کسپرسکی اینترنت سکیوریتی

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۶

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۶

پیکربندی کنترل برنامه کسپرسکی  برای پیکربندی کنترل نرم افزار:
۱٫ پنجره برنامه اصلی از این راهکار، امنیت را باز کنید.
۲٫ در قسمت پایین پنجره اصلی، با کلیک بر روی بیشتر ابزار را فشار دهید.پنجره ابزار باز می شود.
۳٫ بخش نرم افزار کنترل را انتخاب کنید.پنجره برنامه کنترل باز می شود.
۴٫ در پنجره نرم افزار کنترل، در بخش نرم افزار، با کلیک بر مدیریتلینک برنامه های کاربردی برای باز کردن پنجره برنامه های مدیریت.

۵٫ در لیست، از برنامه مربوطه را انتخاب کنید و با دوبار کلیک آن برای باز کردن قوانین برنامهپنجره.

۶٫ برای پیکربندی قوانین برای دسترسی به یک برنامه کاربردی به منابع سیستم عامل:یک در تب رجیستری فایل ها و سیستم، دسته منبع مربوطه را انتخاب کنید.ب. با کلیک بر روی ستون در برنامه کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  با یک عمل موجود برای منابع (خواندن، نوشتن، پاک کردن، و یا
درست) برای باز کردن منو. در منوی زمینه، مورد مربوطه را انتخاب کنید (اجازه، انکار،فوری برای عمل یا ارث).
۷٫ برای پیکربندی از حقوق یک نرم افزار برای انجام عملیات های مختلف در سیستم عامل:یک در زبانه حقوق، دسته بندی مربوط به حقوق را انتخاب کنید.

ب. در ستون اقدام، با کلیک بر آیکون برای باز کردن منوی زمینه و مربوط را انتخاب کنیدکالا (اجازه، انکار، هرچه سریع تر برای عمل یا ارث).
۸٫ برای پیکربندی از حقوق یک نرم افزار برای انجام عملیات های مختلف بر روی شبکه:یک در تب قوانین شبکه، کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.پنجره حکومت شبکه باز می شود.سیستم های انتقال مواد برنامه های کاربردی ناشناس
ب. در پنجره ای که باز می شود، مشخص کردن تنظیمات حکومت های مورد نیاز و روی Save کلیک کنید.
ج. اختصاص یک اولویت را به قانون جدید. برای این کار، حکومت را انتخاب کنید و حرکت آن را به بالا یا پایین لیست.
۹٫ برای حذف اقدامات برنامه مشخص از محدودیت های کنترل برنامه، درتب محرومیت، را انتخاب کنید جعبه چک برای اقداماتی که شما نمی خواهید به کنترل شود.
۱۰٫ دکمه ذخیره.همه محرومیت در قوانین برای برنامه های  انتی ویروس کاربردی ایجاد شده در این راهکار، در دسترس هستندتنظیمات امنیتی پنجره، در تهدید و محرومیت بخش.مانیتور کنترل برنامه ها و اقدامات برنامه مطابق با محدودتنظیمات مشخص شده است.

برای خرید انتی ویروس کسپرسکی کلیک کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۵

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۵

چک کردن اعتبار برنامهراهکار امنیتی اجازه می دهد تا شما به منظور بررسی اعتبار برنامه های کاربردی با کاربران در سراسرجهان است. شهرت یک نرم افزار شامل شرایط زیر:
– نام از فروشنده
– اطلاعات در مورد امضای دیجیتال (در صورتی که برنامه به صورت دیجیتالی امضا) اطلاعات در مورد گروه که نرم افزار شده است کاربرد اختصاص دادهکنترل و یا بسیاری از کاربران از شبکه امنیت کسپرسکی
– تعداد کاربران شبکه امنیت انتی ویروس که استفاده از نرم افزار (موجود اگرنرم افزار شده است در گروه مورد اعتماد در شبکه کسپراسکای شامل پایگاه داده)
– زمانی که در آن نرم افزار تبدیل شناخته شده به شبکه امنیت انتی ویروس کسپر
– کشورهایی که در آنها برنامه گسترده ترین است
چک کردن اعتبار نرم افزار در دسترس است اگر شما توافق کرده اند برای شرکت در کسپرسکی انتی ویروس  امنیت شبکه.رای کسب شهرت یک نرم افزار:باز کردن منوی زمینه فایل اجرایی نرم افزار را و چک شهرت در انتخابKSN (شکل زیر را ببینید).این یک پنجره باز می شود با اطلاعات در مورد اعتبار این نرم افزار در  امنیت شبکه.همچنین ببینید:کنترل فعالیت نرم افزار بر رویکامپیوتر و در شبکهکنترل برنامه مانع برنامه های کاربردی از اقدامات انجام است که ممکن است برای خطرناکسیستم عامل و کنترل دسترسی به منابع سیستم عامل و اطلاعات شخصی شما.کنترل نرم افزار آهنگ اقدامات در سیستم عامل انجام شده توسط برنامه های کاربردی نصب شده بر رویکامپیوتر و تنظیم آنها را در قوانین است. این قوانین محدود کردن فعالیت مشکوکبرنامه های کاربردی، از جمله دسترسی توسط برنامه های کاربردی به منابع محافظت شود، مانند فایل ها و پوشه ها،کلید های رجیستری، و آدرس شبکه است.در ۶۴ بیتی سیستم عامل،


برنامه های کاربردی برای اقدامات زیر نمی تواند پیکربندی شده باشد:

 دسترسی مستقیم به حافظه فیزیکی
 مدیریت درایور پرینتر
 ایجاد خدمات
 خواندن خدمات
 ویرایش خدمات
 پیکر بندی دوباره سرویس
 مدیریت خدمات
 شروع به خدمت
 حذف خدمات
 دسترسی به داده های مرورگر داخلی

 دسترسی به اشیاء مهم از سیستم عامل
 دسترسی به ذخیره سازی رمز عبور
 امتیازات تنظیم اشکال زدایی
 استفاده از رابط های برنامه از سیستم عامل
 استفاده از رابط های برنامه از سیستم عامل (DNS)
در ۶۴ بیتی مایکروسافت ویندوز ۸، حقوق برنامه های کاربردی برای اقدامات زیر نمی تواندپیکربندی:
 ارسال پیام پنجره به فرآیندهای دیگر
 عملیات مشکوک
 نصب و راه اندازی قلاب
 اتصال پیام های دریافتی از جریان
 ساخت تصاویر


فعالیت های شبکه برنامه های کاربردی »توسط جزء فایروال کنترل می شود.هنگامی که یک برنامه بر روی کامپیوتر برای اولین بار آغاز شده است، کسپرسکی توتال سکیوریتی کنترل نرم افزار چکایمنی از برنامه و اختصاص آن به یک گروه (مورد اعتماد، غیر قابل اطمینان، بالا محدود، و یا پایینمحدود). گروه از قوانین است که این راهکار، امنیت اعمال می شود برای کنترل تعریففعالیت از نرم افزار.راهکار امنیتی اختصاص برنامه های کاربردی به اعتماد گروه (مورد اعتماد، غیر قابل اطمینان، بالامحدود شده است، و یا پایین محدود) تنها در صورتی کنترل برنامه و یا فایروال را فعال کنید، و همچنین هنگامی کههر دو این قطعات را فعال کنید. اگر هر دو این قطعات غیر فعال، قابلیتکه اختصاص برنامه های کاربردی به اعتماد گروه کار نمی کند.شما می توانید قوانین کنترل برنامه دستی ویرایش کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۴

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۴

برای ادامه به مدیریت منو کسپرسکی از راه دور و حفاظت کامپیوتر:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه مدیریت آنلاین.
۳٫ در پنجره مدیریت آنلاین، روی اتصال کامپیوتر به  کسپرسکی انتی ویروس پورتال لاگین بارهای فرم موجود در پنجره مدیریت آنلاین، مگر اینکه شمادر حال حاضر به سیستم وارد شده است. با پرکردن زمینه و ورود به پورتال کسپرسکی من.اتصال به  پورتال من ممکن است به علت خرابی پورتال شکست. هنگامی که ایناتفاق می افتد، این راهکار، امنیت نمایش اطلاع رسانی در مورد مشکلات پورتال کسپراسکای من که توسط کارکنان آزمایشگاه کسپراسکای حل شود. اگر شماقادر به اتصال به پورتال کسپرسکی اینترنت سکیوریتی  به علت خرابی پورتال، سعی مجدد اتصال
بعد.صفحه پورتال  انتی ویروس من با بخش دستگاه در یک پنجره مرورگر به طور پیش فرض باز می شود.

رزرواسیون سیستم عاملمنابع برای بازی های رایانه ایهنگامی که این راهکار، امنیت اجرا می شود در حالت تمام صفحه همراه با برخی از برنامه های کاربردی دیگر(به ویژه بازی های رایانه ای)، مسائل زیر ممکن است رخ دهد:برنامه یا عملکرد بازی کاهش می یابد به علت عدم از منابع سیستم.

پنجره هشدار از طریق راهکار امنیتی منحرف کردن اذهان کاربر از روند بازی و هم در اندروید.

برای جلوگیری از تغییر تنظیمات  توتال سکیوریتی دستی هر زمانی که شما را به سوئیچ حالت تمام صفحه، شما می توانید بازی مشخصات استفاده کنید. هنگام بازی مشخصات فعال باشد، این حالت در انتی ویروس نسخه اندروید نیز وجود دارد تعویض بهحالت تمام صفحه به صورت خودکار تغییر تنظیمات از تمام اجزای این راهکار،امنیت، اطمینان سیستم بهینه عملکرد در این حالت. پس از خروج شما از حالت تمام صفحه،
تنظیمات برنامه به ارزش های اولیه استفاده می شود قبل از حالت تمام صفحه فعال شد بازگشت.
► برای فعال کردن بازی مشخصات:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش عملکرد را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات عملکرد راهکار های امنیتی.
۴٫ در بازی مشخصات بخش، استفاده بازی جعبه مشخصات چک را انتخاب کنید.

سیستم های انتقال مواد برنامه های کاربردی در انتی ویروس

راهکار امنیتی کمک می کند تا برای به حداقل رساندن خطر در ارتباط با استفاده از برنامه های کاربردی ناشناس
(مانند خطر ابتلا به عفونت با ویروس ها و نرم افزارهای مخرب دیگر و تغییرات ناخواسته در عاملتنظیمات سیستم).راهکار امنیتی شامل اجزا و ابزار اجازه می دهد

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۳

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۳

 

الف .کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت برای مشاهده پیام سیاهههای مربوط، و اگر، اطلاعات تماس بلوک مشخص لازم:یک پیام مسدود کنید، انتخاب با تمام مخاطبین به جز مخاطبین شناخته شده مجاز می باشد.
ب. از لینک تماس شناخته شده برای باز کردن پیغام گزارش پنجره کلیک کنید.
ج. نمایش اطلاعات تماس با آنها که کاربر پیام شده است. شما می توانید صفحه نمایش مشخص
اطلاعات تماس در پنجره با استفاده از یکی از روش های زیر:
به نمایش سیاهههای مربوط به کسپرسکی اینترنت سکیوریتی رفته از پیام های کاربر بر روی یک شبکه اجتماعی خاص، در قسمت سمت چپاز پنجره آیتم های مورد نیاز از لیست کشویی انتخاب کنید.برای مشاهده مخاطبین با آنها کاربر شده است به نوشتن بیشتر به طور فعال درلیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، تعداد پیام را انتخاب کنید توسط.
برای مشاهده مخاطبین با آنها که کاربر ارتباط بوده است در یک روز مشخص شده،در لیست کشویی در قسمت سمت راست پنجره، انتخاب بر اساس تاریخ از پیام.
د. برای مشاهده پیام های کاربر با یک تماس مشخص شده، با کلیک بر روی مخاطب را از لیست.یک پنجره با سابقه پیام با این تماس باز می شود.الکترونیکی. اگر شما می خواهید برای جلوگیری پیام کاربر با مخاطب انتخاب شده، با کلیک بر بلوککمه پیام رسانی است.

۴٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تبادل پیام بین کاربر و مخاطب انتخاب شده را مسدود کند.

نظارت بر محتوای پیام در انتی ویروس

با استفاده از کنترل والدین در کسپرسکی ، شما می توانید نظارت و منع تلاش کاربر برای وارد کردن مشخصاطلاعات شخصی (مانند نام، شماره تلفن، شماره کارت بانک) و کلمات کلیدی (ماننکلمات زشت و ناپسند) به پیام است.
► برای پیکربندی کنترل انتقال اطلاعات شخصی:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدینتنظیمات کنترل
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.

۳٫ در بخش کنترل انتقال داده های شخصی ان در قسمت پنجره گزینه  کسپرسکی توتال سکیوریتی  ، را انتخاب کنید بلوک انتقال داده های شخصی بهاشخاص ثالث را تیک بزنید.
۴٫ برای باز کردن پنجره لیست اطلاعات شخصی با کلیک بر روی ویرایش لیست از لینک اطلاعات شخصی.
۵٫ در قسمت پایین پنجره انتی ویروس ، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن اطلاعات شخصی.
۶٫ انتخاب نوع اطلاعات شخصی (به عنوان مثال، “شماره تلفن”) با کلیک روی دکمهلینک کنید و یا وارد کنید یک توضیح در قسمت نام درست.
۷٫ مشخص اطلاعات شخصی (مانند نام خانوادگی خود را و یا شماره تلفن) را در قسمت ارزش.
۸٫ کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.

اطلاعات شخصی در پنجره لیست اطلاعات انتی ویروس کسپرسکی شخصی ذکر شده است.

۹٫ پنجره لیست اطلاعات شخصی را ببندید.► برای پیکربندی کلید واژه های کنترل برای پیام:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین.
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش کنترل محتوا را انتخاب کنید.
۳٫ در بخش کلید واژه کنترل ها استفاده از شناسایی از کلمات کلیدی جعبه چک.
۴٫ با کلیک بر روی ویرایش لیست از کلمات کلیدی لینک برای باز کردن لیست از کلمات کلیدی پنجره.
۵٫ در قسمت پایین پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یک کلمه کلیدی است.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۲

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۲

راه اندازی کنترل از بازی ها وبرنامه های کاربردیبا استفاده از کنترل والدین،

شما می توانید اجازه یا منع کاربر را به شروع بازی بستگی به سن آنهاامتیاز. شما همچنین می توانید از کاربر را از شروع برنامه های کاربردی مشخص (مانند بازی یا IM ممنوعمشتریان) و یا محدود کردن زمان مجاز برای استفاده از برنامه های کاربردی. برای مسدود کردن بازی های با محتوای نامناسب با سن:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین .
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، را انتخاب کنید بخش نرم افزار.
۳٫ اگر می خواهید برای جلوگیری از همه بازی هایی که حاوی محتوای نامناسب برای سن کاربر، را انتخاب کنیدراه اندازی بازی های محدود برای کاربران جوان تر از جعبه چک کنید و ازلیست کشویی در کنار جعبه چک، یک گزینه محدودیت سنی را انتخاب کنید.
۴٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری از بازی با محتوای یک دسته بندی خاص:یک انتخاب کنید بازی بلوک از دسته بزرگسالان جعبه چک.
ب. با کلیک بر روی انتی ویروس و انتخاب دسته از بازی های لینک برای باز کردن بازی های بلوک بر اساس دسته بندی
ج. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته بندی های مطالب مربوط به بازی های که شمامی خواهید برای جلوگیری از.
۵٫ بازگشت به بخش نرم افزار.۶٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید. برای محدود راه اندازی یک برنامه خاص:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2


جلوگیری از اسپم

۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین .
۲٫ در پنجره تنظیمات  کنترل والدین، را انتخاب کنید بخش نرم افزار کسپرسکی را باز کنید .
۳٫ با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن برنامه برای باز کردن پنجره مرور و اجرایی را انتخاب کنید
فایل از نرم افزار.این برنامه انتخاب شده در لیست برنامه های کاربردی بلوک مشخص به نظر می رسد. این راهکار،امنیت به طور خودکار برنامه به یک دسته خاص، برای مثال، بازی اضافه می کند.
۴٫ برای جلوگیری از راه اندازی برنامه، آیتم بلوک در لیست کشویی در سمت راست را انتخاب کنیدنام نرم افزار.کنترل فعالیت کاربران در کامپیوتر و اینترنت

۵٫ برای مسدود کردن تمام برنامه های کاربردی که متعلق به یک دسته مشخص شده، کادر کنار را انتخاب کنیدنام آن دسته در لیست (برای مثال، شما می توانید برنامه های انتی ویروس  کاربردی از بازی های بلوکدسته بندی).
۶٫ برای تنظیم محدودیتهای را برای مدت زمان استفاده از نرم افزار، آیتم قوانین توسط در انتخابلیست کشویی در سمت راست نام برنامه.پنجره محدودیت استفاده از برنامه باز می شود.
۷٫ اگر شما می خواهید به مجموعه محدودیت زمانی در استفاده از یک برنامه در روزهای هفته و تعطیلات آخر هفته، درروزهای هفته و تعطیلات آخر هفته بخش ها اجازه دسترسی برای بیش از چکجعبه و، در لیست کشویی تعیین تعداد ساعت که کاربر مجاز به استفاده ازبرنامه هر روز. شما همچنین می توانید زمانی که از برنامه توتال سکیوریتی  مجاز را مشخص ممنوع برای استفاده از برنامه، با استفاده از دقیق جدول زمان استفاده.
۸٫ اگر شما می خواهید به مجموعه مکث در استفاده از نرم افزار، در زمان معافیت بخش هایک جعبه چک استراحت و، از لیست کشویی، ارزش را انتخاب کنید برای استراحتفرکانس و طول.
۹٫ با کلیک بر روی دکمه ذخیره.
۱۰٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد محدودیت های مشخص اعمال می شود زمانی که کاربر دسترسی به نرم افزار است.


کنترل پیام رسانی را در اجتماعی

شبکه های با استفاده از کنترل والدین، شما می توانید پیام های یک کاربر را در بیش از شبکه های اجتماعی به عنوان بلوک مشاهده، و همچنین بهپیام رسانی با تماس مشخص شده است.
برای پیکربندی نظارت بر پیام های کاربر:
۱٫ برو به پنجره تنظیمات کنترل والدین
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش ارتباطات را انتخاب کنید.

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 2

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۱

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۱

 اگر می خواهید برای محدود کردن زمان کل برای استفاده از اینترنت در تعطیلات آخر هفته ها راحت باشید:

در تعطیلات آخر هفته به بررسی جعبه و سپس، از لیست کشویی در کنار جعبه چک، را انتخاب کنیدیک مقدار برای محدودیت زمانی.
تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین را به مقدار کل زمان محدود در اینترنت توسط کاربر به سر برد، درمطابق با ارزش هایی که شما مشخص کرده اید.


 برای محدود بازدیدکننده داشته است به وب سایت های خاص:

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت 1
۱٫ برو به پنجره  تنظیمات کنترل والدین
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش اینترنت را انتخاب کنید.
۳٫ برای نگه داشتن محتوای بزرگسالان در نتایج جستجو نمایش داده شده، در کنترل مرور وب سایت هاا انتخاب کنید بخش امن جعبه چک جستجو را فعال کنید.وقتی که شما برای اطلاعات جستجو در وب سایت های مانند گوگل، یوتیوب  (تنها برای کاربران
ه در به وب سایت youtube.com را تحت حساب خود) را امضا نکرده،  به و یاندکس، هیچ محتوای بزرگسالان در نتایج جستجو نمایش داده میشود.


۴٫ برای جلوگیری از دسترسی به وب سایت های از دسته های خاصی:یک در توتال سکیوریتی بخش کنترل مرور وب سایت ها، را انتخاب کنید که دسترسی محدود به وب سایت های چک باکس.
ب. دسترسی به وب سایت های بلوک از انتخاب دسته گزینه را انتخاب کنید و با کلیک بر رویدسته از وب سایت را انتخاب کنید لینک برای باز کردن مسدود کردن دسترسی به وب سایت ها دسته بندی
ج. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته از وب سایت هایی که شما می خواهید برای جلوگیری از.کنترل والدین تمام تلاش کاربر مسدود برای باز کردن یک وب سایت اگر محتویات آنطبقه بندی به عنوان متعلق به هر یک از دسته مسدود شده است.
۵٫ برای جلوگیری از دسترسی به وب سایت های خاص:یک در بخش کنترل مرور وب سایت ها، را انتخاب کنید که دسترسی محدود به وب سایت های چک باکس.
ب. با کلیک بر روی محرومیت مدیریت پیوند برای باز کردن پنجره استثنائات.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.یک پنجره برای اضافه کردن یک ماسک آدرس وب جدید باز می شود.
د. آدرس یک وب سایت که شما می خواهید به منع بازدیدکننده داشته است، را وارد انتی ویروس کنید با پر کردن در وبآدرس درست ماسک.الکترونیکی. در بخش محدوده، تعریف دامنه از آنچه شما می خواهید برای جلوگیری: کل وب سایت و یاصفحه وب مشخص است.
ج. اگر شما می خواهید برای جلوگیری از وب سایت مشخص شده است، در بخش اکشن، بلوک را انتخاب کنید.گرم. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در پنجره استثنائات نظر می رسد. بستن استثنائاتپنجره.
۶٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین خواهد تلاش برای باز کردن وب سایت مطابق با تنظیمات فعلی را مسدود کند.


  منبع دانلود انواع خاصی از فایل ها از اینترنت:

۱٫ برو به پنجره کسپرسکی در تنظیمات کنترل والدین کلیک کنید .
۲٫ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، بخش اینترنت را انتخاب کنید.
۳٫ در بخش دانلود فایل بلوک، را انتخاب کنید تیک های موجود بر تا انواع فایل ها کهشما می خواهید برای جلوگیری از دریافت.
۴٫ تلنگر سوئیچ ضامن در قسمت بالای پنجره به کنترل را فعال کنید.کنترل والدین دریافت ها از فایل های از انواع خاص از اینترنت را مسدود کند.

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸

لینک دانلود https://soft98.ir

مدیریت ودانلود مرور خصوصی شما می توانید جزء مرور خصوصی به طور مستقیم در مرورگر مدیریت: فعال کردن جزء اگر آن را غیرفعال است مشاهده آمار در درخواست ها به خدمات ردیابی که کشف شدهبرو به پنجره تنظیمات مرور خصوصی مشاهده اطلاعات بر روی که دسته از خدمات ردیابی مسدود شده اند مشاهده اطلاعات در دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۸ بر روی حالت عملیات جزء (بخش “درباره خصوصی را مشاهده خواهیدمرور ” و اینکه آیا یا نه ردیابی خدمات در حال در مسدودوب سایت در مرورگر را باز تغییر حالت عملیات جزء و اجازه می دهد و یا عدم اجازه مسدود کردن ردیابیخدمات در این وب سایت در مرورگر باز
► برای مدیریت جزء مرور خصوصی در مرورگر، کلیک بر روی دکمه حفاظت کسپرسکی در نوار ابزار مرورگر. منوی باز شده نشان می دهد

حفاظت ضد بنر در طول انتی ویروس

مرور وب سایتجزء ضد بنر طراحی شده است برای محافظت در برابر آگهی ها در حالی که شما فهرستوب. اگر این بخش فعال باشد، شما می توانید آگهی به طور مستقیم در یک صفحه وب را مسدود و یا مشخص کردنآدرس وب سایت و ماسک با استفاده از آن راهکار امنیت آگهی ها در این بلوکسایت اینترنتی. به طور پیش فرض، این راهکار، امنیت فراهم می کند حفاظت در برابر انواع شایع ترینآگهی ها.

 

فعال کردن جزء ضد بنر در انتی ویروس

► برای فعال کردن  جزء ضد بنر:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.
پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، جزء ضد بنر را انتخاب کنید و فعال کردن آن توسط کوه در می رم
در سوئیچ ضامن.

 

مسدود کردن آگهی ها وب سایت

 

برای مسدود کردن آگهی ها وب در توتال سکیوریتی :
۱٫ در حالی که در یک وب سایت، محل اشاره گر ماوس بر روی بنر را که می خواهید برای مخفی کردن.
۲٫ فشار کلید CTRL بر روی صفحه کلید.
۳٫ در منوی باز شده، را انتخاب کنید اضافه کردن به ضد بنر.
پنجره URL ها مسدود باز می شود.
۴٫ در پنجره URL ها مسدود، روی دکمه Add کلیک.نشانی اینترنتی بنر به لیست مسدود آدرس اضافه شده است.
۵٫ رفرش کردن صفحه وب در مرورگر برای جلوگیری از بنر نمایش داده نشوند.
بنر نمی خواهد بعدی شما از این صفحه وب نمایش داده می شود.

 

مسدود کردن تمام آگهی ها وب سایت

شما می توانید تمام آگهی ها در یک وب سایت خاص را مسدود کند. برای این کار، مشخص ماسک برای این وب سایت وبه لیست از آدرس های وب را مسدود اضافه کردن آن.
برای مسدود کردن تمام آگهی ها در یک وب سایت:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ بخش حفاظت را انتخاب کنید.
۴٫ جزء ضد بنر را انتخاب کنید.پنجره تنظیمات ضد بنر باز می شود.
۵٫ فعال کردن ضد بنر با کلیک کردن سوئیچ در قسمت بالای پنجره.

دانلود کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷

کسپرسکی انتی ویروس

درخواست می کند ردیابی خدمات از “رسانه های ارتباطی اینترنت” را مسدود نمی کنددسته در حالی که شما بر روی وب سایت شبکه های اجتماعی مربوط می شود. اگر صفحه وب که از آن درخواست ردیابی سرچشمه تعیین نشد،این راهکار، امنیت این سرویس ردیابی مسدود انتی ویروس کسپرسکی نمی کند و نمایش داده نمیاطلاعات در مورد درخواست های ارسال شده به این سرویس است.اگر صفحه وب که از آن درخواست ردیابی سرچشمه تواند تعیین می کند اما می تواندبه هر صفحه وب در حال حاضر در مرورگر باز،  مجموع امنیت همسان نیستامر به این درخواست عمل مشخص شده در تنظیمات مرور خصوصی (یا تشخیصبلوک های آن). نرم افزار نمایش اطلاعات در مورد این درخواست در گزارش اما پیکربندی مرورخصوصی.

برای پیکربندی انتی ویروس

۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.
پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ برای غیر فعال کردن جزء مرور خصوصی، تلنگر سوئیچ ضامن در مقابل شخصیمرور جزء به.
۵٫ برای ویرایش تنظیمات پیش فرض از جزء مرور خصوصی، خصوصی را انتخاب کنیدمورد مرور در قسمت سمت راست پنجره.صوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود. ۶٫ پیکربندی تنظیمات مرور خصوصی بر روی کامپیوتر شما:
اگر می خواهید برنامه را به تنها شناسایی و شمارش درخواست ها به خدمات ردیابی بدونمسدود کردن آنها، ترک تشخیص درخواست بدون مسدود کردن گزینه است که توسط انتخاببه طور پیش فرض.


اگر می خواهید برنامه برای جلوگیری از درخواست به ردیابی خدمات، بلوک را انتخاب کنیدگزینه درخواست شناسایی شده است. با کلیک بر روی دسته بندی ها و محرومیت لینک را باز میکندپنجره که در آن شما می توانید دسته خدمات ردیابی ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۷ که شما می خواهید برای مشخصمسدود کردن.
۷٫ اگر شما برنامه کسپرسکی خواهید برای ارسال به وب سایت های هدر HTTP است که بلوک های ردیابی
از فعالیت های خود، روشن جعبه چک کنید ردیابی بلوک. این جعبه چک به طور پیش فرض انتخاب شده است.
۸٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری ردیابی فعالیت در وب سایت های آزمایشگاه  و شرکای آن، روشناجازه جمع آوری داده ها در وب سایت های آزمایشگاه  و شرکای خود را چک کنیدجعبه. به طور پیش فرض، مرور خصوصی می کند درخواست ها به خدمات ردیابی در وب سایت های مسدود نمیآزمایشگاه  و شرکای آن.
۹٫ اگر شما می خواهید برای جلوگیری ردیابی فعالیت در وب سایت های که ممکن است غیر قابل جراحی به عنوان یک ارائه
نتیجه چنین مسدود کردن، روشن جمع آوری داده ها اجازه در وب سایت های ناسازگار بررسی
جعبه. به طور پیش فرض، مرور خصوصی می کند درخواست ها به خدمات ردیابی در وب سایت های مسدود نمی
که ممکن است غیر قابل جراحی به کسپرسکی توتال سکیوریتی عنوان یک نتیجه از ارائه مسدود کردن خدمات ردیابی بر اساس طبقه بندی
► برای پیکربندی مسدود کردن ردیابی خدمات بر اساس طبقه بندی:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.

ویژگی کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2017

حفاظت پیگیری انتی ویروس

۳٫ در قسمت  سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، جزء مرور خصوصی را انتخاب کنید.خصوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود.
۵٫ بلوک انتخاب کنید شناسایی گزینه درخواست.
۶٫ کلیک کنید دسته بندی ها و محرومیت لینک برای باز کردن دسته بندی ها و محرومیتپنجره.
۷٫ جعبه چک را انتخاب کنید بعد به دسته خدمات ردیابی که برنامهباید مسدود کند.

اجازه می دهد ردیابی فعالیت در انتخاب
وب سایت برای اجازه ردیابی فعالیت در وب سایت های انتخاب شده در:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید.
۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.
۳٫ در قسمت سمت چپ پنجره، بخش حفاظت را انتخاب کنید.پنجره با یک لیست از کامپوننت های حفاظتی باز می شود. جزء مرور خصوصی استپیش فرض فعال است.
۴٫ در قسمت سمت راست پنجره، آیتم مرور خصوصی را انتخاب کنید.خصوصی پنجره تنظیمات مرور باز می شود.
۵٫ بلوک انتخاب کنید شناسایی گزینه درخواست.

۶٫ کلیک کنید دسته بندی ها و محرومیت لینک برای باز کردن دسته بندی ها و محرومیتپنجره.
۷٫ با کلیک بر استثنائات لینک برای باز کردن پنجره شخصی مرور محرومیت.
۸٫ کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.
۹٫ در پنجره ای که باز می شود، آدرس وب سایت که در آن شما می خواهید به اجازه می دهد واردردیابی فعالیت، و کلیک بر روی دکمه اضافه کردن.این وب سایت مشخص شده است را به لیست استثنائات اضافه شده است.شما همچنین می توانید اجازه ردیابی فعالیت در یک وب سایت در حالی که آن را در مرورگر باز است.

 

مشاهده گزارش در درخواست ها به دستکتاپ و اندرود

برای مشاهده گزارش در درخواست ها به ردیابی خدمات:
۱٫ پنجره برنامه اصلی را باز کنید. (در موبایل اندروید صفحه all app)
۲٫ با کلیک بر روی دکمه بیشتر ابزار برای باز کردن پنجره ابزار.
۳٫ در پنجره ابزار از لینک حفاظت از حریم خصوصی کلیک کنید برای باز محافظت از حریم خصوصیپنجره.در پنجره حفاظت از حریم خصوصی، بخش مرور خصوصی را نشان می دهد تلفیقیگزارش با اطلاعات در مورد دسته از خدمات ردیابی و تعداددرخواستهای ارسال شده به آنها.
۴٫ برای دریافت گزارش مفصلی در درخواست ها به ردیابی خدمات که کشف شده اند ومسدود شده، باز کردن پنجره گزارش مفصل را با کلیک کردن پیوند جزئیات در شخصیبخش مرور.

در ادامه ویژگی کسپرسکی برای اندروید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی (kaspersky)

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی (kaspersky)  مرورگر حفاظت حالت عامل مرورگر خاص طراحی شده برای محافظت از اطلاعات خود را به عنوان شما استبانک دسترسی و یا سیستم پرداخت وب سایت. مرورگر حفاظت شده در یک محیط جدا شده آغاز شدهبرای جلوگیری از برنامه های کاربردی دیگر از تزریق کد خود را به روند مرورگر حفاظتراهکار امنیتی ایجاد پروفایل های ویژه ای برای موزیلا فایرفاکس و گوگل کروممرورگرهای برای جلوگیری از شخص ثالث اضافه کردن فایرفاکس از موثر بر بهره برداری از مرورگر حفاظت.نرم افزار اطلاعات خود را که مرورگرها ممکن است در پروفایل های ایجاد شده برای آنها را ذخیره کنید تاثیر نمی گذارد.مرورگر هایی که نرم افزار مورد نیاز (بخش “سخت افزار و نرم افزار را ببینیدبرآورده نمیمورد نیاز “در صفحه ۲۵) کسپرسکی اینترنت سکیوریتی (kaspersky)در حالت مرورگر حفاظت اجرا کنید.

خرید انتی ویروس

اینترنت اکسپلورر یا مرورگرمشخص شده در تنظیمات برنامه به جای آنها را در حالت مرورگر حفاظت آغاز شده است.در حالت مرورگر حفاظت، برنامه حفاظت در برابر انواع زیر از تهدید به:دفتر ماژول غیر قابل اطمینان. نرم افزار قابل اجرا را بررسی کنید و ماژول های غیر قابل اطمینان هر بار بازدید شمایک بانک یا سیستم پرداخت وب سایت. روت کیت ها. اسکن برنامه ها برای روت کیت ها در هنگام راه اندازی مرورگر حفاظت. عامل شناخته شده آسیب پذیری های سیستم. اسکن برنامه ها برای  سیستم عاملآسیب پذیری و در هنگام راه اندازی مرورگر محافظت می شود. گواهی های نامعتبر از بانک و یا سیستم پرداخت وب سایت. گواهینامه های نرم افزار چکزمانی که شما یک بانک و یا سیستم پرداخت وب سایت. چک در برابر انجامپایگاه داده از گواهی به خطر بیافتد.


در ادامه  کسپرسکی توتال سکیوریتی .

کسپرسکی انتی ویروس .

 

 

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید

► برای فعال کردن لینک چک کردن در وب سایت های:۱٫ پنجره کسپرسکی برنامه اصلی را باز کنید.۲٫ کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.۳٫ در بخش حفاظت، وب بخش آنتی ویروس را انتخاب کنیدپنجره نمایش تنظیمات برای وب سایت ضد ویروس۴٫ در بخش پایین تر از پنجره، از لینک تنظیمات پیشرفته کلیک کنید. تنظیمات پیشرفتپنجره وب سایت ضد ویروس باز می شود۵٫ در قسمت URL مشاور، را انتخاب کنید آدرس ها را بررسی کنید جعبه چک.۶٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای اسکن محتوای تمام وب سایت ها، را انتخاب کنید در همه
وب سایت های به جز کسانی که مشخص شده است۷٫ اگر لازم باشد، مشخص صفحات وب که شما در پنجره استثنائات اعتماد. این پنجره بازبا کلیک روی لینک مدیریت محرومیت. راهکار امنیت می کند محتوای اسکن نیست

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید
از صفحات وب مشخص شده و یا ارتباطات رمزنگاری شده با وب سایت مشخص شده است.۸٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای بررسی محتوای صفحات وب خاص تنها:یک انتخاب کنید در وب سایت مشخص شده است.

خرید

ب. با کلیک بر روی پیکربندی بررسی وب سایت های لینک برای باز کردن پنجره وب سایت های بررسی شد.ج. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.د. آدرس صفحه وب که محتوای شما می خواهید برای بررسی وارد کنید.الکترونیکی. انتخاب کنید وضعیت چک کردن برای صفحه وب (در صورتی که وضعیت فعال است، این راهکار،چک های امنیتی محتوای صفحه وب).ج. کلیک بر روی دکمه Add را بزنید.صفحه وب مشخص شده در لیست در پنجره وب سایت های بررسی به نظر می رسد.این راهکار،  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی خرید امنیت، نشانیهای اینترنتی را در این صفحه وب است.حفاظت از اطلاعات شخصی در اینترنت برای پیکربندی تنظیمات پیشرفته برای چک کردن URL، در تنظیمات پیشرفته از وب.

انتی ویروس

پنجره آنتی ویروس، در قسمت URL مشاور از لینک پیکربندی URL مشاور کلیک کنیباز کردن پنجره URL مشاور.۱۰٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی به شما اطلاع در مورد ایمنی از لینک در تمام وبصفحات، در بخش آدرس ها بررسی می شود، را انتخاب کنید همه آدرس ها.۱۱٫ اگر می خواهید راهکار امنیتی برای نمایش اطلاعات در مورد اینکه آیا یک لینک متعلق بهیک دسته بندی خاص از محتوای وب سایت (به عنوان مثال، ناسزا، توهین و فحاشی):یک اطلاعات نشان دادن روی دسته از محتوای وب سایت انتخاب چک باکس.ب. انتخاب کنید جعبه چک در کنار دسته از محتوای وب سایت که در مورد آن اطلاعاتباید در نظر نمایش داده شود.راهکار امنیتی چک لینک در مشخص صفحات وب و نمایش اطلاعاتدر مورد دسته از لینک ها کسپرسکی توتال سکیوریتی در مطابق با تنظیمات فعلی.