Monthly Archives - مهر ۱۳۹۵

اموزش اجرای تنظیمات برنامه در رایانه دیگر در کسپرسکی

اموزش اجرای تنظیمات برنامه در رایانه دیگر در کسپرسکی

اجرای تنظیمات برنامه در رایانه دیگر

پس از اینکه برنامه را پیکربندی کردید، می توانید تنظیمات آن را روی نسخه ای از Kaspersky Internet Security نصب شده در رایانه دیگر اعمال کنید. در نتیجه، برنامه در هر دو رایانه به طور یکسان پیکربندی می شود.تنظیمات برنامه در فایل پیکربندی ذخیره می شود که می توانید آن را از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل کنید.

تنظیمات Kaspersky Internet Security در سه مرحله از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل می شود:
.۱ تنظیمات برنامه را در فایل پیکربندی ذخیره کنید.
.۲ فایل پیکربندی را به رایانه دیگر انتقال دهید (برای مثال، از طریق ایمیل یا روی درایو جداشدنی).
.۳ تنظیمات را از فایل پیکربندی به نسخه برنامه ای که در رایانه دیگر نصب شده است وارد کنید.
کسپرسکی برای صادر کردن تنظیمات برنامه:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمه
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در پنجره تنظیمات، قسمت عمومی را انتخاب کنید.
.۴ در لیست کشویی مدیریت تنظیمات، صدور تنظیمات را انتخاب کنید.
پنجره ذخیره به نام باز می شود.
.۵ نامی برای فایل پیکربندی تعیین کرده و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
اکنون تنظیمات برنامه در فایل پیکربندی تنظیم شده است.

کسپرسکی برای وارد کردن تنظیمات در نسخه برنامه نصب شده در رایانه دیگر:

.۱ در رایانه دیگر، پنجره اصلی برنامه Kaspersky Internet Security را باز کنید.
.۲ روی دکمهکسپرسکی
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در پنجره تنظیمات، قسمت عمومی را انتخاب کنید.
.۴ در لیست کشویی مدیریت تنظیمات، وارد کردن تنظیمات را انتخاب کنید.
پنجره باز کردن باز می شود.
.۵ یک فایل پیکربندی تعیین کنید و روی دکمه باز کردن کلیک کنید.
تنظیمات به برنامه ای که در رایانه دیگر نصب شده است وارد می شود.

اندروید


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

اموزش نمای گزارش عملکرد برنامه در کسپرسکی

اموزش نمای گزارش عملکرد برنامه در کسپرسکی


نمای گزارش عملکرد برنامه

Kaspersky Internet Security گزارش های عملکرد را برای هرکدام از مؤلفه های محافظت، نگهداری می کند. با استفاده از یک گزارش، می توانید اطلاعات آماری مربوط به عملکرد برنامه را بدست آورید )به عنوان مثال، تعداد موارد مخربی که در یک بازه زمانی معین شناسایی و خنثی شده اند، تعداد دفعات به روز رسانی برنامه در همان بازه زمانی، تعداد هرزنامه های شناسایی شده و سایر موارد(. گزارش ها در قالب رمزگذاری شده نگهداری می شوند.

کسپرسکی برای مشاهده گزارش عملکرد برنامه:

.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.

.۲ روی دکمه ابزارهای اضافی در قسمت پایینی پنجره اصلی کلیک کنید تا پنجره ابزارها باز شود.

.۳ در پنجره ابزارها، قسمت گزارش را انتخاب کنید تا پنجره گزارش ها باز شود.

پنجره گزارش ها، گزارش های مربوط به عملکرد برنامه در همان روز (در سمت چپ پنجره)و عملکرد برنامه در دوره زمانی مشخص (در سمت راست پنجره) را نمایش می دهد.

.۴ اگر نمی خواهید گزارشی جزئی درباره عملکرد برنامه مشاهده کنید، در بالای پنجره گزارش ها روی پیوند گزارش
های جامع کلیک کنید. پنجره گزارش های جامع باز می شود.
پنجره گزارش های جامع، داده ها را به شکل یک جدول نشان می دهد. برای مشاهده آسان گزارش ها، می توانید از
میان گزینه های فیلترینگ گوناگون یک مورد را انتخاب کنید.


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

اموزش بازیابی تنظیمات پیش فرض برنامه در کسپرسکی

اموزش بازیابی تنظیمات پیش فرض برنامه در کسپرسکی

شما می توانید تنظیماتی که توسط Kaspersky Lab برای Kaspersky Internet Security توصیه شده است را در هر زمان بازیابی کنید. تنظیمات را می توانید با استفاده از برنامه پیکربندی برنامه بازیابی کنید.پس از پایان یافتن کار برنامه، سطح امنیت توصیه شده برای تمام مؤلفه های محافظتی تنظیم می شود. هنگام بازیابی سطحامنیت توصیه شده، می توانید انتخاب کنید کدام تنظیمات که قبلاً برای مؤلفه های برنامه پیکربندی شده اند، حفظ شوند.

کسپرسکی برای اجرای برنامه پیکربندی برنامه:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمه کسپرسکی
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ قسمت عمومی را انتخاب کنید.
در این پنجره تنظیمات Kaspersky Internet Security نمایش داده می شود.
.۴ در قست پایین پنجره، در لیست کشویی مدیریت تنظیمات، بازیابی تنظیمات را انتخاب کنید.
اجازه بدهید تا مراحل برنامه را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

مرحله ۱ شروع برنامه
برای ادامه کار با برنامه بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.
. مرحله ۲ بازیابی تنظیمات
این پنجره برنامه نشان می دهد که تنظیمات کدام یک از مؤلفه های محافظتی Kaspersky Internet Security به دلیل اعمال تغییر توسط کاربر یا در نتیجه آموزشهای Kaspersky Internet Security )دیواره آتش یا ضد هرزنامه( با مقادیر پیش فرض تفاوت دارد. اگر تنظیمات ویژه ای برای هریک از مؤلفه ها ایجاد شده باشند، آنها نیز در این پنجره نمایش داده می شوند (شکل زیر را ببینید).

کسپرسکی

تنظیمات ویژه، لیست عبارات و آدرس های مجاز و غیرمجاز مورد استفاده ضد هرزنامه، لیست آدرسهای وب قابل
اعتماد و شماره تلفن های ISP ، موارد استثنای محافظت ایجاد شده برای مؤلفه های برنامه، و قوانین فیلترینگ اعمال
شده توسط دیواره آتش بر روی بسته ها و برنامه ها را شامل می شود.
این تنظیمات ویژه در هنگام کار با Kaspersky Internet Security با توجه به وظایف جداگانه و الزامات امنیتی ایجاد
می شوند. Kaspersky Lab توصیه می کند که تنظیمات ویژه خود را در هنگام بازیابی تنظیمات پیش فرض برنامه،ذخیره کنید.
کادرهای مربوط به تنظیماتی که باید ذخیره شوند را علامت زده و بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.

مرحله ۳ تجزیه و تحلیل سیستم عامل
در این مرحله، اطلاعات مربوط به برنامه های Microsoft Windows جمع آوری می شود. این برنامه ها به لیستبرنامه های قابل اعتماد افزوده شده اند. هیچ محدودیتی بر روی اقداماتی که برنامه های قابل اعتماد در سیستم عامل انجام می دهند اعمال نشده است.پس از پایان یافتن کار تحلیل، برنامه به طور خودکار به مرحله بعد می رود.
. مرحله ۴ تکمیل بازیابی
برای بستن برنامه پس از تکمیل وظایف، دکمه پایان را فشار دهید.


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

اموزش ایجاد وقفه در محافظت رایانه و از سر گیری آن در کسپرسکی

ایجاد وقفه در محافظت به معنای غیر فعال کردن موقت تمام مؤلفه های محافظتی برای یک مدت خاص است.
زمانی که محافظت متوقف شده باشد یا Kaspersky Internet Security در حال اجرا نباشد، بر فعالیت برنامه های در حال اجرا
نظارت می شود. اطلاعات در مورد نتایج نظارت بر فعالیت برنامه در سیستم عامل ذخیره می شود. زمانی که Kaspersky Internet Security دوباره اجرا شد یا محافظت ادامه یافت، Kaspersky Internet Security از این اطلاعات برای محافظت از رایانه شما در برابر فعالیت های خرابکارانه که ممکن است در هنگام توقف محافظت یا عدم اجرای Kaspersky Total Security رخ داده باشد، استفاده می کند. اطلاعات مربوط به نتایج نظارت بر فعالیت برنامه ها به طور نامحدود ذخیره می شود.

اگر Kaspersky Internet Security از رایانه حذف شود، این اطلاعات حذف می شود.
کسپرسکی برای ایجاد وقفه در محافظت از رایانه:
.۱ در منوی محتوای نماد برنامه موجود در قسمت اعلان نوار وظیفه، مورد توقف محافظت را انتخاب کنید.
پنجره توقف محافظت باز می شود (به تصویر زیر مراجعه کنید).

 

اموزش محافظت از گزینه های مدیریتی KASPERSKY INTERNET SECURITY با استفاده از رمز عبور

اموزش محافظت از گزینه های مدیریتی KASPERSKY INTERNET SECURITY با استفاده از رمز عبور

چندین کاربر با سطوح متفاوت تجربه و دانش رایانه ای ممکن است از یک رایانه استفاده کنند. دسترسی نامحدود کاربران
مختلف به Kaspersky Internet Security و تنظیمات آن سبب ایجاد مشکل در سطح امنیت رایانه می شود.
برای محدود کردن دسترسی به برنامه، می توانید یک رمز عبور سرپرست تنظیم کنید و اقداماتی را که برای انجام به وارد کردن این رمز عبور نیاز دارند، مشخص کنید:

 پیکربندی تنظیمات برنامه.
 خروج از برنامه.
 حذف برنامه.

دسترسی محافظت شده با رمز عبور برای کنترل Kaspersky Internet Security :
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمهکسپرسکی
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در سمت چپ پنجره، گزینه عمومی را انتخاب کرده و روی پیوند تنظیم محافظت بوسیله رمز عبور را کلیک کنید تا پنجره محافظت بوسیله رمز عبور باز شود.
.۴ در پنجره ای که باز شده است، قسمت رمز عبور جدید و تأیید رمز عبور را پر کنید.
.۵ در گروه تنظیماتی محدوده رمز عبور، اقداماتی که می خواهید دسترسی به آنها را محدود کنید، مشخص کنید.

امکان بازیابی رمز عبور فراموش شده وجود ندارد. اگر رمز عبورتان را فراموش کرده اید، با بخش پشتیبانی فنی تماس بگیرید تا دسترسی به تنظیمات
Kaspersky Internet Security را بازیابی کنید.


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

اموزش حالت برنامه های قابل اعتماد در کسپرسکی

اموزش حالت برنامه های قابل اعتماد در کسپرسکی

این بخش اطلاعاتی درباره حالت برنامه های قابل اعتماد ارائه می دهد

درباره حالت برنامه های قابل اعتماد

فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد

غیر فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد


درباره حالت برنامه های قابل اعتماد

در Kaspersky Internet Security ، می توانید در رایانه خود یک محیط امن ایجاد کنید، که حالت برنامه های قابل اعتماد نامیدهمی شود که در آن فقط برنامه های قابل اعتماد مجاز به راه اندازی هستند. اگر از یک مجموعه ثابت از برنامه های شناخته شده استفاده کنید حالت برنامه های قابل اعتماد برای شما مفید خواهد بود و نیازی به اجرای مکرر برنامه های دانلود شده ناشناس از اینترنت وجود ندارد. هنگام اجرای حالت برنامه های قابل اعتماد، Kaspersky Internet Security همه برنامه هایی که توسط Kaspersky Lab به عنوان قابل اعتماد طبقه بندی نشده اند را مسدود می کند. تصمیم در مورد اینکه آیا می شود به برنامه اطمینان کرد یا خیر بر اساس اطلاعات دریافت شده از Kaspersky Security Network انجام می شود، جزئیات امضای دیجیتال
برنامه و سطح اطمینان نصب کننده و منبع دانلود برنامه.

حالت برنامه های قابل اعتماد دارای ویژگی ها و محدودیت های زیر است:

 برای استفاده از حالت برنامه های قابل اعتماد، بررسی کنید که تمام مؤلفه های محافظتی زیر فعال باشند، کنترل برنامه، ضد ویروس فایل و نگهبان سیستم. اگر اجرای هرکدام ازاین مؤلفه ها متوقف شود، حالت برنامه های قابل اعتماد غیر فعال می شود.

 اگر فایل های سیستم در بخش هایی از یک درایو سخت بدون سیستم فایل NTFS قرار داشته باشند، ممکن است حالت برنامه های قابل اعتماد قابل استفاده نباشد.

 حالت برنامه های قابل اعتماد ممکن است از بین برود یا در نسخه فعلی Kaspersky Internet Security قابل دسترسی نباشد. قابلیت دسترسی به حالت برنامه قابل اعتماد در Kaspersky Internet Security به منطقه و ارائه دهنده خدمات شما بستگی دارد. اگر به حالت برنامه های قابل اعتماد نیاز دارید، توصیه می شود هنگام خرید برنامه آن را نیز درخواست کنید.

 اگر حالت برنامه های مورد اعتماد در نسخه Kaspersky Internet Security شما ارائه شده باشد اما در حال حاضر قابل دسترسی نباشد، ممکن است پس از به روز رسانی پایگاه های داده و ماژول های برنامه قابل دسترسی شود به قسمت “به روز رسانی پایگاه های داده و ماژول های برنامهبروید. پس از اینکه پایگاه های داده و ماژول های نرم افزار برنامه به روز رسانی شدند، می توانید حالت اجرا را برای برنامه ها و ماژول های ناشناس اجرا کنید.

حالت برنامه های قابل اعتماد را می توانید به صورت خودکار یا دستی فعال کنید. وقتی حالت برنامه های قابل اعتماد به صورت دستی فعال می شود، همه برنامه های نصب شده در رایانه دارای وضعیت “قابل اعتماد” می شوند. برنامه هایی که بعد از فعال شدن حالت “برنامه قابل اعتماد” نصب شده اند، دارای وضعیت “قابل اعتماد” نخواهند بود و با توجه به قوانین کلی کنترل برنامه، پردازش می شوند.


فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد

کسپرسکی برای فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ در قسمت پایین پنجره اصلی بر روی دکمه ابزارهای اضافی کلیک کنید.
پنجره ابزارها باز می شود.
.۳ در پنجره ابزارها در لیست ابزارهای موجود در سمت چپ پنجره، روی پیوند حالت برنامه های قابل اعتماد کلیک
کنید تا پنجره حالت برنامه های قابل اعتماد باز شود.
.۴ یکی از گزینه ها را انتخاب کنید تا حالت برنامه های قابل اعتماد فعال شود:

 در پنجره حالت برنامه های قابل اعتماد، روی دکمه فعال کردن کلیک کنید.
حالت برنامه های قابل اعتماد اکنون فعال است. وقتی این گزینه انتخاب شده است، Kaspersky Internet Security
اجازه می دهد برنامه هایی که قبل از فعال شدن حالت برنامه های قابل اعتماد در رایانه تان نصب شده اند، اجرا شوند.

 روی پیوند فعال کنید و همه برنامه های نصب شده را اسکن کنید کلیک کنید تا تجزیه و تحلیل سیستم عامل
شروع شود، بعد از این کار حالت برنامه های قابل اعتماد فعال می شود.
با این کار، تجزیه و تحلیل سیستم عامل و برنامه های نصب شده به جز برای فایل های موقت و کتابخانه های
پیوند پویای منبع که حاوی کد اجرایی هستند اجرا می شود. پیشرفت این تجزیه و تحلیل در پنجره تحلیل برنامه
های نصب شده که باز شده است نشان داده می شود.

a . تا زمانی که تجزیه و تحلیلی سیستم عامل و برنامه های نصب شده کامل شود صبر می کند. می توانید پنجره تحلیل برنامه های نصب شده را کوچک کنید.

b. اطلاعات مربوط به نتایج تجزیه و تحلیل را در پنجره تحلیل برنامه های نصب شده و فایل های اجرایی پایان یافت مشاهده کنید.اگر فایل های سیستم با مشخصه های شناسایی نشده در حین تجزیه و تحلیل شناسایی شوند، توصیه می شود

که حالت برنامه های قابل اعتماد را فعال نکنید. همچنین توصیه می شود که اگر برنامه های زیادی شناسایی شدند، حالت برنامه های قابل اعتماد را فعال نکنید زیرا Kaspersky Internet Security اطلاعات کافی برای گروه بندی آنها تحت موارد کاملاً ایمن ندارد.

اطلاعات مربوط به فایل های سیستم غیر قابل اعتماد را با کلیک روی پیوند رفتن به لیست فایل های سیستمی ناشناخته می توانید مشاهده کنید. لیست فایل های سیستم ناشناس در پنجره فایل های سیستمی ناشناخته نمایش داده می شوند. همچنین با کلیک روی دکمه غیر فعال کردن می توانید استفاده از حالت برنامه های قابل اعتماد را لغو کنید.

c . اگر می خواهید اجرای برنامه ها و فایل های سیستم غیر قابل اعتماد را مجاز کنید، در پنجرهتحلیل برنامه های نصب شده و فایل های اجرایی پایان یافت روی پیوند ادامه کلیک کنید

d . روی دکمه فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد به طور پیش فرض کلیک کنید.

حالت برنامه های قابل اعتماد اکنون فعال است. Kaspersky Internet Security تمام برنامه ها و فایل های سیستمی
که به عنوان قابل اعتماد شناسایی نشده اند را مسدود می کند. پس از فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد و
راه اندازی سیستم عامل برای اولین بار، تا زمانی که Kaspersky Internet Security راه اندازی شود برنامه های
ناشناس مجاز به راه اندازی هستند. پس از راه اندازی سیستم عامل در فرصتی دیگر، Kaspersky Internet Security راه اندازی برنامه های ناشناس را مسدود می کند.


غیر فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد

کسپرسکی برای غیر فعال کردن حالت برنامه های قابل اعتماد:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ در قسمت پایین پنجره اصلی بر روی دکمه ابزارهای اضافی کلیک کنید.
پنجره ابزارها باز می شود.
.۳ در پنجره ابزارها در سمت چپ پنجره روی پیوند حالت برنامه های قابل اعتماد کلیک کنید تا پنجره حالت برنامه های
قابل اعتماد باز شود.
.۴ در قسمت پایین پنجره در قسمت حالت برنامه های قابل اعتماد فعال است روی پیوند غیر فعال کردن کلیک کنید.
حالت برنامه های قابل اعتماد اکنون غیر فعال است.


در ادامه

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

اموزش بررسی برنامه های ناشناس در کسپرسکی

اموزش بررسی برنامه های ناشناس در کسپرسکی

Kaspersky Internet Security به شما کمک می کند تا خطر موجود در استفاده از برنامه های ناشناس (مانند خطر ویروسی شدن
و دیگر بدافزارها و ایجاد تغییرات ناخواسته در تنظیمات سیستم عامل)را به حداقل برسانید.
Kaspersky Internet Security دارای مؤلفه ها و ابزارهائی است که به شما کمک می کند اعتبار یک برنامه را بررسی کرده و
فعالیت های آن را در رایانه خود کنترل کنید.


در این بخش داریم

۱-بررسی میزان اعتبار برنامه

۲-کنترل فعالیت برنامه ها در رایانه و در شبکه 

۳-پیکربندی کنترل برنامه 

۴-درباره دسترسی برنامه به وب کم 

۵-پیکربندی تنظیمات دسترسی برنامه به وب کم 

۶-اجازه دسترسی برنامه به وب کم 

۷-نکاتی درباره دسترسی توسط برنامه ها به دستگاه های ضبط صدا 

۸-پیکربندی دسترسی برنامه به دستگاه های ضبط صدا 

۹-درباره کنترل تغییرات سیستم 

۱۰-فعال کردن کنترل تغییرات سیستم


۱-بررسی میزان اعتبار برنامه

Kaspersky Internet Security به شما امکان می دهد اعتبار برنامه ها را با کاربران تمام نقاط دنیا تأیید کنید. اعتبار برنامه شامل
معیارهای زیر است:
 نام فروشنده
 اطلاعاتی درباره امضای دیجیتال (اگر برنامه دارای امضای دیجیتالی است)
 اطلاعات مربوط به گروهی که برنامه توسط کنترل برنامه در آن گروه قرار گرفته است یا از نظر اکثریت کاربران Kaspersky Security Network به آن گروه تعلق دارد
 تعداد کاربران Kaspersky Security Network که از برنامه استفاده می کنند (در صورتی که برنامه در گروه “قابل
اعتماد” پایگاه داده Kaspersky Security Network قرار داشته باشد)
 زمان معرفی برنامه به Kaspersky Security Network
 کشورهایی که برنامه در آنها بیشترین شیوع را دارد

کسپرسکی برای یادگیری اعتبار یک برنامه:
منوی محتوا فایل قابل اجرای برنامه را باز کرده و کنترل اعتبار در KSN را انتخاب کنید (به تصویر زیر مراجعه کنید)

کسپرسکی
پنجره حاوی اطلاعات مربوط به شهرت برنامه را در Kaspersky Security Network باز می کند.


۲-کنترل فعالیت برنامه ها در رایانه و در شبکه 

کنترل برنامه از انجام فعالیت هایی که ممکن است برای سیستم عامل خطرناک باشد جلوگیری می کند و دسترسی به منابع
سیستم عامل و داده های شخصی شما را کنترل می نماید.
“کنترل برنامه” اقداماتی را که توسط برنامه های نصب شده بر روی رایانه در سیستم عامل انجام می شود، ردیابی کرده و آنها
را بر اساس قوانین سازماندهی می کند. این قوانین، فعالیت های احتمالاً خطرناک برنامه ها، از جمله دسترسی برنامه ها به
منابع محافظت شده نظیر فایلها و پوشه ها، کلیدهای رجیستری، و آدرس های شبکه را ممنوع می کند.

 در سیستم عامل های ۶۴ بیت، حقوق برنامه برای اقدامات زیر پیکربندی نمی شود.
 دسترسی مستقیم به حافظه فیزیکی
 مدیریت درایور چاپگر
 ایجاد سرویس

 خواندن سرویس
 ویرایش سرویس
 پیکربندی سرویس
 مدیریت سرویس
 شروع سرویس
 حذف سرویس
 دسترسی به داده های مرورگر داخلی
 دسترسی به موارد بحرانی سیستم عامل
 دسترسی به محل ذخیره رمز عبور
 تنظیم اختیارات رفع اشکال
 استفاده از رابط های برنامه سیستم عامل
 استفاده از رابط های برنامه سیستم عامل ) DNS )
 حقوق برنامه در Microsoft Windows 8 با ۶۴ بیت برای اقدامات زیر پیکربندی نمی شود.
 ارسال پیام های پنجره ها برای سایر مراحل
 عملیات های مشکوک
 نصب قلاب ها
 قلاب کردن پیام های ورودی یک جریان
 عکس گرفتن از صفحه

فعالیت شبکه ای برنامه توسط مؤلفه دیواره آتش کنترل می شود.
وقتی یک برنامه برای اولین بار در رایانه راه اندازی شود، کنترل برنامه ایمنی برنامه را بررسی می کند و آن را به گروهی
اختصاص می دهد )قابل اعتماد، غیر قابل اعتماد، محدودیت بالا یا محدودیت کم(. گروه، قوانینی را که Kaspersky Internet Security باید بر روی کنترل فعالیت این برنامه اعمال کند، تعیین می کند.
Kaspersky Internet Security برنامه ها را به گروه های اطمینان (قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، محدودیت زیاد یا محدودیت کم)تخصیص می دهد، فقط در صورتی که کنترل برنامه یا دیواره آتش فعال باشد و همچنین زمانی که این دو مؤلفه هر دو فعال باشند. اگر هر دو مؤلفه غیر فعال باشند، عملکردی که برنامه ها را به گروه اطمینان اختصاص می دهند، کار نمی کنند.

قوانین کنترل برنامه را میتوانید بصورت دستی ویرایش کنید.


۳-پیکربندی کنترل برنامه 

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل برنامه:
.۱ باز کردن پنجره برنامه اصلی Kaspersky Internet Security .
.۲ در قسمت پایین پنجره اصلی بر روی دکمه ابزارهای اضافی کلیک کنید.
پنجره ابزارها باز می شود.
.۳ قسمت کنترل برنامه را انتخاب کنید.
پنجره کنترل برنامه باز می شود.
.۴ در پنجره کنترل برنامه در قسمت برنامه ها روی پیوند مدیریت برنامه ها کلیک کنید تا پنجره مدیریت برنامه ها باز شود.
.۵ در لیست، برنامه مربوطه را انتخاب کنید و روی آن دوبار کلیک نمایید تا پنجره قوانین برنامه باز شود.
.۶ برای پیکربندی قوانین دسترسی توسط برنامه به منابع سیستم عامل:

a . در زبانه رجیستری فایل و سیستم، دسته منبع مربوطه را انتخاب کنید.
b . برای باز کردن منو، روی ستون شامل اقدام در دسترس برای منبع (خواندن، نوشتن، حذف کردن یا ایجاد کردن)
کلیک راست کنید. در منوی محتوا، مورد مربوطه )اجازه دادن، اجازه ندادن یا پرسش برای اقدام یا طبق
تنظیمات سرشاخه را انتخاب کنید.

.۷ برای پیکربندی قوانین یک برنامه جهت اجرای کارهای مختلف در سیستم عامل:
a . در زبانه حقوق، دسته بندی مربوطه را از حقوق انتخاب کنید.
b . در ستون اقدام، روی نماد کلیک کنید تا منوی محتوا باز شود و مورد مرتبط (اجازه دادن, اجازه ندادن, پرسش برای اقدام یا طبق تنظیمات سرشاخه) انتخاب شود.
.۸ برای پیکربندی قوانین یک برنامه جهت اجرای کارهای مختلف در شبکه:
a . در زبانه قوانین شبکه بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره قانون شبکه باز می شود.
b . در پنجره ای که باز می شود، تنظیمات قانون مورد نیاز را مشخص کرده و بر روی ذخیره کلیک کنید.
c . یک اولویت را به قانون جدید تخصیص دهید. برای انجام این کار، قانون را انتخاب کنید و آن را به پایین یا بالای لیست منتقل کنید.
.۹ برای جدا کردن برنامه هایی خاص از محدودیت های کنترل برنامه، در زبانه استثناها، کادرها را برای عملکردهایی
که نمی خواهید کنترل شوند، علامت بزنید.
.۱۰ بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
تمام استثناهای ایجاد شده در قوانین برنامه های کاربر در پنجره تنظیمات Kaspersky Internet Security در قسمت تهدیدها و استثناها قابل دسترسی هستند.

کنترل برنامه، اقدامات برنامه با توجه به تنظیمات خاص را کنترل و محدود می کند.


۴-درباره دسترسی برنامه به وب کم

مجرمین ممکن است برای دسترسی غیرمجاز به وب کم توسط نرم افزار خاص تلاش کنند. Kaspersky Internet Security
دسترسی غیرمجاز به وب کم را مسدود می کند و به شما اعلام می کند که آن دسترسی مسدود شده است. به طور پیش فرض،
Kaspersky Internet Security دسترسی وب کم برای برنامه هایی که در گروه های محدودیت بالا یا غیر قابل اعتماد هستند را
مسدود می کند.

عملکرد محافظت در برابر دسترسی به وب کم دارای ویژگی ها و محدودیت های زیر است:

 این برنامه، ویدیو و تصاویر ثابت به دست آمده از پردازش داده های وب کم را محدود می کند.
 اگر سیگنال صوتی بخشی از جریان ویدیو باشد که از وب کم دریافت می شود، این برنامه آن راکنترل می کند.
 Kaspersky Internet Security فقط وب کم های متصل از طریق USB یا IEEE1394 را که در Windows Device Manager به عنوان دستگاه های تصویربرداری نمایش داده می شوند کنترل می کند.


۵-پیکربندی تنظیمات دسترسی برنامه به وب کم

کسپرسکی برای پیکربندی تنظیمات برنامه ای که به وب کم دسترسی دارد:

.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمهکسپرسکی
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در قسمت محافظت در سمت راست پنجره، دسترسی وب کم را انتخاب کنید.
.۴ تنظیمات دسترسی وب کم رایانهتان را پیکربندی کنید:

 برای مسدود کردن تمام برنامه ها نسبت به دسترسی وب کم، گزینه مسدود کردن دسترسی به وب کم برای تمام
برنامه ها را علامت بزنید.
 برای دریافت اعلان ها زمانی که وب کم توسط برنامه ای مورد استفاده قرار می گیرد که به انجام این کار مجاز
است، گزینه نمایش اعلان هنگامی که وب کم توسط برنامه ای دیگر در حال استفاده است که دسترسی به وب
کم برای آن مجاز است را علامت بزنید.
 برای اینکه دسترسی وب کم برای تمام برنامه ها مجاز باشد، در پنجره تنظیمات در زبانه محافظت گزینه
دسترسی وب کم را غیر فعال کنید.


۶-اجازه دسترسی برنامه به وب کم

برای اجازه به برنامه برای دسترسی وب کم:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمه ابزارهای اضافی کلیک کنید.
پنجره ابزارها باز می شود.
.۳ در پنجره ابزارها روی دکمه جزئیات در قسمت کنترل برنامه کلیک کنید.
پنجره کنترل برنامه باز می شود.
.۴ در پنجره کنترل برنامه در قسمت برنامه ها روی پیوند مدیریت برنامه ها کلیک کنید تا پنجره مدیریت برنامه ها باز
شود.
.۵ در لیست، برنامه ای را انتخاب کنید که می خواهید دسترسی وب کم را برای آن مجاز کنید. روی برنامه دو بار کلیک
کنید تا پنجره قوانین برنامه باز شود.
.۶ در پنجره قوانین برنامه، به زبانه حقوق بروید.
۷-در لیست مقوله های حقوق، اصلاح سیستم عامل => اصلاح های مشکوک در سیستم عامل => دسترسی به وب کم را
انتخاب کنید.
.۸ در ستون اقدام، روی نماد کلیک کنید تا منوی محتوا باز شود و سپس اجازه دادن را انتخاب کنید.
.۹ بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
برنامه انتخابی اجازه دسترسی وب کم را دارد.


۷-نکاتی درباره دسترسی توسط برنامه ها به دستگاه های ضبط صدا

مجرمین ممکن است از طریق نرم افزارهایی خاص تلاش کنند به دستگاه های ضبط صدای شما دسترسی غیرمجاز داشته
باشند. دستگاه های ضبط صدا، میکروفن هایی هستند که به رایانه متصل می شوند یا از قبل در رایانه نصب شده اند و می
توانند رشته های صوتی را از طریق رابط کارت صدا منتقل کنند )سیگنال ورودی(. Kaspersky Internet Security دسترسی
برنامه ها به دستگاه های ضبط صدا را کنترل کرده و در برابر مداخله غیرمجاز جریان های صوتی محافظت می کند.

به صورت پیش فرض Kaspersky Internet Security برنامه های گروه های غیرقابل اطمینان و قابل اطمینان با محدودیت زیاد
را مسدود می کنند تا نتوانند جریان های صوتی دریافتی از دستگاه های ضبط صدای متصل به رایانه را دریافت کنند. می توانید
به صورت دستی به برنامه ها اجازه دهید تا به دستگاه های ضبط صدا دسترسی داشته باشند

اگر برنامه از گروه دارای محدودیت کم درخواست دسترسی به دستگاه ضبط صدا را داشته باشد، Kaspersky Internet Security
یک اعلان نشان می دهد و از شما می خواهد انتخاب کنید آیا این برنامه به دستگاه ضبط صدا دسترسی داشته باشد یا خیر. اگر
Kaspersky Internet Security نتواند این اعلان را نمایش دهد (مثلاً زمانی که رابط گرافیکی Kaspersky Internet Security هنوز
بارگیری نشده است) برنامه از گروه قابل اعتماد با محدودیت کم مجاز است به دستگاه ضبط صدا دسترسی داشته باشد.
همه برنامه ها در گروه قابل اعتماد مجاز هستند به صورت پیش فرض به دستگاه های ضبط صدا دسترسی داشته باشند.
عملکردی که دسترسی برنامه ها را به دستگاه های ضبط صدا کنترل می کند، دارای مشخصات زیر است:

 مؤلفه کنترل برنامه باید فعال شود تا این عملکرد کارآیی داشته باشد.
 اگر برنامه قبل از شروع به کار مؤلفه کنترل برنامه، جریان صوتی را دریافت کند، Kaspersky Internet Security به
برنامه اجازه می دهد جریان صوتی را دریافت کرده و هیچ اعلانی نمایش نمی دهد.
 بعد از تغییر تنظیمات دسترسی برنامه به دستگاه های ضبط صدا )مثلاً برنامه ای که در پنجره تنظیمات کنترل برنامه
از دریافت جریان صوتی منع شده بود(، این برنامه باید راه اندازی مجدد شود تا جریان صوتی را دریافت نکند.
 کنترل دسترسی به دستگاه های ضبط صدا به تنظیمات دسترسی برنامه به وب کم بستگی ندارد.
 اگر GUI برنامه هنوز بارگیری نشده است، برنامه هایی که اجازه “دستور برای اقدام” برایشان تنظیم شده است مجاز
هستند جریان صوتی را دریافت کنند.

 Kaspersky Internet Security فقط در برابر دسترسی به میکروفن های داخلی و میکروفن های خارجی محافظت می
کند. سایر دستگاه های پخش جریانی صدا، پشتیبانی نمی شوند.


۸-پیکربندی دسترسی برنامه به دستگاه های ضبط صدا

کسپرسکی برای پیکربندی تنظیمات دسترسی برنامه به دستگاه های ضبط صدا:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ در قسمت پایین پنجره اصلی بر روی دکمه ابزارهای اضافی کلیک کنید.
پنجره ابزارها باز می شود.
.۳ قسمت کنترل برنامه را انتخاب کنید.
پنجره کنترل برنامه باز می شود.

.۴ روی پیوند مدیریت برنامه ها کلیک کنید تا پنجره مدیریت برنامه ها باز شود.
.۵ در لیست، برنامه ای را انتخاب کنید که می خواهید به آن اجازه دهید به دستگاه های ضبط صدا دسترسی داشته باشد.
روی برنامه دو بار کلیک کنید تا پنجره قوانین برنامه باز شود.
.۶ در پنجره قوانین برنامه، به زبانه حقوق بروید.
.۷ در لیست مقوله های حقوق، اصلاح سیستم عامل +اصلاح های مشکوک در سیستم عامل+دسترسی به دستگاه+های ضبط صدا را انتخاب کنید های ضبط صدا را انتخاب کنید.
.۸ در ستون اقدام، روی نماد کلیک کنید و یکی از موارد منوی زیر را انتخاب کنید:

 برای اینکه برنامه اجازه داشته باشد جریان صوتی را دریافت کند، اجازه دادن را انتخاب کنید.
 برای رد کردن دسترسی برنامه به جریان صوتی، مسدود کردن را انتخاب کنید.
 برای دریافت اعلان های مربوط به برنامه هایی که دسترسی آنها به جریان صوتی مجاز یا رد شده است، ثبت
گزارش رویدادها را انتخاب کنید.

.۹ بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.


۹-درباره کنترل تغییرات سیستم

Kaspersky Internet Security از کنترل تغییرات سیستم برای کنترل تغییرات زیر در سیستم عامل استفاده می کند:

 تغییر آدرس صفحه اصلی در مرورگر
 تغییر موتور جستجو در مرورگر
 نصب افزونه ها، برنامه های افزودنی و نوارهای ابزار در مرورگر
 تغییر مرورگر پیش فرض
 تغییرات ایجاد شده در تنظیمات سرور

لیست مشخص شده از تغییرات کنترل شده در سطح حداقل است و توسط Kaspersky Lab تضمین می شود. محدوده تغییرات
کنترل شده ممکن است بعد از به روز رسانی پایگاه های داده و مادول های نرم افزار برنامه تغییر کند.
اگر هر برنامه ای تلاش کند مرورگر پیش فرض را برای یکی از پروتکل ها تغییر دهد ) http ، ftp ، https ( و اجازه دهید این
تغییر در پنجره اعلان ایجاد شود، Kaspersky Internet Security متعاقباً به صورت خودکار به این برنامه اجازه می دهد
مرورگر پیش فرض را برای دو پروتکل دیگر تغییر دهد بدون اینکه هیچ اعلانی نمایش داده شود.
Kaspersky Internet Security در هنگام ایجاد تغییرات سیستم عامل توسط عملکردهای زیر، تغییرات سیستم عامل را کنترل نمی کند و اعلانی را نمایش نمیدهد:

 مرورگر
 ابزار استاندارد برای ویرایش تنظیمات مرورگر
 ابزار سیستم عامل استاندارد برای تغییر تنظیمات کنترل شده، مانند explorer.exe
 برنامه ای که با Kaspersky Internet Security ناسازگار است، در صورتی که کنترل تغییرات معکوس ایجاد شده
توسط این برنامه باعث نقص در عملکرد شود.

نصب نسخه جدید Kaspersky Internet Security
 برنامه ای که عملکردی مشابه کنترل تغییرات سیستم را اجرا می کند (مثل Yandex Browser Manager )
 برنامه هایی به سبک رابط کاربر جدید Windows


۱۰-فعال کردن کنترل تغییرات سیستم

برای فعال کردن کنترل تغییرات سیستم:
.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمه
در قسمت پایینی پنجره کلیک کنید.
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در سمت چپ پنجره، بخش تنظیمات، قسمت محافظت را انتخاب کنید.
.۴ روی پیوند کنترل تغییرات سیستم کلیک کنید تا پنجره تغییرات ایجاد شده در سیستم عامل باز شود.
.۵ سوییچ کنترل تغییرات سیستم را جابجا کنید تا تغییرات اعمال شود و مؤلفه محافظت کنترل تغییرات سیستم فعال شود.
.۶ اگر می خواهید Kaspersky Internet Security تغییرات ایجاد شده در همه تنظیمات سیستم عامل را به صورت خودکار
و بدون نمایش اعلان مسدود کند، کادر بررسی انسداد تغییرات به صورت خودکار را انتخاب کنید


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

اموزش حفظ منابع سیستم عامل برای بازی های رایانه ایدر کسپرسکی

اموزش حفظ منابع سیستم عامل برای بازی های رایانه ایدر کسپرسکی

حفظ منابع سیستم عامل برای بازی های رایانه ای

وقتی Kaspersky Internet Security در حالت تمام صفحه به همراه برنامه های دیگر )بخصوص بازی های رایانه ای( اجرا شود، مشکلات زیر ممکن است رخ دهد:

 عملکرد برنامه یا بازی در نتیجه کمبود منابع سیستم کاهش می یابد.
 پنجره اعلان Kaspersky Internet Security سبب از بین رفتن تمرکز کاربر در طول بازی می شود.

برای جلوگیری از تغییر تنظیمات Kaspersky Internet Security بصورت دستی هر بار که به حالت تمام صفحه می روید، می
توانید از نمایه بازی استفاده کنید. هنگامی که نمایه بازی فعال است، جابجایی به حالت تمام صفحه به صورت خودکار تنظیمات
تمامی مؤلفه های Kaspersky Internet Security را تغییر می دهد تا از عملکرد بهینه سیستم در این حالت اطمینان حاصل شود.
پس از خارج شدن از حالت تمام صفحه، تنظیمات برنامه به مقادیر اولیه ای که پیش از فعال شدن حالت تمام صفحه استفاده می
شدند، باز می گردند..

کسپرسکی برای فعال کردن نمایه بازی:

.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمهکسپرسکی
پنجره تنظیمات باز می شود.
.۳ در سمت چپ پنجره، بخش عملکرد را انتخاب کنید.
در این پنجره تنظیمات عملکرد Kaspersky Internet Security نمایش داده می شود.
.۴ در قسمت نمایه بازی، کادر بررسی استفاده از نمایه بازی را انتخاب کنید.


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

اموزش مدیریت محافظت از رایانه از راه دور در کسپرسکی

اموزش مدیریت محافظت از رایانه از راه دور در کسپرسکی

در این قسمت درباره نحوه مدییت محافظت از رایانهاز راه دور توسط Kaspersky Internet Security نصب شده توضیح داده می
شود.

درباره مدیریت محافظت راه دور از رایانه 

ادامه مدیریت راه دور محافظت از رایانه


 


درباره مدیریت محافظت راه دور از رایانه 

اگر Kaspersky Internet Security روی رایانه ای نصب شده باشد می توانید محافظت از این رایانه را از راه دور انجام دهید. از
طریق پورتال My Kaspersky می توانید مدیریت رایانه را از راه دور انجام دهید. برای محافظت از رایانه از راه دور، در
پورتال My Kaspersky ثبت نام کنید و به حساب My Kaspersky خودتان وارد شوید سپس به قسمت دستگاه ها بروید.

کسپرسکی پورتال My Kaspersky به شما امکان می دهد کارهای امنیتی زیر را انجام دهید:

 مشاهده لیستی از مشکلات امنیتی رایانه و برطرف کردن آنها از راه دور
 اسکن رایانه برای یافتن ویروس ها و سایر تهدیدها
 به روز رسانی پایگاه های داده و ماژول های برنامه
 پیکربندی مؤلفه های Kaspersky Internet Security
اگر اسکن رایانه از پورتال My Kaspersky شروع شود، Kaspersky Internet Security اشیائی که به صورت خودکار بدون
حضور شما شناسایی می شوند را پردازش می کند. با شناسایی ویروس یا دیگر تهدیدها، Kaspersky Internet Security تلاش
می کند ویروس یابی را بدون نیاز به راه اندازی مجدد رایانه انجام دهد. اگر ویروس یابی بدون راه اندازی مجدد رایانه امکان
پذیر نباشد، لیست مشکلات امنیتی رایانه در پورتال My Kaspersky پیامی را نشان نمی دهد که می گوید برای ویروس یابی لازم
است رایانه راه اندازی مجدد شود.
اگر لیست اشیاء شناسایی شده در پورتال My Kaspersky شامل بیش از ۱۰ مورد باشد، گروه بندی می شوند. در این صورت،
اشیاء شناسایی شده را می توانید فقط از طریق پورتال و بدون ارزیابی جداگانه هر شیء مورد پردازش قرار دهید. برای مشاهده جداگانه اشیاء در این حالت، توصیه می شود از رابط برنامه نصب شده روی رایانه استفاده کنید..


ادامه مدیریت راه دور محافظت از رایانه

 

کسپرسکی برای ادامه مدیریت محافظت از رایانه از راه دور:

.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ روی دکمه ابزارهای اضافی کلیک کنید.
پنجره ابزارها باز می شود.
.۳ در پنجره ابزارها روی پیوند کنسول مدیریت کلیک کنید تا پنجره مدیریت آنلاین باز شود.
.۴ در پنجره مدیریت آنلاین، روی دکمه اتصال رایانه به My Kaspersky کلیک کنید.
آرم پورتال My Kaspersky در پنجره مدیریت آنلاین نشان داده می شود، مگر اینکه قبلاً وارد سیستم شده باشید. قسمت های موجود را پر کنید و وارد پورتال My Kaspersky شوید.

به صورت پیش فرض صفحه پورتال My Kaspersky با قسمت دستگاه ها در پنجره مرورگر باز می شود


در ادامه

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

اموزش کنترل فعالیت کاربر در رایانه و اینترنت در کسپرسکی

اموزش کنترل فعالیت کاربر در رایانه و اینترنت در کسپرسکی

این بخش اطلاعاتی درباره نحوه کنترل اقدامات کاربر در رایانه و اینترنت با استفاده از Kaspersky Internet Security ارائه می
دهد.

استفاده از کنترل والدین

ادامه به تنظیمات کنترل والدین 

کنترل استفاده از رایانه 

کنترل استفاده از اینترنت 

کنترل راه اندازی بازی ها و برنامه ها کنترل پیام رسانی در شبکه های اجتماعی 

کنترل محتواهای پیام

نمای گزارش فعالیت کاربر

 

استفاده از کنترل والدین

کنترل والدین به شما امکان می دهد عملکردهای انجام شده توسط کاربران در یک رایانه محلی و به صورت آنلاین را کنترل
کنید. ااز کنترل والدین می توانید برای محدود کردن دسترسی به منابع اینترنتی و برنامه ها، و نیز مشاهده گزارش فعالیت های
کاربران استفاده کنید.
کودکان و نوجوانان بیشتر و بیشتری امکان دسترسی به رایانه و منابع اینترنتی را دارند. استفاده از رایانه ها و اینترنت،
خطرات و تهدیدهایی را برای کودکان به همراه دارد:
 هدر رفتن وقت و/یا هزینه در هنگامی که از اتاق های چت دیدن می کنند، دریافت منابع، فروشگاه های آنلاین، حراج ها
 دسترسی به وب سایت هایی که برای مخاطب بزرگسال طراحی شده است؛ مثل وب سایت هایی که حاوی هرزه
نگاری، افراط گرایی، سوء مصرف مواد مخدر و خشونت آشکار طراحی شده اند
 دانلود فایلهای آلوده به بدافزار
 آسیب به سلامت آنها به دلیل استفاده بیش از حد از رایانه
 تماس با افراد ناشناسی که ممکن است برای به دست آوردن اطلاعات شخصی کاربر، مانند نام واقعی، آدرس منزل و
زمانهایی که فرد در خانه تنها است خود را فردی همسن جا بزنند

 

کنترل والدین به شما امکان می دهد تا خطرهای موجود از جانب رایانه و استفاده از اینترنت را کم کنید. برای این کار، عملکردهای زیر مورد قابل استفاده هستند:
 محدود کردن زمان استفاده از رایانه و اینترنت.
 ایجاد لیست هایی از بازی ها و برنامه های مجاز و مسدود شده و همچنین محدود کردن موقت استفاده از برنامه های مجاز.
 ایجاد لیست هایی از وب سایت های مجاز و مسدود شده و مسدود کردن انتخابی گروه هایی از وب سایت هایی که
محتوای مناسبی ندارند.
 فعال کردن حالت جستجوی ایمن از طریق موتورهای جستجو (پیوندهای وب سایت های دارای محتوای مشکوک در
نتایج جستجو نمایش داده نمی شود).
 محدود کردن دانلود فایل از اینترنت.
 ایجاد لیست مخاطبینی که برقراری ارتباط با آنها از طریق شبکه های اجتماعی مجاز یا ممنوع است.
 مشاهده متن پیام رسانی از طریق شبکه های اجتماعی.
 مسدود کردن ارسال داده های شخصی مشخص.
 جستجوی یک واژه کلیدی معین در گزارش پیامها.
ویژگی های کنترل والدین را می توانید برای هر حساب کاربری در یک رایانه جداگانه پیکربندی کنید. همچنین می توانید
گزارش های کنترل والدین را درباره فعالیت کاربران تحت کنترل مشاهده کنید.

 

ادامه به تنظیمات کنترل والدین

کسپرسکی برای رفتن به تنظیمات کنترل والدین:

.۱ پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.۲ در پنجره برنامه اصلی، روی دکمه کنترل والدین کلیک کنید.
.۳ وقتی پنجره کنترل والدین را برای اولین بار باز می کنید، برنامه از شما می خواهد یک رمز عبور برای محافظت از تنظیمات کنترل والدین تنظیم کنید. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 اگر دسترسی به رمز عبور محافظت شده برای تنظیمات کنترل والدین را می خواهید، قسمت های رمز عبور و
تأیید را پر کنید و روی دکمه ادامه کلیک کنید.
 اگر دسترسی به رمز عبور محافظت شده برای تنظیمات کنترل والدین را نمی خواهید، روی پیوند رد شدن کلیک
کنید تا به تنظیمات کنترل والدین بروید.
پنجره کنترل والدین باز می شود.
.۴ یک حساب کاربر انتخاب کنید و روی پیوند پیکربندی محدودیت ها کلیک کنید تا پنجره تنظیمات کنترل والدین باز شود.

 

کنترل استفاده از رایانه

کنترل والدین به شما امکان می دهد میزان زمان مصرفی توسط کاربران در رایانه را کاهش دهید. شما می توانید یک زمان
مشخص را با استفاده از کنترل والدین تعیین کنید که در این مدت دسترسی به رایانه مسدود شود (زمان خواب)، همچنین می
توانید مدت زمان استفاده از رایانه را در روز مشخص کنید. شما می توانید مقدار محدودیت های مختلفی را در روزهای هفته و
در روزهای آخر هفته در نظر بگیرید.

کسپرسکی برای پیکربندی محدودیت های زمانی در استفاده از رایانه:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت رایانه را انتخاب کنید.
.۳ برای مشخص کردن یک فاصله زمانی که در طول آن کنترل والدین دسترسی به رایانه را مسدود می کند، در قسمت
های روزهای هفته و روزهای آخر هفته کادر مسدود کردن دسترسی از را علامت بزنید.
.۴ در لیست کشویی موجود در کنار کادر بررسی مسدود کردن دسترسی از زمان شروع مسدودیت را مشخص کنید.
.۵ در لیست کشویی تا، زمان پایان مسدودیت را مشخص کنید.
همچنین با استفاده از یک جدول می توانید زمانبندی استفاده از اینترنت را ایجاد کنید.
کنترل والدین دسترسی کاربر به رایانه را در مدت زمان مشخص شده مسدود می کند.
.۶ برای تنظیم زمان کل استفاده از رایانه در روز، در قسمت های روزهای هفته و روزهای آخر هفته، کادر حداکثر زمان مجاز به استفاده را انتخاب کنید و از لیست کشویی در کنار کادر، فاصله زمانی را مشخص کنید.وقتی کل استفاده از رایانه در طول روز از مقدار زمان مشخص شده بیشتر شود کنترل والدین دسترسی کاربر به رایانه را مسدود می کند.

.۷ برای تنظیم وقفه در بین جلسه های استفاده کاربر از رایانه، در قسمت وقفه های زمانی، کادر بازه زمانی مسدود
بودن رایانه را انتخاب کنید و سپس از لیست های کشویی در کنار کادر، مقادیر مورد نظر برای تعداد وقفه ها (برای مثال هر ساعت) و طول آنها (برای مثال ۱۰ دقیقه) را انتخاب کنید.
.۸ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.کنترل والدین دسترسی کاربر به رایانه را با توجه به تنظیمات جدید مسدود می کند.

 

کنترل استفاده از اینترنت

با استفاده از کنترل والدین می توانید مدت زمان سپری شده در اینترنت را محدود کرده و مانع از دسترسی کاربران به برخی از
مقوله های وب سایت های خاص یا وب سایت های مشخص شده شوید. همچنین می توانید کاربر را از دانلود فایل هایی خاص
از اینترنت منع کنید (مانند آرشیوها یا ویدیوها)

کسپرسکی برای تنظیم یک محدودیت زمانی برای استفاده از اینترنت:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت اینترنت را انتخاب کنید.
.۳ اگر می خواهید زمان کلی استفاده از اینترنت در روزهای هفته را محدود کنید، در قسمت محدودیت دسترسی به
اینترنت کادر محدودیت دسترسی در روزهای هفته به را انتخاب کنید و سپس از لیست کشویی در کنار کادر، مقدار
زمان محدودیت را انتخاب نمایید.
.۴ اگر می خواهید زمان کلی استفاده از اینترنت در روزهای آخر هفته را محدود کنید، کادر محدودیت دسترسی در
روزهای آخر هفته به را انتخاب کنید و سپس از لیست کشویی در کنار کادر، مقدار زمان محدودیت را انتخاب نمایید.
.۵ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین مقدار زمان کلی مصرف شده در اینترنت توسط کاربر را با توجه به مقادیری که مشخص می کنید، محدود می کند.

کسپرسکی برای محدود کردن بازدید از برخی وب سایت های خاص:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت اینترنت را انتخاب کنید.
.۳ برای جلوگیری از نمایش محتوای مربوط به بزرگسال در نتایج جستجو، در قسمت کنترل مرور وب گزینه فعال کردن
جستجوی امن را انتخاب کنید.
™ هنگامی که اطلاعات را در وب سایت هایی مانند Google ™ ، YouTube جستجو می کنید (فقط برای کاربرانی که
با حسابشان به وب سایت youtube.com وارد نشده اند)، Bing® !™ ، Yahoo ، Mail.ru ، VKontakte و Yandex ، هیچ
محتوای بزرگسالی در نتایج جستجو نشان داده نمی شود.
.۴ برای مسدود کردن دسترسی به وب سایت هایی با مقوله هایی خاص:
a . در قسمت کنترل مرور وب کادر بررسی دسترسی به این وب سایت ها مسدود شود را انتخاب کنید.
b . گزینه وب سایت های بزرگسالان را انتخاب کرده و روی پیوند انتخاب دسته های وب سایت ها کلیک کنید تا
پنجره مسدود کردن دسترسی به دسته های وب سایت باز شود.
c . کادرهای بررسی موجود در کنار مقوله هایی از وب سایت ها که می خواهید مسدود کنید را انتخاب نمایید.
کنترل والدین تمامی تلاش های کاربر برای باز کردن وب سایتی که محتوای آن متعلق به مقوله های مسدود شده
است را مسدود می کند.

.۵ برای مسدود کردن دسترسی به وب سایت هایی خاص:
a . در قسمت کنترل مرور وب کادر بررسی دسترسی به این وب سایت ها مسدود شود را انتخاب کنید.
b . روی پیوند افزودن استثناها کلیک کنید تا پنجره استثناها باز شود.
c . در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره ای برای افزودن یک ماسک آدرس وب جدید باز می شود.
d . آدرس وب سایتی که می خواهید بازدید از آن منع شود را با پر کردن قسمت ماسک URL وارد کنید.
e . در قسمتمحدوده، محدوده ای که می خواهید مسدود کنید را مشخص نمایید: کل وب سایت یا فقط صفحه وب خاص.
f . اگر می خواهید یک وب سایت خاص را مسدود کنید، در قسمت اقدام گزینه مسدود کردن را انتخاب کنید.
g . بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.
وب سایت مشخص شده در لیست موجود در پنجره استثناها نمایش داده می شود.
.۶ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین تمام تلاش های کاربر برای باز کردن وب سایت های موجود در لیست را با توجه به تنظیمات فعلی مسدود می کند.

کسپرسکیبرای جلوگیری از دانلود انواع خاصی از فایل ها از اینترنت:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید .
.۳ در قسمت مسدود کردن دانلود فایل، کادرهای بررسی موجود در کنار انواع فایل هایی که می خواهید دانلود آنها مسدود شود را انتخاب کنید.
.۴ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین دانلود فایل هایی از نوع خاص را از اینترنت مسدود می کند.

 

کنترل راه اندازی بازی ها و برنامه ها

با استفاده از کنترل والدین می توانید به کاربر اجازه دهید که بسته به محدوده سنی خود بازی ها را شروع کند یا اینکه او را از
این کار منع کنید. همچنین می توانید کاربر را از راه اندازی برنامه های خاص (از قبیل بازی ها یا برنامه های پیام رسانی
فوری)منع کنید یا زمان مجاز برای استفاده از برنامه ها را محدود کنید.
کسپرسکیبرای انسداد بازی هایی که محتوای آنها مناسب با سن نیست:
.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت برنامه ها را انتخاب کنید.

.۳ در قسمت مسدود کردن بازی ها بر اساس محتوا، راه اندازی بازی هایی که برای کاربر انتخابی به دلیل سخ و/یا به
دلیل محتوای بازی مناسب نیستند را مسدود کنید:
a . اگر می خواهید تمام بازی هایی را که محتوای آن با سن کاربر مناسب نیست مسدود کنید، کادر محدود کردن شروع به کار بازی ها برای سنین کمتر از را انتخاب نمایید و از لیست کشویی در کنار کادر، گزینه محدودیت سنی را انتخاب کنید.
b . اگر می خواهید بازی ها را بر اساس محتواهای مقوله ای خاص مسدود کنید:
a . گزینه مسدود کردن بازی های دسته بزرگسالان را انتخاب کنید.
b . روی پیوند انتخاب دسته بازی ها کلیک کنید تا پنجره مسدود کردن بازی ها بر اساس دسته باز شود.
c . کادرهای بررسی موجود در کنار مقوله های محتوای مربوط به بازی هایی که می خواهید مسدود کنید را انتخاب کنید.
.۴ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.

کسپرسکی برای منع کردن راه اندازی یک برنامه خاص:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید .
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت برنامه ها را انتخاب کنید.
.۳ در قسمت پایین پنجره، روی پیوند افزودن برنامه به لیست کلیک کنید تا کادر باز کردن باز شود و فایل اجرایی برنامه
را انتخاب کنید.
برنامه انتخابی در لیست موجود در قسمت مسدود کردن برنامه های تعیین شده نمایش داده می شود. Kaspersky Internet Security به طور خاص اضافه می کند، مانند بازی ها.
.۴ اگر می خواهید یک برنامه را مسدود کنید، کادر بررسی موجود در کنار نام برنامه را در لیست علامت بزنید.
همچنین می توانید تمام برنامه های متعلق به یک مقوله خاص را با انتخاب کادر بررسی موجود در کنار نام یک مقوله
در لیست مسدود کنید (به عنوان مثال می توانید مقوله بازی ها را مسدود کنید).
.۵ اگر می خواهید مدت زمان استفاده از برنامه را محدود کنید، یک برنامه یا دسته ای از برنامه ها را از لیست انتخاب کنید و روی پیوند پیکربندی قوانین کلیک کنید تا پنجره محدودیت استفاده از برنامه باز شود.
.۶ اگر می خواهید یک محدودیت زمانی برای استفاده از برنامه در روزهای هفته و روزهای آخر هفته تنظیم کنید، در
قسمت های روزهای هفته و روزهای آخر هفته، کادر حداکثر زمان مجاز به استفاده را انتخاب کنید و در لیست
کشویی، تعداد ساعاتی که کاربر مجاز به استفاده از برنامه در هر روز است را مشخص کنید. همچنین با استفاده از
جدول می توانید زمانی را مشخص کنید که کاربر مجاز است از برنامه استفاده کند یا اینکه در این ساعت ها مجاز نیست
برای مشاهده این جدول روی دکمه کلیک کنید.کسپرسکی
.۷ اگر می خواهید وقفه ای را در استفاده از یک برنامه تنظیم کنید، در قسمت وقفه های زمانی، کادر بازه زمانی مسدود
بودن رایانه را علامت بزنید و از لیست های کشویی، مقادیر تعداد و طول وقفه را انتخاب نمایید.
.۸ بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
.۹ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین محدودیت های خاصی را در هنگام دسترسی کاربر به برنامه اعمال می کند.

کنترل پیام رسانی در شبکه های اجتماعی

 

با استفاده از کنترل والدین می توانید پیام رسانی کاربر را در شبکه های اجتماعی ببینید همچنین می توانید پیام رسانی با برخی
از مخاطبین خاص را مسدود کنید.

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل پیام رسانی کاربر:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت ارتباطات را انتخاب کنید.
.۳ برای مشاهده سوابق پیام رسانی و در صورت نیاز انسداد مخاطبین خاص:
a . پیام رسانی با همه مخاطبین مسدود است بجز مخاطبینی که شناخته شده و مجاز هستند را انتخاب کنید.
b . روی پیوند مخاطبین شناخته شده کلیک کنید تا پنجره گزارش پیام رسانی باز شود.
c . مخاطبینی را مشاهده کنید که کاربر با آنها پیام رسانی کرده است. با استفاده از یکی از روش های زیر می توانید
مخاطبین خاصی را در پنجره نمایش دهید:
 برای مشاهده سوابق پیام رسانی کاربر از طریق یک شبکه اجتماعی خاص، در سمت چپ پنجره، مورد لازم را از لیست کشویی انتخاب کنید.
 برای مشاهده مخاطبینی که با آنها بیشتر پیام رد و بدل می کنید، در لیست کشویی در سمت راست پنجره، بر اساس تعداد پیام ها را انتخاب کنید.
 برای مشاهده مخاطبینی که کاربر با آنها در روز مشخصی ارتباط برقرار می کند، در لیست کشویی در سمت راست پنجره، بر اساس تاریخ پیام را انتخاب کنید.
d . برای مشاهده پیام رسانی کاربر با یک مخاطب خاص، روی مخاطب در لیست کلیک کنید.
پنجره ای با سابقه پیام رسانی با مخاطب مورد نظر باز می شود.
e . اگر می خواهید کاربر را مسدود کنید تا با مخاطب انتخابی پیام رسانی نداشته باشد، روی دکمه انسداد ارسال پیام
کلیک کنید.
.۴ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین ارسال و دریافت پیام بین کاربر و مخاطب انتخابی را مسدود می کند.

کنترل محتواهای پیام

با استفاده از کنترل والدین می توانید تلاش های کاربر برای درج یک داده خصوصی خاص (مانند نام، شماره تلفن، شماره
کارت بانکی) و واژه های کلیدی (مانند کلمات نامناسب)را در پیام مسدود کرده یا مجاز کنید.

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل انتقال داده های خصوصی:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت کنترل محتوا را انتخاب کنید.
.۳ در قسمت کنترل انتقال داده های خصوصی گزینه انتقال داده خصوصی به منابع دیگر مسدود شود را انتخاب کنید.

.۴ روی پیوند ویرایش لیست هایی از اطلاعات خصوصی کلیک کنید تا پنجره لیست داده های خصوصی باز شود.
.۵ در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره ای برای افزودن داده های خصوصی باز می شود.
.۶ با کلیک روی پیوند مربوطه یا وارد کردن یک توصیف در قسمت نام قسمت، نوع داده خصوصی(برای مثال،”شماره تلفن”) را مشخص کنید.
.۷ داده های خصوصی (مانند نام خانوادگی یا شماره تلفن) را در قسمت مقدار مشخص کنید.
.۸ بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.
داده های خصوصی در پنجره لیست داده های خصوصی لیست شده اند.
.۹ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین، تلاش های کاربر برای استفاده از داده های هویتی خاص را در پیام رسانی از طریق اینترنت کنترل و
مسدود می کند.

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل واژه کلیدی برای پیام ها:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت کنترل محتوا را انتخاب کنید.
.۳ در قسمت کنترل واژه کلیدی، کادر بررسی تشخیص استفاده از عبارت های کلیدی را انتخاب کنید.
.۴ روی پیوند ویرایش لیست کلمه های کلیدی کلیک کنید تا پنجره لیست کلمه های کلیدی باز شود.
.۵ در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره ای برای افزودن یک واژه کلیدی باز می شود.
.۶ یک عبارت کلیدی را در قسمت مقدار وارد کرده و روی دکمه افزودن کلیک کنید.
عبارت کلیدی مشخص شده در لیستکلمه های کلیدی در پنجره لیست کلمه های کلیدی نمایش داده می شود.
.۷ در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین، انتقال پیام هایی که حاوی عبارت کلیدی خاصی هستند را در حین پیام رسانی از طریق اینترنت تشخیص میدهد و اطلاعات مربوط به چنین پیام هایی را در یک گزارش ثبت می کند.

نمای گزارش فعالیت کاربر

می توانید به گزارش های مربوط به فعالیت هر حساب کاربری کنترل شده توسط کنترل والدین، همراه با گزارش جداگانه درباره هر دسته از رویدادهای کنترل شده دسترسی پیدا کنید.

کسپرسکیبرای مشاهده گزارش مربوط به فعالیت یک حساب کاربری کنترل شده:

.۱ به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.۲ برای رفتن به پنجره گزارشها، یک حساب کاربر انتخاب کنید و روی پیوند نمای گزارش کلیک کنید.
.۳ در قسمتی با نوع مرتبط با محدودیت(مانند اینترنت یا ارتباطات)، گزارش مربوط به عملکردهای کنترل شده را با کلیک روی پیوند جزئیات باز کنید.
در این پنجره گزارش درباره عملکردهای کنترل شده کاربر نمایش داده می شود.


در ادامه.

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .