کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس2017

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس2017

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس2017

EFS بررسي استفاده از
صادق Workgroup & Domain نصب مجدد سيستم عامل (در هر دو محيط 
مي باشد.)
ولي در تمامي موارد فوق گفته شده فوق مي توانيد با استفاده از كاربري كه آن را در نقش
نمودن ديتاهاي Recovery مامور بازيابي به كامپيوتر معرفي مي نماييد اقدام به
رمزگذاري شده

kaspersky total security Multi Device   کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس

كاربران نماييد.EFS بررسي استفاده از
هر كاربر و نگه داري آن در جايي Private Key گرفتن از Export همچنين مي توانيد با
مجدد بر روي كامپيوتر

kaspersky internet security for mobile کسپرسکی اینترنت سکیوریتی برای موبایل

نماييد، Import امن در صورت به وجود آمدن هر مشكلي اقدام به
شدن اطلاعات آگاهي داشته باشد مي تواند با Encrypt بنابراين اگر مدير شبكه از موضوع
استفاده از راهكارهايي ك

کسپراسکای اینترنت سکیوریتی  کسپراسکای توتال سکیوریتی مولتی دیوایس  کسپراسکای اینترنت سکیوریتی برای موبایل

ه گفته شد مانع از دست رفتن اطلاعات كاربر گردد.شده Encrypt اطلاع از فايل هاي
شده مورد بررسي قر

2016     2017 2018  بهترین آنتی ویروس برای اندروید

ار دهيد، Encrypt اگر بخواهيد يك كامپيوتر را از نظر داشتن ديتا هاي
در اين حالت مي بايست از راه حل زير استفاده نماييد، فرض نماييد كه مي خواهيد كامپيوتر
يك كاربر را مورد بررسي قرار دهيد كه آيا بر روي آن كامپيوتر فايل هايي به صورت
شده وجود دارد و يا خير؟ Encrypt
در اين حالت بررسي تمامي فايل هاي كاربر امري محال به نظر مي رسد، بنابراين از روش
توضيح داده شده در صفحه بعد م لایسنس اورجنال   خرید انتی ویروس  خرید لایسنس    سریال نامبر    قویترین آنتی ویروس ویندوز    اندروید    ي بايست استفاده نماييد:شده Encryptt اطلاع از فايل هاي

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس2017
براي بررسي و آگاهي از اينكه آيا يك كاربر بر روي كامپيEFS كردن Disable
براي كامپيوترهاي دامين مي بايست در EFS نمودن استفاده از قابليت Disable براي
وارد قسمت زير شويد: Group Policyکد فعال سازی آنتی ویروس  لایسنس رایگان
Computer Configuration Windows Settings Security Settings
Public Key Policies Encrypting File SystemوترEFS كردن Disable
راست كليك كرده و سپس Encrypting File System سپس بر روي قسمت
را انتخاب نماييد: Properties
در ادامه مي بايست چك مارك گزينه زير را از حالت انتخاب 2017 2016 2018  خارج نماييد: فايل هاي خود را به صورت
شده درآورده است و يا خير، مي بايست از ريجستري ويندوز استفاده نماييد. Encrypt
و سپس مسير زير را (Regedit براي اين منظور وارد ريجستري ويندوز شده (استفاده از دستور
پيدا نماييد:EFS كردن Disable
نماييد تا تغييرات بر روي restart را اجرا و سپس كلاينت ها را Gpupdate در ادامه دستور
آنان اعمال گردد.EFS كردن Disable
مي بايست (Workgroup) در كامپيوترهاي EFS نمودن استفاده از قابليت Disable براي
وارد مسير زير از ريجستري شويد:EFS كردن Disableنكته
همچنين مي توانيد براي سهولت از انجام عمل ايجاد كليد در ريجستري دستور زير را وارد
نماييد:
در ريجستري اضافه مي Encryption شدن Disable با اجراي دستور فوق كليد مختص به
گردد.کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس2017
 reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionEFS” /v EfsConfiguration /t
REG_DWORD /d 1 /f
بخواهد فايلي را (Administrator بعد از راه اندازي مجدد كامپيوتر در صورتي كه (حتي
نماييد با پيغام خطاي زير مواجه مي گردد: Encrypt
براي كامپيوتر فوق غير Encryption در اين پيغام به اين نكته اشاره شده است كه قابليت
فعال مي باشد.
0) را براي آن x بنام زير ساخته و مقدار ( 01 New DWORD value سپس مي بايست يك
ست نماييد:نكته

kaspersky antivirus

نمایندگی
شده درآمده Encrypt فايل هايي كه تا قبل از مشخص كردن كليد ريجستري به صورت
شده كماكان باقي خواهند ماند) Encrypt بودند به همان صورتقبلي (يعني
ولي بايد توجه داشته باشيد:
كه امكان دسترسي به آنان ديگر وجود نخواهد داشت!!!!
شده قبلي دسترسي داشته باشيد، مي Encrypt در صورتي كه بخواهيد مجدداً به فايل هاي
كرده و سپس يك بار كامپيوتر را Delete بايست كليد ريجستري را كه ايجاد شده است را
نماييد. Restart
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionEFS
EfsConfigurationEFS كردن Disable
را كه بايد به Value در شكل هاي زير نمايي از كليد موردنظر را كه مي بايست ايجاد نماييد و
آن تخصيص دهيد را مشاهده مي نماييد:کسپرسکی انتی ویروس
و مقدار آن را مشاهده مي نماييد. (بعد از ست كردن كليد فوق Value در شكل هاي فوق نوع
نماييد) Restart يك بار كامپيوتر را Windows در 7 Encryption غير فعال كردن
Windows XP در Encryption شرايطي كه بيان شده مختص به غير فعال نمودن قابليت
Group Policy مي توانيد از طريق Windows مي باشد، ولي در 7 Registry از طريق
براي كاربران نماييد. Encryption اقدام به غير فعال نمودن
نماييد تا Disable را EFS قابليت Local Computer در صورتي كه بخواهيد بر روي يك
نماييد مي بايست از ريجستري و مراحل Encrypt هيچ كاربري نتواند فايل هاي خود را
مختص به آن استفاده نماييد.نكته Windows در 7 Encryption غير فعال كردن
ست نماييد در زير مشخص شده است: Enable را كه مي بايست به صورت Policy
ست نماييد، يك بار كامپيوتر را راه اندازي Enable فوق را باز كرده و به صورت Policy
نمودن فايل ها ديگر ميسر نباشد!!! Encrypt مجدد نماييد، تا امكان
نمودن قابليت Disable در شكل زير نمايي از اجراي دستور مختص به ايجاد كليد براي
را مشاهده مي نماييد: EFSWindows در 7 Encryption غير فعال كردن
و سپس وارد مسير gpedit.msc شويد با استفاده از Group Policy براي اين منظور وارد
مشخص شده در عكس زير شويد:تمرين عملي
در تمرين عملي مختص به مالتي مدياي آموزشي به بررسي چگونگي غير فعال نمودن قابليت
تحت دو سيستم عامل Workgroup & Domain در محيط هاي شبكه ايي Encryption
خواهيم پرداخت. Windows XP & 7 برنامه هاي اندروید صرفاً از کد تشکیل نشده اند ، بلکه از ترکیب چیزهاي مختلفی
ساخته میشوند. برنامه براي ساخته شدن نیاز به منابعی دارد که از کد منبع 1 مجزا هستند،
مانند تصاویر، فایلهاي صوتی و هرچیزي که در برنامه مورد توجه کاربر قرار میگیرد.
بعنوان مثال، میبایست انیمیشن ها، منوها، استایل ها، رنگ ها و طرح گرافیکی اکتیویتی
تعریف شوند. همچنین استفاده از این منابع ، XML مورد استفاده کاربر با فایل هاي
مختلف در برنامه، از این جهت که نیاز به تغییر در سورس کد برنامه را ندارد، قابلیت
بروزرسانی برنامه را بسیار ساده تر میکند. همچنین شما را قادر میسازد تا برنامه خود را
براي ابزارهاي دیگر با صفحات متفاوت و زبان هاي متفاوت، بهینه سازي کنید.
“res” منابع، المانهاي خارجی هستند که ما در برنامه خود بکار میگیریم. آنها در فولدر
ذخیره میشوند و میتوانند فایلهاي تصویري، صوتی مانند عکس، فیلم، انیمیشن و موزیک
که شامل طراحی هاي پوسته، واسط کاربري و تم ها XML باشند. همچنین فایلهاي
هستند، در این پوشه ذخیره میشوند. وقتی عملیات کامپایل انجام میشود، آنها بطور کامل
از طریق کدهاي جاوا قابل دسترسی هستند.
1 Source Code
طراحی واسط کاربري 172
بعنوان کد SDK به هر منبعی که به برنامه تان اضافه میکنید، یک عدد منحصربفرد توسط
هویتی 1 تعلق میگیرد که شما میتوانید از آن کد در سورس برنامه یا از منابع دیگري که
تعریف شده اند، بعنوان مرجعی به منبع اصلی استفاده کنید. بعنوان XML در فایل هاي
دارد که در مسیر logo.png مثال اگر برنامه شما یک فایل تصویري با نام
به R.drawable.logo یک کد هویتی با نام SDK ، ذخیره شده /res/drawable
منبع تصویري اختصاص میدهد که شما میتوانید از این براي رفرنس در کد برنامه تان
استفاده کنید و از آن در واسط گرافیکی برنامه استفاده کنید.
پس همانطور که گفته شد یکی از مهمترین ویژگی هاي اندروید، جدا بودن منابع از
سورس کد برنامه است، قابلیتی است که به شما مجوز استفاده از منابع در طرح بندي
میتوانید ، XML موبایل هاي مختلف را میدهد. بعنوان مثال، با تعریف یک رشته در فایل
آنرا به زبانهاي مختلف ترجمه کرده و در فایلهاي مختلف ذخیره کنید. سپس، براساس
/res/values- زبانی که در دایرکتوري منابع برنامه تعریف کرده اید، مثلاً زبان فرانسه
و زبان انتخاب شده توسط کاربر، سیستم اندروید زبان مناسب را در برنامه شما نشان FR
خواهد داد.
1 Identification Code
173 فصل سوم
اندروید از توصیف کننده هاي 1 متنوعی براي منابع جایگزین 2 شما پشتیبانی میکند.
توصیف کننده، یک رشته کوچک است که شما آنرا در نام دایرکتوري منابع برنامه وارد
میکنید تا براساس نیاز از آنها استفاده شود. بعنوان مثالی دیگر، شما اغلب مجبور میشوید،
موبایل و اندازه آن، حالت هاي گرافیکی مختلفی براي (orientation) بسته به جهت
اکتیویتی بسازید. بعنوان مثال، وقتی جهت موبایل در حالت عمودي 3 است، ممکن است
بخواهید دکمه ها بحالت عمودي نشان داده شوند ولی زمانی که صفحه یا جهت موبایل
در حالت افقی 4 قرار گرفته است، دکمه ها بصورت افقی قرار گرفته باشند. بنابراین،
سیستم بصورت خودکار طرح گرافیکی مناسب را بسته به جهت موبایل انتخاب میکند.
ها Layout ها و View
در View . در واسط کاربري است (single object) یک عضو مستقل View
ها ، ساده ترین تا پیچیده ترین واسط View قرار میگیرد و از ترکیب Layout داخل
(Label) هاي گرافیکی و غیر گرافیکی کاربري ساخته میشود. بعنوان مثال، برچسب
میگویند. TextView است که در اندروید به آن View یک نوع
1 qualifiers
2 alternative resources
3 portrait orientation
4 landscape orientation
طراحی واسط کاربري 174
ویجت مورد نیاز خودتان را بسازید و View شما میتوانید با ساخت یک زیر کلاس از
را view در اکتیویتی از آن استفاده کنید.اندروید بصورت پیش فرض چندین و چند
آماده کرده است تا در طراحی واسط کاربري مورد استفاده قرار گیرد. کلاس
ارث View یک کلاس پایه 1 براي ویجت ها است و همه ي ویجت ها از کلاس View
بري دارند. ویجت ها 2 ، کنترل هایی هستند که شکل گرافیکی دارند و به اندازه ي یک
مستطیل کوچک صفحه نمایش را در اختیار دارند و با کاربر در تعامل هستند. براي مثال
و … نمونه هایی از ویجت ها هستند.براي کار کردن Button,EditText,TextView
کلاسهاي ویجت مورد نظر خود را به ،import با هر ویجت باید با استفاده از دستور
برنامه اضافه کرد. مثال :
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Button;
مشتق 4 ViewGroup ها هستند که از کلاس view چیدمان ها 3 ، شامل مجموعه اي از
ها حتی Layout . ها را در صفحه مشخص میکنند view میشوند و نحوه قرار گیري
براي واسط XML میتوانند به صورت تو در تو بکار گرفته شوند. هر زمانیکه یک فایل
1 Base Class
2 Widgets
3 Layouts
4 Derived
175 فصل سوم
داریم تا طراحی ما را در خودش نگه Layout کاربري ایجاد میکنیم، نیاز به
ها بر اساس نحوه نگهداري المان هاي طراحی ، انوع مختلفی دارند : Layout . دارد
Linear ها را بصورت خطی، پشت سر هم قرار دهد ، به آن view اگر 
میگویند. Layout
Grid Layout ها را به صورت جدولی نگه دارد ، به آن View اگر 
ها را در درون خود قرار View میگویند(مانند صفحه شطرنج به صورت مشبک
میدهد) .
Relative Layout ها را نسبت به هم کنار هم قرار دهد ، به آن View اگر 
میگویند.
در واقع میتوان گفت که کلمه اکتیویتی معادل کلمه فرم 1 در واژگان مربوط به برنامه
هاي دسکتاپ 2 است وبراي این که اکتیویتی داراي واسط کاربري باشد باید به آن یک
معمولاً یک چیدمان 3) تخصیص 4 دهیم. ) View
1 Form
2 Desktop Application
3 Layout
4 Assign
طراحی واسط کاربري 176
ابزار طراحی واسط کاربري
در این کتاب براي طراحی واسط کاربري از محیط اکلیپس استفاده میکنیم.اگر شما با
خود را با استفاده از (xml این محیط راحت نیستید میتوانید واسط کاربري (فایل
ابزارهاي زیر طراحی کنید:
 Eclipse ADT UI Designer
 Droid Draw
 Asset Studio
به راحتی میتوانید با جستجوي این برنامه ها در اینترنت و دانلود و نصب آنها واسط
کاربري خود را با این نرم افزار ها طراحی کنید و از امکانات این برنامه ها هم به عنوان
ابزار کمکی استفاده نمایید.
متد طراحی واسط کاربري
واسط کاربري برنامه خود را میتوانید به دو شیوه 1 رویه اي 2 و توصیفی 3 طراحی کنید. در
متد رویه اي شما میتوانید کد واسط کاربري برنامه خود را در قسمت کدهاي برنامه
(کدهاي جاوا) بنویسید
1 Method
2 Procedural
3 Declarative
177 فصل سوم
واسط کاربري برنامه را ایجاد XML در متد توصیفی شما میتوانید با استفاده از کدهاي
از دسته زبان هاي توصیفی XML کنید.از این جهت به آن توصیفی میگویند که
است.در زبان هاي توصیفی تعیین HTML شبیه به زبان توصیفی 1 XML است.زبان
میکنید که چه چیزي را میخواهید در صفحه ببینید نه این که چه کاري را میخواهید
انجام بدهید.
از کدام متد استفاده کنید بهتر است ؟ هر دوي این متدها صحیح هستند ولی توصیه
استفاده شود. مزیت هاي اسفاده از (XML گوگل این است که از متد توصیفی(کدهاي
نسبت به کدهاي جاوا کوتاه ترند و درك و فهم XML این روش این است که کدهاي
آن از کدهاي جاوا ساده تر است و در ورژهاي بعدي هم امتحال تغییر این نوع کد کمتر
تولید کنیم و در XML است.از طرف دیگر اگر ما طرحهاي گرافیکی خود را بر اساس
برنامه بپردازیم ؛ بدین (Functionality) قسمت سورس کد برنامه صرفاً به عملکرد
سبب از پیچیدگی برنامه کاسته ایم.
بنویسید در قسمت (XML اگر کدهاي واسط کاربري را با متد توصیفی(به صورت
برنامه میپردازید و بدین سبب (functionality) کدهاي جاوا صرفاً به عملکرد
پیچیدگی برنامه کاهش میابد.
1 Hyper Text Markup Language
طراحی واسط کاربري 178
اندروید براي راحت تر شدن کار برنامه نویسان سورس کد برنامه را از محیط طراحی
جدا کرده است.اگر چه شما ، ولی بهتر و راحتر است که واسط کاربري نرم افزار را به
XML با استفاده از کدهاي Res/Layout صورت جداگانه در فایل موجود در پوشه
طراحی کنید.
ها در آن، استفاده از view معمول ترین راه به منظور طراحی چیدمان و قرار دادن
است که بعنوان منبع 1 در برنامه قرار خواهد گرفت. شما همچنین میتوانید در کد XML
از آن استفاده کنید. ViewGroup بسازید و با قرار دادن آن در view برنامه هم یک
بعنوان واسط کاربريِ setContentView() را با استفاده از ViewGroup سپس
onCreate() اکتیویتی معرفی کنید.همانطور که قبلاً هم گفتیم این متد معمولاً در متد
فراخوانی میشود.
(Events) اتفاقات
ها اتفاقاتی هستند مانند کلیک کردن یا لمس کردن، که براي دریافت این Event
اتفاقی است که از بیرون رخ . Event آن اتفاق باید تعریف شود Listener اتفاقات متد
میدهد؛ چیزي است که کنترل آن دست ما نیست؛ یا حتی چیزیست که ما نمیدانیم کی
1 resource
179 فصل سوم
مورد استفاده قرار (Events controllers) اتفاق میافتد. بدین منظور کنترلر هاي اتفاق
میگیرند. این امکان وجود دارد که براي هر اتفاقی که رخ میدهد به سیستم بگوییم که
چه کاري انجام دهد. معمول ترین اتفاق دریافت لمس صفحه نمایشگر است که براي
مورد نیاز باید تنظیم شود. Listener دریافت آن
از اینجا به بعد آموزش برنامه نویسی در محیط اکلیپس به پایان میرسد وشما با محیط
موسینک آشنا میشوید.
اين مراحل را در ادامه مورد بررسي قرار مي دهيم.
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionEFSشده Encrypt اطلاع از فايل هاي
را در قسمت EFS شده نداشته باشد قسمت Encrypt اگر كاربر بر روي كامپيوتر فايل هاي شده Encrypt اطلاع از فايل هاي
را به همراه دو كليدي كه وجود دارد را مشاهده مي نماييد: EFS ولي در شكل فوق نمايي از
بنابراين كاربر بر روي كامپيوتر از فايل ها رمزگذاري شده استفاده مي نماييد.
مشاهده نخواهيد كرد: CurrentVersion

Share this post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 9 =