کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال

کسپرسکی اورجینال

استاندارد سيگنالينگ بين روتر و سوئيچ این درس شامل :. Frame Relay  معرفی ویژگی ها و نحوه عملکرد یک شبکه : Frame Relay مروری بر . Frame Relay ۴. معرفی پارامترهای اصلی  با تعریف کردن مدار ، ارتباطات منطقی بين نقاط انتهایی برقرار می کنند . بنابراین با این Frame Relay
اتصال گر ا) می باشد . ) Connection Oriented و یک سرویس Data Link پروتکل لایه Frame Relay مشخص کننده دو نقطه انتهایی می باشند .عبور داد . هر کدام از این مدارهای مجازی ( VC) تکنيک از یک کانال فيزیکی می تواند چندین مدار مجازی .

به Frame Relay و سوئيچهای شبکه DTE هر کدام از نقاط انتهایی ب  کسپرسکی اورجینال  ه عنوان Frame Relay در شبکه عمل کرد ه و با نرخ ارسال اطلاعات که توسط سوئيچ های DTE به خرید عنوان Serial بنابراین اینترفيسهای عيين می شود به ارسال دیتا می پردازد. Frame Relay شبکه . SVC و PVC ، ما با دو دسته مدار بين نقاط انتهایی روبه رو هستيم Frame Relay در شبکه مداری است که همواره برقرار می باشد ، بنابراین می بایست برای برقراری این ارتباط هزینه PVC مداری است که هنگامی

که نياز به برقراری ، SVC بيشتری پرداخت کرد ، این درحالی است که مدار Service Provider جهت برقراری ارتباطات سوئيچها در PVC ارتباط باشد فعال می شود .بنابراین از مدارات گفته می شود. Frame Relay به مدار مجازی برقرار شده کسپرسکی اورجینال  در شبکه Frame Relay در شبکه :VC که به طور ثابت Frame Relay مدار مجازی تعریف شده در شبکه :(Permanent Virtual Circuit) PVC  گفته Service Provider که می توان د یک تلفن باشد با Customer ارتباط فيزکی بين :  کسپرسکی اورجینال  Local Loop استفاده می شود. Service Provider ها با Customer جهت ارتباط SVC و از مدارات می شود . به شکل فوق توجه ک ن يد . روتر سمت چپ به دو روتر دیگر در سمت راست با تعریف دو مدار با مقدار ۵۰۰ فقط یکی کسپرسکی توتال سکیوریتی مولتی دیوایس از این مدارها را مشخص می کند و برای مدار DLCI . مجزا ارتباط کسپرسکی اورجینال   برقرار می کند.قرار گرفت ه و مشخص کننده مدار Frame Relay هر فریم Header یک عدد ۱۰ بيتی است که در : DLCI (VC) و در نتيج ه فراهم کنند .

Kaspersky Internet Securit Multi Device دانلود با ورژن IOS روی روترهای سيسکو فعال است . درصورتی که از Cisco به صورت پيش فرض استاندارد کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مولتی دیوایس .

دو مدار مجازی DLCI دارای دو مقدار برای A به طور مثال در شکل فوق روتر و سوئيچ DTE استاندارد سيگنالينگ بين روتر کسپرسکی اورجینال  : ( Local Management Interface ) LMI با مقدار ۱۰۰ ، یک مدار DLCI و C با مقدار ۴۰۰ ، یک مدار م ج ازی برای ارتباط با روتر DLCI . خواهد بود ها نسبت د اده VC عددی است که به هر کدام از DLCI . داریم که هرکدام از این مدارها را مشخص کن د به عنوان پروتکل لایه دوم استفاده شود ، بنابراین Frame Relay آنجایی که قرار است از سرویس نظارت و مدیریت دارد .می شود . از Data Link اطلاعات تحویل لایه ، Network در لایه Destination بعد از مشخص شدن Frame Relay به طوریکه روی برقراری و نگهداری یک ارتباط بين روتر و سوئيچ ، (DCE) Frame Relay در شکل فوق آدرس ۱۰٫۱٫۱٫۱ . DLCI و شماره IP Address خرید عبارتند از عمليات تناظر بين : Inverse ARP به اطلاعات دریافت شده اضافه گردد. Frame Relay Header می بایست

 کسپرسکی اورجینال .

یک مدار مجازی تعریف شده است . DTE بين هر دو Frame Relay همانطور که می دانيد در شبکه برقرار می شود.

درواقع ارتباط بين دو Frame Relay و دائمی برقرار است . این مدار بين سوئيچهای شبکه بنابراین درصورتيکه روتر سمت چپ درخواستی به آدرس ۱۰٫۱٫۱٫۱ داشته باشد ، کافی است kaspersky antivirus  آن را تحویل کافی خرید نيست و نياز به مشخصه ای (IP Address) بنابراین در چنين شبکه ای دانستن فقط آدرس منطقی.کسپرسکی انتی ویروس

کسپرسکی اورجینال  را برای روتر و اینترفيسمربوطه مشخص کنيد ، LMI Type 11.1 و به قبل استفاده کنيد می بایست.

<a href=”(url of PDF)”>Download Here</a>

Share this post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − یک =