کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2020

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2020

کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2020

پیکربندی صفحه نمایش از بر روی صفحه نمایش آیکون صفحه کلید► برای پیکربندی صفحه نمایش از آیکون راه اندازی سریع از صفحه کلید روی صفحه در رشته های ورودی به در
وب سایت:1. پنجره برنامه اصلی را باز کنید.2. کلیک بر روی دکمه در قسمت پایین پنجره.پنجره تنظیمات باز می شود.3. در بخش اضافی، امن بخش ورودی داده را انتخاب کنید.پنجره نمایش تنظیمات را برای ورود داده ها امن.4. در صورت لزوم، در بخش صفحه کلید روی صفحه، باز بر روی صفحه نمایش صفحه کلید را انتخاب کنید
با تایپ کردن CTRL + ALT + SHIFT + P جعبه چک کنید.5. اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش در زمینه های ورود در همه نمایش داده می شود
وب سایت ها، را انتخاب کنید نمایش آیکون راه اندازی سریع کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2020 در زمینه های ورود اطلاعات چک باکس.6. اگر می خواهید آیکون صفحه کلید راه اندازی سریع بر روی صفحه نمایش به تنها نمایش داده می شود که وب سایت.
دسته از خاص قابل دسترسی هستند:a. In the On-Screen Keyboard section, click the Edit categories link to open the Secureطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.ب. انتخاب کنید جعبه چک برای دسته از وب سایت های که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش
صفحه کلید نماد راه اندازی سریع در زمینه های ورود نمایش داده می شود.صفحه کلید بر روی صفحه نمایش آیکون راه اندازی  برای اند روید سریع نمایش داده شده است که یک وب سایت که متعلق بههر یک از انتخاب دسته قابل دسترسی است.7. اگر می خواهید فعال یا غیر فعال صفحه نمایش از صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی توتال سکیوریتی سریع دروب سایت خاص:یک در بخش صفحه کلید روی صفحه، با کلیک بر ویرایش دسته لینک برای باز کردن اماطلاعات پنجره تنظیمات ورودی.
ب. با کلیک بر روی مدیریت استثناها لینک برای باز کردن محرومیت برای صفحه کلید روی صفحهپنجره.ج. در بخش پایین تر از پنجره، روی دکمه Add کلیک.د. یک پنجره باز می شود برای اضافه کردن یکمحرومیت برای صفحه کلید بر روی صفحه نمایش.الکترونیکی. در زمینه ماسک آدرس وب، آدرس وب سایت یک وب سایت را وارد کنید.ج. در بخش محدوده، مشخص که در آن شما می خواهید بر روی صفحه نمایش صفحه کلید راه اندازی سریع.

انتی ویروس

آیکون نمایش داده می شود (یا به نمایش داده نخواهد شد):  کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2020 در صفحه مشخص شده برای اندروید و یا در تمام صفحاتتارنما.گرم. در بر روی صفحه نمایش بخش آیکون صفحه کلید، مشخص کنید که آیا یا نه که می خواهیدبر روی صفحه نمایش صفحه کلید نماد راه اندازی سریع نمایش داده می شود.ساعت. کلیک بر رویدکمه Add را بزنید.این وب سایت مشخص شده در لیست در محرومیت برای صفحه کلید روی صفحه ظاهر می شودپنجره.هنگامی که وب سایت مشخص شده دیده می شود، صفحه کلید روی صفحه آیکون راه اندازی سریع استمطابق با تنظیمات مشخص شده نمایش داده شده در زمینه ورود.

Share this post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =