گزارش وضعیت در کسپرسکی

► برای ایجاد گزارش وضعیت سیستم:

دیتا اسکن

اصفهان
فولادشهر مجتمع پارک
Iran
تلفن: 00989132396916
ایمیل: datascan.ir@gmail.com

کسپرسکی 2018

اصفهان
فولادشهر مجتمع پارک
Iran
تلفن: 00989132396916
ایمیل: datascan.ir@gmail.com

1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
4. در پنجره ای که باز می شود، روی نحوه ایجاد یک لینک سیستم گزارش وضعیت سیستم عامل کلیک کنیدبرای باز کردن یک مقاله Knowledge Base در مورد نحوه ایجاد یک گزارش وضعیت عامل سیستم عامل.
5. دستورالعمل های مقاله Knowledge Base را دنبال کنید.ارسال فایل های دادهپس از اینکه پرونده های ردیابی و گزارش وضعیت سیستم را ایجاد کردید، باید آنها را به آنها ارسال کنید
کارشناسان فنی پشتیبانی آزمایشگاه کسپرسکی.

تماس با پشتیبانی فنی

برای ارسال فایل ها به سرور پشتیبانی فنی، یک شماره درخواست نیاز دارید (بخش را ببینید)”دریافت پشتیبانی فنی در پورتال کسپرسکی اینترنت سکیورتی من” در صفحه 167). این شماره در My موجود استپورتال کسپر زمانی که درخواست فعال دارید.

► برای آپلود فایل های داده به سرور پشتیبانی فنی:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. برای باز کردن پنجره ابزار پشتیبانی، بر روی ابزار پشتیبانی کلیک کنید.

4. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک ارسال گزارش به پشتیبانی فنی کلیک کنید تا باز شودارسال گزارش پنجره
5. علامت های جعبه کنار اطلاعاتی که می خواهید به پشتیبانی فنی ارسال کنید را انتخاب کنید.
6. شماره را به درخواست شما توسط پشتیبانی فنی وارد کنید.
7. بر روی دکمه ارسال گزارش کلیک کنید.

فایل های داده انتخاب شده بسته بندی می شوند و به سرور پشتیبانی فنی ارسال می شوند.اگر شما به هر دلیلی قادر به ارسال فایل ها نبودید، فایل های داده را می توان در رایانه خود ذخیره کردو بعد از پورتال من کسپر ارسال شد.

► برای ذخیره فایل های داده به دیسک و خرید انتی ویروس اورجینال :
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.
3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید تا پنجره ابزارهای پشتیبانی باز شود.
4. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک ارسال گزارش به پشتیبانی فنی کلیک کنید تا باز شودارسال گزارش پنجرهتماس با پشتیبانی فنی

5. انواع داده ها را برای ذخیره بر روی دیسک در کسپرکی اورجینال انتخاب کنید:
 اطلاعات سیستم عامل این کادر را برای ذخیره اطلاعات در مورد این کادر را انتخاب کنیدسیستم عامل کامپیوتر شما به دیسک.
 داده های دریافت شده برای تجزیه و تحلیل. این کادر را انتخاب کنید تا فایل های ردیابی برنامه را به دیسک ذخیره کند.برای باز کردن داده های دریافت شده روی <number of files>، <volume data> کلیک کنیدپنجره تجزیه و تحلیل کادرهای انتخاب را در کنار فایل های ردیابی که میخواهید ذخیره کنید انتخاب کنید.
6. روی پیوند ذخیره گزارش کلیک کنید تا پنجره را برای ذخیره بایگانی با فایلهای داده باز کند.
7. نام بایگانی را مشخص کنید و تأیید را ذخیره کنید.

گزارش وضعیت در کسپرسکی

گزارش وضعیت در کسپرسکی

آرشیو ایجاد شده می تواند به پشتیبانی فنی از پورتال من کسپرسکی انتی ویروس ارسال شود.محتویات و ذخیره سازی فایل های ردیابیفایل های ردیابی به صورت آشکار هفت روز پس از نوشتن فایل های ردیابی بر روی کامپیوتر ذخیره می شوندمعلول. فایل های ردیابی به طور دائم پس از هفت روز حذف می شوند.فایل های ردیابی در پوشه LaborData \ Kaspersky Lab ذخیره می شوند.
فرمت نام فایل های ردیابی به شرح زیر است: KAV <versionnumber_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.> <نوع فایل ردیابی> .log.
فایل های ردیابی می توانند حاوی اطلاعات محرمانه باشند. شما می توانید محتویات فایل ردیابی را با باز کردن آن در a مشاهده کنیدویرایشگر متن (مانند دفترچه یادداشت).

اجرای اسکریپت AVZ در کسپرسکی انتی ویروس

شما توصیه می شود که متن یک اسکریپت AVZ دریافت شده از کارشناسان آزمایشگاه کسپر را تغییر ندهید.
اگر هنگام اجرای اسکریپت مشکلی ایجاد شود، لطفا با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
► برای اجرای یک اسکریپت AVZ:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره پشتیبانی باز می شود.تماس با پشتیبانی فنی

3. در پنجره ای که باز می شود، روی لینک پشتیبانی ابزار کلیک کنید.پنجره ابزار پشتیبانی باز می شود.
4. در پنجره باز شده، روی پیوند اجرای اسکریپت کلیک کنید تا پنجره اجرای اسکریپت باز شود.
5. متن را از اسکریپت ارسال شده توسط متخصصین پشتیبانی فنی کپی کنید، آنرا در قسمت ورودی قرار دهیددر پنجره باز می شود و روی دکمه Run کلیک کنید.
اسکریپت اجرا می شوداگر این اسکریپت با موفقیت اجرا شود، جادوگر به طور خودکار بسته می شود. اگر خطایی رخ دهد در طولاجرای اسکریپت، جادوگر یک پیام متناظر را نمایش می دهد.

پشتیبانی فنی درکسپرسکی

پشتیبانی فنی درکسپرکی |خرید لایسنس کسپرسکی

یک منبع آنلاین یک مرحله ای برای مدیریت استحفاظت از دستگاه های شما و کدهای فعال سازی برای برنامه های آزمایشگاهی کسپرسکی و برای درخواست
پشتیبانی فنی.برای دسترسی به پورتال من کسپرسکی، شما باید ثبت نام کنید. برای انجام این کار، آدرس ایمیل و آدرس خود را وارد کنیدیک رمز عبور ایجاد کنید
شما می توانید از طریق پورتال من Kaspersky از طریق پشتیبانی فنی از روش های زیر استفاده کنید:

– ارسال درخواست های ایمیل به پشتیبانی فنیتماس با پشتیبانی فنی بدون استفاده از ایمیل
– وضعیت درخواست های خود را در زمان واقعی پیگیری کنیدشما همچنین می توانید سابقه کامل درخواست های پشتیبانی فنی خود را مشاهده کنید.درخواست ایمیل به پشتیبانی فنیشما باید اطلاعات زیر را در درخواست ایمیل خود به پشتیبانی فنی مشخص کنید:

 موضوع پیام
 نام برنامه و شماره نسخه
 نام سیستم عامل و شماره نسخه
 شرح مشکل

خرید لایسنس کسپرسکی

خرید لایسنس کسپرسکی

جمع آوری اطلاعات فنی

حمایت کردنپس از اطلاع متخصصان پشتیبانی فنی از یک مشکل، ممکن است از شما بخواهید یک گزارش ایجاد کنید لایسنس خرید کسپرسکی که شامل اطلاعات در مورد سیستم عامل شما و ارسال آن به پشتیبانی فنی است. فنی
متخصصان پشتیبانی ممکن است از شما بخواهند یک فایل ردیابی ایجاد کنید. فایل ردیابی اجازه ردیابی روند را می دهداز انجام دستورات برنامه گام به گام و تعیین مرحله استفاده از برنامهعملیات که در آن یک خطا اتفاق می افتد.پس از آنکه کارشناسان فنی به تجزیه و تحلیل داده هایی که ارسال کرده اند، می توانند AVZ را ایجاد کنند

اسکریپت و ارسال آن به شما. اجرای اسکریپتهای AVZ اجازه می دهد تجزیه و تحلیل فرآیندهای فعال برای مخربکد، اسکن سیستم برای کد مخرب، ضد عفونی / حذف فایل های آلوده و ایجاد
گزارش های مربوط به نتایج اسکن سیستم.برای حمایت بهتر از مسائل مربوط به عملکرد برنامه، پشتیبانی فنیمتخصصان ممکن است از شما بخواهند به طور موقت تنظیمات برنامه را برای اهداف اشکالزدایی تغییر دهند در حالی کهتشخیصی در حال انجام است برای انجام این کار، ممکن است نیاز به انجام موارد زیر باشد:

 جمع آوری اطلاعات تشخیصی گسترده را فعال کنید
 تنظیمات خاصی از برنامه را با تغییر تنظیمات خاص انجام دهید

قابل دسترسی از طریق رابط کاربر استاندارد است

 تنظیم مجدد ذخیره سازی و ارسال اطلاعات تشخیصی جمع آوری شده
 تنظیم پیشگیری از ترافیک شبکه و صرفه جویی در ترافیک شبکه به یک فایل

متخصصین پشتیبانی فنی به شما تمام اطلاعات لازم برای انجام این اقدامات را داده است
(دستورالعمل های گام به گام، تنظیمات برای تغییر، اسکریپت ها، ویژگی های خط فرمان اضافی،ماژول های اشکال زدایی، سرویس های ویژه و غیره) و به شما اطلاع داده خواهد شد که چه اطلاعاتی برای آنها جمع آوری می شوداهداف اشکال زدایی. پس از جمع آوری اطلاعات تشخیصی گسترده، آن را درکامپیوتر کاربر داده های جمع آوری شده به طور خودکار به آزمایشگاه کسپرسکی ارسال نمی شود.

خرید کسپرسکی اینترنت سکیوریتی

خرید کسپرسکی اینترنت سکیوریتی

با استفاده از برنامه از
خط فرمان
شما می توانید از خط فرمان اینترنت سکیوریتی استفاده کنید.
نحو نویسی فرمان:
avp.com <command> [تنظیمات]
برای مشاهده کمک در دستور syntax فرمان، دستور زیر را وارد کنید:
avp.com [/؟ | کمک ]
این فرمان به شما امکان می دهد لیست کامل دستورهایی را که برای مدیریت در دسترس هستند، بدست آورید
Kaspersky اینترنت سکیوریتی از طریق خط فرمان برای به دست آوردن کمک در نحو دستور خاص، می توانید یکی از دستورات زیر را وارد کنید:
avp.com <command> /؟
avp.com HELP <command>
در خط فرمان، شما می توانید از برنامه یا از نصب نرم افزار مراجعه کنید .پوشه یا با مشخص کردن مسیر کامل به avp.com.

 خرید انتی ویروس کسپرسکی نحوه دریافت پشتیبانی فنی

اگر راه حل مشکل خود را در اسناد برنامه یا یکی از آن پیدا نکنیدمنابع اطلاعاتی در مورد برنامه، توصیه می کنیم با آزمایشگاه کسپر تماس بگیرید
پشتیبانی فنی. متخصصان پشتیبانی فنی به هر یک از سوالات شما در مورد نصب پاسخ خواهند دادو با استفاده از نرم افزار
قبل از تماس با پشتیبانی فنی، لطفا قوانین پشتیبانی را بخوانید(http://support.kaspersky.com/support/rules)
شما می توانید با پشتیبانی فنی در یکی از روش های زیر تماس بگیرید:
– تلفن این روش به شما امکان می دهد تا با متخصصین ما تماس بگیرید
پشتیبانی از زبان روسی یا بین المللی.
– درخواست از پورتال من کسپرسکی ارسال کنید این روش به شما امکان می دهد با متخصصین ما تماس بگیرید با استفاده از فرم پرس و جو پشتیبانی فنی فقط برای کاربران موجود است که مجوز استفاده از آن را خریداری کرده اندکاربرد. هیچ پشتیبانی فنی برای کاربران نسخه های آزمایشی ارائه نشده است.

خرید کسپرسکی مشارکت در شبکه

خرید کسپرسکی مشارکت در شبکه

مشارکت در شبکه امنیت کسپرسکی داوطلبانه است. شما می توانید استفاده یا غیرفعال کنید Kaspersky Security Network  هنگام نصب internet security و یا در هر
لحظه پس از نصب نرم افزار ئ

► برای فعال یا غیرفعال کردن مشارکت در شبکه امنیت کسپر:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در بخش اضافی، ابزار حفاظت و مدیریت اضافی را انتخاب کنید.پنجره نمایش جزئیات شبکه کسپر امنیت  را نشان می دهدتنظیمات مشارکت شبکه
4. فعال سازی یا غیرفعال کردن مشارکت در شبکه امنیت  انتی ویروس کسپر با کلیک رویدکمه های فعال / غیرفعال:
 اگر میخواهید در شبکه امنیت کسپر مشارکت کنید، روی دکمه Enable کلیک کنید.یک پنجره با متن اعلامیه شبکه امنیت انتی ویروس Kaspersky باز می شود. اگر شماشرایط اعلامیه را بپذیرید، دکمه موافقت من را کلیک کنید.
 اگر نمیخواهید در شبکه امنیت کسپراسکای مشارکت کنید، روی Disable کلیک کنید

خرید انتی ویروس کسپرسکی برسی اتصال

 

شبکه امنیت
اتصال شما به شبکه امنیت Kaspersky ممکن است به دلایل زیر از دست رفته باشد:
 شما در شبکه امنیت کسپراسکای شرکت نمی کنید.
 رایانه شما به اینترنت متصل نیست
 وضعیت کلیدی فعلی اجازه اتصال به شبکه امنیت کسپر را نمی دهد.
وضعیت فعلی کلید در پنجره مجوز نمایش داده می شود.

► برای تست اتصال به شبکه امنیتی کسپر:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. برای باز کردن ابزار، روی دکمه More Tools در قسمت پایین پنجره اصلی کلیک کنید
3. در بخش چپ پنجره ابزارها، روی لینک Cloud Protection کلیک کنید تا Cloud را باز کنیدپنجره حفاظتپنجره Protection Cloud وضعیت اتصال شما به internet security را نشان می دهد.

در پست بعدی خط فرمان با استفاده از برنامه

خرید کسپرسکی و تنظیمات برنامه

خرید کسپرسکی و تنظیمات برنامه

پس از اینکه برنامه را پیکربندی کردید، می توانید تنظیمات آن را به یک نسخه از Kaspersky Total اعمال کنید
امنیت که بر روی یک کامپیوتر دیگر نصب شده است. در نتیجه، برنامه پیکربندی خواهد شددر هر دو کامپیوتر یکسان استتنظیمات برنامه در یک فایل پیکربندی ذخیره می شود که می توانید از یک کامپیوتر به آن حرکت کنیدیکی دیگر.تنظیمات انتی ویروس Kaspersky Total Security از یک رایانه به یک دیگر در سه مرحله منتقل می شود:
1. تنظیمات برنامه را به فایل پیکربندی ذخیره کنید.
2. فایل پیکربندی را به کامپیوتر دیگر انتقال دهید (به عنوان مثال، از طریق ایمیل یا بر روی یک قابل جابجاییراندن).
3. وارد کردن تنظیمات از پرونده پیکربندی به کپی برنامه که روی آن نصب شده است
کامپیوتر دیگر.
► برای صادرات تنظیمات برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در بخش تنظیمات، بخش عمومی را انتخاب کنید.
4. در لیست کشویی تنظیمات مدیریت، Export Settings را انتخاب کنید.پنجره ذخیره به عنوان باز می شود.
5. یک نام برای فایل پیکربندی را مشخص کنید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
تنظیمات برنامه در حال حاضر در فایل پیکربندی ذخیره می شود.همچنین با استفاده از موارد زیر می توانید تنظیمات برنامه را در خط فرمان صادرات کنیددستور: avp.com EXPORT <file_name>.
اعمال تنظیمات برنامه در یک کامپیوتر دیگر

► برای وارد کردن تنظیمات به یک کپی از برنامه نصب شده در یک کامپیوتر دیگر:
1. بر روی کامپیوتر دیگر، پنجره برنامه اصلی انتی ویروس Kaspersky Total Security را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در بخش تنظیمات، بخش عمومی را انتخاب کنید.
4. در لیست کشویی مدیریت تنظیمات، وارد کردن تنظیمات را انتخاب کنید.
پنجره باز می شود.
5. یک فایل پیکربندی را مشخص کنید و روی دکمه Open کلیک کنید.
تنظیمات به برنامه ای که بر روی کامپیوتر دیگر نصب شده وارد شده است.

بازگرداندن برنامه پیش فرض در Kaspersky

بازگرداندن برنامه پیش فرض در Kaspersky

تنظیمات
شما می توانید تنظیمات توصیه شده توسط انتی ویروس Kaspersky برای انتی ویروس توتال سکیوریتی  را در هر جا بازگردانیدزمان. تنظیمات را می توان با استفاده از جادوگر پیکربندی برنامه انجام داد.هنگامی که جادوگر عملیات خود را تکمیل می کند، سطح امنیتی توصیه شده برای همه حفاظت تنظیم می شود
► برای اجرای جادوگر پیکربندی برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
3. بخش عمومی را انتخاب کنید.
این پنجره تنظیمات توتال سکیوریتی را نشان می دهد.
4. در قسمت پایین پنجره، در لیست کشویی تنظیمات مدیریت، Restore را انتخاب کنید
تنظیمات.
اجازه دهید جزئیات مراحل جادو را بررسی کنیم.
مرحله 1. شروع جادوگر
برای ادامه دادن جادوگر روی دکمه Next کلیک کنید.
مرحله 2. بازگرداندن تنظیمات
در این مرحله، تنظیمات برنامه به تنظیمات پیش فرض پیکربندی شده توسط
آزمایشگاه کسپر
مرحله 3. بازسازی کامل
برای بستن جادوگر پس از تکمیل کار خود، روی دکمه Finish کلیک کنید.

خرید کسپرسکی

مشاهده عملیات برنامه

انتی ویروس کسپر گزارش های عملیاتی برای هر یک از اجزای حفاظت را نگه می دارد. استفاده كردنیک گزارش می توانید اطلاعات آماری مربوط به عملیات برنامه را بدست آورید (به عنوان مثال، چگونه
بسیاری از اشیاء مخرب در طی یک دوره مشخص مشخص شده و خنثی شده اند. چگونهچندین بار پایگاه داده های کاربردی و ماژول ها در همان دوره، به روز شده است. چگونهبسیاری از پیام های اسپم شناسایی شده اند و خیلی بیشتر).
► برای مشاهده گزارش عملیات برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. برای باز کردن ابزار، روی دکمه More Tools در قسمت پایین پنجره اصلی کلیک کنید
3. در پنجره ابزار، بخش گزارش را برای باز کردن پنجره گزارش ها انتخاب کنید.پنجره گزارشات گزارش های مربوط به عملیات برنامه را برای روز جاری نمایش می دهدقسمت چپ پنجره) و برای یک دوره زمان خاص (در قسمت سمت راست پنجره).
4. اگر می خواهید یک گزارش دقیق در مورد عملیات نرم افزار را مشاهده کنید، در قسمت بالا ازگزارش ها، روی لینک گزارش تفصیلی کلیک کنید. پنجره گزارش تفصیلی باز می شود.
پنجره گزارش تفصیلی داده ها را به شکل یک جدول نمایش می دهد. برای مشاهده راحتاز گزارش ها، شما می توانید گزینه های مختلف فیلتر را انتخاب کنید.

توقف و باز شدن کامپیوتر در انتی ویروس کسپرسکی

توقف و باز شدن کامپیوتر در انتی ویروس کسپرسکی


حفاظت توقف موقت شخصی به طور موقت غیر فعال کردن تمام کامپوننت های حفاظتی برای برخی از زمان.هنگامی که حفاظت متوقف و یا راهکار امنیتی در حال اجرا نیست، فعالیتبرنامه های موجود در رایانه شما تحت نظارت قرار می گیرند. اطلاعات در مورد نتایج نظارت برفعالیت برنامه در سیستم عامل ذخیره می شود. هنگامی که اینترنت سکیوریتی شروع می شوددوباره و یا حفاظت از سر گرفته شده است، این راهکار، امنیت استفاده از این اطلاعات برای حفاظت از خود راکامپیوتر از اقدامات مخرب که ممکن است انجام شده است زمانی که حفاظت متوقف شد و یا زمانی که اینترنت سکیورتی در حال اجرا نبود اطلاعات در مورد نتایج نظارت برفعالیت برنامه به طور نامحدود ذخیره می شود. این اطلاعات در صورت حذف انتی ویروس کسپرسکی اینترنت سکیوریتی حذف می شوداز کامپیوتر شما حذف شد
► برای متوقف کردن حفاظت از رایانه خود:
1. در منوی زمینه از آیکون نرم افزار واقع در منطقه اطلاع رسانی نوار وظیفه، را انتخاب کنید اقلام حفاظت معوق.
پنجره محافظت مکث باز می شود (شکل زیر را ببینید).

2. در پنجره محافظت مکث، فاصله زمانی را بعد از آن محافظت کنیداز سر گرفته شد:
– مکث برای زمان مشخص شده – حفاظت بعد از انقضای زمان فعال است فاصله از لیست کشویی انتخاب شده است.
– مکث تا زمانی که کامپیوتر راه اندازی مجدد – حفاظت پس از خرید انتی ویروس کسپرسکی شروع برنامه فعال است
دوباره یا سیستم عامل دوباره راه اندازی می شود (اگر نرم افزار به طور خودکار شروع می شودشروع).
– مکث – زمانی که تصمیم به از سرگیری آن دارید، حفاظت از بین می رود.
3. با کلیک بر روی دکمه حفاظت از توقف و انتخاب خود را در پنجره ای که باز می شود را تایید کنید.
► برای از بین بردن حفاظت از کامپیوتر:
در ناحیه اعلان وظیفه، در منوی زمینه آیکون برنامه، Resume را انتخاب کنیدحفاظت.

توقف و باز شدن کامپیوتر در انتی ویروس کسپرسکی


بازگرداندن برنامه پیش فرض

شما می توانید تنظیمات توصیه شده توسط KasperskyLab برای توتال سکیوریتی را در هر جا بازگردانیدزمان. تنظیمات را می توان با استفاده از جادوگر پیکربندی برنامه انجام داد.
هنگامی که جادوگر عملیات خود را تکمیل می کند، سطح امنیتی توصیه شده برای همه حفاظت تنظیم می شود
اجزاء.
► برای اجرای جادوگر پیکربندی برنامه:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.پنجره تنظیمات باز می شود.
3. بخش عمومی را انتخاب کنید.
این پنجره تنظیمات اینترنت سکیوریت را نشان می دهد.
4. در قسمت پایین پنجره، در لیست کشویی تنظیمات مدیریت، Restore را انتخاب کنید

اجازه دهید جزئیات مراحل جادو را بررسی کنیم.
مرحله 1. شروع جادوگر
برای ادامه دادن جادوگر روی دکمه Next کلیک کنید.
مرحله 2. بازگرداندن تنظیمات
در این مرحله، تنظیمات برنامه به تنظیمات پیش فرض پیکربندی شده توسطآزمایشگاه کسپر
مرحله 3. بازسازی کامل
برای بستن جادوگر پس از تکمیل کار خود، روی دکمه Finish کلیک کنید.

دسرسی به فایل ذخیره و رمز عبور در Kaspersky

دسرسی به فایل ذخیره و رمز عبور در Kaspersky

► برای دسترسی به داده ها در یک طاق داده:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Data Encryption کلیک کنید.
3. در پنجره Data Encryption که باز می شود، بر روی دکمه Open در کنار دادههای شما ذخیره می شودنیاز.
4. رمز عبور را وارد کنید و بر روی دکمه Open Data vault در ویندوز اکسپلورر کلیک کنید.
فایل های ذخیره شده در ذخیره سازی داده ها در پنجره اکسپلورر ظاهر می شوند. شما می توانید انجام دهید
تغییر به فایل ها و دوباره قفل کردن داده ها.
برای باز کردن قفل های داده ایجاد شده با استفاده از نسخه قبلی نرم افزار، داده های قدیمی داده ها را تبدیل کنید
فرمت به فرمت جدید برنامه درخواست شما را برای انجام تبدیل می کند وقتی تلاش می کنید
یک Data Vault را در توتال سکیوریتی باز کنید.
تبدیل داده ها به فرمت جدید می تواند مدت زمان زیادی باشد که بسته به حجم داده های داده شده باشد.

 

رمز عبور محافظت از دسترسی به توتال سکیوریتی Total Security

گزینه های مدیریت

یک کامپیوتر تنها ممکن است توسط چندین کاربر با سطوح مختلف تجربه و رایانه به اشتراک گذاشته شودسوادآموزی دسترسی نامحدود کاربران مختلف به توتال سکیوریتی  و تنظیمات آن ممکن استامنیت رایانه را از بین ببرد.
برای محدود کردن دسترسی به برنامه، می توانید یک رمز عبور مدیر را تنظیم کنید و اقدامات را مشخص کنید
برای این رمز عبور باید وارد شود:
 پیکربندی تنظیمات برنامه
 ترک برنامه
 حذف برنامه
► برای دسترسی به رمز عبور برای کنترل کسپرسکی:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه در قسمت پایین پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
3. در قسمت چپ پنجره، بخش عمومی را انتخاب کرده و روی تنظیم رمز عبور کلیک کنیدلینک حفاظت برای باز کردن پنجره حفاظت از رمز عبور.

خرید کسپرسکی


4. در پنجره ای که باز می شود، فیلدهای رمز جدید و تایید رمز عبور را پر کنید.
5. در گروه دامنه رمز عبور از تنظیمات، اعمال درخواست را که میخواهید مشخص کنید
برای محدود کردن دسترسی یک رمز عبور فراموش شده قابل بازیابی نیست اگر گذرواژه خود را فراموش کرده اید، با ما تماس بگیرید پشتیبانی فنی برای بازیابی دسترسی به تنظیمات توتال سکیوریتی.

امنیت فایل انتقال داده شده در کسپرسکی

امنیت فایل انتقال داده شده در کسپرسکی

داده های ذخیره شده برای محافظت از اطلاعات محرمانه شما در برابر دسترسی غیر مجاز طراحی شده اند. طاق داده
ذخیره سازی داده ها بر روی رایانه شما است که می توانید قفل و یا باز کردن قفل با استفاده از رمز عبور که فقط شما باشد قفل می شود
می دانم شما باید رمز عبور را وارد کنید تا فایل های ذخیره شده در یک قفل داده قفل شده را تغییر دهید. اگر تو داری
10 بار در یک ردیف نامعتبر وارد شده است، دسترسی به حافظه داده برای یک ساعت مسدود شده است.
اگر رمز عبور را از دست بدهید یا فراموش کنید، نمیتوانید داده های خود را بازیابی کنید.
Kaspersky Total Security با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری داده های زیر برای ایجاد ذخیرۀ داده ها می باشد:AES XTS 256 با طول کلید موثر 56 بیت.

خرید کسپرسکی


► امنیت فایل انتقال داده شده در کسپر:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Data Encryption کلیک کنید.

3. در پنجره Data Encryption که باز می شود، یکی از موارد زیر را انجام دهید:
– اگر شما یک طاقت داده را نداشته اید، روی Create a Data Vault کلیک کنید.اگر قبلا یک طاق داده ای ایجاد کرده اید، روی دکمه Create data vault کلیک کنید.
4. بر روی افزودن فایل ها و پوشه ها به دکمه ذخیره داده ها کلیک کنید تا اکسپلورر را باز کرده و مشخص کنید
فایل هایی که می خواهید در حافظه داده قرار دهید.فایل های انتخاب شده در پنجره Data Coding ظاهر می شوند.
5. روی دکمه Continue کلیک کنید.
6. نام خراب داده را وارد کنید و محل آن را مشخص کنید یا از مقادیر پیش فرض اینها استفاده کنیدتنظیمات.
7. برای دسترسی سریع به Data Vault، میانبر دسکتاپ ایجاد برای داده ها را انتخاب کنیدجعبه چکمه
8. روی دکمه Continue کلیک کنید.
9. فیلدهای رمز عبور و تایید رمز عبور را پر کنید و روی Continue کلیک کنید.
10. انتخاب فایل های موجود در فایل های خارج از طاق اطلاعات:
– برای حذف کدهای منبع از فایل های خارج از محدوده داده ها، روی حذف کلیک کنید.
– برای نگهداری کپیهای منبع از فایلهای خارج از محفظه داده، روی Skip کلیک کنید.
11. روی دکمه Finish کلیک کنید.داده های ذخیره شده شما ایجاد شده در لیست محدوده های داده نمایش داده می شوند.
12. برای قفل نگه داشتن داده ها، روی دکمه قفل کلیک کنید.داده ها در یک قفل داده قفل ذخیره می شود تنها پس از وارد شدن رمز عبور.

ذخیره سازی آنلاین در انتی ویروس کسپرسکی

ذخیره سازی آنلاین در انتی ویروس کسپرسکی

 اطمینان حاصل کنید که رایانه به اینترنت متصل است
 ایجاد یک حساب کاربری در وب سایت ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی داده آنلاین
 فعال سازی ذخیره سازی آنلاین
شما می توانید یک حساب Dropbox به همان اندازه برای پشتیبان گیری از داده ها از دستگاه های مختلف با استفاده از خرید لایسنس  android  نصب شده به یک ذخیره سازی آنلاین.
اندازه ذخیره سازی آنلاین توسط ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی آنلاین Dropbox تعیین می شود
سرویس وب. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط وب سایت Dropbox به dropbox.com مراجعه کنید

فعال سازی ذخیره سازی آنلاین

– برای فعال کردن ذخیره سازی آنلاین:
1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
2. روی دکمه Backup and Restore کلیک کنید.
3. در پنجره پشتیبان گیری و بازگردانی که باز می شود، عملیات زیر را انجام دهید:اگر قبلا هیچ کار پشتیبان ایجاد نشده است، بر روی دکمه Select files for backup کلیک کنیداگر شما قبلا یک نسخه پشتیبان تهیه کرده اید، بر روی کپی پشتیبان نسخه های دیگر فایل ها کلیک کنیدوظیفه.جادوگر ایجاد وظیفه پشتیبان (به بخش “ایجاد یک کار پشتیبان” مراجعه کنید در صفحه 144)راه اندازی می شود
4. در پنجره انتخاب نوع داده ها، گروه داده را انتخاب کنید یا فایل ها را به طور دستی مشخص کنیدشما می خواهید پشتیبان بگیرید.

خرید کسپرسکی

5. در پنجره انتخاب ذخیره سازی، ذخیره سازی آنلاین را انتخاب کرده و روی دکمه Activate کلیک کنید.اتصال اینترنتی برای ایجاد ذخیره سازی آنلاین لازم است.یک گفتگوی ورود به حساب Dropbox باز می شود.
6. در پنجره ای که باز می شود، یکی از عملیات زیر را انجام دهید:
-ثبت نام کامل اگر شما Dropbox به عنوان کاربر ثبت نشده است
-اگر شما یک کاربر Dropbox به ثبت نام هستید، وارد حساب Dropbox خود شوید.
7. برای پایان دادن به فعال سازی ذخیره سازی آنلاین، تأیید کنید که  مجاز به استفاده استحساب Dropbox شما برای پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات. مکان های امنیتی  کپی پشتیبان از داده های ذخیره شده در یک پوشه جداگانه که در ذخیره سازی Dropbox ایجاد می شودپوشه برای برنامه های کاربردیپس از فعال سازی ذخیره سازی آنلاین کامل شده است، پنجره انتخاب ذخیره سازی باز می شود. آی تیشامل مجموعه ای از ذخیره های آنلاین را انتخاب کنید. برای ذخیره سازی آنلاین فعال شدهنرم افزار مقدار فضای مورد استفاده و مقدار فضای آزاد موجود را نشان می دهد