستنده كه خودش ديتا را
كردن ديتا نماييد!!! Decrypt تواند اقدام به کسپرسکی اورجنال کسپرسکی  اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال
از محصولات فرزان با مفاهيم فوق به (Security) در دوره هاي آموزشي مختص به امنيت
طور كامل آشنا خواهيد گشت.EFS معرفي  خرید کسپرسکی خرید کسپرسکی.
Encrypt در سيستم عامل ويندوز نيز يكي از روش هايي كه بر اساس آن مي توان اقدام به
در مدل شبكه ايي EFS مي باشد، كاركرد EFS نمودن اطلاعات نمود مختص به روش
بسيار ساده و داراي مفاهيم قابل فهم و راحتي مي باشد، ولي كاركرد و پياده Workgroup
در محيط شبكه ايي دامين نيازمند ياکسپرسکی اورجنال. اصلی.لایسنس کسپراسکای.خرید لایسنس کسپرسکی .کسپرسکی . کلید کسپراسکای.خرید کسپراسکای.kasper sky internet security .لایسنس اصلی کسپراسکی.کسپرسکی اورجنال.kaspersky antivirus.kaspersky total security. انتی ویروس کسپرسکی.Kaspersky Internet Security for Android,اموزش نصب کسپرسکی . اموزش نصب kasper sky internet security.دگيري و شناخت مفاهيم متعددي EFS سازي استفاده از
ها مي باشد. Certificate و PKI از جمله کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال کسپرسکی اورجنال ک