کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۵

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی اموزش قسمت ۵

چک کردن اعتبار برنامهراهکار امنیتی اجازه می دهد تا شما به منظور بررسی اعتبار برنامه های کاربردی با کاربران در سراسرجهان است. شهرت یک نرم افزار شامل شرایط زیر:
– نام از فروشنده
– اطلاعات در مورد امضای دیجیتال (در صورتی که برنامه به صورت دیجیتالی امضا) اطلاعات در مورد گروه که نرم افزار شده است کاربرد اختصاص دادهکنترل و یا بسیاری از کاربران از شبکه امنیت کسپرسکی
– تعداد کاربران شبکه امنیت انتی ویروس که استفاده از نرم افزار (موجود اگرنرم افزار شده است در گروه مورد اعتماد در شبکه کسپراسکای شامل پایگاه داده)
– زمانی که در آن نرم افزار تبدیل شناخته شده به شبکه امنیت انتی ویروس کسپر
– کشورهایی که در آنها برنامه گسترده ترین است
چک کردن اعتبار نرم افزار در دسترس است اگر شما توافق کرده اند برای شرکت در کسپرسکی انتی ویروس  امنیت شبکه.رای کسب شهرت یک نرم افزار:باز کردن منوی زمینه فایل اجرایی نرم افزار را و چک شهرت در انتخابKSN (شکل زیر را ببینید).این یک پنجره باز می شود با اطلاعات در مورد اعتبار این نرم افزار در  امنیت شبکه.همچنین ببینید:کنترل فعالیت نرم افزار بر رویکامپیوتر و در شبکهکنترل برنامه مانع برنامه های کاربردی از اقدامات انجام است که ممکن است برای خطرناکسیستم عامل و کنترل دسترسی به منابع سیستم عامل و اطلاعات شخصی شما.کنترل نرم افزار آهنگ اقدامات در سیستم عامل انجام شده توسط برنامه های کاربردی نصب شده بر رویکامپیوتر و تنظیم آنها را در قوانین است. این قوانین محدود کردن فعالیت مشکوکبرنامه های کاربردی، از جمله دسترسی توسط برنامه های کاربردی به منابع محافظت شود، مانند فایل ها و پوشه ها،کلید های رجیستری، و آدرس شبکه است.در ۶۴ بیتی سیستم عامل،


برنامه های کاربردی برای اقدامات زیر نمی تواند پیکربندی شده باشد:

 دسترسی مستقیم به حافظه فیزیکی
 مدیریت درایور پرینتر
 ایجاد خدمات
 خواندن خدمات
 ویرایش خدمات
 پیکر بندی دوباره سرویس
 مدیریت خدمات
 شروع به خدمت
 حذف خدمات
 دسترسی به داده های مرورگر داخلی

 دسترسی به اشیاء مهم از سیستم عامل
 دسترسی به ذخیره سازی رمز عبور
 امتیازات تنظیم اشکال زدایی
 استفاده از رابط های برنامه از سیستم عامل
 استفاده از رابط های برنامه از سیستم عامل (DNS)
در ۶۴ بیتی مایکروسافت ویندوز ۸، حقوق برنامه های کاربردی برای اقدامات زیر نمی تواندپیکربندی:
 ارسال پیام پنجره به فرآیندهای دیگر
 عملیات مشکوک
 نصب و راه اندازی قلاب
 اتصال پیام های دریافتی از جریان
 ساخت تصاویر


فعالیت های شبکه برنامه های کاربردی »توسط جزء فایروال کنترل می شود.هنگامی که یک برنامه بر روی کامپیوتر برای اولین بار آغاز شده است، کسپرسکی توتال سکیوریتی کنترل نرم افزار چکایمنی از برنامه و اختصاص آن به یک گروه (مورد اعتماد، غیر قابل اطمینان، بالا محدود، و یا پایینمحدود). گروه از قوانین است که این راهکار، امنیت اعمال می شود برای کنترل تعریففعالیت از نرم افزار.راهکار امنیتی اختصاص برنامه های کاربردی به اعتماد گروه (مورد اعتماد، غیر قابل اطمینان، بالامحدود شده است، و یا پایین محدود) تنها در صورتی کنترل برنامه و یا فایروال را فعال کنید، و همچنین هنگامی کههر دو این قطعات را فعال کنید. اگر هر دو این قطعات غیر فعال، قابلیتکه اختصاص برنامه های کاربردی به اعتماد گروه کار نمی کند.شما می توانید قوانین کنترل برنامه دستی ویرایش کنید.

ثبت نام اسیاتک

ثبت نام اسیاتک

ثبت نام اسیاتک © ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ۶
CHAP Configuration Example
۴۹۶
: CHAP مثالی از تنظيم
را نشان می دهد . CHAP با متد تأیيد اعتبار PPP شکل فوق نحوه تنظيم پروتکل
را روی هر کدام از Password و Username می بایست Hostname در هر دو روتر پساز مشخص شدن
روترها مشخص کرد .

ثبت نام اسیاتک
نام روتر مقابل و پسورد روی هر دو روتر یکسان می باشد . Username
٤٩٧
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٧
Router#show interface s0
Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is HD64570
Internet address is 10.140.1.2/24
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
LCP Open
Open: IPCP, CDPCP

ثبت نام اسیاتک
Last input 00:00:05, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of “show interface” counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
۵ minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
۵ minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
۳۸۰۲۱ packets input, 5656110 bytes, 0 no buffer
Received 23488 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttle
۰ input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
۳۸۰۹۷ packets output, 2135697 bytes, 0 underruns
۰ output errors, 0 collisions, 6045 interface resets
۰ output buffer failures, 0 output buffers swapped out
۴۸۲ carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
Verifying the HDLC and PPP
Encapsulation Configuration
۴۹۸

ثبت نام اسیا تک
: HDLC و یا PPP بررسی عملکرد پروتکل
که روی آن اینترفيس Authentication می توان نوع پروتکل لایه دوم و متد show interface به کمک فرمان
هر کدام از زیرلایه های پروتکل State تنظيم شده است را مشاهده کرد . به کمک این فرمان می توانيد
را مشاهده کنيد . PPP
٤٩٩
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7
• debug ppp authentication shows successful CHAP output.
Verifying PPP Authentication
۵۰۰
: HDLC و یا PPP بررسی عملکرد پروتکل
را PPP می توانيد فازهای مختلف در برقراری یک نشست debug PPP authentication به کمک فرمان
بررسی کنيد .
٥٠١
© ۲۰۰۲ Cisco Systems Inc All rights reserved ICND v2 0 7 ٩
Summary

ثبت نام اسیاتک
• HDLC is the Cisco default data-link layer
protocol for encapsulating data on synchronous
serial data links.
• PPP encapsulates network layer protocol
information over point-to-point links.
• Configurable aspects of PPP include methods of
authentication, compression, and error
detection, as well as whether or not multilink is
supported.
• PPP session establishment progresses through
three phases: link establishment, authentication,
and network layer protocol.
۵۰۲

ثبت نام اسیاتک
استفاده می شوند . WAN به عنوان پروتکل های لایه دوم روی بسترهای ارتباطی HDLC و PPP پروتکل
مخصوص به شرکت سيسکو بوده و روی تجهيزات سيسکو به صورت پيشفرض فعال Cisco HDLC پروتکل
می باشد .
PPP به منظو ر کپسوله کردن دیتا قبل از تحویل به لایه فيزیکی به کار برده می شود . پروتکل PPP پروتکل
وظيفه NCP دارای وظيفه برقراری و کنترل لينک ارتباطی و LCP . می باشد NCP و LCP دارای دو زیر لایه
را دارا می باشد . Network تعيين پروتکل های لایه
دارای یک مکانيزم سه مرحله ای می باشد : PPP پروتکل
Link Establishment •

ثبت نام اسیاتک
Authentication •
Network Layer Protocol •
روی لينک ارتباطی برقرار Network مشخص شد ، پکتهای لایه NCP بعد از اینکه نوع پروتکل در زیر لایه
شده منتقل خواهند شد .
٥٠٣
درسسوم :
Frame Relay
۵۰۴

ثبت نام اسیاتک
هدف :
این درس شامل :
. Frame Relay ٣. معرفی ویژگی ها و نحوه عملکرد یک شبکه
. Frame Relay ۴. معرفی پارامترهای اصلی

آنتی ویروس کسپرسکی

کسپرسکی انتی ویروس

[bws_googlepluspone]

آنتی ویروس کسپرسکی بی شک بهترین انتی ویروس دنیا میباشد .شاید جالب باشد این شرکت روسی بیش از ۱۵۰ ملیون بانک اطلاعاتی از انواع ویروسها را دارا میباشد ویروسایی که بیشتر از کشورهای چین هند  و امریکا می ایند. شرکت Kaspersky با بیش از ملیونها کار بر در سرا سر دنیا یکی  محبوب ترین شرکتها در زمینهای امنیت سایبر شبکها و کامپیوتر های خانگی میباشد . محیط ساده و کار بر پسندی دارد شما یه راحتی میتوانید از تمامی امکانات این نرم استفاده کنید. امروزه هکرها ویروس هایی تولید میکنند که فرد مورد حمله متوجه هیچ چیز مشکوکی نمیشود احتمال لو رفتن اطلاعات بانکی و شخصی وی بسار بالاست و اکثر کار بران به زبان برنامه نویسی اشنایی ندارند خوب لازم نیست شما برنامه نویسی یاد بگیید  خوشبختانه  Kaspersky Anti Virus  این امکان را فراهم کرده که انواع  ویروس و ورم و تروجان‌ها را شناسایی میکنند و از بین میبرند و هم چنین از ورود شما به سایتهای مخرب جلوگیری میکند.اگر گیمر هستید  نگران نباشید حالت گیم مود در کسپرسکی انتی ویروس فعال هست و شما از یک بازی روان و بدون لگ لذت خواهی برد

Kaspersky Anti Virus تو این نسخه تجربه شخصی خودم میگم رم و سی پی یو کمتر مصرف میشود در نتیجه سبکتر و سریعتر برنامه ران میشود با ویندوز ۱۰ در تمامی نسخهای ۶۴ و ۳۲ بیتی ساز گاری پیدا کرده هم چنین در نسخه های مک.

ویژگیهای  محصول

۱-مقابله با  ویروس‌های کامپیوتری ، تروجان‌ها،ورم , بدافزارهای جاسوسی, روتکیت ها, بات هاو غیره دارا میباشد

۲-دارای تکنلوژی اختصاصی Kaspersky در شناسای و از بین بردن ویروس

۳-امنیت کامل در شبکهای لن و وایفای

۴-نصب اکستنشن بر روی مرور گرها برای از بین بردن تبلیغات و هرز نامه های مشکوک و ویروسی

۵-ساز گار با ویندوز ۱۰ ودیگر ویندوزها و هم چنین سیستم عامل مک

۵-محیط ساده زیبا و روان و کار بر پسند برای بهر مندی از همه امکانات از جمله چک کردن لایسنس تنظیمات امنیتی و غیره به شکل هر چه ساده تر

۶-بهینه شدن نرم افزار در نتیجه بالا رفتن سرعت و امنیت سیستم

۷- (Safe Money) بالا بردن ضریب امنیت در هنگام ورد به سیستم بانک یا هنگام خرید اینترنتی

۸-ضد فیشینگ 

۹-url advisor  ادرس امن

۱۰-screen locker یا قفل صفحه

۱۱-  Automatic Exploit Prevention جلوگیری از اسیب رسیدن به سیستم از طریق باگهای موجود در نرم افزارها یا سیستم عامل

۱۳-حالت گیم مود

چگونگی عملکرد و قابلیت های Kaspersky

۱-  قابلیت Automatic Exploit Prevention    هکرها وقتی یک ضعف در یک قسمت از برنامه پیدا میکنند یا از همان طریق حمله را اغاز میکنند یا از طریق بد افزار که به عنوان مثال پیغامی برای شما می اید که اگر این برنامه را نصب کنید سرعت سیستم شما افزایش میابد یا تحت عنوان نرم افزار های محبوب کار بران خود را معرفی میکند خوشبختانه Kasperskyy با زیر نظر گرفتن همه نرم افزار ها چگونگی عملکرد انها را زیر نظر گرفته در صورت مورد مشکوکک جلوی ان را خواهد گرفت

۲- قابلیت System Watcher و Anti Blocker

این قابلیت مربوط به جاسوس افزار ها میباشد وقتی ویروس به قسمتی که میخواهد نمیتواند برود مجبور ازست قسمت دیگری از سیستم را از کار بندازد تا وارد قسمت دلخواه شود کسپرسکی انتی ویروس باداشتن قابلیت Anti Blocker اگر دسترسی شما به بعضی قسمتها از دست رفته باشد شما میتوند تمام قسمتهای از کار افتاده را برگرداند و ویروس را از بین ببرد

۳-safe mode یا پول امن

عمل کرد ان این گونه است که به کمک دیتا بیسهای خود ادرس وب سایتهای سیاه را با وب سایت مورد نظر طتابق داده ویا به کمک گواهی نامه سایت (ssl) برای کانکشنهای امن تا از ورود شما به سایتهای جعلی جلوگیری شود و هم چنین با ایجاد زیر پوسته ها و کیبرد های مجازی خیال شما رو از یک خرید اینترنتی یا کار بانکی ۱۰۰% تضمین میکند

۴-ضد فیشینگ

اطلاعاتی مانند حساب کاربری در شبکه های اجتماعی  حساب بانکی و غیره از طریق فریب دادن فرد انجام میدهد این حملات از طرق مختلف مانند سایتهای فیشینگ ایمیلهای فیشینگ انجام میشود   Kaspersky Anti Virus

از طریق بانک اطلاعاتی به روز خود مانع از این حملات میشود

۵-url advisor  ادرس امن

نحوه عملکرد به این گونه میباشد که علامت کسپر اسکای به صورت کوچک اخر ادرس تمامی سایت ها در نتایج موتور های وجود دارد اگر رنگ ان به شکل سبز بود یعنی این سایت یا بلاگ امن است اگر قرمز بود یعنی امن نمیباشد

۶–screen locker یا قفل صفحه

هنگامی که شما با هر مرور گری در یک صفحه الوده باشید هکر مرور گر شما را قفل  کرده و اطلاعات شما را میدزدد Kaspersky به کمک تکنولژی  protection against screen lockers یا محافظت در مقابل قفل صفحه شما را از این خطر باز میدارد و نمیگزارد هکر کش مرور گر شما را بر داشت کند

۶-Automatic Exploit Prevention

خوب از انجایی ما ایرانیها از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنیم خوب این کرک ها ممکن است الوده باشند  این ویژگی Kaspersky به شما این امکان را میدهد اگر نرم افزار یا بد افزاری را نصب یا حتی سیتم عامل دارای باگ امنیتی داشته باشند Kaspersky با در نظر گرفتن عملکرد نرم افزار باگ امنیتی ان را پوشش میدهد و مانع از سو استفاه دیگران میشود

 ۷-سپر دفاعی

در کسپرسکی انتی ویروس از انجایی یکی از کاملترین بانکهای اطلاعانی دنیا از نظر ویروس‌های کامپیوتری ، تروجان‌ها،ورم , بدافزارهای جاسوسی, روتکیت ها, بات هاو غیره دارا میباشد پس در از بین بردن این ویروسها موفق تر عمل مکند

سخن پایانی

طبق گزارش رسمی موسسات و مراکز ارزیابی راهکارهای امنیت سایبری  امروزه بیش از ۴۰۰ هزار نوع  بات ها کرمها تروجان ها وغیره توسط افرادی سود جو تولید و منتشر میشود .با وجود نرم افزار های کرکی و بسیاری از صفحات الوده و صفحات فیشینگ محیط نا امنی را ایجاد کرده با وجود این همه تهدید  ایا بهتر نیست انتی ویروسی برای سیستم های pc یا موبایل خود تهیه کنیم   Kaspersky با توجه به توضیحات بالا میتواند محیط امن و هر گونه تحدید را ضرف کثری از ثانیه شناسایی کند و از بین ببرد.

کسپرسکی انتی ویروس Kaspersky Anti Virus