اموزش کنترل فعالیت کاربر در رایانه و اینترنت در کسپرسکی

اموزش کنترل فعالیت کاربر در رایانه و اینترنت در کسپرسکی

اموزش کنترل فعالیت کاربر در رایانه و اینترنت در کسپرسکی

این بخش اطلاعاتی درباره نحوه کنترل اقدامات کاربر در رایانه و اینترنت با استفاده از Kaspersky Internet Security ارائه می
دهد.

استفاده از کنترل والدین

ادامه به تنظیمات کنترل والدین 

کنترل استفاده از رایانه 

کنترل استفاده از اینترنت 

کنترل راه اندازی بازی ها و برنامه ها کنترل پیام رسانی در شبکه های اجتماعی 

کنترل محتواهای پیام

نمای گزارش فعالیت کاربر

 

استفاده از کنترل والدین

کنترل والدین به شما امکان می دهد عملکردهای انجام شده توسط کاربران در یک رایانه محلی و به صورت آنلاین را کنترل
کنید. ااز کنترل والدین می توانید برای محدود کردن دسترسی به منابع اینترنتی و برنامه ها، و نیز مشاهده گزارش فعالیت های
کاربران استفاده کنید.
کودکان و نوجوانان بیشتر و بیشتری امکان دسترسی به رایانه و منابع اینترنتی را دارند. استفاده از رایانه ها و اینترنت،
خطرات و تهدیدهایی را برای کودکان به همراه دارد:
 هدر رفتن وقت و/یا هزینه در هنگامی که از اتاق های چت دیدن می کنند، دریافت منابع، فروشگاه های آنلاین، حراج ها
 دسترسی به وب سایت هایی که برای مخاطب بزرگسال طراحی شده است؛ مثل وب سایت هایی که حاوی هرزه
نگاری، افراط گرایی، سوء مصرف مواد مخدر و خشونت آشکار طراحی شده اند
 دانلود فایلهای آلوده به بدافزار
 آسیب به سلامت آنها به دلیل استفاده بیش از حد از رایانه
 تماس با افراد ناشناسی که ممکن است برای به دست آوردن اطلاعات شخصی کاربر، مانند نام واقعی، آدرس منزل و
زمانهایی که فرد در خانه تنها است خود را فردی همسن جا بزنند

 

کنترل والدین به شما امکان می دهد تا خطرهای موجود از جانب رایانه و استفاده از اینترنت را کم کنید. برای این کار، عملکردهای زیر مورد قابل استفاده هستند:
 محدود کردن زمان استفاده از رایانه و اینترنت.
 ایجاد لیست هایی از بازی ها و برنامه های مجاز و مسدود شده و همچنین محدود کردن موقت استفاده از برنامه های مجاز.
 ایجاد لیست هایی از وب سایت های مجاز و مسدود شده و مسدود کردن انتخابی گروه هایی از وب سایت هایی که
محتوای مناسبی ندارند.
 فعال کردن حالت جستجوی ایمن از طریق موتورهای جستجو (پیوندهای وب سایت های دارای محتوای مشکوک در
نتایج جستجو نمایش داده نمی شود).
 محدود کردن دانلود فایل از اینترنت.
 ایجاد لیست مخاطبینی که برقراری ارتباط با آنها از طریق شبکه های اجتماعی مجاز یا ممنوع است.
 مشاهده متن پیام رسانی از طریق شبکه های اجتماعی.
 مسدود کردن ارسال داده های شخصی مشخص.
 جستجوی یک واژه کلیدی معین در گزارش پیامها.
ویژگی های کنترل والدین را می توانید برای هر حساب کاربری در یک رایانه جداگانه پیکربندی کنید. همچنین می توانید
گزارش های کنترل والدین را درباره فعالیت کاربران تحت کنترل مشاهده کنید.

 

ادامه به تنظیمات کنترل والدین

کسپرسکی برای رفتن به تنظیمات کنترل والدین:

.1 پنجره اصلی برنامه را باز کنید.
.2 در پنجره برنامه اصلی، روی دکمه کنترل والدین کلیک کنید.
.3 وقتی پنجره کنترل والدین را برای اولین بار باز می کنید، برنامه از شما می خواهد یک رمز عبور برای محافظت از تنظیمات کنترل والدین تنظیم کنید. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 اگر دسترسی به رمز عبور محافظت شده برای تنظیمات کنترل والدین را می خواهید، قسمت های رمز عبور و
تأیید را پر کنید و روی دکمه ادامه کلیک کنید.
 اگر دسترسی به رمز عبور محافظت شده برای تنظیمات کنترل والدین را نمی خواهید، روی پیوند رد شدن کلیک
کنید تا به تنظیمات کنترل والدین بروید.
پنجره کنترل والدین باز می شود.
.4 یک حساب کاربر انتخاب کنید و روی پیوند پیکربندی محدودیت ها کلیک کنید تا پنجره تنظیمات کنترل والدین باز شود.

 

کنترل استفاده از رایانه

کنترل والدین به شما امکان می دهد میزان زمان مصرفی توسط کاربران در رایانه را کاهش دهید. شما می توانید یک زمان
مشخص را با استفاده از کنترل والدین تعیین کنید که در این مدت دسترسی به رایانه مسدود شود (زمان خواب)، همچنین می
توانید مدت زمان استفاده از رایانه را در روز مشخص کنید. شما می توانید مقدار محدودیت های مختلفی را در روزهای هفته و
در روزهای آخر هفته در نظر بگیرید.

کسپرسکی برای پیکربندی محدودیت های زمانی در استفاده از رایانه:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت رایانه را انتخاب کنید.
.3 برای مشخص کردن یک فاصله زمانی که در طول آن کنترل والدین دسترسی به رایانه را مسدود می کند، در قسمت
های روزهای هفته و روزهای آخر هفته کادر مسدود کردن دسترسی از را علامت بزنید.
.4 در لیست کشویی موجود در کنار کادر بررسی مسدود کردن دسترسی از زمان شروع مسدودیت را مشخص کنید.
.5 در لیست کشویی تا، زمان پایان مسدودیت را مشخص کنید.
همچنین با استفاده از یک جدول می توانید زمانبندی استفاده از اینترنت را ایجاد کنید.
کنترل والدین دسترسی کاربر به رایانه را در مدت زمان مشخص شده مسدود می کند.
.6 برای تنظیم زمان کل استفاده از رایانه در روز، در قسمت های روزهای هفته و روزهای آخر هفته، کادر حداکثر زمان مجاز به استفاده را انتخاب کنید و از لیست کشویی در کنار کادر، فاصله زمانی را مشخص کنید.وقتی کل استفاده از رایانه در طول روز از مقدار زمان مشخص شده بیشتر شود کنترل والدین دسترسی کاربر به رایانه را مسدود می کند.

.7 برای تنظیم وقفه در بین جلسه های استفاده کاربر از رایانه، در قسمت وقفه های زمانی، کادر بازه زمانی مسدود
بودن رایانه را انتخاب کنید و سپس از لیست های کشویی در کنار کادر، مقادیر مورد نظر برای تعداد وقفه ها (برای مثال هر ساعت) و طول آنها (برای مثال 10 دقیقه) را انتخاب کنید.
.8 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.کنترل والدین دسترسی کاربر به رایانه را با توجه به تنظیمات جدید مسدود می کند.

 

کنترل استفاده از اینترنت

با استفاده از کنترل والدین می توانید مدت زمان سپری شده در اینترنت را محدود کرده و مانع از دسترسی کاربران به برخی از
مقوله های وب سایت های خاص یا وب سایت های مشخص شده شوید. همچنین می توانید کاربر را از دانلود فایل هایی خاص
از اینترنت منع کنید (مانند آرشیوها یا ویدیوها)

کسپرسکی برای تنظیم یک محدودیت زمانی برای استفاده از اینترنت:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت اینترنت را انتخاب کنید.
.3 اگر می خواهید زمان کلی استفاده از اینترنت در روزهای هفته را محدود کنید، در قسمت محدودیت دسترسی به
اینترنت کادر محدودیت دسترسی در روزهای هفته به را انتخاب کنید و سپس از لیست کشویی در کنار کادر، مقدار
زمان محدودیت را انتخاب نمایید.
.4 اگر می خواهید زمان کلی استفاده از اینترنت در روزهای آخر هفته را محدود کنید، کادر محدودیت دسترسی در
روزهای آخر هفته به را انتخاب کنید و سپس از لیست کشویی در کنار کادر، مقدار زمان محدودیت را انتخاب نمایید.
.5 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین مقدار زمان کلی مصرف شده در اینترنت توسط کاربر را با توجه به مقادیری که مشخص می کنید، محدود می کند.

کسپرسکی برای محدود کردن بازدید از برخی وب سایت های خاص:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت اینترنت را انتخاب کنید.
.3 برای جلوگیری از نمایش محتوای مربوط به بزرگسال در نتایج جستجو، در قسمت کنترل مرور وب گزینه فعال کردن
جستجوی امن را انتخاب کنید.
™ هنگامی که اطلاعات را در وب سایت هایی مانند Google ™ ، YouTube جستجو می کنید (فقط برای کاربرانی که
با حسابشان به وب سایت youtube.com وارد نشده اند)، Bing® !™ ، Yahoo ، Mail.ru ، VKontakte و Yandex ، هیچ
محتوای بزرگسالی در نتایج جستجو نشان داده نمی شود.
.4 برای مسدود کردن دسترسی به وب سایت هایی با مقوله هایی خاص:
a . در قسمت کنترل مرور وب کادر بررسی دسترسی به این وب سایت ها مسدود شود را انتخاب کنید.
b . گزینه وب سایت های بزرگسالان را انتخاب کرده و روی پیوند انتخاب دسته های وب سایت ها کلیک کنید تا
پنجره مسدود کردن دسترسی به دسته های وب سایت باز شود.
c . کادرهای بررسی موجود در کنار مقوله هایی از وب سایت ها که می خواهید مسدود کنید را انتخاب نمایید.
کنترل والدین تمامی تلاش های کاربر برای باز کردن وب سایتی که محتوای آن متعلق به مقوله های مسدود شده
است را مسدود می کند.

.5 برای مسدود کردن دسترسی به وب سایت هایی خاص:
a . در قسمت کنترل مرور وب کادر بررسی دسترسی به این وب سایت ها مسدود شود را انتخاب کنید.
b . روی پیوند افزودن استثناها کلیک کنید تا پنجره استثناها باز شود.
c . در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره ای برای افزودن یک ماسک آدرس وب جدید باز می شود.
d . آدرس وب سایتی که می خواهید بازدید از آن منع شود را با پر کردن قسمت ماسک URL وارد کنید.
e . در قسمتمحدوده، محدوده ای که می خواهید مسدود کنید را مشخص نمایید: کل وب سایت یا فقط صفحه وب خاص.
f . اگر می خواهید یک وب سایت خاص را مسدود کنید، در قسمت اقدام گزینه مسدود کردن را انتخاب کنید.
g . بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.
وب سایت مشخص شده در لیست موجود در پنجره استثناها نمایش داده می شود.
.6 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین تمام تلاش های کاربر برای باز کردن وب سایت های موجود در لیست را با توجه به تنظیمات فعلی مسدود می کند.

کسپرسکیبرای جلوگیری از دانلود انواع خاصی از فایل ها از اینترنت:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید .
.3 در قسمت مسدود کردن دانلود فایل، کادرهای بررسی موجود در کنار انواع فایل هایی که می خواهید دانلود آنها مسدود شود را انتخاب کنید.
.4 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین دانلود فایل هایی از نوع خاص را از اینترنت مسدود می کند.

 

کنترل راه اندازی بازی ها و برنامه ها

با استفاده از کنترل والدین می توانید به کاربر اجازه دهید که بسته به محدوده سنی خود بازی ها را شروع کند یا اینکه او را از
این کار منع کنید. همچنین می توانید کاربر را از راه اندازی برنامه های خاص (از قبیل بازی ها یا برنامه های پیام رسانی
فوری)منع کنید یا زمان مجاز برای استفاده از برنامه ها را محدود کنید.
کسپرسکیبرای انسداد بازی هایی که محتوای آنها مناسب با سن نیست:
.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت برنامه ها را انتخاب کنید.

.3 در قسمت مسدود کردن بازی ها بر اساس محتوا، راه اندازی بازی هایی که برای کاربر انتخابی به دلیل سخ و/یا به
دلیل محتوای بازی مناسب نیستند را مسدود کنید:
a . اگر می خواهید تمام بازی هایی را که محتوای آن با سن کاربر مناسب نیست مسدود کنید، کادر محدود کردن شروع به کار بازی ها برای سنین کمتر از را انتخاب نمایید و از لیست کشویی در کنار کادر، گزینه محدودیت سنی را انتخاب کنید.
b . اگر می خواهید بازی ها را بر اساس محتواهای مقوله ای خاص مسدود کنید:
a . گزینه مسدود کردن بازی های دسته بزرگسالان را انتخاب کنید.
b . روی پیوند انتخاب دسته بازی ها کلیک کنید تا پنجره مسدود کردن بازی ها بر اساس دسته باز شود.
c . کادرهای بررسی موجود در کنار مقوله های محتوای مربوط به بازی هایی که می خواهید مسدود کنید را انتخاب کنید.
.4 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.

کسپرسکی برای منع کردن راه اندازی یک برنامه خاص:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید .
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت برنامه ها را انتخاب کنید.
.3 در قسمت پایین پنجره، روی پیوند افزودن برنامه به لیست کلیک کنید تا کادر باز کردن باز شود و فایل اجرایی برنامه
را انتخاب کنید.
برنامه انتخابی در لیست موجود در قسمت مسدود کردن برنامه های تعیین شده نمایش داده می شود. Kaspersky Internet Security به طور خاص اضافه می کند، مانند بازی ها.
.4 اگر می خواهید یک برنامه را مسدود کنید، کادر بررسی موجود در کنار نام برنامه را در لیست علامت بزنید.
همچنین می توانید تمام برنامه های متعلق به یک مقوله خاص را با انتخاب کادر بررسی موجود در کنار نام یک مقوله
در لیست مسدود کنید (به عنوان مثال می توانید مقوله بازی ها را مسدود کنید).
.5 اگر می خواهید مدت زمان استفاده از برنامه را محدود کنید، یک برنامه یا دسته ای از برنامه ها را از لیست انتخاب کنید و روی پیوند پیکربندی قوانین کلیک کنید تا پنجره محدودیت استفاده از برنامه باز شود.
.6 اگر می خواهید یک محدودیت زمانی برای استفاده از برنامه در روزهای هفته و روزهای آخر هفته تنظیم کنید، در
قسمت های روزهای هفته و روزهای آخر هفته، کادر حداکثر زمان مجاز به استفاده را انتخاب کنید و در لیست
کشویی، تعداد ساعاتی که کاربر مجاز به استفاده از برنامه در هر روز است را مشخص کنید. همچنین با استفاده از
جدول می توانید زمانی را مشخص کنید که کاربر مجاز است از برنامه استفاده کند یا اینکه در این ساعت ها مجاز نیست
برای مشاهده این جدول روی دکمه کلیک کنید.کسپرسکی
.7 اگر می خواهید وقفه ای را در استفاده از یک برنامه تنظیم کنید، در قسمت وقفه های زمانی، کادر بازه زمانی مسدود
بودن رایانه را علامت بزنید و از لیست های کشویی، مقادیر تعداد و طول وقفه را انتخاب نمایید.
.8 بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
.9 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین محدودیت های خاصی را در هنگام دسترسی کاربر به برنامه اعمال می کند.

کنترل پیام رسانی در شبکه های اجتماعی

 

با استفاده از کنترل والدین می توانید پیام رسانی کاربر را در شبکه های اجتماعی ببینید همچنین می توانید پیام رسانی با برخی
از مخاطبین خاص را مسدود کنید.

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل پیام رسانی کاربر:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت ارتباطات را انتخاب کنید.
.3 برای مشاهده سوابق پیام رسانی و در صورت نیاز انسداد مخاطبین خاص:
a . پیام رسانی با همه مخاطبین مسدود است بجز مخاطبینی که شناخته شده و مجاز هستند را انتخاب کنید.
b . روی پیوند مخاطبین شناخته شده کلیک کنید تا پنجره گزارش پیام رسانی باز شود.
c . مخاطبینی را مشاهده کنید که کاربر با آنها پیام رسانی کرده است. با استفاده از یکی از روش های زیر می توانید
مخاطبین خاصی را در پنجره نمایش دهید:
 برای مشاهده سوابق پیام رسانی کاربر از طریق یک شبکه اجتماعی خاص، در سمت چپ پنجره، مورد لازم را از لیست کشویی انتخاب کنید.
 برای مشاهده مخاطبینی که با آنها بیشتر پیام رد و بدل می کنید، در لیست کشویی در سمت راست پنجره، بر اساس تعداد پیام ها را انتخاب کنید.
 برای مشاهده مخاطبینی که کاربر با آنها در روز مشخصی ارتباط برقرار می کند، در لیست کشویی در سمت راست پنجره، بر اساس تاریخ پیام را انتخاب کنید.
d . برای مشاهده پیام رسانی کاربر با یک مخاطب خاص، روی مخاطب در لیست کلیک کنید.
پنجره ای با سابقه پیام رسانی با مخاطب مورد نظر باز می شود.
e . اگر می خواهید کاربر را مسدود کنید تا با مخاطب انتخابی پیام رسانی نداشته باشد، روی دکمه انسداد ارسال پیام
کلیک کنید.
.4 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین ارسال و دریافت پیام بین کاربر و مخاطب انتخابی را مسدود می کند.

کنترل محتواهای پیام

با استفاده از کنترل والدین می توانید تلاش های کاربر برای درج یک داده خصوصی خاص (مانند نام، شماره تلفن، شماره
کارت بانکی) و واژه های کلیدی (مانند کلمات نامناسب)را در پیام مسدود کرده یا مجاز کنید.

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل انتقال داده های خصوصی:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت کنترل محتوا را انتخاب کنید.
.3 در قسمت کنترل انتقال داده های خصوصی گزینه انتقال داده خصوصی به منابع دیگر مسدود شود را انتخاب کنید.

.4 روی پیوند ویرایش لیست هایی از اطلاعات خصوصی کلیک کنید تا پنجره لیست داده های خصوصی باز شود.
.5 در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره ای برای افزودن داده های خصوصی باز می شود.
.6 با کلیک روی پیوند مربوطه یا وارد کردن یک توصیف در قسمت نام قسمت، نوع داده خصوصی(برای مثال،”شماره تلفن”) را مشخص کنید.
.7 داده های خصوصی (مانند نام خانوادگی یا شماره تلفن) را در قسمت مقدار مشخص کنید.
.8 بر روی دکمه افزودن کلیک کنید.
داده های خصوصی در پنجره لیست داده های خصوصی لیست شده اند.
.9 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین، تلاش های کاربر برای استفاده از داده های هویتی خاص را در پیام رسانی از طریق اینترنت کنترل و
مسدود می کند.

کسپرسکی برای پیکربندی کنترل واژه کلیدی برای پیام ها:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 در پنجره تنظیمات کنترل والدین، قسمت کنترل محتوا را انتخاب کنید.
.3 در قسمت کنترل واژه کلیدی، کادر بررسی تشخیص استفاده از عبارت های کلیدی را انتخاب کنید.
.4 روی پیوند ویرایش لیست کلمه های کلیدی کلیک کنید تا پنجره لیست کلمه های کلیدی باز شود.
.5 در قسمت پایین پنجره روی دکمه افزودن کلیک کنید.
پنجره ای برای افزودن یک واژه کلیدی باز می شود.
.6 یک عبارت کلیدی را در قسمت مقدار وارد کرده و روی دکمه افزودن کلیک کنید.
عبارت کلیدی مشخص شده در لیستکلمه های کلیدی در پنجره لیست کلمه های کلیدی نمایش داده می شود.
.7 در پنجره کنترل والدین سوییچ کنترل واقع در کنار حساب کاربر را تغییر دهید.
کنترل والدین، انتقال پیام هایی که حاوی عبارت کلیدی خاصی هستند را در حین پیام رسانی از طریق اینترنت تشخیص میدهد و اطلاعات مربوط به چنین پیام هایی را در یک گزارش ثبت می کند.

نمای گزارش فعالیت کاربر

می توانید به گزارش های مربوط به فعالیت هر حساب کاربری کنترل شده توسط کنترل والدین، همراه با گزارش جداگانه درباره هر دسته از رویدادهای کنترل شده دسترسی پیدا کنید.

کسپرسکیبرای مشاهده گزارش مربوط به فعالیت یک حساب کاربری کنترل شده:

.1 به پنجره تنظیمات کنترل والدین بروید
.2 برای رفتن به پنجره گزارشها، یک حساب کاربر انتخاب کنید و روی پیوند نمای گزارش کلیک کنید.
.3 در قسمتی با نوع مرتبط با محدودیت(مانند اینترنت یا ارتباطات)، گزارش مربوط به عملکردهای کنترل شده را با کلیک روی پیوند جزئیات باز کنید.
در این پنجره گزارش درباره عملکردهای کنترل شده کاربر نمایش داده می شود.


در ادامه.

کسپرسکی توتال سکیوریتی .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی .

کسپرسکی انتی ویروس .

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای اندروید .

Share this post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − شانزده =